Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Şubat (171)      Ocak (191)      Aralık (151)      Kasım (137)

Türk Ceza Adaleti Sisteminin Basın Özgürlüğü Yönünden Yarattığı Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu

Türk Ceza Adaleti Sisteminin Basın Özgürlüğü Yönünden Yarattığı Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri SempozyumuSayfa Sayısı
:  
252
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2012
ISBN NO
:  
978-605-4687-15-2

35,00 TL

Orhan BİRGİT

Basın Konseyi Başkanı

Gazetecilere Özgürlük Platformu Dönem Başkanı

Değerli konuklar, Sempozyumun adı bile basın mesleğinin bugün içinde bulunduğu durumu zannediyorum yansıtıyor. Gazeteci sanık sandalyesinde mi olmalı, yoksa görevinin başında, toplumun içinde mi olmalı, ama Türkiye′de gazetecilerin en çok sanık sandalyesinde olduğu bir dönemde bu Sempozyumla sorunu irdelemeye çalışacağız.

Tutuklu gazetecilerin sayısını üç aşağı, beş yukarı biliyoruz, 105′le 103 arasında değişiyor, ama sanık sandalyesindeki meslektaşlarımızın sayısını saptayabilmiş değiliz. Oysa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin ve dışarıdaki, Avrupa′daki meslektaşlarımızın bize zaman zaman yansıttı¬ğı rakamlarla olayların saptanması da gösteriyor ki Türkiye′deki basının durumuyla Batıdaki basının durumu arasında büyük uçurum var.

Bizim siyasetçilerimiz gazetecilere çok kızgın bir şekilde hareket ediyor, davacı oluyor, ama politikada doruğa çıkanların her türlü eleş¬tiriye tahammül etmesi gerektiğini savunan bir görüş bütün dünyada yerleşiyor. Şimdi ben Sayın Orhan Erinç′ten tcplantı başkanlığını üstle¬nerek çalışmalarımızı başlatmasını istirham ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.


Editör

Yrd. Doç. Dr. Hasan SINAR


TÜRK CEZA ADALETİ SİSTEMİNİN
BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ YÖNÜNDEN
YARATTIĞI TEMEL SORUNLAR VE
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SEMPOZYUMUİÇİNDEKİLER.......................................................................................................V
AÇILIŞ KONUŞMALARI
Orhan BİRGİT.........................................................................................................3
Av. Doç. Dr. Ümit KOCASAKAL........................................................................4
Av. Fikret İLKİZ ......................................................................................................7
Av. Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU .......................................................................9
1. OTURUM

ANAYASAL DÜZEYDE MEVCUT
SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Orhan ERİNÇ.........................................................................................................13
Prof. Dr. Bertil Emrah ODER.............................................................................15
Prof. Dr. Nurşen MAZICI....................................................................................27
Ahmet ABAKAY....................................................................................................43
Tartışma ve Değerlendirmeler............................................................................51

2. OTURUM

BASIN MEVZUATI YÖNÜNDEN MEVCUT
SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Orhan BİRGİT.......................................................................................................65
Prof. Dr. Köksal BAYRAKTAR..........................................................................67
Av. Fikret İLKİZ.................................................................................................... 77
Ercan İPEKÇİ.........................................................................................................93
Tartışma ve Değerlendirmeler......................................................................... 109
3. OTURUM

MADDİ CEZA HUKUKU NORMLARI
YÖNÜNDEN MEVCUT SORUNLAR VE
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Prof. Dr. Haluk ŞAHİN......................................................................................117
Yrd. Doç. Dr. Hasan SINAR............................................................................. 121
Av. Turgut KAZAN............................................................................................ 135
Kadri GÜRSEL.................................................................................................... 143
Tartışma ve Değerlendirmeler......................................................................... 153

4. OTURUM


CEZA MUHAKEMESİ NORMLARI VE
ÖZELLİKLE “TUTUKLAMA” KORUMA
TEDBİRİ YÖNÜNDEN MEVCUT SORUNLAR
VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Av. Doç. Dr. Ümit KOCASAKAL................................................................... 163
Av. Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU................................................................... 165
Av. H. Fehmi DEMİR......................................................................................... 173
Av. Oktay HUDUTİ............................................................................................181
Tartışma ve Değerlendirmeler......................................................................... 187

5. OTURUM

GAZETECİ GÖZÜYLE “SANIK
SANDALYESİNDEKİ GAZETECİ”
Altan ÖYMEN.....................................................................................................203
Dr. Cüneyt ÜLSEVER.......................................................................................205
Sedat ERGİN........................................................................................................209
Mustafa MUTLU.................................................................................................217
Tartışma ve Değerlendirmeler.........................................................................225


KAPANIŞ KONUŞMASI
Orhan BİRGİT.................................................................................................... 251