Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (50)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Türk Anayasa Mahkemesi Kararlarında İçtihat İstikrarsızlığı

Türk Anayasa Mahkemesi Kararlarında İçtihat İstikrarsızlığıSayfa Sayısı
:  
324
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2017
ISBN NO
:  
978-605-146-892-1

64,80 TL    İÇİNDEKİLER-VII
    KISALTMALAR-XI
    GİRİŞ-1
    BİRİNCİ BÖLÜM
    İÇTİHAT HUKUKU, EMSAL KARAR ve
    EMSAL KARARIN HUKUKİ DEĞERİ
    I. KARAR VERİRKEN GEÇMİŞTEN YARARLANMA VE EMSAL KARAR-11
    A. Genel Olarak ve Günlük Yaşamda Emsal-11
    B. Hukukta Emsal Karar ve İçtihat Hukuku-15
    1. Genel Olarak-15
    2. Hukukta Emsalin Olgusal Varlığı-25
    3. Gelenekler ve Emsal Kararlar-30
    4. Emsal Karar ve Hukukta Yaratıcılık-32
    5. Hukukta Emsal ve Kıyas: Düşman Kardeşler mi?-33
    6. Emsal Kararın Dikey ve Yatay Etkisi-39
    a. Emsal Kararın Dikey Etkisi-39
    b. Emsal Kararın Yatay Etkisi-42
    7. Emsal Kararın Otoritesi ve Bağlayıcılık Sorunu-43
    a. Geçmişte Verilmiş Kararlar Mutlak Bağlayıcılığa Sahiptir-43
    b. Geçmişte Verilmiş Kararların Bağlayıcılığı Karineye Dayanır-44
    c. Geçmişteki Kararların Hiçbir Bağlayıcılığının Olmadığı Görüşü-45
    8. Emsal Karar Doktrinine Ahlaki Bakışlar: Bütünlük (integrity) ve Stare Decisis Doktrini-46
    II. EMSAL KARARA YAKLAŞIMLAR VE MODELLER-51
    A. Doğal Model-53
    B. Kural Modeli-57
    C. Sonuç Modeli-61
    D. Modellerin Değerlendirilmesi: Emsal Karar Kural Koyar mı?-65
    1. Otorite sahibi Emsal: Kural Modeli Sonuç Modeline Karşı-65
    2. Kural Model Doğal Modele Karşı-69
    3. Emsal Kararın Kural Modelini Reddeden Görüş: Gerekçe, Kurala Karşı-71
    4. Anayasa ve Yasalar Altında Emsal Kaynaklı Sınırlama-83
    III. MEVZUAT ÇERÇEVESİNDE KARARLARIN GEREKÇELİ OLMASI ZORUNLULUĞU, YARGI İÇTİHATLARININ VE EMSAL KARARLARIN HUKUKİ DEĞERİ-87
    A. Hukukun Kaynağı Olarak Mahkeme Kararları ve İçtihat-88
    B. Kararların Gerekçeli Olması Zorunluluğu, İçtihadı Birleştirme Kararları ve Hukukun Kaynağı Olarak Anayasa Mahkemesi Kararları-92
    1. Anayasa, İlgili Yasa ve AİHS Düzenlemelerinde Gerekçeli Karar-92
    a. Anayasada Gerekçeli Karar-92
    b. Yasalarda Gerekçeli Karar-96
    c. AİHM Kararları Işığında Gerekçeli Karar Hakkı ve AİHMin Kendi Kararlarında İçtihat İstikrarı-98
    2. İçtihat İstikrarı ve İçtihadı Birleştirme Kararları-104
    3. AYMnin İçtihadı Birleştirme Konusundaki Görüşü-112
    4. AYM Kararları ve Bağlayıcılığı-115
    İKİNCİ BÖLÜM
    ANAYASA MAHKEMESİ ve İÇTİHAT İSTİKRARI
    Emsal Karara Yaklaşımlar
    I. ANAYASA MAHKEMESİNİN KURUMSAL YAPISI VE İÇTİHAT İSTİKRARI: ARAŞTIRMA VE İÇTİHAT BİRİMİ-125
    II. BİREYSEL BAŞVURU KARARLARI IŞIĞINDA AYMNİN DİĞER MAHKEMELERİN İÇTİHAT İSTİKRARINA YAKLAŞIMI: DENETLEYEN MAHKEMENİN DİĞER MAHKEMELERE ELEŞTİRİLERİ-129
    A. Alt Derece Mahkemesinin Yüksek Mahkeme İçtihadına Uyması Gerekliliği: Murat Çevik Kararı-129
    B. İki Yargıtay Dairesinin İçtihatlarında Tutarsızlık ve Bunun İçtihat İstikrarına Verdiği Zarar: Türkan Bal Kararı-141
    C. İki Yüksek Mahkemenin Aynı Konuya İlişkin İçtihatlarında İstikrarsızlık: Türkiye İş Bankası A. Ş. Kararı-155
    III. AYMNİN NORM DENETİMİNE İLİŞKİN KARARLARINDA İÇTİHAT İSTİKRARI VE EMSAL KARAR-163
    A. AYMnin Zor Davaları: AYM Kararlarında Yasayla Görevden Almanın Anayasallığı-163
    1. AYMnin 4552 Sayılı Kanun Hakkında Verdiği Karar-164
    2. AYMnin 4672 Sayılı Kanun Hakkında Verdiği Karar-168
    3. AYMnin 5456 Sayılı Kanun Hakkında Verdiği Karar-171
    4. AYMnin 5429 Sayılı Kanun Hakkında Verdiği Karar-177
    5. AYMnin 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Hakkında Verdiği Karar-186
    6. AYMnin 6524 Sayılı Kanun Hakkında Verdiği Karar-197
    B. Memurların Emekli İkramiyesi Hakkına İlişkin İçtihat İstikrarsızlığı-211
    1. AYMnin 2829 Sayılı Kanun Hakkında Verdiği Karar-212
    2. AYMnin 5997 Sayılı Kanun Hakkında Verdiği Karar-216
    3. AYMnin 6270 Sayılı Kanun Hakkında Verdiği Karar-222
    C. Medeni Nikah Öncesi Dini Nikah Kıyma Suçuna İlişkin İçtihat İstikrarsızlığı-232
    1. 765 Sayılı Eski TCKnın 237. Maddesi Hakkında Karar-232
    2. 5237 Sayılı Yeni TCKnın 230. Maddesi Hakkında Karar-238
    D. İstatistik Kanunu: Kişisel Veriler Konusunda İçtihat İstikrarsızlığı-259
    1. AYMnin 5429 Sayılı Kanun Hakkında Verdiği Karar-260
    2. AYMnin 5813 Sayılı Kanun Hakkında Verdiği Karar-265
    E. On Yıl Süreli Denetim Yasağının Kapsamını Genişleten AYM İçtihadı-284
    1. Doktrininin Konuya Yaklaşımı: On Yıl Yasağı İki İtiraz Yolu Arasında Geçerlidir-284
    2. Anayasa Mahkemesinin On Yıl Süreli Denetim Yasağının Kapsamını Genişleten İçtihatları ve Eleştirisi-302
    3. Değerlendirme-307
    SONUÇ-311
    KAYNAKÇA-317