Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (13)      Şubat (202)      Ocak (191)      Aralık (151)

Turizmde Devre Mülk Ve Devre Tatil

Turizmde Devre Mülk Ve Devre TatilSayfa Sayısı
:  
204
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2006
ISBN NO
:  
975-8969-83-8

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

öNSöZ


Dünya turizm ve seyahat pazarının önemli bir dilimini oluşturan devre mülk ve devre tatil bugün turistik ürün çeşidi olarak kabul edilmektedir. Devre mülk ve devre tatil yapısal işleyiş bakımından bir sistem, satış ve pazarlama açısından bir teknik olarak düşünülmektedir. Zamanla sınırlı tatil sistemleri içinde yer alan bu sistemler bugün dünya turizmindeki hızlı yükselişine devam etmektedir. Kuzey Amerika ve Akdeniz çanağında yer alan ülkeler devre temelli tatil ihraç ederek ekonomilerine ciddi döviz girdisi sağlamaktadırlar. Diğer taraftan harcanabilir geliri düşük olan kitlelere tatil olanağı sunma çabaları devam etmekte, pek çok ülkede orta derecede gelir seviyesine sahip olanlara, daha az masraflı bir tatil evi sağlama gayretleri içine girilmektedir. Böylece sınırlı bir gelire sahip olan vatandaşların gelirlerine bağlı olarak bu sistemler sayesinde turizme katılmaları sağlanmaktadır.

Türkiye\\\′de devreli tatil sistemlerinin gelişebilmesi için bilimsel metotlarla hazırlanacak yatırım projelerine özel sektör ilgisinin artırılması bir ihtiyaç haline gelmiştir. İkinci konutların devre tatil ve devre mülk sistemi ile pazarlanarak Türkiye turizmine kazandırılması kapsamında, ilgili tarafların birlikte hareket ederek bu projeyi hayata geçirmeleri büyük önem taşımaktadır. Türkiye\\\′de bu sistemlerle ilgili yatırımcı, işletmeci ve tüketiciler açısından yasal düzenlemelerin pratiğe uygun olarak yeniden ele alınması bu endüstrinin önünü açacaktır.

Devre mülk ve devre tatil sistemleri ile ilgili kaynaklar genelde hukuk öğretisindeki akademik yayınlarda rastlanmakta, turizm endüstrisi boyutuna ilişkin olarak yeterli kaynak bulunmamaktadır. Bu alandaki kaynak yetersizliği kitabın ortaya çıkarılmasında etkili olmuş, bu eserle birlikte devre mülk ve devre tatil konusundaki kaynaklara kısmen katkı sağlanması amaçlanmıştır.

Kitap dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, hukuk öğretisinde konuyla ilgili en çok kullanılan bazı terim ve kavramlara yer verilerek konunun hukuki boyutu tartışılmıştır. İkinci bölümde, dünyada ve Türkiye\\\′de devre mülk ve devre tatil sisteminde yaşanan ve yatırımcılar, işletmeciler ve tüketiciler açısından oldukça önemli görülen sorunlara yer verilmiştir. Bununla birlikte endüstride tüketicilerin korunmasına yönelik AB\\\′deki direk-

tifler kısaca verilmiş ve Türkiye\\\′de alman Yargıtay kararlarından bazıları bu bölüme eklenmiştir. Üçüncü bölümde, genel olarak devre mülk ve devre tatil sistemlerinin yapısı, işleyişi, sunulan ürünler ve özellikleri, satış ve pazarlaması ile geleceğe ilişkin öngörüler hakkında bazı bilgiler yer almaktadır. Son bölümde ise, bu sistemlerin ülke ekonomileri, tüketici, işletmeci ve yerel halk bakımından önemi yer almaktadır. Ayrıca kitabın sonunda konuya ilgi duyanlar, araştırmacı ve uygulamacılar için faydalı olabilecek bir sözlük oluşturulmuştur.

Bu kitabın ortaya çıkmasında bizi cesaretlendiren ve deneyimlerini benimle paylaşan Sayın İbrahim KILIÇ\\\′a, özellikle hukuki kısımlarda görüş ve eleştirilerini aldığımız Sayın Sebahattin YÜREKLİ\\\′ye, kitabın basılması aşamasında desteklerini esirgemeyen Detay Yayıncılık sahibi Sayın Hüseyin YILDIRIM\\\′a, kitabın tüm bölümlerinde oluşan hata ve yanlışların Türkçe yazım kurallarına göre düzeltilmesinde çok önemli yardımları olan Türk Dili Okutmanı Sayın Kevser SELVİ\\\′ye ve ailelerimize teşekkürü bir borç biliriz.

Konu ile ilgili bilimsel araştırma yapacak olan akademisyenlere ve turizm endüstrindeki uygulamacılara kısmen de olsa faydalı olacağı düşünülen bu kitap ile ilgili gelecek olumlu veya olumsuz geri bildirimler bizi son derece sevindirecektir.
İÇİNDEKİLER


ÖNSÖZ m
TABLOLAR LİSTESİ ıx
KISALTMALAR ıx


1. BÖLÜM
DEVRE MÜLK-DEVRE TATİL SİSTEMİNİN HUKUKİ BOYUTLARI


1. GİRİŞ 3

2. GENEL KAVRAM VE TERİMLER 4
3. DEVRE MÜLK SİSTEMİ (Mülkiyet Hakkına Dayanan Tatil Sistemi)... 5
3.1.Devre Mülk Hakkı Kavramı ve Tanımı 5
3.2.Devre Mülk Hakkının Hukuki Niteliği 6
3.3.Devre Mülk Hakkının Kurulması 7
3.4.Devre Mülk Sahiplerinin Hakları ve Borçlan 8
3.4.1.Haklan 8
3.4.2.Borçlan 9
3.5.Devre Mülk Hakkının Sona Ermesi 10
4. DEVRE TATİL SİSTEMİ (Şahsi Alacak Hakkına Dayanan
Tatil Sistemi) 10
4.1. Devre Tatil Hakkı Kavramı ve Tanımı 11
4.2. Devre Tatil Hakkının Hukuki Niteliği 12
4.3. Devre Tatil Sahibinin Hakları ve Borçları 12
4.3.1.Haklan 13
4.3.2.Borçları 13
4.4. Devre Tatil Şirketinin Hakları ve Borçları 14
4.5. Devre Tatil Hakkının Sona Ermesi 14
4.6. Devre Tatil Sisteminin Hak Sahibi ve Girişimci Açısından
Olumsuz Yönleri 14
5. DEVRE MÜLK HAKKI İLE DEVRE TATİL HAKKI
ARASINDAKİ BENZERLİK VE FARKLILIKLAR 15

2. BÖLÜM

DEVRE MÜLK-DEVRE TATİL SİSTEMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE TÜKETİCİ HAKLARI1. GİRİŞ 19
2. DEVRE MÜLK-DEVRE TATİL SİSTEMİNDE KARŞILAŞILAN
SORUNLAR 19
2.1. İşletmeler Açısından Karşılaşılan Sorunlar 19
2.1.1. İşletmelerin Ünü 19
2.1.2. İnşaat Maliyetleri 20
2.1.3. Pazarlama Maliyetleri 20
2.1.4. Sahtekarlık 20
2.1.5. Muhasebe Standartları 22
2.1.6. Sermaye Maliyetleri 22
2.1.7. Medya 22
2.1.8. İşgücü Eksikliği 23
2.2. Tüketici Açısından Karşılaşılan Sorunlar 23
2.2.1. Satınalma Problemleri 23
2.2.2. Mülkiyet Problemleri 25
2.2.3. Yemden Satışlar 26

2.3. Devre Mülk Sisteminde Türkiye\\\′de Karşılaşılan Sorunlar 28
2.4. Devre Tatil Sisteminde Türkiye\\\′de Karşılaşılan Sorunlar 29
3. DEVRE MÜLKTE TÜKETİCİ HAKLARI VE KORUNMASI 30
3.1. Devre Mülk Sözleşmesi 30
3.2. Devre Mülkte Tüketicinin Korunmasına İlişkin Yargıtay
Kararlan 31
4. DEVRE TATİLDE TÜKETİCİ HAKLARI VE KORUNMASI 55
4.1. Devre Tatil Sözleşmesi 55
4.2. Devre Tatilde Tüketicinin Korunmasına İlişkin Yargıtay
Kararları 62
5. AB\\\′DE DEVRE MÜLK-DEVRE TATİL TÜKETİCİ
HAKLARI VE KORUNMASI 113

BÖLÜM
DEVRE MÜLK-DEVRE TATİL ENDÜSTRİSİ


1. GİRİŞ 117
2. DEVRE MÜLK-DEVRE TATİL SİSTEMİNİ OLUŞTURAN
NEDENLER 117
3. DEVRE MÜLK-DEVRE TATİL SİSTEMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ... 118
3.1.Dünyadaki Gelişimi 119
3.2.Türkiye\\\′deki Gelişimi 122
4. DÜNYA DEVRE MÜLK-DEVRE TATİL ENDÜSTRİSİNİN
GELİŞMESİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER 123
^,XKN^MÜLK-DEVRE TATİL ENDÜSTRİSİNİN YAPISI 124
5.1. Temel Kuruluşlar 124
5.1.1. Yatırıma ve İşletmeci Şirketler 124
5.1.2. Pazarlama Kuruluşları 127
5.1.3. Değişim Şirketleri 128
5.1.3.1. RCI (Resort Condominium International) 130
5.1.3.2. II (Interval International) 131
5.2. Destekleyici Kuruluşlar 131
5.2.1. Finans Kuruluşları 131
5.2.2. Garantör Şirketler (Yediemin) 132
5.2.3. Yatırımcı ve Tüketici Dernekleri 132
6. DEVRE MÜLK-DEVRE TATİL ÜRÜNLERİ 134
6.1. Sabit ve Değişken Hafta 135
6.2. Puan sistemi 136
6.3. Kısmi mülkiyet 137
6.4. Ürün kategorileri 137
7. DEVRE MÜLK-DEVRE TATİL ÜNİTELERİ 137
<£^mWMÜLK-DEVRE TATİL SEZONLARI 138
9. DEVRE MÜLK-DEVRE TATİL FİYATLARI 139
10.DEVRE MÜLK-DEVRE TATİL PAZARLAMASI VE
İNTERNETİN ROLÜ 140
11. DEVRE MÜLK-DEVRE TATİL FİNANSMANI 145
\\\\l.\\\\bWRS MÜLK-DEVRE TATİL EĞİTİMİ 146
13. ENDÜSTRİ TRENDİ VE GELECEK BEKLENTİLERİ 147

4.BÖLÜM
DEVRE MÜLK-DEVRE TATİL SİSTEMİNİN YERİ VE ÖNEMİl.GİRİŞ 155
2. DEVRE MÜLK-DEVRE TATİL SİSTEMİNİN KATKILARI 155
2.1. Ülke Ekonomisine Katkıları 155
2.2. Tüketiciye Katkıları 161

2.2.1. Çeşitlilik ve Esneklik 161
2.2.2. Kaliteli Konaklama 162
2.2.3. Ekonomik Tatil 163
2.3. Yatırımcı/İşletmeciye Katkıları 163
3. DEVRE MÜLK-DEVRE TATİL SİSTEMLERİNİN FAYDALARI 164
3.1. Genel ve Özel Faydaları 164
3.2. Turizm Sektörü Açısından Faydaları 166
3.3. Tüketici Açısından Faydaları 169
3.4. Yerel Halk Açısından Faydaları 171
3.5. İşletmeci Açısından Faydalan 171
4. DEVRE MÜLK-DEVRE TATİLİN TÜKETİCİ
AÇISINDAN TERCİH EDİLME NEDENLERİ 172
5. TÜKETİCİLERİ DEVRE MÜLK-DEVRE TATİL
SATINALMAYA İTEN GÜDÜLENMELER 173
DEVRE MÜLK-DEVRE TATİL SÖZLÜĞÜ 175


KAYNAKÇA 195