Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Şubat (171)      Ocak (191)      Aralık (151)      Kasım (137)

Turizmde Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Turizmde Bilimsel Araştırma YöntemleriSayfa Sayısı
:  
295
Kitap Ölçüleri
:  
21x18 cm
Basım Yılı
:  
2004
ISBN NO
:  
975-6486-99-6

15,00 TLÖNSÖZ Turizmde Bilimsel Araştırma Yöntemleri adlı eser, turizm ile ilgili alanlarda okumakta olan lisans ve yüksek lisans öğrencilerine ve turizm sektöründeki yöneticilere faydalı olabilmesi amacıyla üretilmiştir. Eserin ilk bölümünde bilimsel araştırmanın temel özellikleri kısaca tartışılarak, araştırmada teorinin önemi vurgulanmıştır. Özellikle turizm alanında yapılan çalışmalarda karşılaşılan sorunlar ele alınmış ve okuyucunun dikkati araştırmada etik kavramına çekilmiştir. Yöntem ve Süreçler adını taşıyan ikinci bölümde ise pozitivist ve fenomenolojik paradigmalar tartışılarak, araştırmada yöntem, tasarım, tümdengelim, tümevarım gibi kavramlar açıklanmıştır. Sıklıkla kullanılan, birbirlerinin rakibiymiş gibi algılanılan nicel ve nitel yöntemlerin üstün ve zayıf yönleri kısaca a-çıklanmış, araştırmada doğruluğa ulaşmanın en önemli araçlarından olan çoklu yöntemin özellikleri ve türleri tanıtılmıştır. Nicel Araştırma adını taşıyan üçüncü bölümde araştırmada güvenilirlik ve geçerlilik kavramları açıklanmış, doğrulama yöntemleri tartışılarak ölçüm araçlarının geliştirilmesinde yerine getirilmesi gereken psikometrik özellikler tanıtılmıştır. Ankette yer alacak soruların hazırlanmasında nelere dikkat edilmesi gerektiği ve yeni bir ölçüm aracının geliştirilme aşamaları açıklanmış, örneklem seçiminde dikkat edilmesi gerekenler tartışılmıştır. Nitel Araştırma adlı dördüncü bölümde ise dolaylı ölçümlerin nedenleri, araçlan, üstün ve zayıf yönleri tartışılmış, sırasıyla en çok kullanılan nitel tekniklerden olan görüşme, gözlem, etnografı ve örnek olay açıklanmıştır. Kritik olaylar tekniğinin kullanım alanları, analiz süreci, üstün ve zayıf yönleri tartışılmış, bunu içerik analizinin temel özelliklerinin açıklandığı bölüm izlemektedir. Bilimsel çalışmanın sadece veri toplamaktan ibaret değildir. Aynı zamanda toplanan verinin uygun yöntemlerle analizinin yapılıp, elde edilen bulguların yorumlanarak raporlanması gerekmektedir. Raporlama adını taşıyan bu bölümde bir çalışmanın raporunda yer alması gereken bölümlerin açıklamaları yapılmıştır. Özellikle akademik kariyer yapmayı düşünenlerin ve çalışma sonuçlarını diğerleriyle paylaşmak arzusunda olanların faydalanabileceği düşünülerek hazırlanan Yayımlamak bölümünde bilimsel makalelerin hakemlerce nasıl değerlendirildiği, yurtdışı ve içinde hakemlik yapan değerlendiricilerin görüşlerinin incelendiği bir çalışma yardımıyla açıklanmaktadır. Son bölümde ise araştırma sonuçlarının sözlü olarak sunumunda nelere dikkate edilmesi gerektiği tartışılmaktadır. Yararlı olabilmesi dileğiyle... Dr. Atila Yüksel & Dr. Fisun Yüksel İÇİNDEKİLER Bölüm 1 Araştırma Yapmak 1-30 1. Giriş 3 1.1 Araştırma: Neden? 3 1.2 Araştırma: Tanım ve Özellikler 4 1.2.1 Sistematik Olma 5 1.2.2 Tarafsızlık ve Orijinallik 6 1.2.3 Yinelenebilirlik ve Denetim 6 1.3 Araştırma Konusunun Özellikleri 7 1.4 Araştırma: Teorinin Önemi 10 1.5 Araştırma: Genel Hatalar ve Kaynaklan 11 1.5.1 Araştırmacı ve Özellikleri 11 1.5.2 Araştırmacı Kaynaklı Hatalar 12 1.5.3 Güvenilirlik ve Geçerlilik 14 1.5.4 Yetersiz Ölçüm Aracı 16 1.5.5 Diğer Etmenler 17 1.5.6 Turistlerle Yapılan Araştırmalara Özel Sorunlar 18 1.6 Araştırma: Etik 25 1.6.1 Araştırma Öncesi Etik 26 1.6.2 Araştırma Anında Etik 27 1.6.3 Araştırma Sonrası Etik 29 Bölüm 2 Araştırma: Yöntem ve süreçler 31-66 2. Giriş 33 2.1 Araştırma: Amaç ve Hedef 33 2.2 Araştırma: Hipotezler 36 2.3 Araştırma: Yöntem 39 2.4 Araştırma: Tasarım 43 2.4.1 Pozitivist Yaklaşım 52 2.4.2 Fenomenolojik Yaklaşım 53 2.4.3 Tümdengelim 55 2.4.4 Tümevarım 58 2.5 Nitel ve Nicel Yöntem Tartışması 60 2.6 Triangulation 62 Bölüm 3 Nicel araştırma 67-146 3. Giriş 69 3.1 Güvenilirlik ve Geçerlilik Kavramları 71 3.2 Nicel Ölçüm Araçlarının Geliştirilmesi 78 3.2.1 Psikometrik Özellikler 80 3.3 Anket: Soruların Oluşturulması 81 3.3.1 Literatür taraması 82 3.3.2 Ön Görüşme 83 3.3.3 Keşit′sel ön araştırma 84 3.3.4 Ön Test 84 3.4 Soru Hazırlama 86 3.4.1 Nelere Dikkat Edilmeli? 86 3.5 Ölçme ve Ölçekler 92 3.5.1 Tutum Ölçümü 96 3.5.2 Tutum Ölçekleri 97 3.6 Yeni Bir Ölçeğin Geliştirilmesi 102 3.6.1 Kavramın Tanımlanması 105 3.6.2 Kavramı Temsil Eden İfade ve Soruların Geliştirilmesi 106 3.6.3 İlk Ön Test ve Revizyon 107 3.6.4 İkinci Ön Test ve Değerlendirme 108 3.6.5 Geçerliliğin Değerlendirilmesi 109 3.6.6 Sonuç 110 VIII 3.7Örneklem 113 3.7.1 Örneklem Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar 119 Örnek Makale 1: Müşterilerin şikayet çözümüne yönelik konaklama işletmelerinden beklentileri ve değişik müşteri grupları arasındaki beklenti farklılıkları 121 Bölüm 4 Nitel araştırma 147-204 4. Giriş 149 4.1 Dolaylı (Unobtrusive) Nitel Ölçümler -. 150 4.1.1 Dolaylı Ölçümün Uygulama Şekilleri 151 4.1.1.1 Arşiv Çalışmaları 151 4.1.1.2 İz-sürme Yaklaşımı 152 4.1.1.3 Dolaylı Gözlem Yaklaşımı 152 4.1.1.4 İçerik Analizi 153 4.1.2 Dolaylı Ölçümlerin Üstün ve Zayıf Yönleri 153 4.2 Görüşme 155 4.2.1 Görüşme ve Türleri 156 4.2.2 Görüşme: Sorular 158 4.2.3 Görüşme Anı 159 4.3 Gözlem 161 4.3.1 Gözlem Tekniğinin Üstün ve Zayıf Yönleri 163 4.4 Etnografi 165 4.5 Örnek Olay 167 4.6 Kritik Olaylar Tekniği 168 4.6.1 KTO Analiz Süreci 171 4.6.2 KTO Üstünlük ve Zayıflıkları 174 4.7 İçerik Analizi 176 4.8 Sonuç 179 IX Örnek Makale 2: Çalışanlar gözüyle konaklama işletmelerinde müşteri şikayetleri ve kullanılan iyileştirme stratejileri: Kritik Olaylar Tekniği: 182 Bölüm 5 Araştırma: Raporlamak 205-246 5. Giriş 205 5.1 Araştırma Raporunun Yapısı 208 5.1.1 Özet 210 . 5.1.2 Giriş 211 5.1.2.1 Araştırma Hedefleri 212 5.1.3 Literatür Taraması 213 5.1.4 Yöntem 216 5.1.5 Bulgular 218 5.1.6 Tartışma ve Sonuçlar 219 5.1.7 Referanslar 220 5.1.8 Ekler 223 5.2 Uygulama 223 Örnek Makale 3: Şarap kültürü ve şarap turizmi 224 Bölüm 6 Araştırma: Yayımlamak 247-274 6. Giriş 247 6.1 Hakem Denetim Süreci ve Kriterler 249 6.2 Editör ve Fonksiyonları 253 6.3 Bilimsel Dergi Seçimi 256 6.4 Amaç ve Veri Toplama Yöntemi 258 6.5 Veri Analizi 261 6.6 Bulgular 262 6.6.1 Yenilikçilik 263 I X 6.6.2 Makalenin Teorik Altyapısı ve Teoriye Yaptığı Katkı 264 6.6.3 Dergi Kapsamına Uygunluk 264 6.6.4 Literatür (Alan-Yazm) Taraması 265 6.6.5 Yöntem Uygunluğu ve Geçerliliği 266 6.6.6Yöntemsel Hatalar 266 6.6.7 Uygun Yazı Stili ve Tartışmada İfade Kalitesi 269 6.6..8 Sonuçların Geçerliliği ve Değeri 270 6.7 Sonuçlar ve Öneriler 271 Bölüm 7 Araştırma: Sözlü sunum 275-285 7. Giriş 275 7.1 Sunum: Hazırlanmak 275 7.2 Sunum: İçindekiler 276 7.3 Sunum: Giriş 277 7.4 Sunum: Sonuç 279 7.5 Sunuma Hazırlanmak 279 7.6 Sunum: Planlama 280 7.7 Sunum: Prova 281 7.8 Sunum ve Stres 283 Referanslar 285