Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Şubat (171)      Ocak (191)      Aralık (151)      Kasım (137)

Turizm Sektörü İçin ( Konaklama ve Yiyecek - İçecek ve Acentalar ) Hukuk Rehberi

Turizm Sektörü İçin ( Konaklama ve Yiyecek - İçecek ve Acentalar ) Hukuk RehberiSayfa Sayısı
:  
542
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2012
ISBN NO
:  
978-605-62427-8-6

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...YAZAR HAKKINDA 1963 Gaziantep doğumlu olan yazar, deyim yerindeyse, tam da işin Mutfağından ge¬len biri. İlk ve orta öğrenimini memleketinde sürdürürken, çocukluğunda başlayan hizmet sektöründeki emekçiliği (özellikle Gaziantep Mutfağı içerisinde Kebapçılık Çıraklığı ile başlayan serüven ve annenin Şanlıurfa Mutfağı), 1982 yılında girdiği Çukurova Üniver¬sitesi - Mersin Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu ile daha profesyonel bir anlam kazandı. Yaz aylarında staj yapmak üzere kapısını çaldığı, İstanbul\\\′daki Tarihi ve Turistik Pera Palas Oteli\\\′nin mutfaklarında ise artık Gastronomiyle tanışmaya başlamıştır bile. Bunu ileriki yıllarda İstanbul Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Turizm Ana Bilim Dalında verdiği \\\"Gastronomide Menü Yönetimi\\\" başlıklı Yüksek Lisans Tezi ile olgunlaştırmaya çalışacak¬tır. 1986 yılında dereceye giren lisans mezuniyetinin ardından Adana-Ceyhan\\\′da bir holdingin sosyal tesislerinde ilk gastronomik idareciliği olan \\\"Kaptanlığı\\\" üstlendi. Buradan lisans mezuniyeti şehri olan Mersin\\\′e geri döndü ve 2*Tı Turistik bir Otelde ilk \\\"Genel İdarecilik\\\" sorumluluğunu aldı. Ve ardından askerlik görevini-Yedek Subay ola¬rak; \\\"Edirne Orduevi Müdür Yardımcısı\\\", \\\"Satın Alma-Misafirhane-Gazino Sorumlusu\\\" ve \\\"Güvenlik Amiri\\\" iken, 1989 yılında bitirdi. Askerliğinin akabinde Antalya\\\′da devam eden sektör hayatına, 5*\\\′lı Turistik Zincir bir Otelin \\\"Yiyecek & İçecek Asistanı\\\" olarak başladı. Bundan sonra ise yine 5*\\\′h Turistik Zincir bir Otelin \\\"Cost-Contoll Koordinatörlüğünü\\\" üstlendi. Antalya\\\′dan sonra Kırşehir\\\′e geçerek, buradaki 3*\\\′lı Turistik Termal bir Otelin \\\"Re-Organizasyonunda\\\" bulunduktan sonra \\\"Genel Müdürlüğünü\\\" üstlendi. 1993 yılında memleketi Gaziantep\\\′e, ilk açılan bir 5*\\\′lı Otelle döndü ve burada; \\\"Gece Müdürlüğü\\\", \\\"Cost-Controll\\\" ve \\\"Personel Eğitim Sorumlusu\\\" olarak görev yaptı. 1996 yılında memleketin ilk 4* Yıldızlı Turistik Ote¬lini kurdu ve \\\"Genel Müdürlüğünü\\\" üstlendi. 1999 yılında yine memleketinde \\\"A\\\" Grubu bir Seyahat Acentesi kurarak, \\\"Genel Koordinatörlüğünü\\\" üstlendi. Memleketindeki çalışmalara, 2000 yılında kurduğu ve \\\"Genel Mü¬dürlüğünü\\\" yaptığı, şehrin ikinci 5*\\\′lı Otelinde devam etti. 2002 yılında Gaziantep Üniversitesinden, yeni açılan Turizm Bölümü adına aldığı \\\"Öğretim Görevliliği\\\" çağrısını; Kâğıt ve Kalemin hayatına kattığı anlamlar (göğüs cebinde maşalı bir not kâğıdı destesi ve kalem taşır ve dahası bunu herkesten ister) adına; büyük bir Kıvançla (ve¬sile olanlara minnettardır) kabul etti. Biraz sert mizaçlı gözükse de, öğrencileri onun her şeyidir ve bu mizacını on¬ların iyiliği için, hiçbir zaman esirgememekten yanadır. Kim bilir belki bir gün öğrencileri ve sektördeki emekçi dostları, onu çok daha iyi anlayacaklardır. Gaziantep Üniversitesi\\\′nde, Uygulama Otelinden Yiyecek & İçecek Uygulama Tesisleri Yöneticiliğine ve Yük¬sekokul Müdür Yardımcılığına kadar birçok İdari Görevlerde bulundu ve halen bulunmaya devam etmektedir. Branş derslerine girer ve bunları sektörün ihtiyacı olan, ayaklan yere basan bir felsefe içerisinde vermekten de büyük bir haz alır. Turistik İşletmelerin Açılış ve Çalışmalarında \\\"Danışmanlıkları\\\" vardır. Ayrıca zaman-zaman 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu\\\′ndan hareketle \\\"Mahkeme Bilirkişilikleri\\\′nde\\\" bulunmaktadır. Yabancı dili İngilizce olan yazarın, Ekim 2011\\\′de DETAY Yayınlarından çıkmış; \\\"Menü Planlama ve Menü Yönetimi\\\" ve \\\"İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği\\\" adlı iki kitabı vardır. Evli ve bir çocuk babasıdır. Eşi de turizmcidir, kendisinin de ifadesiyle eşi \\\"gerçek bir Housekeeper\\\′dır\\\" Çünkü o, her şevden önce ve en önemlisi \\\"kullandığı kimyasalları tanımaktadır\\\". Ve son olarak, her nefesteki Rehberi; Sokrates\\\′in \\\"bir şey biliyorum, o da hiçbir şey bilmediğimdir\\\" sözü olmuştur..! İletişim için: GSM: (0532) 311 64 94 E-mail : altinel gantep.edu.tr SUNUŞ Bilindiği üzere Turizmin bir ülkeye; ekonomik, sosyal, politik, sağlık ve kültür gibi birçok açıdan önemli katkıları vardır. Dolayısıyla turizm; ülke politikala¬rının ilk sıralarında hakkı olan yerini almaktadır. Bu önem ülkemizde de; ağırlıklı olarak ekonomik, sağlık ve kültürel açılardan kendini göstermektedir. Geçmişte gelir düzeyleri bulundukları toplum itibariyle yüksek olan kimselerin aktivitesi olarak kabul edilen Turizm; artık günümüzde gelirlerin yeniden şekillen¬mesi, ulaşım ve tanıtım faaliyetlerinin yaygınlaşması, ülkeler arası ekonomik, po¬litik ve özünde hukuki düzenlemelerin artması ile daha geniş kitlelerin katıldığı bir faaliyete dönüşmüştür. Ulaştığı güncel boyutlarından hareketle artık Turizm, Eği¬tim Kurumlarımızda da (turizm meslek liselerinden - üniversitelere...) önemli bir dal-bölüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir ülkeyi bu boyutlarda ilgilendiren Turizmin özellikle de Hukuki Kurallar Çerçevesinde ele alınması ise Artık Bir Zorunluluktur. Bundan hareketle de Tu¬rizm Hukuku, artık günümüzde bir meslek dersi olarak verilmektedir. Bu çalışmanın hazırlanmasında; Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sürekli güncellenen 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve kaynakçada gösterilen yayınla¬rın yanı sıra, sektör ihtiyaçları da (eski bir çalışan olarak) göz önünde bulundurul¬maya çalışılmıştır. Ancak gerek öğrencilerin, gerekse sektör işletmelerinin Turizm Sektörü gibi özellikli bir alandaki mevzuatı daha iyi anlayabilmeleri için öncelikle Hukukun temel kavramları, kaynakları, sistemleri vb. konularda yeterli bilgiye sahip olmaları gerektiği düşünülerek de, bu çalışmanın girişinde bunlara yer verilmiştir. Yukarıdaki detaylardan da anlaşılacağı üzere; sektöre yatırım yapmayı düşünen girişimcilerden, hâlihazırda faaliyetlerini sürdüren işletmecilere varıncaya kadar; kanunu inceleyip, gereğini dikkatle hayata geçirmeleri son derece önemlidir. Bu nedenle Sektörün; Turizm İşletme Belgesinin sağladığı faydalardan da is¬tifade etmek adına, turizm eğitimi almış gençlerimiz ve konunun uzmanı kişiler¬den; yol haritalarını çizmede yararlanmaları, danışmanlık almaları; önemli katkı¬lar sağlayacaktır. Bu yapılmadığında ise, ülke ekonomisine büyük katma değerleri beklenen bu faaliyetin; büyük zararlara yol açması kaçınılmaz olacaktır. Son olarak Hukukun, tabiatı gereği, yer aldığı toplumun yeni ihtiyaçlarından hareketle sürekli değişen içeriğiyle (yaklaşımlar-yorumlar-yasalar vs) şekillendi¬ğini görmekteyiz. İşte bu dinamik özelliğinden dolayı; sadece bir yayını referans alıp-onda durmak yerine; gerek eğitim gören öğrencilerin, gerekse sektörde bulu¬nan işletmelerimizin ihtiyaç duyacağı \"Turizm Hukuku Konularını\" sürekli takip etmelerinin esas olduğunu da hatırlatmak isterim. Bu çalışmada ilgi ve desteklerini esirgemeyen Yaşar CEVİZLİ Mağazalarından Sn.Taner-Tolga CEVİZLİ ve Erol YAPRAK\′a teşekkürü bir borç bilirim. Turizmin; Ülkemiz geleceğinde arzulanan seviyelerin \"Lokomotifi\", Dünya barışında \"Evrensel Bir Elçi\" olması, bu çalışmanınsa Hayatımın biricik ideali - Turizm Ordusunun Neferleri Sevgili Öğrencilerime ve Sektöre faydalı olabilmesi dileklerimle... Esen kalın... Öğr.Gör. Hüseyin ALTINEL Eylül 2012 GAZİANTEP İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Temel Hukuk Kavramları 1.1. Hukukun Tanım ve Özellikleri 1 1.2. Hukukun Amaç ve Yararları 1 1.3. Hukukun Çeşitli Anlamları / 1.3.1. Mevzuat 1 1.3.2. Pozitif Hukuk , 2 1.3.3. Tabii (ideal) Hukuk 2 1.3.4. Özel Hukuk 2 1.3.5. Kamu Hukuku 2 1.4. Hukukta Yaptırım 2 1.5. Hukukun Kaynakları 3 1.5.1. Yazılı Hukuk Kaynaklan 3 1.5.1.1. Anayasa 3 1.5.1.2. Kanunlar 4 1.5.1.3. Kanun Hükmünde Kararnameler 4 1.5.1.4. Uluslar Arası Antlaşmalar 4 1.5.1.5. Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü 4 1.5.1.6. Tüzükler 4 1.5.1.7. Yönetmelikler 5 1.5.1.8. Bakanlar Kurulu Kararlan ve Kararnameler 5 1.5.1.9. Bakanlık Kararlan ve Diğer Kaynaklar 5 1.5.2. Yazısız Hukuk Kaynakları 5 1.5.2.1. Örf ve Adetler 5 1.5.3. Yardımcı Hukuk Kaynakları 5 1.5.3.1. Bilimsel İçtihatlar 6 1.5.3.2. Yargısal İçtihatlar 6 1.6. Hukukun Dalları 6 1.6.1. Kamu Hukuku 6 1.6.2. Özel Hukuk 7 1.7. Hak Kavramı ve Gerçek / Tüzel Kişilik 7 İKİNCİ BÖLÜM Turizm Hukuku 2.1. Turist, Seyahat ve Turizm 12 2.2. Turizm Hukukunun Tanımı ve Nitelikleri 14 2.3. Turizm Hukukumuzun Oluşması 75 2.4. Turizm Hukukumuzun Kaynakları 18 2.5. Turizm Mevzuatımız 21 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Turizm Sektörümüze İlişkin Yasal Düzenlemeler 3.1. Kanunlar 3.1.1. 12/03/1982tarih ve 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu Birinci Bölüm (26-28) Amaç, Kapsam ve Tanımlar > Bakanlık > Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri > Turizm Merkezleri > Turizm İşletmeleri > Turizm Yatırım Belgesi > Turizm İşletmesi Belgesi > Belgeli Turizm Yatırım veya İşletmeleri > Deniz Turizmi Araçları > Yat > Kurvaziyer Gemi > Dalabilir Deniz Aracı > Günübirlik Gezi Teknesi > Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Alt Bölgesi > Deniz Turizmi Tesisleri > Sınıflandırma İkinci Bölüm (28-35) Genel Hükümler > Turizm Bölge, Alan ve Merkezlerinin Tespiti > Belge Alınması > Doğal Turizm Kaynaklarının Korunması ve Kullanılması > Planlar > Taşınmaz Malların Turizm Amaçlı Kullanımı > Kamu Yatırımları > Fiyat Tarifeleri > Bilgi Verme Üçüncü Bölüm (35-37) Teşvikle İlgili Esaslar ve Hükümler (Turizm Belgesinin Faydaları) > Teşvik ve Koordinasyon Esasları > Turizm Kredileri > Orman Fonuna Katkının Taksitlendirilmesi > Elektrik, Havagazı ve Su Ücretleri > Haberleşme Kolaylıkları > Personel Çalıştırılması > Alkollü İçki Satışı > Resmi Tatil, Hafta Sonu ve Öğle Tatilleri > Gelecek Yıllara Sari Taahhüt Yetkisi > Fonun Gelirleri > Fonun Kullanılması > Devir Halinde Teşvik Hükümleri > Turizm Faaliyetlerinin Sona Ermesinde Teşvik Hükümlerinin Durumu Dördüncü Bölüm (37-39) Deniz Turizmi > Deniz Turizmi Tesisleri Yatırım ve İşletmeciliği > Deniz Turizmi Araçları Yatırım ve İşletmeciliği > Türk Karasuları ve Limanları Arasında Seyir Esasları > Deniz Turizmi Araçlarının Türkiye\′de Kalış Süresi ve Kabotaj Hakları Beşinci Bölüm (39-41) Denetleme ve Cezalar > Denetleme Yetkisi > Cezalar > Uyarma Cezası > Para Cezaları > Belge İptali > Turizm Yatırımı veya Turizm İşletmesi Belgesi > Cezalara İtiraz ve Dava Açılması > Diğer Cezalar Altıncı Bölüm (41-45) Son Hükümler > Yönetmelikler > Yürürlük > Yürütme 12/3/1982 TARİHLİ VE 2634 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER (45) > 7/8/1997 tarih ve 4302 sayılı Kanunun Geçici Maddeleri 3.1.2.14/9/1972 tarih ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu Birinci Kısım (46-53) Seyahat A centaları > I-Tanımlar > Bakanlık > Birlik > İşletme Belgesi > Paket Tur >Tur > Seyahat Acentası > Rehber > II- Seyahat Acentalarının Kuruluş ve İşleyişi > İzin > Gruplandırma > İşletme Belgeleri > İşletmenin Adı > Şubeler > Yasak Faaliyetler > III-Nitelikler > Seyahat Acentası Sahibinin Nitelikleri > Seyahat Acentası Sorumlu Müdürünün Nitelikleri > Seyahat Acentalarının Yükümlülükleri > Seyahat Acentası İşyerinin Nitelikleri > IV- Sigorta > Zorunlu Sigorta > Teminatın Miktarı > İşletme Belgelerinin İptalinde Teminat > İşletme Belgelerinin İptalinde Teminat > İşletme Faaliyetinin Sona Ermesi veya Grup Değiştirilmesi Halinde Teminat > Teminat Karşısında Alacaklıların Durumu > V-Seyahat Acentalarının Yükümlülükleri > Haber Verme > Bilgi Verme > Reklam ve Tanıtma > Yazışma > Mesleki Sır > VI- Seyahat Acentalarına Verilecek Kredi ve Tanınacak Kolaylıklar > Kredi > Kolaylıklar > VH-Denetim ve Gözetim > Denetim > Tur - Taban Fiyatları > Sicil > VlII-İptal ve Ceza > İdarî Para Cezaları ve Belge İptali > İptalin Hükmü > Faaliyetten Men Etme >Ceza İkinci Kısım (54-57) Seyahat Acentaları Birliği > I- Amaç ve Kuruluş > II- Birliğin Görevleri > III-Birliğin Organları Genel Kurul > Yönetim Kurulu > Denetim Kurulu > Disiplin Kurulu > IV- Birliğin Gelirleri Üçüncü Kısım (57-58) Son Hükümler > Seyahat Acentaları 3.1.3. 07/06/2012 tarih ve 6326 Kanun nolu Turist Rehberliği Meslek Kanunu Birinci Bölüm (59-60) Amaç, Kapsam ve Tanımlar > Amaç ve Kapsam > Tanımlar > Bakanlık > Birlik > Çalışma Kartı > Eylemli Turist Rehberi > Eylemsiz Turist Rehberi > Meslek > Meslek Kuruluşları >Oda > Ruhsatname > Turist rehberi > Turist Rehberliği Hizmeti İkinci Bölüm (60-65) Turist Rehberliği > Mesleğe Kabul > Mesleğin İcrası, Odaya Üyelik ve Meslek Sicilleri > Disiplin Cezalan ve Soruşturma Usulü > Turist Rehberi Ücretleri > Mesleğin Korunması Üçüncü Bölüm (65-73) Meslek Kuruluşları > Meslek Kuruluşlarının Nitelikleri, Kurulması ve Görevleri > Denetim ve Gözetim > Meslek Kuruluşlarının Organları, Seçimleri, Görev ve Yetkileri > Meslek Kuruluşlarının Gelir ve Giderleri Dördüncü Bölüm (74-75) Çeşitli ve Son Hükümler > Yönetmelik > Değiştirilen Hükümler > Saklı Tutulan Haklar > Seçim ve Devir İşlemleri > Taban Ücret Tarifesi > Yürürlük > Yürütme 3.1.4. 13/12/1968 tarih ve 1072 Kanun numaralı Rulet, Tüt, Langirt ve Benzeri Oyun Alet ve Makinaları Hakkında Kanun (76) 5.7.4. 7774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu (77) 3.2. Bakanlar Kurulu Kararları 3.2.1. Belgeli Konaklama işletmelerinin İhracatçı Sayılması için Sağlamaları Gereken Döviz Miktarına İlişkin 2009/15299 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (82) 3.3. Yönetmelikler 3.3.1. Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik Birinci Kısım (83-84) Başlangıç Hükümleri > Amaç > Kapsam > Dayanak > Tanımlar > Bakanlık > Bakan > Kanun > Turizm Yatırımı > Turizm İşletmesi > Turizm Tesisi y Belgeli turizm Yatırım ve İşletmeleri > Turizm Belgesi > Turizm Yatırımı Belgesi > Turizm İşletmesi Belgesi > Kısmi Turizm İşletmesi Belgesi > Sınıflandırma > Geçiş Dönemi Turizm Belgesi İkinci Kısım (84-87) Genel Hükümler P- Turizm Yatırımı Belgesi Talebi > Turizm İşletmesi Belgesi Talebi > Doğrudan Turizm İşletmesi Belgesi Talebi > Turizm Belgesi Başvurularının Değerlendirilmesi > Belge Devri Talepleri > Sınıflandırma Çalışmaları > Değerlendirme Kurulunun Oluşumu > Değerlendirme Kurulunun Görev ve Çalışma Esasları Üçüncü Kısım (87-90) Turizm Tesislerinin Genel Nitelikleri > Yerleşme Özellikleri ile Mahallerin Düzenlenmesi > Güzellik ve Estetik Amaçlı Düzenlemeler > Personelin Nitelikleri > Tanıtım, Bilgilendirme ve Fiyat Tarifeleri > Sağlık, Temizlik ve Çevre Korunmasına Yönelik Önlemler Dördüncü Kısım (90-123) Tesis Türleri Birinci Bölüm (90-101) Asli Konaklama Tesisleri \′r- Asli Konaklama Tesislerinin Genel Nitelikleri > Konaklama Tesislerinde Yatak Odaları > Personel ve Mahalleri İkinci Bölüm (60-65) Turist Rehberliği > Mesleğe Kabul > Mesleğin İcrası, Odaya Üyelik ve Meslek Sicilleri > Disiplin Cezaları ve Soruşturma Usulü > Turist Rehberi Ücretleri > Mesleğin Korunması Üçüncü Bölüm (65-73) Meslek Kuruluşları > Meslek Kuruluşlarının Nitelikleri, Kurulması ve Görevleri > Denetim ve Gözetim > Meslek Kuruluşlarının Organları, Seçimleri, Görev ve Yetkileri > Meslek Kuruluşlarının Gelir ve Giderleri Dördüncü Bölüm (74-75) Çeşitli ve Son Hükümler > Yönetmelik > Değiştirilen Hükümler > Saklı Tutulan Haklar > Seçim ve Devir İşlemleri > Taban Ücret Tarifesi > Yürürlük > Yürütme 3.1.4. 13/12/1968 tarih ve 1072 Kanun numaralı Rulet, Tüt, Langirt ve Benzeri Oyun Alet ve Makinaları Hakkında Kanun (76) 3.1.5.1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu (77) 3.2. Bakanlar Kurulu Kararları 3.2.1. Belgeli Konaklama işletmelerinin İhracatçı Sayılması için Sağlamaları Gereken Döviz Miktarına İlişkin 2009/15299 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (82) 5.3. Yönetmelikler 3.3.1. Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik Birinci Kısım (83-84) Başlangıç Hükümleri > Amaç > Kapsam > Dayanak > Tanımlar > Bakanlık > Bakan > Kanun > Turizm Yatırımı ^ Turizm İşletmesi > Turizm Tesisi > Belgeli turizm Yatırım ve İşletmeleri y Turizm Belgesi > Turizm Yatırımı Belgesi > Turizm İşletmesi Belgesi > Kısmi Turizm İşletmesi Belgesi > Sınıflandırma > Geçiş Dönemi Turizm Belgesi İkinci Kısım (84-87) Genel Hükümler > Turizm Yatırımı Belgesi Talebi y Turizm İşletmesi Belgesi Talebi > Doğrudan Turizm İşletmesi Belgesi Talebi > Turizm Belgesi Başvurularının Değerlendirilmesi > Belge Devri Talepleri > Sınıflandırma Çalışmaları > Değerlendirme Kurulunun Oluşumu > Değerlendirme Kurulunun Görev ve Çalışma Esasları Üçüncü Kısım (87-90) Turizm Tesislerinin Genel Nitelikleri > Yerleşme Özellikleri ile Mahallerin Düzenlenmesi > Güzellik ve Estetik Amaçlı Düzenlemeler > Personelin Nitelikleri > Tanıtım, Bilgilendirme ve Fiyat Tarifeleri > Sağlık, Temizlik ve Çevre Korunmasına Yönelik Önlemler Dördüncü Kısım (90-123) Tesis Türleri Birinci Bölüm (90-101) Asli Konaklama Tesisleri > Asli Konaklama Tesislerinin Genel Nitelikleri > Konaklama Tesislerinde Yatak Odaları > Personel ve Mahalleri > Bedensel Özürlüler İçin Düzenlemeler > Asansör Düzenlemesi > Kış Sporları Yapılan Tesislerde Gerekli Düzenlemeler > Oteller > Bir yıldızlı oteller > İki yıldızlı oteller > Üç yıldızlı oteller > Dört yıldızlı oteller > Beş yıldızlı oteller > Moteller > Tatil köyleri > Pansiyonlar > Kampingler > Apart oteller > Hosteller İkinci Bölüm d 01 -1041 Yeme-İçme ve Eğlence Tesisleri > Lokantalar > İkinci Sınıf Lokantalar > Birinci Sınıf Lokantalar > Kafeteryalar Eğlence yerleri Üçüncü Bölüm (104-108) Sağlık ve Spor Tesisleri > Termal Tesisler > Sağlıklı Yaşam Tesisleri > Yüzme havuzları > Spor Tesisleri > Golf Tesisleri Dördüncü Bölüm (108) Kongre ve Sergi Merkezleri > Kongre ve Sergi Merkezleri Beşinci Bölüm (108-111) Rekreasyon Tesisleri > Kış Sporları ve Kayak Merkezleri Mekanik Tesisleri ^ Temalı Tesisler > Günübirlik Tesisleri > Eğlence Merkezleri Altıncı Bölüm (112-1131 Kırsal Turizm Tesisleri > Çiftlik Evi-Köy Evi > Yayla Evi > Dağ Evi Yedinci Bölüm (113-1151 Özel Tesisler > Özel Tesisler > Butik Oteller Sekizinci Bölüm (115-1211 Bileşik Tesisler > Turizm Kentleri > Turizm Kompleksleri > Tatil Merkezleri > Zincir Tesisler > Personel Eğitimi Tesisleri Dokuzuncu Bölüm (121 -1231 Diğer Tesisler > Mola Noktaları > Yüzer Tesisler > Tatil Siteleri ve Villaları Beşinci Kısım (123-125) Çeşitli Hükümler > Özel Hükümler > Turizm Yatırımı Belgesinin Süresi ve Yatırımın İzlenmesi > Turizm Belgesinin İptali Altıncı Kısım (125-127) Son Hükümler > Tebliğler ile Düzenlenecek Hususlar > Yürürlükten Kaldırılan Hükümler > Yürürlük > Yürütme 3.3.2. Turizm İşletmelerinin Bakanlıkla, Birbirleriyle ve Müşterileriyle İlişkileri Hakkında Yönetmelik Birinci Bölüm (128-129) Başlangıç Hükümleri > Amaç > Kapsam > Yasal Dayanak > Tanımlar > Bakanlık > Turizm İşletmeleri > Otel İşletmeleri > Otelci ~> Seyahat Acentasi y Rezervasyon >Grup İkinci Bölüm (129) Seyahat Acentalan İle Otel İşletmeleri Arasındaki İlişkiler Birinci Kısım (129) Sözleşmeler > Otel Sözleşme Türleri > Otel Sözleşmeleri İkinci Kısım (129-132) Otel Sözleşmeleri İle İlgili Kurallar > Otel Sözleşmesinin Meydana Gelmesi > Otel Sözleşmelerinin Kapsamı > Otelcinin Kabulü > Ön Ödeme > Otelciye Yapılacak Ödeme > Fiyat Değişiklikleri > Acentanın Yükümlülüğü > Faturanın Ödenmesi > Acentaya Komisyon Ödenmesi > Komisyon Oranı > Süre Uzatımı > Faturanın Müşteri Tarafından Ödenmesi Üçüncü Kısım (132-133) Otelci veAcentanın Karşılıklı Yükümlülükleri > Hizmette Eşitlik > Otelcinin Genel Yükümlülüğü > Mücbir Sebepler > Bilgi Verme > Karşılıklı Yükümlülük Dördüncü Kısım (133) İptaller > İptalin Şekli > İptalde Tazminat Üçüncü Bölüm (1331 Otel Sözleşmeleri İle İlgili Özel Kurallar Birinci Kısım (133-134) Münferit Müşteriler İle İlgili Sözleşmeler > Tanım > İptal Süreleri > Tazminat Miktarı > Acentanın Uygulayabileceği Fiyat İkinci Kısım (134-135) Grup Müşterilerle İlgili Otel Sözleşmeleri > Rezervasyonun Bağlayıcılığı > Yerleşme Düzeni > Ödeme Zamanı > Ücretsiz Konaklama > İptallerde Süre > Tazminat Miktarı > Yararlanılmayan Hizmetler > Grubun otele gelmemesi > Otelcinin Yükümlülüğünü Yerine Getirmemesi > Tazminatın Ödenmesi Üçüncü Kısım (136) Belirli Bir Sürenin Üzerindeki Rezervasyonlar İçin Yapılacak Sözleşmeler > Tahsis (kontenjan) Sözleşmesi > Tahsis Esasları > Tahsiste İptal Dördüncü Bölüm (136-139) Otel Müşteri İlişkileri > Rezervasyon > Kabulün Yazılı Olması > Güvence Parası > Müşterinin Hakları > Müşterinin Sorumlulukları > Fiyat Uygulaması > Ek Ücret ^ Müşterinin Genel Sorumluluğu > Müşterinin Beraberindeki Hayvanlar y İyi Niyet Kurallarına Aykırı Davranış > Otele Geliş - Otelden Ayrılış > Otele Gelişte Özel Haller > Oda ve Yemek Ücretleri (pansiyon) > Yemekler > Müşterinin Eşyasına Karşı Sorumluluk > Değerli Eşya > Sorumluluğun Sona Ermesi > Hesabın Ödenmesi > Alıkoyma Hakkı (hapis hakkı) > Otelde Bulunan Kayıp Eşya > Ölüm Durumu Beşinci Bölüm (140-141) İşletmelerin Bakanlıkla İlişkileri, Bakanlığın Teşvik ve Himayesi > Bakanlığın Teknik Yardımı > Dış Pazarlama Çabaları > Eğitim Çalışmaları > Bakanlığın Hakemliği > Bilgi Verme Altıncı Bölüm (141) Son Hükümler > Yürütme > Yürürlük 3.3.3. Turizm Yatırım, İşletme ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik Birinci Bölüm (142) Başlangıç Hükümleri > Amaç > Kapsam > Yasal Dayanak > Tanımlar > Bakanlık > Kontrolör > Kanun > Belgeli Turizm İşletmesi > Belgeli Turizm Yatırımı İkinci Bölüm (143-144) Denetim Elamanları > Denetim, Tespit ve Görüşler > Turizm Kontrolörleri Kurulu > Turizm Kontrolör Yardımcılığına Giriş > Giriş Sınavı Şartları > Giriş Sınavı İçin Başvuru: > Giriş Sınavı Komisyonu > Sınav Konuları ve Usulü > Sınav Notları > Turizm Kontrolör Yardımcılığı > Yeterlik Sınavı > Atamalarda Sıralama > Yeterlik Sınavı Komisyonu > Saklı Hükümler Üçüncü Bölüm (144-146) Görev, Yetki ve Sorumluluklar > Belgeli Turizm İşletmelerinin Denetiminde Yetkiler > Denetim Elemanlarının Görev ve Yetkileri > Denetimin Kapsamı > Yatırım Dönemi Denetimleri > İşletme Dönemi Denetimleri > Seyahat Acentala.rı Birliğinin Denetimi Dördüncü Bölüm (146-147) Çeşitli Hükümler > Görev Belgesi > Şikâyet ve Denetim Defterleri > Raporlar > Yurtdışı İncelemeleri > Yürürlükten Kaldırma > Yürürlük > Yürütme 3.3.4. Turizmi Teşvik Kanununun Cezai Hükümlerinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik Birinci Bölüm fi48^ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar y Amaç y Kapsam > Dayanak > Tanımlar > Bakanlık > Denetleme Elemanları > Kanun y Turizm Yatırım ve İşletmeleri İkinci Bölüm (148-150) Ceza Uygulamaları > Cezalar > Uyarma cezası > İdari para cezaları > Belge iptali cezası > Dava açılması Üçüncü Bölüm (150-151) Çeşitli ve Son Hükümler > Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik > Yürürlük > Yürütme 3.3.5. Belgeli Turizm İşletmelerinde Yabancı Personel ve Sanatkârların Çalıştırılması Hakkında Yönetmelik (152-153) > Amaç > Kapsam > Yasal Dayanak > Yabancı Personel ve Sanatkârların Çalıştırılması > Yabancı Personel Sayısı > Yabancı Sanatkâr Çalıştırabilecek İşletmeler > Başvuru Usulü > Bakanlıklarca Yapılacak İşlemler > Yürürlük > Yürütme 3.3.6. SeyahatAcentaları Yönetmeliği Birinci Bölüm (154-156) Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar > Amaç > Kapsam > Dayanak > Tanımlar > Bakanlık > İnceleme ve Değerlendirme Formu > İşletme Belgesi > Kanun > Müşteri > Paket Tur > Paket Tur Sözleşmesi > Rezervasyon > Seyahat Acentası V Seyahat Acentası Zorunlu Sigorta Poliçesi Sertifikası > Sigorta Sözleşmesi > Transfer >Tur > Turist > TÜRSAB > Zorunlu Sigorta İkinci Bölüm (156-157) Seyahat Acentalığı Hizmetleri, Grupları ve Çalışma Esasları > Seyahat Acentalarının Hizmetleri > Seyahat Acentalığı Sayılmayan Hizmetler > Seyahat Acentaları Grupları Üçüncü Bölüm (157-159) Seyahat Acentalarının Başvuru ve Kuruluş İşlemleri > Başvuru > Yeni Seyahat Acentası Kuruluşu Başvuru Belgeleri > Başvurunun İşlemden Kaldırılması > Üye Kayıt Ücreti > Başvuru Sırasında Üyelik İptali > Kuruluş ve İşletme Belgesi > Şube Kuruluşu Dördüncü Bölüm (159-160) İnceleme, Denetleme, Değerlendirme ve Belgelendirme > Belgeler Üzerinde İnceleme ve Değerlendirme > Adreste Denetleme ve Değerlendirme > Seyahat Acentası İşyerinin Nitelikleri > Bilgilendirme y İtiraz ve Denetim > Belgelendirme Besinci Bölüm (160-164) Acenta Unvanı, Ticaret Unvanı, Adres, Grup, Statü, Ortaklık veya Yönetim Kurulu Değişikliği ve Şirket Birleşmesi > Değişiklik Başvurusu >• Acenta Unvanı Değişikliği > Ticaret Unvanı Değişikliği > Adres Değişikliği > Grup Değişikliği > Statü Değişikliği > Ortaklık veya Yönetim Kurulu Değişikliği > Şirket Birleşmesi Altıncı Bölüm (164-165) Teminata İlişkin Hususlar > Kuruluş Teminatı > Teminatın Miktarı > İşletme Belgesinin İptalinde veya Geri Alınmasında Teminat > Teminat Karşısında Alacaklıların Durumu > Kuruluş Teminatının Eksilmesinde, Grup Değiştirilmesi Hâlinde Teminat Yedinci Bölüm (165-166) Seyahat Acentası Sahibinin ve Personelinin Nitelikleri > Seyahat Acentası Sahibinin Nitelikleri > Seyahat Acentası Personelinin Nitelikleri Sekizinci Bölüm (166-168) Seyahat Acentalannın Yükümlülükleri > Niteliklerin Sürekliliği > Seyahat Acentası İşletme Belgesinin Asılması > Seyahat Acentası Plaketi ve Asılması > İstenilen Bilgi ve Belgelerin İbrazı > Paket Tur ve Turlarda Bulundurulması Gereken Belgeler > Transfer Araçlarında Bulundurulacak Belgeler > Transfer Elemanlarının Nitelikleri > Turist Taşıma Aracı Nitelikleri > Zorunlu Sigorta > Tanıtım Amaçlı Yazılı ve Görsel Materyal Dokuzuncu Bölüm (168-169) Enformasyon Memurluğu Sınavları > Sınav Açılması > Duyuru >Kurs > Enformasyon Memurluğu ve Yabancı Dil Sınavının Birlikte Düzenlenmesi > Sınavların Yapılması > Sınav Şekli > Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi > Puanlama Sistemi > Başarı Belgesi Onuncu Bölüm Ü69-171) Çeşitli ve Son Hükümler > Faaliyet Denetimleri > Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik > Belge Devri > Teminatın Değiştirilmesi > Belge Değişimi r İşyeri Niteliklerinin Sağlanması > Uygulanacak Mevzuat > Yürürlük > Yürütme > Acenta Unvanına İlişkin Taahhütname (Ek-1) > Sahip ve Temsile Yetkili Kişilere İlişkin Taahhütname (Ek-2) > Anonim Şirketlerde > Diğer Şirketlerde 3.3.7. Seyahat Acentalarının Hac ve Umre Seferi Düzenlemelerine Dair Esasları Belirleyen Yönetmelik Birinci Bölüm (172) Genel Hükümler > Amaç > Kapsam > Dayanak > Tanımlar > Başkanlık > Başkan > Kurul y Komisyon ^ Acenta İkinci Bölüm (172-176) Görev, Yetki ve Sorumluluklar > Acentaların Niteliklerinin Tespiti > Bakanlıklar Arası Hac ve Umre Kurulunun Görevleri > Başkanlığın Görevleri > Hac ve Umre Komisyonu > Acentaların Görevleri Üçüncü Bölüm (176-177) Denetim, Görevliler ve Ücretler > Denetim > Görevliler > Ücret İadesi Dördüncü Bölüm (177) Son Hükümler > Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik > Yürürlük > Yürütme 3.3.8. Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliği Birinci Bölüm (178-179) Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar > Amaç > Kapsam > Dayanak > Tanımlar > Profesyonel Turist Rehberleri > Bakanlık > İl Müdürlüğü > İl Müdürü > Genel Müdürlük > Aday > Kurs > Kursiyer > Eğitim > Meslek Kuruluşları > Rehber >KPDS İkinci Bölüm (179-183) Seçme Sınavlarının Uygulanması ve Kursların Açılması P- Rehberlik Kursu Açma Yetkisi ve Kursların Açılması > Kursiyer Sayısı > Kursların Süresi > Seçme Sınavları Duyurusu > Adaylarda Aranacak Özellikler > Adayların Başvuruları > Aday Başvurularının İncelenmesi > Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunduğu Anlaşılanlar > Seçme Sınavları y Seçme Sınavı Komisyonları > Genel Kültür Sınav Komisyonu > Yabancı Dil Sınav Komisyonu > Mülakat Sınavı Komisyonu > Seçme Sınavları Uygulama Esasları Üçüncü Bölüm (183-187) Kursların Uygulanması ve Kursiyerlerle İlgili Hususlar > Başarılı Olan Adayların Kursa Kabulü > Kurslarda Okutulacak Dersler > Konferanslar > Ders Saatleri > Devam Zorunluluğu > Eğiticiler > Kurs Yöneticisinin Görevleri > Uygulama Gezisi > Uygulama Gezisinde Görevlendirilecek Rehberler > Uygulama Gezisine Katılma Zorunluluğu > Kursların ve Uygulama Gezilerinin Denetimi > Kursiyerlerle İlgili Disiplin Hükümleri ve Cezalar Dördüncü Bölüm (187-188) Bitirme ve Bütünleme Sınavları Uygulama Esasları > Bitirme Sınavı Komisyonları ve Uygulama Esasları > Bütünleme Sınav Komisyonları ve Uygulama Esasları > Rehberlik Kimlik Kartı Besinci Bölüm (188-193) Profesyonel Turist Rehberlerinin Çalışma Esasları > Rehberlik Kimlik Kartı Alma Zorunluluğu > Hizmet İçi Eğitim Seminerlerine Katılma Zorunluluğu ve Diğer Eğitim Faaliyetleri y Mazeret Komisyonu > Kimlik Kartı Taşıma Zorunluluğu ve Dil Kullanımı > Vize Zorunluluğu > Devlet Memuru Rehberler > Rehberlik Kimlik Kartının İptali > Rehberlik Onur Kartı > Seyahat Acentelerinin Rehber Çalıştırması > Rehber Ücretleri > Rehberlik Kimlik Kartına Yeni Dil Eklenmesi > Üniversitelerin Rehberlik Bölümü Mezunları > Rehberlikte Uzmanlaşma ve Eğitim Altıncı Bölüm (193-197) Rehberlerin Denetim Esasları ve Disiplin İşlemleri > Rehberlerin Denetimi > Disiplin Cezası Verme Yetkisi > Disiplin Kurulu > Disiplin Suçları ve Cezaları > Disiplin Soruşturması Usulü > Tebligat ve Ceza Zamanaşımı > Disiplin Cezalarına İtiraz Yedinci Bölüm (197-198) Ücretler ve Giderler > Ücretler > Sınav, Kurs, Konferans, Seminer ve Eğitim Giderleri > Uygulama Gezisi Ücretleri ve Giderleri Sekizinci Bölüm (198-199) Çeşitli ve Son Hükümler > Düzenleme Yetkisi > Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik > Yürürlük > Yürütme 3.3.9. Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği Birinci Bölüm (200-201) Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar > Amaç > Kapsam > Dayanak > Tanımlar ^- Acenta > Bakanlık > Deniz Turizmi Aracı İşletmesi > Deniz Turizmi Aracı İşletmesi Belgesi > İl Müdürlüğü > İzin > Kurul > Parkur > Tesis > Turizm Amaçlı Su Altı ve Su Üstü Sportif Faaliyet > Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet > Yeterlilik Belgesi İkinci Bölüm (201-205) Genel ve Özel Şartlar, Parkur, Sportif Turizm Kurullarının Oluşumu ve İşletmelere İzin ve Yeterlilik Belgesi Verilmesi > Genel Şartlar > Spor Kuralları > Parkur > Denizde Su Altı ve Su Üstü Faaliyet Alanları >İzin > Özel Şartlar > Sportif Turizm Kurullarının Oluşumu > Yeterlilik Belgesi Üçüncü Bölüm (205-206) Yükümlülükler, Yasaklar ve Belgelerin İptali > Yükümlülükler > Yasaklar > İzin ve Yeterlilik Belgesinin İptali > Denetim Dördüncü Bölüm (206) Diğer Hükümler > Güvenlik Kuralları > Spor Faaliyetlerine Uygulanacak Mevzuat Besinci Bölüm (207-208) Çeşitli ve Son Hükümler > Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik > Yürürlük > Yürütme 3.3.10. Deniz Turizmi Yönetmeliği Birinci Bölüm (209-211) Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar > Amaç > Kapsam > Dayanak > Tanımlar > Bakan > Bakanlık > Belgeli İşletmeler > Deniz Turizmi Araçları > Deniz Turizmi Araçları Yatırım ve İşletmecisi > Deniz Turizmi İşletmeleri > Deniz Turizmi Tesisleri > Deniz Turizmi Tesisleri Yatırım veya İşletmecisi > Deniz Turizmi Yatırımı > Doğrudan Turizm İşletmesi Belgesi > Kanun . > Kısmi Turizm İşletmesi Belgesi > Seyir İzin Belgesi > Sınıflandırma > Turizm İşletmesi Belgesi > Turizm Yatırımı Belgesi > Yatçı > Yolcu İkinci Bölüm (211-217) Deniz Turizmi Tesislerinin Genel Nitelikleri ve Türleri > Yerleşme Özellikleri > Alt Yapı Nitelikleri > Üst Yapı Nitelikleri > Kurvaziyer Gemi Limanları > Yat Limanları > Diğer Tesisler Üçüncü Bölüm (217-219) Deniz Turizmi Tesislerinin Belgelendirme Şartları > Turizm Yatırım Belgesi Başvurusu > Turizm İşletmesi Belgesi Başvurusu > Doğrudan Turizm İşletmesi Belgesi Başvurusu > Deniz Turizmi Tesislerinin Belge Devri > Deniz Turizmi Yatırımı Belgesinin Süresi ve Yatırımın İzlenmesi > Özel Düzenlemeler Dördüncü Bölüm (219-221) Deniz Turizmi Tesislerinin İşletme Esasları > Deniz Turizmi Tesislerinin İdaresi V Bağlama Sözleşmesi > İşletme Müdürünün Nitelikleri > İşletme Müdürünün Yetki ve Sorumlulukları > Deniz Turizmi Tesisi İşletmelerinin Yetki ve Sorumlulukları Beşinci Bölüm (222-224) Deniz Turizmi Araçlarının Türleri > Kurvaziyer Gemiler > Yatlar > Günübirlik Gezi Tekneleri > Dalabilir Deniz Turizmi Aracı > Diğer Deniz Turizmi Araçları Altıncı Bölüm (224-226) Deniz Turizmi Araçlarının Belgelendirme Şartlan > Deniz Turizmi Araçları Yatırım ve İşletmeciliği > Turizm Yatırımı Belgesi Başvurusu > Turizm İşletmesi Belgesi Başvurusu > Doğrudan Turizm İşletmesi Belgesi Başvurusu > Deniz Turizmi Araçları İşletmeleri Belge Devri Başvurusu Yedinci Bölüm (226-228) Deniz Turizmi Araçları İşletmelerinin Çalışma Esasları > İşletme Adresi > İşletme Müdürünün Nitelikleri > Yatların Kiralanmasında Mürettebat > Yabancı Bayraklı Deniz Turizmi Araçlarının Kiralama Esasları > Bayrak Çekme > Yabancı İşletmeler > Muayene ve Ölçüm Sekizinci Bölüm (228-230) Türk Karasularında Seyir Esasları > Liman Başkanlığı > Hudut Giriş ve Çıkış İşlemleri > Deniz Turizmi Araçlarının Seyir İzin Belgesi > Türk Limanları Arasında Seyir Esasları > Sıhhi Muamele > Deniz Turizmi Araçları Seyir Bölgeleri, Kontrolü ve Geliştirilmesi > Mücbir Sebepler ve Olağanüstü Haller Dokuzuncu Bölüm (230-231) Yabancı Deniz Turizmi Araçlarının Kalış Süreleri ve Kabotaj Hakları > Deniz Turizmi Araçlarının Türkiye\′de Bırakılması ve Kalış Süreleri > Kabotaj Hakları Onuncu Bölüm (231-235) Ortak Hükümler > Başvuruların Değerlendirilmesi > Değişikliklerin Bildirilmesi > Teminat > Sigorta > Faaliyet Raporları > Tanıtım, Bilgilendirme ve Fiyat Tarifeleri > Personel Nitelikleri > Deniz Turizmi İşletmelerinin Yetkileri > Deniz Turizmi İşletmelerinin Belgesinin İptali > Sınıflandırma > Mütekabiliyet ve Yetki > Bakanlıkça Düzenlenecek Hususlar > Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat Onbirinci Bölüm (235) Geçici ve Son Hükümler y Yat Limanları ve Yat İşletmeleri > Deniz Turizmi Araçlarının Belgelendirilmesinde Süre > Mevcut Başvurular > Yürürlük > Yürütme 3.3.11. Turizm Uygulama Kurulunun Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik Birinci Bölüm (236-237) Genel Hükümler > Amaç > Kapsam > Yasal Dayanak > Tanımlar > Yüksek Kurul > Kurul > Bakanlık > İlgili Bakanlıklar İkinci Bölüm (237-238) Genel Esaslar > Kurulun Görev, Yetki ve Sorumlulukları > Teşekkülü > Çalışma Usul ve Esasları Üçüncü Bölüm (238) Diğer Hükümler > Yürütme > Yürürlük 3.3.12. Kültür ve Turizm Bakanlığı İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik Birinci Bölüm (239) Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar y Amaç > Kapsam > Dayanak > Tanımlar > Bakan > Bakanlık > İl Müdürlüğü > Bakanlık Taşra Teşkilatı > Bağlı Birimler İkinci Bölüm (239-245) Kuruluş, Teşkilat ve Görevler > Kuruluş > Teşkilat > İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün Görevleri > Kültür Faaliyetleri İle İlgili Görevler > Turizm Faaliyetleri İle İlgili Görevler > İdari ve Mali İşler İle İlgili Görevler Üçüncü Bölüm (246-248) Görev, Yetki, Sorumluluk ve Atama > İl Kültür ve Turizm Müdürünün Görev ve Yetkileri > İl Kültür ve Turizm Müdürünün Sorumlulukları > İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısının Görev ve Yetkileri > İl Müdür Yardımcısının Sorumlulukları > Şube Müdürü, Şef ve Diğer Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları Dördüncü Bölüm (248) Çeşitli ve Son Hükümler > Yönetmelikte yer almayan hususlar > Uygulama > Yürürlük > Yürütme 3.3.13. Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezlerinin Belirlenmesine ve İlanına İlişkin Yönetmelik Birinci Bölüm (249) Genel Hükümler > Amaç ve Kapsam > Dayanak 3.3.12. Kültür ve Turizm Bakanlığı İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik Birinci Bölüm (239) Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar > Amaç V Kapsam > Dayanak > Tanımlar > Bakan > Bakanlık > İl Müdürlüğü > Bakanlık Taşra Teşkilatı > Bağlı Birimler İkinci Bölüm (239-245) Kuruluş, Teşkilat ve Görevler y Kuruluş > Teşkilat > İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün Görevleri > Kültür Faaliyetleri İle İlgili Görevler > Turizm Faaliyetleri İle İlgili Görevler > İdari ve Mali İşler İle İlgili Görevler Üçüncü Bölüm (246-248) Görev, Yetki, Sorumluluk ve Atama > İl Kültür ve Turizm Müdürünün Görev ve Yetkileri > İl Kültür ve Turizm Müdürünün Sorumlulukları > İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısının Görev ve Yetkileri > İl Müdür Yardımcısının Sorumlulukları > Şube Müdürü, Şef ve Diğer Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları Dördüncü Bölüm (248) Çeşitli ve Son Hükümler > Yönetmelikte yer almayan hususlar > Uygulama > Yürürlük > Yürütme 3.3.13. Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezlerinin Belirlenmesine ve İlanına İlişkin Yönetmelik Birinci Bölüm (249) Genel Hükümler > Amaç ve Kapsam > Dayanak > Tanımlar > Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi > Turizm Merkezi > Bakanlık İkinci Bölüm (249-251) Çalışma Komisyonlarının Oluşturulması, Görev ve Yetkileri > Bakanlık İçi Komisyonun Oluşumu ve Görevleri > Raporların Bakanlık İçi Komisyona Gönderilmesi > Bakanlıklararası Komisyonun Oluşumu ve Görevleri > Bilgi ve Belgelerin Bakanlıklararası Komisyona Gönderilmesi > Önerinin Bakanlar Kuruluna Sunulması Üçüncü Bölüm (251) Çeşitli ve Son Hükümler > Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat > Yürürlük > Yürütme 3.3.14. Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik Birinci Bölüm (252-254) Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar > Amaç > Kapsam > Yasal Dayanak > Tanımlar > Bakanlık > Genel Müdürlük > İlgili İdare > Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri > Turizm Merkezi > Her Ölçekte Plan > Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Planları > Nazım İmar Planı > Uygulama İmar Planı > Revizyon İmar Planı y İlave İmar Planı > Mevzii İmar Planı > Koruma Amaçlı İmar Planı > Plan Değişikliği > Yerleşme Tasarım Planı > Vaziyet Planı > Sosyal Altyapı > Teknik Altyapı > Müellif İkinci Bölüm (254-257) Planların Hazırlanmasına Dair Esaslar > Planların Hazırlanması > Plan Yapımında Ön İzin > Tekliflerin Değerlendirilmesi > Ön Uygunluk Kararı > Planlama Esasları > Yeterlik Belgesi > Plan Yapımında Etaplama > Teknik ve Sosyal Altyapı > Başvuruda İstenecek Belgeler Üçüncü Bölüm (257-258) Planların Onaylanması ve Yürürlüğe Girmesi > Planları Onaylama > Mahalli İşlemler > Planlara İtiraz Dördüncü Bölüm (258-259) Son Hükümler > Mevcut Planlar > Kıyı Yapıları > Altyapı > Tebliğ > Yürürlükten Kaldırılan Hükümler > Yürürlük > Yürütme 3.3.15. Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik Birinci Bölüm (260-262) Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar y Amaç > Kapsam > Dayanak > Tanımlar > Alt Yatırımcı > Ana Yatırımcı > Bakanlığa Tahsis > Bakanlık > Girişimci > Kamu Taşınmazları > Kanun > Kesin Tahsis > Komisyon > Kullanma Bedeli > Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Alt Bölgesi , > Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi > Müzakere > Müzakere Komisyonu > Ön İzin > Sosyal ve Teknik Alt Yapı Hizmetlerine Katılım Payı > Tahsis Şartnamesi > Teminat > Toplam Yatırım Maliyeti > Turizm Bölgeleri ve Alanları > Turizm Merkezleri > Yatırımcı İkinci Bölüm (262-264) Taşınmazların Bakanlık Tasarruf una Alınması > Turizme Ayrılan Alanlar İçin Öncelikle Yapılacak İşlemler > Turizme Ayrılan Taşınmazların Bakanlık Tasarrufuna Alınması İşlemleri > Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi, Alt Bölgesi ve Turizm Merkezleri Dışındaki Hazine Taşınmazları > Kamulaştırma İşlemleri Üçüncü Bölüm (264-269) Taşınmazların Tahsis İlanı ve Taleplerin Değerlendirilmesi > Duyuru > Başvuru Usul ve Esasları > Tekliflerin Değerlendirilmesi > Ek Alan Tahsisi > Mekanik Tesis Hattı ve Kayak Pisti Tahsisi > Arazi Tahsis Komisyonunun ve Müzakere Komisyonunun Oluşumu > Arazi Tahsis Komisyonu ve Müzakere Komisyonunun Görevleri Dördüncü Bölüm (269-279) Tahsis İşlemleri > Ön İzin > Kesin Tahsis > Kamu Kuruluşlarına Taşınmaz Tahsisi > Tahsis Şekilleri > Ön İzin Bedeli > Kullanım Bedeli > Yapıların Tahsisinde Bedel Beşinci Bölüm (279-280) Denetim ve Hakların Sona Ermesi > Denetim > Tahsisin İptali ve Sözleşmenin Feshi > Tahsis Süresinin Sona Ermesi Altıncı Bölüm (280-282) Çeşitli ve Son Hükümler > Sosyal ve Teknik Altyapı Hizmetleri > Bedelsiz Tahsis > Tahsis Yapılamayacak Olanlar > Şerh ve Tescillerin Terkini > Diğer Kamu Kuruluşlarınca Verilen İzinler > Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar > Ek Alanlar > Teminat Mektuplarının Değiştirilmesi > Belge İptali Durumunda Yeni Belge Alınması İçin Uygulanacak Süre > Yürürlük > Yürütme 3.3.16. Kimlik Bildirme Kanununun Uygulanması İle İlgili Yönetmelik Birinci Bölüm (283-284) Genel Esaslar >Konu > Kapsam > Tanımlamalar > En Yakın Yetkili Genel Kolluk Örgütü > Sorumlu İşletici > Yetkili Amir > Aile Reisi > Ticaret ve Sanat Amacı Güden İş Yeri > Süreler > 24 Saat Deyimi > Üç Gün Deyimi > Kayıtlama İkinci Bölüm Yükümlülükler Birinci Kısım (284-289) İşyerleri Sorumlu İşleticilerinin ve Bu Yerlerde Çalışanların ve Barınanların Bildirilmesi > Sorumlu İşleticiler > İşe Başlama - Yükümlü > İşleticinin Değişmesi > Çalışanlar > Yükümlü > Kimlik Kartı > Barınanlar > Yükümlü İkinci Kısım (289-296) Konutlarda Çalışanların ve Oturanların Bildirilmesi > Çalışanlar > Ortak Hizmetlerde Çalışanlar- Yükümlü > Konut Hizmetlerinde Çalışanlar-Yükümlü > Oturanlar > Yükümlü ^ Örnek Verilmesi > Misafirler-Yükümlü > Göçenler - Yükümlü Üçüncü Kısım (297) Diğer Çalışanların ve Barınanların Bildirilmesi > Öğrenci Yurtlarında Bulunanlar - Yükümlü > Resmi Binalarda Barınanlar - Yükümlü > Özel Durumu Olan Sabahçı Kahveleri Dördüncü Kısım (298) Belgelerin Verilmesi ve Örneklerinin Saklanması > Sorumlu İşleticinin İşe Başlaması ve Ayrılması > Öteki Kişilerin Gelişi veya İşe Başlaması > Öteki Kişilerin Ayrılması veya Konutun Değiştirilmesi Beşinci Kısım (299-302) Konaklama Tesislerindeki Geçici Oturumların Saptanması > Yükümlü > Konaklama Yeri Kayıt Defteri ve Konaklama Belgesinin Sağlanması ve Saklanması y Belge ve Defterden Yararlanma Olanağı Üçüncü Bölüm (302-304) Uygulamada Yapılacak Çalışmalar ve İşlemler ^ Belgelerin Saklanma Yeri ve Yöntemi > Görevliler > Yapıların İzlenmesi ^ Belgelerin Sağlanma Yeri > İçişleri Bakanlığının Yetkisi > Belge İsteme Kararlarının Kapsamı ve Duyurulması > İstatistik! Bilgi İstenmesi > Dağıtım - Görevlendirilecek Kişiler > Bastırılmış Konaklama Belgeleri > Yürürlük Tarihi > Yürütme Yetkisi 3.4. Tebliğler 3.4.17. Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ Birinci Bölüm (305) Başlangıç Hükümleri > Dayanak > Amaç İkinci Bölüm (305-307) Turizm Belgesi Başvurularında İstenilen Belgelerin Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar > Başvuru > Başvuru Dilekçesi >■ Tesis Tanıtım Raporu > İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, Ticaret Sicil Gazetesi, Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri veya Turizm Merkezlerinde Yer Alma Durumu > İlgili Kurumlara Bildirim > Tatil Siteleri ve Villaların Başvuru Belgelerine İlişkin Düzenlemeler Üçüncü Bölüm (307-310) Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sınıflandırma Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esaslar > Turizm Yatırımı Belgesi Taleplerinin Değerlendirilmesi > Doğrudan Turizm İşletmesi Belgesi Taleplerinin Değerlendirilmesi > Turizm Yatırım Belgesinin Turizm İşletmesi Belgesi veya Kısmi Turizm İşletmesi Belgesine Çevrilmesi Taleplerinin Değerlendirilmesi ve Yatırım Belgeli Tesislerin İşletmeye Açıldığının Belirlenmesi > Turizm İşletmesi Belgesinin Kısmi Turizm İşletmesi Belgesine Çevrilmesi Taleplerinin Değerlendirilmesi > Sınıflandırma Çalışmaları Dördüncü Bölüm (310-311) Turizm Belgesi ve Plaketlerinin Hazırlanmasına, Belge ve Plaketlerde Yer Alacak Bilgilere İlişkin Esaslar > Turizm Yatırım Belgesinde Yer Alacak Bilgiler > Turizm İşletmesi ve Kısmi Turizm İşletmesi Belgelerinde Yer Alacak Bilgiler > Belge ve Alt Belge Düzenlenmesi > Plaket Düzenlenmesi ile Belge ve Plaket Teşhiri Beşinci Bölüm (311 -314) Çeşitli Düzenlemeler > Klima İstenilmesine İlişkin Yöre ve Esaslar > Müşteri Asansörü, Servis Merdiveni ve Asansörü Düzenlemesine İlişkin Esaslar > Bedensel Engelliler Düzenlemelerine İlişkin Esaslar Altıncı Bölüm (314-317) Diğer Hükümler > Belge Devri, İşletmeci, Kiracı Şerhine İlişkin Usul ve Esaslar > Özel Tesislerin İsimlendirilmesi, Belgelendirilmesi, Nitelikleri > Tesisin Adı > Tahsisli Arazilerde Yer Alan Tesislerle İlgili İşlemler > Sağlıklı Yaşam Tesisleri > Çeşitli Hükümler Yedinci Bölüm f317-318) Son Hükümler > Yürürlükten Kaldırma > Yürürlük > Yürütme 3.4.18. Belgeli İşletmelerin Uygulayacakları Fiyat Tarifelerinin Hazırlanması Ve Onaylanmasına İlişkin Genel İlkeler Hakkında Tebliğ Birinci Bölüm (319) Amaç, Kapsam ve Dayanak İkinci Bölüm (319) Genel İlkeler Üçüncü Bölüm (320) Fiyat Tarifelerinin Hazırlanmasındaki Usul ve Esaslar Dördüncü Bölüm (320-321) Tarifelerin Onaylanması Beşinci Bölüm (321) Fiyat Tarifelerinin Uygulanması Usul ve Esasları Altıncı Bölüm (321) Son Hükümler 3.4.19. Turizm İşletmesi Belgeli Konaklama Tesislerine Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair Tebliğ Birinci Bölüm (322) Amaç, Kapsam ve Dayanak İkinci Bölüm (322-323) Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Başvurusu Sırasında İstenilen Belgelere İlişkin Usul ve Esaslar Üçüncü Bölüm (323-324) Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sınıflandırma Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Dördüncü Bölüm (324) Son Hükümler 3.4.20. Deniz Turizmi Yönetmeliği Uygulama Tebliği Birinci Bölüm (325) Başlangıç Hükümleri > Amaç > Dayanak İkinci Bölüm (325-328) Deniz Turizmi Tesisleri Belgesi Başvurularında İstenilen Belgelere İlişkin Usul ve Esaslar > Başvurular > Yatırım Belgesi Başvuruları > İşletme Belgesi Başvuruları Üçüncü Bölüm (328-330) Deniz Turizmi Araçları Belgesi Başvurularında İstenilen Belgelere ilişkin Usul ve Esaslar > Turizm Yatırımı Belgesi Başvuruları ~> İşletme Belgesi Başvuruları Dördüncü Bölüm (331 -334) Deniz Turizmi Araçları İşletmelerinin Belgelendir ilmesinde Aranacak Şartlar > İşletmelerin Belgelendirilmesi > Belgelendirilecek Araçlar ve Aranacak Özel Şartlar Besinci Bölüm (334-335) Yabancı Bayraklı Deniz Araçlarının Kiralanmasında ve Yabancı İşletmelerinin Belgelendirilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar > Kiralama ve Temsilcilik Yapacak İşletmenin Nitelikleri > Yabancı Bayraklı Deniz Araçlarının Kiralanmasında İstenilecek Belgeler > Temsilcilik > Bakanlıktan İşletme Belgeli Yabancı Bayraklı Yatların Kışlamaları Altıncı Bölüm (336-341) Başvuruların Değerlendirilmesi ve Belgelendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar > Deniz Turizmi Tesislerinde Bulunan Konaklama, Yeme-İçme ve Diğer Tesislerin Değerlendirilmesi > Tahsisli Arazilerde Yer Alan Deniz Turizmi Tesisleri ile İlgili İşlemler > Turizm Yatırımı Belgesi Taleplerinin Değerlendirilmesi > Turizm Yatırım Belgesinin Kısmi Turizm İşletmesi Belgesine veya Turizm İşletmesi Belgesine Çevrilmesi Taleplerinin Değerlendirilmesi >• Doğrudan Turizm İşletmesi Belgesi Talebi > Belge Devir İşlemleri > Turizm İşletmesi Belgesinin Kısmi Turizm İşletmesi Belgesine Çevrilmesi Taleplerinin Değerlendirilmesi > Su Altı ve Su Üstü Faaliyet Araçlarına İlişkin Taleplerin Değerlendirilmesi > Türk Bayrağı Çekme > Yabancı Bayraklı Özel Yatların Süre Uzatım Talepleri Yedinci Bölüm (341-343) Deniz Turizmi Yatırım ve İşletmelerine Belge, Plaket ve Alt Plaketin Hazırlanması ve Bu Belgelerde Yer Alacak Bilgilere İlişkin Usul ve Esaslar > Yatırım Belgesinde Yer Alacak Bilgiler > Deniz Turizmi Tesisleri İşletmesi ve Kısmi Turizm İşletmesi Belgelerinde Yer Alacak Bilgiler > Ana Belge ve Alt Belge Düzenlenmesi > Yabancı Deniz Turizmi Aracı İşletmelerinin Turizm İşletmesi Belgelerinde Yer Alacak Bilgiler > Belge ve Plaket Düzenlenmesi > Belgelerin Geçerliliği > İşletme Adları > Yatların Mürettebatsız Kiralanması > Deniz Turizmi Aracı İşletmelerinin Adresi > Teminat Sekizinci Bölüm (343-345) Yetki Devri ve Değerlendirme > Günübirlik Deniz Turizmi Kurulları r Değerlendirme Kurulunun Oluşumu > Değerlendirme Kurulunun Görev ve Çalışma Esasları > Yetki Devri > Sınıflandırma Çalışmaları > Yürürlük > Yürütme 3.4.21. Yurt Dışı Turizm Fuarlarına Katılımın ve Turizm Tanıtma ve Pazarlama Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Tebliğ Birinci Bölüm (346-347) Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar y Amaç > Kapsam > Dayanak > Tanımlar > Bakanlık > İşletme > İlgili Sektör Meslek Birliği/Derneği > Bölge > Turizm Fuarı > Reklam Faaliyeti > Bakanlık Yurtdışı Temsilciliği İkinci Bölüm (347-348) Desteklenecek Faaliyetler > Yurtdışı Turizm Fuarlarına Katılım > Desteklenecek Fuarların Tespiti > Yurtdışında Gerçekleştirilecek Tanıtım ve Pazarlama Faaliyetleri Üçüncü Bölüm (348-349) Çeşitli ve Genel Hükümler > Ödeme Esasları > İbraz Edilecek Belgeler y Müeyyide > Yetki > Yürürlük > Yürütme 5.5. Yönergeler 3.5.22. Yaygın Mesleki Turizm Eğitimi Yönergesi Birinci Bölüm (350-351) Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar > Amaç > Kapsam > Dayanak > Tanımlar > Bakanlık > Genel Müdürlük > Genel Müdür > İl Müdürlüğü > İşletme > İşbaşı Eğitim Kursları > Ev Pansiyonculuğu > Seminer > Eğitim Kursları > Eğitici > Kursiyer > Katılımcı > Başarı Belgesi > Katılma Belgesi > Sivil Toplum Kuruluşu İkinci Bölüm (351) Eğitim Kursları > İşbaşı Eğitim Kursları > Ev Pansiyonculuğu Eğitim Kursu Üçüncü Bölüm (351-352) Seminerler > Kişisel Gelişim Seminerleri > Ev Pansiyonculuğu Bilinçlendirme Dördüncü Bölüm (352) Eğitim Kursları ve Seminerlerin Katılımcı Nitelikleri > Katılımcılarda Aranan Nitelikler Beşinci Bölüm (352-353) Eğitim Kursları ve Seminerlerin Düzenlenmesi > Kursların ve Seminerlerin Düzenlenmesi Talepleri > Kursların ve Seminerlerin Süreleri > Kursların ve Seminerlerin Devam Koşulları Altıncı Bölüm (353) Sınav ve Belgelendirme > Sınav > Belgelendirme Yedinci Bölüm (353-354) > Eğiticilerin Görevlendirilmeleri ve Sorumlulukları Sekizinci Bölüm (354) Genel Hükümler > Düzenleme Yetkisi > Yürürlük > Yürütme DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (355-396) Bakanlığa Başvuru İşlemleri 4.1. Bakanlığa Başvuru İşlemleri > Turizm Yatırımı Belgesi Başvurusu > Doğrudan Turizm İşletmesi Belgesi Başvurusu > Turizm Yatırım Belgesinin Turizm İşletmesi Belgesine Çevrilmesi > Belge Devri Başvurusu > İsim / Kapasite / Tür ve Sınıf/ Unvan Değişikliği Talepleri > Sınıflandırma Çalışmaları > Yeşil Yıldız Başvurusu > Dilekçe ve Tesis Raporunun Doldurulması > Dilekçe-Ek:l > Tesis Tanıtım Raporu-£k:2 > Yeşil Yıldız Başvuru Dilekçesi-Ek:3 > Tesis Tanıtım Raporlarından Örnekler BEŞİNCİ BÖLÜM (397-399) Turizm Faaliyetleri İçerisinde Tüketici {turist) Hakları 5.1. Turizmde Tüketici: Turist 5.2. Turizmde Turist Sorunları 5.3. Turizmde Turistin Korunması 5.3.1. Tüke