Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Şubat (171)      Ocak (191)      Aralık (151)      Kasım (137)

Turizm Hukuku Dersleri

Turizm Hukuku DersleriSayfa Sayısı
:  
495
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2016
ISBN NO
:  
978-605-300-038-9

41,04 TL

   İÇİNDEKİLER
 

 

    ÖNSÖZ- VII
 

    İÇİNDEKİLER- IX
 

    BİRİNCİ BÖLÜM
 

    KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ
 

    I. - KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ- 2
 

    A. - GENEL OLARAK- 2
 

    B. - KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞININ GÖREVLERİ- 2
 

    C. - KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞININ TEŞKİLATI- 3
 

    1. - Ana Hizmet Birimleri- 3
 

    a)- Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü- 4
 

    b)- Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü- 4
 

    c)- Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü- 5
 

    d)- Telif Hakları Genel Müdürlüğü- 6
 

    e)- Sinema Genel Müdürlüğü- 7
 

    f)- Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü- 8
 

    g)- Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü- 10
 

    h)- Tanıtma Genel Müdürlüğü- 11
 

    i)- Millî Kütüphane Başkanlığı- 12
 

    j)- Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi
 

    Başkanlığı- 12
 

    2)- Danışma ve denetim birimleri- 13
 

    a)- Teftiş Kurulu Başkanlığı- 13
 

    b)- Hukuk Müşavirliği- 14
 

    c)- Bakanlık Müşavirleri İle Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği- 14
 

    3)- Yardımcı hizmet birimleri- 14
 

    a)- Personel Dairesi Başkanlığı- 14
 

    b)- İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı- 15
 

    c)- Özel Kalem Müdürlüğü- 16
 

    4. - Taşra ve yurt dışı teşkilâtları ile bağlı kuruluşlar- 16
 

    İKİNCİ BÖLÜM
 

    SEYAHAT ACENTALARI VE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ
 

    I. - GENEL OLARAK- 18
 

    II. - SEYAHAT ACENTALARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ- 18
 

    A. SEYAHAT ACENTALARININ HİZMETLERİ- 18
 

    B. SEYAHAT ACENTALIĞI SAYILMAYAN HİZMETLER- 19
 

    C. - SEYAHAT ACENTALARININ BAŞVURU VE KURULUŞ İŞLEMLERİ- 20
 

    III. - SEYAHAT ACENTASI SAHİBİNİN VE PERSONELİNİN NİTELİKLERİ- 29
 

    IV. - SEYAHAT ACENTALARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ- 30
 

    V. - ENFORMASYON MEMURLUĞU SINAVI- 32
 

    VI. - TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ- 32
 

    A. - KURULUŞU- 32
 

    B. - BİRLİĞİN GÖREVLERİ- 33
 

    C. - BİRLİĞİN ORGANLARI- 35
 

    1. - Genel kurul- 35
 

    2. - Yönetim Kurulu- 36
 

    3. - Denetim Kurulu- 38
 

    4. - Disiplin Kurulu- 38
 

    D. - BİRLİĞİN GELİRLERİ- 39
 

    E. - TÜRSAB-SEYAHAT ACENTALIĞI MESLEK İLKELERİ- 40
 

    F. - TÜRSAB İÇ TÜZÜĞÜ- 44
 

    G. - TÜRSAB BÖLGESEL YÜRÜTME KURULLARININ SEÇİMİ
 

    İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ- 67
 

    VII. - DÜNYA TURİZM ÖRGÜTÜ (DTÖ) TÜZÜĞÜ- 72
 

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 

    TURİZM İŞLETMELERİNİN BAKANLIKLA, BİRBİRLERİYLE VE MÜŞTERİLERİYLE İLİŞKİLERİ
 

    I. - GENEL OLARAK- 86
 

    A. - SEYAHAT ACENTALARI İLE OTEL İŞLETMELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER- 87
 

    1. - Sözleşmeler- 87
 

    a)- Otel Sözleşmeleri- 87
 

    b)- Münferit (Bireysel) müşteri sözleşmeleri- 90
 

    c)- Grup Müşterileri İle İlgili Otel Sözleşmeleri- 91
 

    d)- Tahsis (Kontenjan) Sözleşmeleri- 92
 

    B. - OTEL MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ- 93
 

    C. - İŞLETMELERİN BAKANLIKLA İLİŞKİLERİ- 95
 

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 

    PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ
 

    I. - PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ- 98
 

    BEŞİNCİ BÖLÜM
 

    MESAFELİ SÖZLEŞMELER
 

    I. - GENEL OLARAK- 106
 

    II. - ÖN BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ- 108
 

    III. - CAYMA HAKKININ KULLANIMI VE TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ- 110
 

    IV. - ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER- 113
 

    ALTINCI BÖLÜM
 

    TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZ ŞARTLAR
 

    I. TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZ ŞARTLAR- 118
 

    YEDİNCİ BÖLÜM
 

    TURİST REHBERLİĞİ
 

    I. - GENEL OLARAK- 124
 

    II. - TURİST REHBERLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI- 126
 

    III. - BÖLGESEL REHBERLİK, BÖLGE EKLETME VE BÖLGESEL
 

    REHBERLİKTEN ÜLKESEL REHBERLİĞE GEÇME- 136
 

    IV. - EYLEMSİZ TURİST REHBERLİĞİ- 137
 

    V. - MESLEĞE KABUL VE RUHSATNAME- 138
 

    VI. - BAKANLIKÇA MESLEKTEN ÇIKARMA VE RUHSATNAMENİN İADESİ- 139
 

    VII. - MESLEĞİN YERİNE GETİRİLMESİ- 140
 

    VIII. - MESLEĞİN KORUNMASI, DENETLEME VE DİSİPLİN İŞLEMLERİ- 147
 

    IX. - MESLEK KURULUŞLARI- 153
 

    SEKİZİNCİ BÖLÜM
 

    DENİZ TURİZMİ
 

    I. - GENEL OLARAK- 168
 

    II. - DENİZ TURİZMİ TESİSLERİNİN GENEL NİTELİKLERİ VE TÜRLERİ- 170
 

    III. - DENİZ TURİZMİ TESİSLERİNİN BELGELENDİRME ŞARTLARI- 176
 

    IV. - DENİZ TURİZMİ TESİSLERİNİN İŞLETME ESASLARI- 178
 

    V. - DENİZ TURİZMİ ARAÇLARININ TÜRLERİ- 181
 

    A. - KRUVAZİYER GEMİLER- 181
 

    B. - YATLAR- 182
 

    C. - GÜNÜBİRLİK GEZİ TEKNELERİ- 182
 

    D. - DALABİLİR DENİZ TURİZMİ ARACI- 183
 

    E. - DİĞER DENİZ TURİZMİ ARAÇLARI- 183
 

    VI. - DENİZ TURİZMİ ARAÇLARININ BELGELENDİRME ŞARTLARI- 184
 

    VII. - DENİZ TURİZMİ ARAÇLARI İŞLETMELERİNİN ÇALIŞMA ESASLARI- 186
 

    VIII. - YABANCI DENİZ TURİZMİ ARAÇLARININ KALIŞ SÜRELERİ VE KABOTAJ HAKLARI- 189
 

    IX. - ÇEŞİTLİ KONULAR- 191
 

    X. - DENİZ TURİZM YÖNETMELİĞİ UYGULAMA TEBLİĞİ- 194
 

    DOKUZUNCU BÖLÜM
 

    KAPLICA TURİZMİ
 

    I. - GENEL OLARAK- 218
 

    II. - KAPLICA TESİSLERİNİN TÜRLERİ, YÖNTEMLERİ
 

    VE TEDAVİ BÖLÜMLERİ- 220
 

    III. - KAPLICI TESİSLERİNE AİT KOŞULLAR- 222
 

    IV. - KAPLICA TESİSLERİNİN İZNE BAĞLANMASI, KURULLAR
 

    VE GÖREVLERİ- 225
 

    A. - İNCELEME VE TESPİT KURULU- 226
 

    B. - TIBBİ DEĞERLENDİRME KURULU- 227
 

    C. - TESİS İZNİ VE GEREKEN BEGELER- 227
 

    D. - İŞLETME İZNİ VE GEREKEN BELGELER- 228
 

    V. - KAPLICA TEDAVİSİNDE KULLANILACAK DOĞAL TEDAVİ UNSURLARI- 229
 

    VI. - ÇEŞİTLİ KONULAR- 229
 

    ONUNCU BÖLÜM
 

    AV TURİZMİ
 

    I. - GENEL OLARAK- 234
 

    II. - AV TURİZMİ İZİN BELGESİ, GÖZLEM TURLARI İLE FOTOĞRAF
 

    VE FİLM ÇEKİMLERİ, ACENTELERİN SORUMLULUKLARI- 238
 

    III. - AVLANMA İZİN BELGELERİ, AVLANMA VE AVLANDIRMA ESASLARI- 240
 

    IV. - AVDA KULLANILACAK SİLAHLAR VE AKSAMI İLE MERMİLERİN
 

    TÜRKİYE’YE GETİRİLMESİ VE ÇIKARTILMASI- 246
 

    V. - AVLAK VE SAHALAR, TÜR VE CİNSİYET, KOTALAR VE KULLANIMI- 247
 

    VI. - ÜCRETLER VE KATILIM PAYI İLE AVLANMA DÖNEM SÜRESİ- 249
 

    VII. - AV ORGANİZASYONU- 250
 

    VIII. - TROFE VE ETLER- 253
 

    IX. - ÇEŞİTLİ KONULAR- 254
 

    A. - KOMİSYON VE GÖREVLERİ- 254
 

    B. - OLUMSUZ PROPAGANDA- 254
 

    C. - AV KÖPEKLERİ- 254
 

    D. - ORMAN İÇİ SULARDA AMATÖR BALIKÇILIK TURİZMİ- 254
 

    EKLER
 

    I. - TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023)- 255
 

    II. - ÜLKEMİZE TURİST GETİREN (A) GRUBU SEYAHAT ACENTALARINA
 

    DESTEK SAĞLANMASI HAKKINDA KARARIN UYGULANMA USUL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞ- 306
 

    III. - MÜZE VE ÖRENYERLERİNE GİRİŞLERDE UYGULANACAK USUL VE
 

    ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE- 319
 

    IV. - MÜZELER VE MÜZELERE BAĞLI MEKÂNLARIN VİDEO, FİLM VE FOTOĞRAFLARININ ÇEKİLMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE- 342
 

    V. - TURİZMİ TEŞVİK KANUNU- 343
 

    VI. - KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU- 360
 

    VII. - TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN- 394
 

    VIII. - ÇEVRE KANUNU- 434
 

    IX. - DÜNYA KÜLTÜREL VE DOĞAL MİRASIN KORUNMASI
 

    SÖZLEŞMESİ- 458
 

    X. - ARKEOLOJİK MİRASIN KORUNMASINA İLİŞKİN AVRUPA
 

    SÖZLEŞMESİ- 469
 

    XI. - AVRUPA MİMARİ MİRASININ KORUNMASI SÖZLEŞMESİ- 476
 

    XII. - SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI
 

    SÖZLEŞMESİ- 483