Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Türev Piyasalar

Türev PiyasalarSayfa Sayısı
:  
245
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2012
ISBN NO
:  
978-605-377-120-3

24,00 TLİKİNCİ BASKININ ÖNSÖZÜ Dünyada finansal piyasaların etkinliği son yıllarda büyük bir artış göstermeye başlamıştır. Bu etkinlik yalnızca dünya ticaret hacmindeki genişlemeden değil, aynı zamanda finans dünyasındaki yeniliklerden kaynaklanmaktadır. Bu yeniliklerin başında da türev ürünler gelmektedir. Türev piyasalarda işlem gören türev ürünlerin en önemli özelliği risk yönetimine olanak sağlamalarıdır. Türkiye′deki yatırımcılar özellikle döviz kuru ve faiz riski ile karşı karşıya kaldıklarından, bu riskleri giderebilecek veya azaltabilecek türev ürünlerini tanımaları ve bunları uygulamaları kaçınılmaz görünmektedir. Özellikle Türkiye′de dışa açılma sürecinin başladığı, Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği′nin sağlandığı, rekabet koşullarının ağırlaştığı bir dönemde, riskten kaçınmak amacıyla türev ürünlerden yararlanmanın, maliyetleri düşürmek için önemli bir yol olarak görülmesi büyük önem taşımaktadır. Türev piyasaların Türkiye′de işlerlik kazanmasının, ülkenin dünya finans piyasaları ile bütünleşmesi açısından oldukça önemli bir aşama olacağı düşünülmektedir. Gelişmiş ülkelerde türev piyasaların nasıl çalıştığı, bu piyasalarda işlem gören türev ürünlerin neler olduğu, bu ürünlerin hangi yararlan sağladığı ve bu konuda Türkiye′nin içinde bulunduğu durumun ne olduğu hakkında Türkiye′de çeşitli kesimlerde bilgi düzeyinin sınırlı olduğu görüşü yaygındır. Bu konudaki boşluğu biraz olsun giderebilmek amacıyla bu çalışma yapılmıştır. İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 1 2. FUTURES VE FORWARD PİYASALAR 5 2.1. Genel Açıklama 5 2.2. Futures Kontratlar 6 2.2.1. Genel Açıklama 6 2.2.2. Futures Piyasalarının İşleyişi 7 2.2.2.1. Futures Borsalar ve İşlemci Türleri 7 2.2.2.2. Kontrat Büyüklüğü 8 2.2.2.3. Pozisyon Kapatma 8 2.2.2.4. Fiyat Kotaları 9 2.2.2.5. Günlük Fiyat Hareketi Limitleri 9 2.2.2.6. Teslim 10 2.2.2.1. Baz, Baz Riski ve Bazın Daralması 10 2.2.2.8. Özel İşlem Bölümleri ve Koltuklar 12 2.2.2.9. Takas Odasının Rolü 12 2.2.2.10. Pazarı Belirleme ve Marjlar 13 2.2.3. Futures Kontratların Türleri 15 2.2.3.1. Faiz Futures Kontratları 15 2.2.3.2. Yabancı Para Futures Kontratları 22 2.2.3.3. Borsa Endeks Futures Kontratları 24 2.2.4. Futures Kontratların Fiyatlandırılması 25 2.2.4.1. Belirsizliğin Olmadığı Durumlarda Fiyatlama 25 2.2.4.2. Belirsizliğin Olduğu Durumlarda Fiyatlama 29 2.2.4.3. Uzun Süreli Faiz Futures Kontratların Fiyatlandırılması 32 2.2.4.4. Yabancı Para Futures Kontratların Fiyatlandırılması 38 2.2.4.5. Borsa Endeks Futures Kontratların Fiyatlandırılması 40 2.3. Forward Kontratlar 42 2.3.1. Genel Açıklama 42 2.3.2. Yabancı Para Forvvard Kontratları 43 2.3.2.1. Forward Primleri ve Iskontoları 43 2.3.2.2. Faiz Oranları Kullanılarak Forvvard Kurun Hesaplanması 46 2.3.3. Forvvard Faiz Anlaşmaları 47 2.3.3.1. Forward Oranların Hesaplanması 48 2.3.3.2. Faiz Forvvard Anlaşmalarındaki Ödemelerin Hesaplanması 50 2.4. Futures ve Forvvard Kontratların Karşılaştırılması 52 3. OPSIYONLAR 57 3.1. Genel Açıklama 57 3.2. Opsiyon Piyasalarının İşleyişi 58 3.2.1. Borsada İşlem Gören Opsiyonlar ve Tezgâhüstü Opsiyonlar 58 3.2.2. Opsiyonda Taraflar 59 3.2.3. Alış Opsiyonları, Satış Opsiyonları 60 3.2.4. Kullanım Fiyatı 66 3.2.5. İşlem Tarihi 67 3.2.6. Parada, Para Dışı ve Başabaş Opsiyonlar 67 3.2.7. Opsiyon Takas Kurumu 69 3.2.8. Opsiyon İşlemcileri 69 3.2.9. Marjlar 71 3.3. Opsiyon Alım Satım Stratejileri 73 3.3.1. Spreads 73 3.3.2. Straddle 82 3.3.3. Straps and Strips 83 3.3.4. Strangles 84 3.4. Opsiyon Türleri 85 3.4.1. Yabancı Para Opsiyonları 85 3.4.2. Faiz Opsiyonları 87 3.4.3. Borsa Endeks Opsiyonları 89 ix 3.4.4. Futures Opsiyonları 90 3.5. Opsiyonların Fiyatlandınlması 91 3.5.1. Opsiyon Fiyatlama İlkeleri 91 3.5.1.1. Opsiyon Fiyatlamasını Etkileyen Faktörler 91 3.5.1.2. Opsiyon Değeri 95 3.5.1.3. Opsiyon Fiyatları İçin En Yüksek ve En Düşük Sınırlar 97 3.5.2. Opsiyonların Fiyatlandırılmasında Binomial Modeli 101 3.5.3. Opsiyonların Fiyatlandırılmasında Black-Scholes Modeli... 106 3.5.3.1. Beklenen Getiri 107 3.5.3.2. Değişkenlik Ölçümü 108 3.5.3.3. Black-Sholes Modelinin Analizi 112 3.5.3.4. Black-Scholes Modelinin Yabancı Para Opsiyonlarma Uygulanması 116 3.5.3.5. Black-Scholes Modelinin Borsa Endeks Opsiyonlarma Uygulanması 116 3.5.4. Opsiyon Fiyatlarının Duyarlılığı 118 3.5.4.1. Delta 118 3.5.4.2. Gamma 119 3.5.4.3. Theta 120 3.5.4.4. Vega 120 3.5.4.5. Lambda 120 4.SWAPLAR 123 4.1. Genel Açıklama 123 4.2. Swap Piyasalarının İşleyişi 124 4.2.1. Finansal Aracının Rolü 124 4.2.2. Swap Depoları 124 4.2.3. Fiyatların Kote Edilmesi 125 4.2.4. Pazarı Belirleyiciler ve Brokerler 126 4.3. Swap Türleri 127 4.3.1. Faiz Svvapları 127 4.3.2. Para Svvapları 132 4.3.3. Paralel Borçlar 135 4.3.4. Karşılıklı Borçlar 136 4.3.5. Varlık Swaplan 137 4.3.6. Swap Opsiyonları 138 4.3.7. Uzun Vadeli Forward Döviz Anlaşmaları 140 4.3.8. Kokteyl Swapları 140 4.3.9. Para ve Faiz Swapları 141 4.4. Svvapların Yararları 141 4.5. Swap İşlemindeki Riskler 144 4.6. Svvapların Fiyatlandırılması 146 4.6.1. Faiz Swaplarının Fiyatlandırılması 146 4.6.2. Para Svvaplarının Fiyatlandırılması 150 5. PİYASA STRATEJİLERİ 153 5.1. Genel Açıklama 153 5.2. Hedging 153 5.2.1. Genel Açıklama 153 5.2.2. Hedging′in Temel Prensipleri 154 5.2.2.1. Kontrat Seçimi 154 5.2.2.2. Kısa Pozisyon Durumunda Hedge 155 5.2.2.3. Uzun Pozisyon Durumunda Hedge 156 5.2.2.4. Öngörülen Hedge 157 5.2.2.5. Baz Riski 158 5.2.3. Hedge Oranının Belirlenmesi 160 5.2.4. Futures Kontratlar Kullanılarak Yapılan Hedging 163 5.2.5. Opsiyonlar Kullanılarak Yapılan Hedging 168 5.3. Arbitraj 174 5.3.1. Genel Açıklama 174 5.3.2. Arbitrajın Temel Prensipleri 175 5.3.2.1. Kısa Arbitraj ve Uzun Arbitraj 175 5.3.2.2. Teslimi En Ucuz Tahvil ve Wild Card 176 5.3.2.3. Öngörülen Repo Oranı 177 5.3.3. Futures Kontratlar Kullanılarak Yapılan Arbitraj 179 5.3.4. Opsiyonlar Kullanılarak Yapılan Arbitraj 182 5.4. Spekülasyon 185 5.4.1. Genel Açıklama 185 5.4.2. Futures Kontratlar Kullanılarak Yapılan Spekülasyon 186 5.4.3. Opsiyonlar Kullanılarak Yapılan Spekülasyon 187 6. TÜREV PİYASALAR VE TÜRKİYE 191 6.1. Genel Açıklama 191 6.2. Türev Piyasalarla İlgili Yasal Düzenlemeler 191 6.3. Türkiye′de Vadeli İşlemler Piyasasının İşleyiş Özelliklerinin Belirlenmesi 196 6.3.1. Vadeli İşlemler Piyasasında İşlem Görecek Türev Ürünler 196 6.3.2. Vadeli İşlemler Piyasası Üyelik Türleri 197 6.3.3. Vadeli İşlemler Piyasası Seansları 198 6.3.4. Vadeli İşlemler Piyasa Yapıcılığı 200 6.3.5. Alım Satım Sistemine Girilebilen Emir Türleri 201 6.3.6. Vadeli İşlemler Piyasası Üye Temsilci Türleri 203 6.3.7. Sistem Kullanıcılarının İletişimi 204 6.3.8. Vadeli İşlemler Piyasasında Risk Yönetimi 204 6.3.9. Vadeli İşlemler Piyasası Alım Satım Sistemi ile Takasbank′ın İletişimi 206 6.3.10. Üye Temsilcilerinin Seans Sırasında Erişebileceği Veriler 207 6.3.11. Vadeli İşlemler Piyasası Üye Temsilci Ekranının Sağladığı Kolaylıklar 209 6.3.12. Üye Temsilcilerine Sağlanan Diğer Kolaylıklar 209 6.3.13. Vadeli İşlemler Piyasası Raporları 209 6.3.14. Vadeli İşlemler Piyasası Alım Satım Sisteminin İMKB Bünyesindeki Diğer Piyasalarla İletişimi 210 6.4. Türev Ürünlerin Türkiye′de Uygulanma Durumu 210 6.5. Türev Ürünlerin Türkiye′de Uygulanmasına İlişkin Örnekler 213 6.5.1. Forward İşleminin Uygulanmasına İlişkin Örnekler 213 6.5.2. Svvap İşleminin Uygulanmasına İlişkin Örnekler 218 6.5.3. Opsiyonların Uygulanmasına İlişkin Örnekler 224 6.6. Türkiye′de Türev Ürünlerin Uygulanması Konusunda Alınması Gereken Önlemler 228 SÖZLÜK 231 YARARLANILAN KAYNAKLAR 241