Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Tüm Yönleriyle Basın Davaları ve Medyanın Saldırısında Tazminat

Tüm Yönleriyle Basın Davaları ve Medyanın Saldırısında TazminatSayfa Sayısı
:  
1030
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2001
ISBN NO
:  
975-7926-50-7

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...SUNUŞ Televizyon, radyo, basın, gazete, dergi ve diğer yayın kuruluşlarının toplumun üzerindeki etkisinin çok büyük olduğu, verilen haberin güncelliği, kamuoyu oluşturması ve gerçekliliğinin önemi nedeniyle bugünkü teknikler gereği, medya kuruluşlarındaki rekabetin de varlığı sebebiyle haberin çok hızlı yayılması sonucu toplumları aydınlatarak, kamuoyunu oluşturduğu ve bu nedenlerle de medyanın artık tartışmasız çok önemli ve büyük bir güç olduğu bilinen bir gerçek olmasına karşılık Medeni Yasamızın özellikle 24, Borçlar Yasamızın 49 vs. maddelerini kapsamına alan kişilik haklarının korunması ile ilgili bu önemli konudayeterli ve doyurucu bir çalışma yapılmadığı gerçeğini görmem üzerine medya kuruluşlarına, meslektaşlarıma, ilgileneceklere faydalı olması amacıyla bu yapıtımı sizlerin yararlanmasına sunmayı amaçladım. Basın davalarını ceza ve hukuk açısından tüm yönleriyle geniş bir şekilde bu konudaki mevzuat ile birlikte inceledim. Eserde her konuyu bağımsız bir kitap olarak düşündüm Yargıtay Kararlarının orjinal şeklini koruyarak, herkesin anlayacağı bir dil ile açıkladım. Yargıtay Büyük Genel Kurulu Kararları, Ceza ve Hukuk Genel Kurulu kararıyla örnek daire kararlarını çıktığı yılın tarih sırasına göre düzenleyerek aynı kararın birden fazla basılmasını önledim. Esere pratikliğin dışında zamandan tasarruf ve uygulamada kolaylık sağlaması için bölümlerin sonuna dava dilekçeleri ile Yargıtay′dan geçen karar örneklerini ilave ettim. Eserin yayınlanmasında emeği geçenler; Belgin Tuba′nın babası Menderes Yavuz′a, Adalet Yayınevi′nin değerli personeline, hukukçu editörler inci Erdal ve Özlem Toğuz′a teşekkürlerimi sunarım. Nihat İNAL İÇİNDEKİLER BÖLÜM : 1 MEDYANIN SALDIRISINDA TAZMİNAT ŞAHSİYETİN HİMAYESİ A - ŞAHSİYETİN HİMAYESİ 2 B - UMUMİYET İTİBARİYLE 2 1 - DEVİR VE TAKYİT YASAĞI VE İSTİSNALARI 2 Türk Medeni Kanunu Tasarısı 2 YARGITAY KARARLARI 3 2 - TECAVÜZ HALİNDE 36 a-İLKE 36 b - DAVA HAKLARI 36 Türk Medeni Kanunu Tasarısı 37 3 - YARGITAY KARARLARI 38 4 - KARAR ÖRNEKLERİ 503 5 - DİLEKÇE ÖRNEĞİ 513 TÜM YÖNLERİYLE BASIN DAVALARI BÖLÜM: 2 BASIN KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM Umumi Hükümler 519 İKİNCİ BÖLÜM Mevkute Yayımı 522 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Mevkute Sahibinin Haklan 529 VI DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Basında Mesuliyet 530 YARGITAY KARARLARI 534 BEŞİNCİ BÖLÜM Cevap ve Düzeltme Hakkı 556 YARGITAY KARARLARI 560 ALTINCI BÖLÜM Ceza Hükümleri 565 YARGITAY KARARLARI 567-568-571-586-591 YEDİNCİ BÖLÜM Basın Suçlarında Dava Süresi 595 YARGITAY KARARLARI 596 SEKİZİNCİ BÖLÜM Basın Davalarında Uygulanacak Usul Hükümleri 603 YARGITAY KARARLARI 605-606-610-611 SON HÜKÜMLER 615 5680 SAYILI BASIN YASASINI DEĞİŞTİREN YASALAR 617 YARGITAY CEZA DAİRESİ KARARLARI 618 DİLEKÇE ÖRNEKLERİ 688 BÖLÜM : 3 ATATÜRK ALEYHİNE İŞLENEN SUÇLAR 1 - ATATÜRK ALEYHİNE İŞLENEN SUÇLAR HAKKINDA KANUN 697 a - 1 nci Maddenin Anlamı 697 I - Hakaret ve Sövme Atatürk′e yönelik olmalıdır 697 II - Aleniyet 697 III -Hakaret - Sövme 700 IV -Kast 700 b - 2 nci Maddenin Anlamı 701 VII I - İki veya Daha Fazla Kimse Tarafından Suçun Toplu Olarak İşlenmesi 701 II - Umumi veye Umuma Açık Yerlerde Suçun İşlenmesi.... 701 III -Suçun Basın Yoluyla İşlenmesi 702 IV -Suçun Zor Kullanarak İşlenmesi veya Bu Şekilde İşlenmesine Teşebbüs Olunması 702 c - 3 ncü Maddenin Anlamı 702 d - Görevli Mahkeme 703 e - Yetkili Mahkeme 703 f - Zamanaşımı 703 2 - YARGITAY KARARLARI 705 BÖLÜM : 4 BASINLA İLGİLİ BÜTÜN MEVZUAT T.C. ANAYASASI 745 DERNEKLER KANUNU 753 YARDIM TOPLAMA KANUNU 754 MATBAALAR KANUNU 755 TECAVÜZ TEHLİKESİNİN ÖNLENMESİ, MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇMA HAKKI 756 BORÇLAR YASASININ 49 NCU MADDESİ 757 BASIN YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 758 BASIN İLAN KURUMU TEŞKİLİNE DAİR KANUN 768 AVRUPA SINIR ÖTESİ TELEVİZYON SÖZLEŞMESİ 785 TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON KANUNU 802 RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYINLARI HAKKINDA KANUN 831 VIII ÖZEL RADYO VE TELEVİZYON YAYIN KURULUŞLARININ KURULUŞLARINDA UYULMASI GEREKLİ ASGARİ İDARİ VE MALİ ŞARTLARLA YAYIN ALANI, YAYIN SAAT VE SÜRELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 850 RADYO VE TELEVİZYON YAYINLARI YAYIN ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 860 RADYO VE TELEVİZYON YAYINLARI YAYIN ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİĞE İKİ EK MADDE İLAVE EDİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 872 BASIN İLAN KURUMU YÖNETMELİĞİ 873 BASIN İLAN KURUMU "BASIN AHLAK ESASLARI" İLE İLGİLİ GENEL KURUL KARARI 902 BASIN MESLEĞİNDE ÇALIŞANLARLA ÇALIŞTIRANLARIN MÜNESABETLERİNİN TANZİMİ HAKKINDA KANUN 904 BASIN KONSEYİ SÖZLEŞMESİ 915 BASIN KONSEYİ BASIN MESLEK İLKELERİ 921 BASIN KARTLARI YÖNETMELİĞİ 932 FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU 955 FİKİR VE SANAT ESERİ SAHİPLERİ MESLEK BİRLİKLERİ VE FEDERASYONU HAKKINDA TÜZÜK 994 KÜÇÜKLERİ MUZIR NEŞRİYATTAN KORUMA KANUNU 1014 TÜRK HARFLERİNİN KABUL VE TATBİKİ HAKKINDA KANUN ıO2O DEVLET KİTAPLARI MÜTEDAVİL SERMAYESİ HAKKINDA KANUN 1023 BASMA YAZI VE RESİMLERİ DERLEME KANUNU 1025 YARARLANILAN KAYNAKLAR 1028