Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (54)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (65)

Tüm Banka Kredi Sözleşmeleri Geçersizdir

Tüm Banka Kredi Sözleşmeleri GeçersizdirSayfa Sayısı
:  
729
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2007

200,00 TLÖNSÖZ Kredi borçlusu ile ilgili her maddesi emredici kurallara aykırı olup geçersizliğini iddia ettiğimiz ve düzeltilmesini DDK ve Bankalar Birliği′nden resmi dilekçelerle talep ettiğimiz Banka Kredi Sözleşmelerden 7 adedinin tam metni bira-rada kitap haline getirilerek eklenmiştir. Geçersizliği iddia edilen bazı kredi sözleşmeleri maddeleri siyah puntolarla göze çarpacak şekilde yazılmıştır. Emredici kanun hükümlerine aykırı olduğu iddia ettiğimiz Banka Kredi Sözleşmeleri ile tam metni ilişik bu sözleşmelerde siyah puntolarla belirtilen hatalı kurallara karşı iddia ve savunmalarla gerekli görülebilecek ek eleştirilerin 0212 244 54 52 noya fakslanmasını veya 0212 520 28 11 nolu telefondan Av. Hamiyet Arıkan′a bildirilmesini rica ederiz. Av. Hamiyet Arıkan Prof. Dr. Hayri Domaniç DEVLETİN BANKALARI DENETLEMESİNİ DÜZENLEYEN KANUNLARDAN BAŞLICALARI 1. Bankalar Birliği ile BDDK. ya bankaları denetleme yetki ve görevini veren 5411 s. Bankalar Kanunu′nun 76., 80 ve 93. md. ile Bankalar Kanunu′nun geçici 11. md nin yollamada bulunduğu 4969 ve 5020 sayılı Uzan Kanunları 2. 1211 tarihli T.C. Merkez Bankası 4., 5., 40. ve 45. maddeleri 3. Anayasanın mülkiyet hakkını koruyan 35. md., dava hakkını düzenleyen 36. md., sözleşme hakkını koruyan 48. md. ile dengeli piyasa ve ticaret ortamını oluşturmayı devlete yükleyen 168. md. 4. Ticare işlerde faizlerin denetimi ile diğer haksızlıkların engellenmesini Ticaret Bakanlığı′na yükleyen TK. hükümler ile halka açık anonim şirketlerin denetlenmesini üstlenen SPK.′nın görev ve yetkilerini sayan 2489 s. kanun hükümleri 5. Faizin kamu yararıyla ilgili olduğunu açıklayan BK.′nun 72. md. ile ticari işlerde dahi katlamalı faizi yasaklayan BK.′nun 307-308. md.leri ile aynı yasağı tekrarlayan 3095 s. Faiz Kanunu′nun 3. md. 6. Başta faktoring şirketinin vereceği krediler olmak ve duruma göre banka kredilerini de kapsamak üzere aşırı faizi yasaklayan ve hapis cezasına tabi tutan 1983 tarihli 90 s. KHK′nın 9., 13., 15. md. 7. Banka ve faktoring kredi sözleşmeleri ile aşırı faizleri denetleyen devlet memurlarının tazminat sorumluluğuna ilaveten 3 yıla kadar hapsedilmesini emreden 765 s. TCK. 228., 230., 235., 240 md. ile bu devlet memurlarının tefeci banka ve bankerlerle haksız fiil işbirliği yapması halinde 5 yıla kadar hapis cezası öngören 503., 504., 505., 508., 510. md. (( ARKA KAPAK DAN ))