Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Şubat (177)      Ocak (191)      Aralık (151)      Kasım (137)

Tüketici Yargılaması Hukuku (Görev – Yetki – Taraf Teşkili – İspat – Deliller – Islah – Hüküm – İnfaz)

Tüketici Yargılaması Hukuku (Görev – Yetki – Taraf Teşkili – İspat – Deliller – Islah – Hüküm – İnfaz)Sayfa Sayısı
:  
968
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-975-02-52-63-1

210,00 TL2.baskıda; ilk baskıdan bu güne değin başta mevzuat olmak üzere tüketici hukuku alanında bilimsel öğreti ve uygulamada meydana gelen değişiklik, yenilik ve gelişmeler bu baskıya eksiksiz yansıtılmaya çalışılmıştır. Yine yenilik ve değişiklik arz eden Yargıtay kararları da metne işlenmiştir.


Kitabın bu yeni baskısında ayrıca; adi ortaklığın ortakları, donatma iştiraki ile hakim teşebbüs'ün (TTK m.195/5) tüketici sayılıp sayılmadıkları konusunda açıklamalar yapılmıştır. Bundan başka, dernek ve vakıfların hiçbir kategorik ayrıma gidilmeksizin tüketici konumunda değerlendirilmesi şeklindeki hatalı genel yarının aksine dernek ve vakıfların tüketici konumlarının TTK m. 16 hükmü ışığında bazı kategorik ayrımlarla değerlendirilmesi gerektiği sonucuyla ilgili bölümde bu konu ayrıntılı olarak inceleme yapılmıştır. Ayrıca 6502/TKHK'da yer almayan sözleşmelerden ariyet, karz (tüketim ödüncü), trampa sözleşmelerinin tüketici işlemi niteliğinde olup olmadığına ilişkin Yargıtay kararları ilgili bölüme işlenmiş ve bu konuların uygulamacılar için aydınlık kazanması sağlanmıştır. Yine bankacılık sözleşmeleri bölümü bu ikinci baskıda kitaba eklenmiştir. TKHK'da düzenlenmiş sözleşmeler bağlamında cayma hakkı konusunda bilgilendirme yükümlülüğü ve bunun ispat yükü hakkında yeni paragraf eklenmiştir. Birinci baskıdan sonra istinaf kanun yolunun işlerlik kazanmasından ötürü kitabın kanun yolları ve hükmün kesinleşmesi bölümü yeniden yazılmıştır.


Konu Başlıkları


Tüketici Mahkemelerinin Kurulma Nedenleri, Niteliği, Yapısı ve Kuruluşu


Tüketici Hakem Heyetlerinin Kuruluş Amacı, Kuruluşu, Oluşumu, Hukuki Niteliği ve İşleyişi


Tüketici Mahkemelerinin Görevi ve Görevi Belirleyen Temel Kavramlar


Tüketici Hakem Heyetlerinin Görev ve Yetki Sınırları


Tüketici Mahkemelerinin Yetkisi


Yabancı Unsurlu Tüketici Davalarında Yetkili Mahkemenin Tespiti


Tüketici Mahkemesinde Taraf Sıfatı (Husumet) ve Taraflar


Tüketici Mahkemesinde Dava Açılması, Davaya Cevap ve Yargılama Usulü


Tüketici Mahkemesinde Kısmi Dava–Belirsiz Alacak Davası


Tüketici Davalarında İddia ve Savunmanın Değiştirilmesi ve Genişletilmesi Yasağı, Bu Yasağın Aşılması ve Islah


Tüketici Mahkemelerinde İspat ve Deliller


Tüketici Davalarında Zamanaşımı


Tüketici Mahkemesinde Geçici Hukuki Koruma Normlarının Uygulanması


Tüketici Mahkemelerinde Karar (Hüküm), Kanun Yolları, Kararların Kesinleşmesi ve Kararların İnfazı