Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Haziran (41)      Mayıs (108)      Nisan (73)      Mart (140)

Tüketici Kılavuzu - Hukuk Rehberi

Tüketici Kılavuzu - Hukuk RehberiSayfa Sayısı
:  
352
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2014
ISBN NO
:  
9786051521589

240,00 TL

Doç. Dr. Murat AYDOĞDU    

KONU BAŞLIKLARI

      - Soru ve Cevaplarla Tüketici Haklarımız - Hak Arama Yollarımız - 6502 SAyılı Tüketicinin Korunması Hakkında ( Yeni ) Kanun ile ilgili Soru ve Cavaplar- Genel Açıklama- Örnek Belgeler- Kanun Metni    

   ÖNSÖZ

      08 Mart 1995 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ve altı ay sonra yürürlüğe giren 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun tüketicilerin korunması alanında ilk özel Kanun niteliğinde idi. Bu Kanuna getirilen pek çok eleştiri nedeniyle bir çok Kanunla 4077 sayılı Kanun'da değişiklikler yapılmıştır. 2007 yılından beri de bu Kanunda geniş çaplı revizyon çalışmaları yürütülmüş, ancak Kanunda geniş çaplı revizyon yapmak yerine büsbütün yeni bir Kanun yapma ihtiyacı doğmuştur. Nihayet 28 Kasım 2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayım­lanan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu açık doldurulmuştur. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun yayımından altı ay sonra, 28 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanun ile ilgili pek çok Yönetmelik yakın zamanda yayımlanmış, bunlar ilgili yerlere işlenmiştir. 6502 sayılı Kanun, Kanun yapma tekniği açısın­dan 4077 sayılı Kanundan çok ileridedir. Ancak tüketici hakları bakımın­dan getirdiği geniş ve yerinde düzenlemeler yanında eskiye oranla geriye gidiş niteliğinde düzenlemeler de içermektedir. Bunlara yeri geldikçe değinilmiştir. Ayrıca BDDK tarafından tüketici kredileri ve kredi kartı ödemelerindeki sınırlamalara yönelik 31.12.2013 ve 13.05.2014 tarihli birçok Yönetmelik değişikliği Kitabımıza eklenmiştir.    

Çalışmamız tamamen günlük hayatta vatandaşlarımızın anlayabi­leceği yalın bir dille kaleme alınmıştır.Anlatımda kolaylık ve kullanımda pratiklik sağlaması düşüncesiyle soru-cevap metodu kullanılmıştır. Ayrı­ca önemle belirtmek gerekir ki çalışmamızın büyük bir bölümü Kanun metni ile Kanun gerekçesine dayanmaktadır. Doktriner tartışmalardan kaçınmak amacıyla pek az yerde, olması gereken hukuk açısından görüş ve kanaat bildirilmiştir.

 

 

Çalışmanın tüketici hukuku dersi alan hukuk öğrencileri hatta uygulamacılar (özellikle avukat ve hâkimler) için de 6502 sayılı Kanunun bilinmesi açısından en azından başlangıç niteliğinde yararlı olabileceğini düşünmekteyiz.     Unutulmamalıdır ki Kanunda belirtilen hakları etkin biçimde kul­lanmadıkça en iyi Kanunların bile işe yaramadığı bilinen bir gerçektir. İşte bu çalışma bir nebze de olsa tüketicilerin haklarını bilmesi ve etkin biçimde kullanması amacıyla hazırlanmıştır.

Çalışmamızın adalete ve tüketicilere yararlı olması dileğiyle !..

 

 

İzmir, 07.07.2014  

İÇİNDEKİLER

   
ÖNSÖZ
İÇİNDEKİLERVII KISALTMALARXXXVII BİRİNCİ KISIM 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HAKKINDA GENEL AÇIKLAMALAR
A Genel Olarak1 B 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Kaleme Alınmasının Nedenleri3 1 Yeni Türk Ticaret ve Türk Borçlar Kanununa Uyum Sağlanması3 2 Uygulamada Karşılaşılan Sorunların Giderilmesi3 3 AB Yönergelerine Tam Uyumun Sağlanması3 4 Satış Yöntemlerinin Değişmesi ve Yeni Satış Türlerinin Ortaya Çıkması4 5 Mevcut Cezaların Öngörülen Amaca Hizmet Etmemesi4 6 Cezalandırmak Yerine Islah Etme ve Bilgilendirme Anlayışının Önem Kazanması4 C Yeni Kanunda Tüketici Aleyhine Hükümler ile Tespit Ettiğimiz Eksiklikler5 D Yeni Kanunun Getirdiği Yenilik ve Değişiklikler5 1 Kanunun Kapsamı Tüketiciler Lehine Genişletilmektedir6 2 Bankacılık Sözleşmelerinde Tüketicilerden Alınan Kredi Kartı Üyelik Ücreti, Hesap İşletim Ücreti vb Ücretler Disiplin Altına Alınmaktadır6 3 Mevcut Cayma Hakkı Süreleri Genişletilmekte; Taksitli Satışlar, Ön Ödemeli Konut Satışları, Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler ile Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmelerinde ve Tüketici Kredilerinde Cayma Hakkı Getirilmektedir6 4 Tüketicinin Taraf Olduğu Sözleşmelerde Yer Alan Haksız Şartlara İlişkin Denetim Yetkisi Bakanlığaverilmektedir7 5 Tüketici Sipariş Vermediği Bir Ürünün Kendisine Gönderilmesi Durumunda Bundan Sorumlu Olmayacaktır7 6 Ayıplı Ürünlerin Sebep Olacağı Zararlardan Üretici veya İthalatçı da Sorumlu Olacaktır8 7 Ayıplı Mal ve Ayıplı Hizmette Tüketiciye Sağlanan Haklar Tüketici Lehine Genişletilmektedir8 8 Bankacılık Sözleşmelerinde Tüketicileri Koruyucu Yeni Düzenlemeler Getirilmektedir9 9 Maket Üzerinden Satışı Yapılan ve Binlerce Kişinin Mağdur Olmasına Neden Olan Ön Ödemeli Konut Kampanyalarına Yönelik Sıkı Tedbirler Getirilmektedir9 10 Mağduriyetlerin En Çok Yaşandığı Kapıdan Satışlara Yeni Tedbirler Alınmaktadır10 11 Satış Türleri Arasındaki Payını Her Geçen Gün Arttıran Mesafeli Sözleşmelerden ve Finansal Hizmetlerden Kaynaklanan Mağduriyetlerin Önlenmesi İçin Yeni Önlemler Alınmaktadır11 12 Saldırgan Bir Satış Türü Olan Devre Tatil Uygulamalarına Yeni Düzenlemeler Getirilmektedir11 13 Milyonlarca Yerli ve Yabancı Turisti İlgilendiren Paket Turlar Yeniden Düzenlenmektedir12 14 Elektrik, Su, Doğalgaz, İnternet, Telefon vb Tüm Aboneliklerde Tüketicileri Koruyucu Yeni Düzenlemeler Getirilmektedir12 15 Gazete ve Dergi Gibi Süreli Yayın Kuruluşlarının Verdiği Promosyonlara Konu Ürün ve Hizmetlere Sınırlama Getirilmektedir13 16 Gerçeği Yansıtmayan İndirimli Satış Kampanyalarına Sınırlama Getirilmektedir13 17 Ürün Üzerinde Yer Alan, Kullanıma İlişkin Bilgilerin Türkçe Olması Zorunluluğu Getirilmektedir13 18 Garanti Belgesi Uygulaması Değiştirilmektedir14 19 Radyo ve Televizyonlara Ayda 10 Dakikadan Az Olmamak Üzere Tüketiciyi Bilinçlendirici Program Yayınlama Zorunluluğu Getirilmektedir15 20 Özel Kuruluşlarca Verilen ve Objektif Kriterlere Dayanmayan Tüketici Ödüllerinin Reklamlarda Kullanılması Yasaklanmaktadır15 21 Tüketicilere Yönelik Haksız Ticari Uygulamalar Yasaklanmaktadır 15 22 Reklam Kurulu Yeniden Yapılandırılmış ve Kurulun Denetim Etkinliği Arttırılmıştır16 23 Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yeniden Yapılandırılarak Tüketicilerin Haklarını Aramaları Kolaylaştırmıştır16 24 Tüketici Mahkemelerinde Tüketicilerin Dava Açmalarının Önündeki Engeller Kaldırılmaktadır17 İKİNCİ KISIM 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN İLE İLGİLİ SORU VE CEVAPLAR
BİRİNCİ BÖLÜM 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN UN AMACI, KAPSAMI VE TANIMLARI HAKKINDA SORU VE CEVAPLAR 1 Kanunun amacı nedir ? 19 2 Kanunun kapsamı nedir?20 3 Kanun uygulamasında tüketici kime/kimlere denir?20 4 Kanun uygulamasında tüketici işlemi nedir ?21 5 Kanun uygulamasında satıcı ve sağlayıcı kime/kimlere denir?22 6 Kanun uygulamasında üretici ve ithalatçı kime/kimlere denir ? 22 7 Kanun uygulamasında konut finansman kuruluşu ve kredi veren kime/kimlere denir ? 23 8 Kanun uygulamasında mal ve hizmet ne anlama gelir ?23 9 Kanun uygulamasında kalıcı veri saklayıcısı nedir? 24 10 Kanun uygulamasında teknik düzenleme ne anlama gelir?24 11 Kanun uygulamasında hangi örgütler tüketici örgütleri sayılır ? 24 12 Tüketicinin Korunması Alanında Bakan ve Bakanlık ne anlama gelir ?27 13 Tüketicinin Korunması Alanında Genel Müdür ve Genel Müdürlük ne anlama gelir ? 27 İKİNCİ BÖLÜM 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN’UN TEMEL İLKELERİ VE TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZ ŞARTLAR HAKKINDA SORU VE CEVAPLAR 14 Tüketici sözleşmelerinde temel ilkeler nelerdir ? 28 15 Tüketici sözleşmelerindeki haksız şartların tanımı nedir ?33 16 Tüketici sözleşmelerindeki haksız şartların unsurları nelerdir ? 34 1 T üketici sözleşmelerindeki haksız şartların yaptırımı nedir?37 15 Standart şartların anlamının açık olmaması halinde nasıl yorumlanır ? 37 19 Standart şartın haksız olup olmadığı nasıl belirlenir?38 1 Haksız şart denetiminde fiyat/mal ve hizmet dengesine bakılabilir mi ? 39 11 Standart şartın haksızlığı denetiminde Bakanlığın yetkisi nedir ? 40 ÜÇÜNCÜBÖLÜM SATIŞTAN KAÇINMA İLE SİPARİŞ EDİLMEYEN MAL VE HİZMETLER HAKKINDA SORU VE CEVAPLAR 11 Satıcı, satışa sunulan bir malın satışından kaçınabilir mi?41 2 ? Sağlayıcı sunduğu hizmeti sağlamaktan kaçınabilir mi ?41 24 Tüketicinin sipariş etmediği mal veya hizmetten sorumlu mudur ?42 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM AYIPLI MALLAR HAKKINDA SORU VE CEVAPLAR 25 Maldaki ayıplı ne anlama gelir ? 43 26 Hangi hallerde ayıplı mal söz konusu olur ?44 27 Montaj hataları veya geç teslim halleri ayıplı ifa sayılabilir mi ?46 28 Ayıp sayılan diğer durumlar nelerdir ?46 29 Satıcı hangi reklam açıklamalarından sorumludur?47 30 Malın ayıplı olduğu nasıl ispat edilir ?48 31 Tüketicinin ayıbı bildiği veya bilmesi gerektiği durumlarda, satıcının sorumluluğu var mıdır ?49 32 Malın ayıplı olduğunu belli süre içinde bildirme zorunluluğu var mıdır ? 50 33 Malın başlangıçta ayıplı (defolu) olması halindesatıcının yükümlülükleri nelerdir?51 34 Ayıplı mal nedeniyle tüketicinin sahip olduğu seçimlik haklar nelerdir ?52 35 Tüketicinin ayıptan dolayı sahip olduğu seçimlik haklar yanında tazminat hakkı var mıdır ? Varsa tazminat hakkı kim/ kimlerden istenebilir ?52 36 Tüketiciye karşı seçimlik haklarından dolayı kim/kimler sorumludur ?53 37 Tüketici hangi hallerde ücretsiz onarım veya değiştirme hakkını kullanabilir ?54 38 Tüketicinin ücretsiz onarım veya değiştirme talebi hangi sürede yerine getirilmelidir? Arızanın tamiri sırasında muadil maltalep edilebilir mi ?56 39 Seçimlik haklarını kullanan tüketiciden herhangi bir bedel veya masraf istenebilir mi?57 40 Tüketici seçimlik haklarını hangi süre içinde kullanmalıdır ?57 BEŞİNCİ BÖLÜM AYIPLI HİZMETLER HAKKINDA SORU VE CEVAPLAR 41 Ayıplı hizmetler neye denir ?58 42 Ayıplı hizmetler hangi şekillerde ortaya çıkar ?59 Her türlü sözleşmeye aykırılık halleri ayıplı hizmet sayılır mı ?60 - Sağlayıcı reklam yoluyla yapılan açıklamalardan sorumlu mudur ?60 -5 Ayıplı hizmetlerde tüketicinin seçimlik hakları nelerdir ?61 -t Ayıplı hizmetlerden dolayı seçimlik haklarını kullanan tüketiciden herhangi bir bedel veya masraf istenebilir mi ?62 Ayıplı hizmetlerde seçimlik haklar yanında tazminat talep edilebilir mi ? Edilirse kim/kimlerden talep edilir ?62 - > Sağlayıcı ücretsiz onarım veya hizmetin yeniden görülmesini engellemeyebilir mi ?63 - - Ayıplı hizmetlerde tüketicinin talep ettiği seçimlik hakları yerine getirme süresi nedir?63 50 Tüketici seçimlik haklarını hangi süre içinde bildirmelidir ?64 ALTINCI BÖLÜM TÜKETİCİLERE YÖNELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA SORU VE CEVAPLAR 51 Tüketicilere yönelik taksitle satış sözleşmelerinden ne anlaşılır ? 65 52 Finansal kiralama sözleşmelerinde taksitle satış hükümlerinin uygulama olanağı var mıdır ?65 53 Tüketicilere yönelik taksitle satış sözleşmelerinde şekil zorunluluğu nedir ?66 54 Taksitle satış sözleşmelerinde cayma hakkı nasıl kullanılır ?67 55 Taksitle satış sözleşmelerinde cayma hakkının kullanılamayacağı durumlar hangileridir ? 68 56 Taksitle satış sözleşmelerinde tüketicinin taksitleri ödememesi (temerrüde düşmesi) halinde satıcı veya sağlayıcı kalan bedelin tamamını talep edebilir mi?69 57 Tüketicinin taksitleri erken ödemek istemesi halinde indirim yapma zorunluluğu var mıdır ?70 58 Ön ödemenin söz konusu olduğu ön ödemeli taksitle satış sözleşmelerinde tüketicinin hakları nelerdir ?71 YEDİNCİ BÖLÜM TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA SORU VE CEVAPLAR 59 Tüketici kredisi sözleşmesi hangi anlama gelir ?75 60 Kredi kartı sözleşmesi hangi durumda tüketici kredisi olarak kabul edilir ?75 61 Tüketici kredisi sözleşmesinde şekil şartı var mıdır?76 62 Tüketici kredilerinde kredi tutarına ilişkin sınırlama var mıdır ? 77 63 Kredi kartı ödemelerinde taksit sayısının sınırlanması ve bazı ürünlerde taksit yasağı getirilmesi söz konusu mudur ? 79 64 Tüketici kredisi sözleşmesinde sözleşme öncesi bilgilendirme yükümlülüğü var mıdır ?82 65 Tüketici kredisinde tüketicinin cayma hakkı var mıdır ? 82 66 Tüketici kredisinde tüketicinin cayma hakkı nasıl kullanılır ?83 67 Tüketici kredisinde tüketicinin cayma hakkını kullanmasının sonucu nedir ?83 68 Tüketici kredisinde faiz oranı nasıl hesaplanır ?84 69 Tüketici kredisinde efektif (gerçek) faiz oranı nasıl hesaplanır ?85 70 Tüketici kredisi sözleşmesinde değişiklik yapılması olanaklı mıdır ?86 71 Tüketici kredisi sözleşmesinde tüketicinin erken ödeme yapmak istemesi halinde indirim zorunluluğu var mıdır ?87 72 Tüketici kredisi sözleşmesinde tüketicinin temerrüde düşmesi (ödeme yapamaması) durumunda bunun sonucu ne olur ?88 73 Tüketici kredisi sözleşmesinde tüketicinin sigorta yaptırma zorunluluğu var mıdır ?89 74 Tüketici kredisi sözleşmesinde bağlı kredi ne anlama gelir ?90 5 Tüketici kredisi sözleşmesinde bağlı kredi hangi halde söz konusu olmaz ?91 ‘ ? Tüketici kredisi sözleşmesinde tüketicinin asıl sözleşmeden cayması bağlı kredi üzerinde ne gibi bir sonuç yaratır ?92 Tüketici kredisi sözleşmesinde asıl sözleşmenin hiç ya da gereği gibi ifa edilmemesi durumunda bağlı kredi verenin sorumluluğu var mıdır ? 92 Tüketici kredisi sözleşmesinde açılan hesap nedeniyle tüketiciden ücret veya masraf talep edilebilir mi ?93 ~9 T üketici kredisi sözleşmesi ile ilişkili bir kredili mevduat sözleşmesi veya başka herhangi bir sözleşme yapılabilir mi ?94 5 Dövizli veya Dövize endeksli tüketici kredilerinde uyarlama hangi koşullar altında talep edilebilir ?95 ' 1 Kredi kartında aidat alınması hukuka uygun mudur?97 SEKİZİNCİ BÖLÜM KONUT FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA SORU VE CEVAPLAR >2 Konut finansmanı sözleşmelerinin tanımı ve uygulama alanı nedir ?98 83 Konut finansmanı sözleşmesi yapan konut yapı kooperatiflerinin gerçek kişi ortaklarının işlemleri Kanun kapsamında sayılır mı ?100 84 Konut finansmanı sözleşmelerinin şekil koşulu var mıdır ?100 85 Konut finansmanı sözleşmelerinde sözleşme öncesi bilgilendirme yükümlülüğü var mıdır ?101 86 Konut finansmanı sözleşmelerinde tüketicinin temerrüdü halinde kalan borcun tamamen ifası talep edilebilir mi ?101 87 Konut finansmanı sözleşmelerinde tüketicinin temerrüdü nedeniyle muaccel kılınan taksitler nasıl hesaplanır ?103 88 Konut finansmanı sözleşmesi kapsamındaki finansal kiralama işlemlerinde icra dışında konut satışına gidilebilir mi?103 89 Konut finansmanı sözleşmesi kapsamındaki finansal kiralama işlemlerinde gerçekleşen icra (yargı) dışı konut satışı sırasında ve sonrasında yapılması gereken işlemler nelerdir ?104 90 Konut finansmanı sözleşmesinde bağlı kredinin tanımı nedir ? 105 91 Konut finansmanı sözleşmesinde hangi hallerde bağlı kredi olmaz ?106 92 Konut finansmanı sözleşmesindeki bağlı kredilerde konutun hiç veya gereği gibi teslim edilmemesi hallerinde konut finansman şirketinin sorumluluğu var mıdır ? 106 93 Konut finansman kuruluşları tarafından kredi alacağının devredilmesi halinde konut finansman kuruluşlarının sorumlukları devam eder mi ?107 94 Konut finansman sözleşmelerinde faiz oranları nasıl belirlenir ? 108 95 Konut finansman sözleşmelerinde tüketicinin erken ödeme yapmak istemesi halinde indirim isteme hakkı var mıdır ?110 96 Konut finansman sözleşmelerinde tüketicinin erken ödeme yapmak istemesi halinde kendisinden erken ödeme tazminatı istenebilir mi?111 97 Konut finansman sözleşmelerinde tüketicinin sigorta yaptırması zorunluluğu var mıdır ? 112 98 Konut finansman sözleşmelerinde hesap açılması halinde tüketiciden ek ücret veya masraf istenebilir mi ?113 99 Konut finansman sözleşmelerinde bu sözleşme ile ilişkili bir kredili mevduat sözleşmesi veya başka herhangi bir sözleşme yapılabilir mi ?114 DOKUZUNCU BÖLÜM ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA SORU VE CEVAPLAR 100 Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri nasıl tanımlanmıştır ?115 101 Ön ödemeli konut satış sözleşmelerinde tüketiciyi sözleşme öncesi koruyucu hükümler nelerdir ?115 102 Ön ödemeli konut satış sözleşmesinde şekil şartı var mıdır ?116 103 On ödemeli konut satış sözleşmesinin tapuya tescili veya şerhi olanağı mevcut mudur ?117 104 Geçerli bir ön ödemeli konut satış sözleşmesi yapılmadan tüketiciden ödeme yapması veya onu borç altına sokan belge vermesi istenebilir mi ? 118 105 Ön ödemeli konut satış sözleşmesinin teminata veya bina tamamlama sigortasına bağlanması gibi bir tüketiciyi koruma önlemi var mıdır ? 118 106 Ön ödemeli konut satış sözleşmesindeki bina tamamlama sigortasına sağlanan ayrıcalıklar nelerdir ?120 107 Ön ödemeli konut satış sözleşmesinde tüketicinin cayma hakkı nasıl kullanılır ?120 108 Ön ödemeli konut satış sözleşmesinde tüketicinin cayma hakkı süresi geçmeden kendisinden faiz, komisyon vb masraf alınabilir mi ?121 109 Ön ödemeli konut satış sözleşmesinde tüketicinin cayma hakkını kullanmasının sonucu nedir ?122 110 Ön ödemeli konut satış sözleşmesinde konut teslimi için bir üst süre var mıdır?123 111 Ön ödemeli konut satış sözleşmesinde tüketicinin gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkı var mıdır ?124 112 Ön ödemeli konut satış sözleşmesinde tüketicinin sözleşmeden dönmesine rağmen dönme cezasının istenemediği durumlar var mıdır ? 125 113 Ön ödemeli konut satış sözleşmesinde tüketicinin sözleşmeden dönmesinin sonucu nedir ?126 ONUNCUBÖLÜM İŞ YERİ DIŞINDA KURULAN SÖZLEŞMELER HAKKINDA SORU VE CEVAPLAR 114 İş yeri dışında kurulan sözleşmeler nasıl tanımlanmıştır ?127 115 İş yeri dışında kurulan sözleşmeler kaç şekilde ortaya çıkabilir ? 128 116 İş yeri dışında kurulan sözleşmeler kimler tarafından gerçekleştirilebilir ? 129 117 İş yeri dışında kurulan sözleşmelerde bilgilendirme zorunluluğu var mıdır? 130 118 İş yeri dışında kurulan sözleşmelerde şekil zorunluluğu var mıdır? 130 119 İş yeri dışında kurulan sözleşmelerde tüketicinin cayma hakkı var mıdır? 131 120 Satıcı veya sağlayıcının tüketiciyi cayma süresi hakkında bilgilendirmemesi veya yasal yükümlülüklerine aykırı davranması halinde cayma süresinde bir değişiklik olur mu?132 121 İş yeri dışında kurulan sözleşmelerde tüketiciden cayma süresi içinde ödeme yapması veya borç altına sokan belge istenmesi olanaklı mıdır?132 122 İş yeri dışında kurulan sözleşmelerde tüketici cayma süresi içinde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu mudur ?133 ONBİRİNCİ BÖLÜM MESAFELİ SÖZLEŞMELER HAKKINDA SORU VE CEVAPLAR 123 Mesafeli sözleşmelerin tanımı ve kapsamı nedir ?134 124 Mesafeli sözleşmelerin riskleri veya olumsuz yanları nelerdir ? 135 125 Mesafeli sözleşmelerde tüketiciyi bilgilendirme zorunluluğu var mıdır ? 136 126 Mesafeli sözleşmelerde satıcı veya sağlayıcının edimini yerine getirme süresi ne kadardır ?136 127 Mesafeli sözleşmelerde tüketicinin cayma hakkı var mıdır ?137 128 Mesafeli sözleşmelerde tüketici cayma hakkı konusunda bilgilendirilmezse bunun yaptırımı nedir ?138 129 Mesafeli sözleşmelerde tüketici cayma süresi içindeki kullanmalardan dolayı sorumlu mudur ?138 130 Satıcı veya sağlayıcı adına mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık edenlerin sorumluluğu nedir ?139 ONİKİNCİ BÖLÜM FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER HAKKINDA SORU VE CEVAPLAR 131 Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelerin tanımı ve kapsamı nedir ?140 132 Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelerde tüketicinin bilgilendirilmesi zorunluluğu var mıdır ?141 133 Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelerin bir örneğinin tüketiciye verilmesi zorunluluğu var mıdır ?142 134 Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelerde tüketicinin sözleşmenin yazılı bir örneğini talep etme ya da uzaktan iletişim aracını değiştirme hakkı var mıdır?143 135 Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelerde tüketicinin cayma hakkı var mıdır?144 136 Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelerde, tüketici sözleşmeyi nasıl sona erdirebilir ?144 ONÜÇÜNCÜBÖLÜM TATİL SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA SORU VE CEVAPLAR 137 Periyodik süreli tatil sözleşmelerinin türleri nelerdir ?145 138 Periyodik süreli tatil sözleşmelerinden olan devre tatil sözleşmesinin tanımı nedir?147 139 Devre tatil sözleşmelerinin konusu hangi haklardan oluşabilir ? Devre mülk sözleşmeleri bu kapsamda sayılır mı ?147 140 Periyodik süreli tatil sözleşmelerinden olan uzun süreli tatil hizmeti sözleşmesinin tanımı nedir ?149 141 Periyodik süreli tatil sözleşmelerinden olan değişim sözleşmeleri ve yeniden satış sözleşmelerinin tanımı nedir ?149 142 Tatil sözleşmelerinde ön bilgilendirme formu verilmesi zorunluluğu var mıdır ?150 143 Periyodik süreli tatil sözleşmelerinde şekil zorunluluğu var mıdır ?151 144 Periyodik süreli tatil sözleşmelerinde cayma hakkı var mıdır ? Varsa kapsamı ve sonucu nedir ?152 145 Periyodik süreli tatil sözleşmesinden cayılması halinde bağlı kredi sözleşmesinin sonucu ne olur? 153 146 Devre tatil sözleşmeleri ön ödemeli şekilde yapılabilir mi ?154 147 Ön ödemeli devre tatil sözleşmelerinde bina tamamlama sigortası yaptırılması zorunlu mudur? Zorunlu ise hangi kapsamdadır ? 155 148 Ön ödemeli devre tatil sözleşmelerinde bina tamamlama sigortası koruma altına alınmış mıdır?156 149 Ön ödemeli devre tatil sözleşmelerinde tüketiciye en geç hangi ana kadar devir yapılması gerekir ?156 150 Ön ödemeli devre tatil sözleşmelerinde tüketicinin sözleşmeden dönme hakkı var mıdır? Varsa tüketiciden dönme nedeniyle tazminat istenebilir mi?157 ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA SORU VE CEVAPLAR 151 Paket tur sözleşmelerinin tanımı ve unsurları nelerdir ?158 152 Paket tur sözleşmesinin tarafları kimlerdir? Bu sözleşmede tüketici kavramı nasıl tanımlanmıştır?160 153 Hangi hallerde paket tur sözleşmesi hükümleri uygulanır ?161 154 Paket tur sözleşmelerinde ön bilgilendirme zorunluluğu var mıdır? 161 155 Paket tur sözleşmesinin bir örneğinin tüketiciye verilmesi zorunluluğu var mıdır? 162 15-c Paket tur sözleşmesinde değişiklik yapılması hallerinde tüketicinin hakları nelerdir ?162 5 ~ Paket tur sözleşmesinin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi hallerinde tüketicinin hakları nelerdir?163 ONBEŞİNCİ BÖLÜM ABONELİK SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA SORU VE CEVAPLAR 15 S Abonelik sözleşmesinin tanımı nedir ?165 159 Abonelik sözleşmesinin bir örneğinin tüketiciye verilmesi zorunluluğu var mıdır? 165 L60 Abonelik sözleşmesinde otomatik uzama öngören sözleşme hükümleri geçerli midir ? 166 1 ? 1 Abonelik sözleşmesinde tüketicinin gerekçe göstermeksizin fesih (cayma) hakkı var mıdır? Varsa bu hakkını kullanma süresi nedir ?166 -1 Abonelik sözleşmesinde tüketicinin fesih hakkını kullanma süresi ve bu feshin yürürlüğe girmesi için belli bir süre var mıdır ?168 153 Abonelik sözleşmesinde tüketicinin fesih hakkını kullanması sonrası satıcı veya sağlayıcının alması gereken tedbirler var mıdır ? Varsa bunlar nelerdir ? 169
ONALTINCI BÖLÜM SÜRELİ YAYIN KURULUŞLARINCA DÜZENLENEN PROMOSYON UYGULAMALARI HAKKINDA SORU VE CEVAPLAR
164 Süreli yayın kuruluşlarınca düzenlenen promosyon uygulamalarının tanımı ve kapsamı nedir ? 170 165 Süreli yayın kuruluşlarınca düzenlenen promosyon uygulamalarının üst süresi var mıdır ?171 166 Süreli yayın kuruluşlarınca düzenlenen promosyon uygulamalarındaki ürünün teslimine veya hizmetin sunulmasına ilişkin bir üst süre var mıdır ?172 167 Süreli yayın kuruluşlarınca düzenlenen promosyon uygulamalarındaki ürün nedeniyle süreli yayının satış fiyatı arttırılabilir mi ?172 168 Süreli yayın kuruluşlarınca düzenlenen promosyon uygulamalarındaki ürünün dağıtımı veya hizmetin ifası ne şekilde yerine getirilir ? 173 169 Süreli yayın kuruluşlarınca düzenlenmeyen ancak süreli yayınla doğrudan veya dolaylı ilişkilendirilen promosyon uygulamaları hangi hükümlere tabidir ? 173
ONYEDİNCİ BÖLÜM TÜKETİCİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ VE MENFAATLERİNİN KORUNMASI HAKKINDA SORU VE CEVAPLAR ONYEDİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ KISIM FİYAT ETİKETİ HAKKINDA SORU VE CEVAPLAR
170 Fiyat etiketi veya listelerinin ya da tarife ve fiyat listelerinin konulması hangi hallerde zorunludur?174 171 Fiyat etiketi, tarife ve fiyat listeleri ile kasa fiyatı arasında fark olması halinde tüketiciler lehe olan fiyatın uygulanmasını isteyebilir mi ?175 172 İndirimli satışlarda tüketiciler nasıl korunmuştur?176 173 Fiyat etiketi, tarife ve fiyat listeleri konusunda denetim yetkisi kime aittir ?177 ONYEDÎNCİ BÖLÜM İKİNCİ KISIM TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU HAKKINDA SORU VE CEVAPLAR I Tanıtma ve kullanma kılavuzunun Türkçe olması zorunlu mudur ?177 1 ”5 Tanıtma ve kullanma kılavuzu yerine malın güvenli kullanımına ilişkin bilgilerin malın üzerinde yer alması halinde durum değişir mi ?178 l-6 Tehlikeli olabilecek mallarda malın güvenli kullanımına ilişkin bilgiler nasıl yer almalıdır ?178 1 Türkçe Tanıtma ve kullanma kılavuzu hazırlama sorumluluğu kime aittir ?179 ONYEDİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ KISIM GARANTİ BELGESİ HAKKINDA SORU VE CEVAPLAR 178 Garanti belgesi ne anlama gelir ve kapsamı nedir ?180 1 ~9 Garanti belgesi düzenleme ve verme sorumluğu kime/kimlere aittir?180 > D Garanti süresi veya başka ölçü birimi varsa bunun miktarı/ oranı nedir ?181 İSİ Tüketici onarım hakkını kullanması halinde diğer seçimlik haklarını hangi şartlarda kullanabilir ?182 '2 Tüketicinin onarım hakkını kullanmasından sonra diğer seçimlik haklarından birini kullanması koşulu gerçekleştiğinde sonradan seçilen bu haktan dolayı kim/ kimler sorumludur?183 ONYEDİNCİ BÖLÜM DÖRDÜNCÜ KISIM İHTİYARİ GARANTİ HAKKINDA SORU VE CEVAPLAR 183 Tüketicinin sözleşmelerinde ihtiyari garanti ne anlama gelir ?184 184 Tüketicinin ihtiyari garantiden yararlanması halinde kendisinden ücret veya masaf istenebilir mi?185 185 İhtiyari garanti taahhüdünde taahhüt, reklam ve ilanlarla bağlılık sözkonusu mudur ? Bu taahhütte hangi bilgilere yer vermek zorunludur ?185 186 İhtiyari garanti taahhüdünde şekil zorunluluğu var mıdır ? Şekle aykırılık halinde durum ne olur ?186 ONYEDİNCİ BÖLÜM BEŞİNCİ KISIM SATIŞ SONRASI HİZMETLER HAKKINDA SORU VE CEVAPLAR 187 Satış sonrası hizmetlerini kimler yerine getirir?186 188 Satış sonrası hizmetler nasıl ve hangi sürede yerine getirilir ? Bu faaliyetlerden üretici/ithalatçılar sorumlu mudur ? 187 189 Bağımlı veya bağımsız servis istasyonlarının faaliyetinden dolayı kim/kimler sorumludur ?188 190 İthalatçının herhangi bir şekilde ticari faaliyetinin sona ermesi hâlinde bakım ve onarım hizmetlerinin sunulmasından kim/ kimler sorumludur ?189 ONYEDİNCİ BÖLÜM ALTINCI KISIM TÜKETİCİNİN BİLİNÇLENDİRİLMESİ VE TÜKETİCİ ÖDÜLLERİ HAKKINDA SORU VE CEVAPLAR
- Tüketicilerin bilinçlendirilmesi hakkında 6502 sayılı Kanundaki hükümler nelerdir ?190 -1 Tüketici ödülleri hakkında 6502 sayılı Kanundaki hükümler nelerdir ?191 ONSEKİZİNCİ BÖLÜM TİCARİ REKLAM VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR HAKKINDA SORU VE CEVAPLAR
ONSEKİZİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ KISIM TİCARİ REKLAMLAR HAKKINDA SORU VE CEVAPLAR
193 Ticari reklamın tanımı nedir ?192 194 Ticari reklamlar hangi ilkelere uygun olmalıdır ?194 195 Hangi ticari reklamların yapılması yasaklanmıştır?194 196 Hangi hallerde örtülü reklam vardır ? Örtülü reklam yasaklanmış mıdır ?195 197 Karşılaştırmalı reklam yapılabilir mi ? 195 198 Reklamların doğruluğunu ispat etme yükü kime düşer ? 196 199 Reklam verenler yanında reklamdan sorumlu kişi/kişiler var mıdır ?196 ONSEKİZİNCİ BÖLÜM İKİNCİ KISIM HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR HAKKINDA SORU VE CEVAPLAR 200 Haksız ticari uygulamaların tanımı ve kapsamı nedir ?197 201 Bir ticari uygulamaların haksızlığı iddia edildiğinde ispat yükü kime düşer ?198 202 Haksız ticari uygulamanın reklam yoluyla gerçekleştirildiği hâllerde hangi hükümler uygulanır ?199 ONSEKİZİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ KISIM REKLAM KURULU HAKKINDA SORU VE CEVAPLAR 203 Reklam Kurulunun amacı, görev ve yetkileri nedir ? 199 204 Reklam Kurulu kimlerden oluşur ?200 205 Reklam Kurulu üyelerinin görev süresi ve üyeliğin boşalması halinde yapılması gereken işlemler nelerdir ?202 206 Reklam Kurulunun toplanma süresi, toplanma ve karar yetersayısı nedir ?203 207 Reklam Kurulunun ihtisas komisyonu kurması halinde bu komisyon kaç kişiden oluşur ve bu üyelerin huzur hakkı nasıl ödenir ?203 208 Reklam Kurulu incelemelerini nasıl yapar ve sekreterya hizmetini kim yürütür?203 ONDOKUZUNCU BÖLÜM TÜKETİCİ KURULUŞLARI HAKKINDA SORU VE CEVAPLAR ONDOKUZUNCU BÖLÜM BİRİNCİ KISIM TÜKETİCİ KONSEYİ HAKKINDA SORU VE CEVAPLAR
209 Tüketici Konseyinin amacı, görev ve yetkileri nedir ?205 210 Tüketici Konseyi kimlerden oluşur?205 ONDOKUZUNCU BÖLÜM İKİNCİ KISIM
REKLAM KONSEYİ HAKKINDA SORU VE CEVAPLAR 211 Reklam Konseyinin amacı, görev ve yetkileri nedir ?206 212 Reklam Konseyi kimlerden oluşur ?206 YİRMİNCİ BÖLÜM TÜKETİCİNİN HAK ARAMA YOLU HAKKINDA SORU VE CEVAPLAR YİRMİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ KISIM TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNİN OLUŞUMU VE GÖREV ALANI HAKKINDA SORU VE CEVAPLAR 213 Tüketici Hakem Heyetinin yer bakımından görev alanı nedir ?207 114 Tüketici Hakem Heyetinin konu bakımından görev alanı nedir ?208 215 Tüketici Hakem Heyeti kimlerden oluşur ?209 216 Tüketici hakem heyetinde noksan üyelikler nasıl belirlenir ? 211 217 Tüketici hakem heyetindeki raportörün atanması nasıl gerçekleşir ve raportörün görevi nedir ? 211 YİRMİNCİ BÖLÜM İKİNCİ KISIM TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURU HAKKINDA SORU VE CEVAPLAR 218 Tüketici hakem heyetinde miktar açısından başvuru sınırı var mıdır ? Varsa ne kadardır ?212 219 Tüketici hakem heyetlerinin her başvuruyu kabul etme zorunluluğu var mıdır? 214 220 Hangi yerdeki tüketici hakem heyetine başvurmak gerekir (yer bakımından yetkili THH neresidir) ? 214 221 Tüketiciler, tüketici hakem heyetleri yerine veya aynı anda alternatif uyuşmazlık çözüm mercilerine başvurabilir mi ? 21f 222 Tüketici hakem heyetleri incelemesini nasıl gerçekleştirir ?21( YİRMİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ KISIM TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARI VE KARARA İTİRAZ HAKKINDA SORU VE CEVAPLAR 223 Tüketici hakem heyeti kararlarının bağlayıcılığı nasıldır ?21 224 Tüketici hakem heyetinde bakılan uyuşmazlıklarda tüketici aleyhine verilen kararlarda tebligat ve bilirkişi ücretleri nasıl karşılanır ?21 225 Tüketici hakem heyeti kararları nasıl icra edilir ?21 226 Tüketici hakem heyeti kararlarına karşı itiraz nasıl gerçekleşir ? 21 227 Tüketici hakem heyeti kararlarına karşı itiraz halinde tüketici mahkemesi nasıl bir karar verebilir ? Verilen karar kesin (temyiz edilebilir) midir? 2 228 Tüketici hakem heyeti kararlarına karşı itiraz üzerine ve kararın iptali halinde tüketici aleyhine nisbi vekâlet ücretine hükmedilebilir mi?219 229 Tüketici hakem heyeti huzur hakkı ve ücretleri nasıl karşılanır ? 220 YİRMİBİRİNCİ BÖLÜM TÜKETİCİ MAHKEMELERİ HAKKINDA SORU VE CEVAPLAR YİRMİBİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ KISIM TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDEKİ YARGILAMA HAKKINDA SORU VE CEVAPLAR
230 Tüketici mahkemelerinin görev alanı nedir ? 221 231 Tüketici mahkemelerine başvuru sırasında harç kolaylığı sağlanmış mıdır ? 223 232 Tüketici mahkemelerinde tüketici örgütlerince açılacak başvuru sırasında sağlanan kolaylıklar nelerdir ?224 233 Tüketici mahkemelerinde görülen davalarda yargılama biçimi nedir ?225 234 Tüketici davalarında yetkili mahkeme neresidir ?227 235 Tüketici örgütleri ve diğer ilgililer tüketici mahkemelerine hangi hallerde topluluk davası açabilir ?227 236 Tüketici mahkemelerinde davacı, kararın yayınlanmasını talep edebilir mi ?229 237 Tüketici mahkemelerince verilip kesinleşen kararlar nereye iletilir?229 YİRMİBİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ KISIM TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDE VERİLEBİLECEK KARARLAR HAKKINDA SORU VE CEVAPLAR
238 Satışa sunulan seri ayıplı mallar bakımından tüketici mahkemelerine kimler dava açabilir ?230 239 Satışa sunulan seri ayıplı mallarda tüketici mahkemelerince hangi tür kararlar verilebilir ?230
YİRMİİKİNCİ BÖLÜM 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASINDA İDARİ DENETİM, TÜKETİCİ ÜRÜNÜ VE HİZMET DENETİMİ HAKKINDA SORU VE CEVAPLAR
240 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uygulamasında idari denetimi kimler ve nasıl yapar ? 232 241 Tüketici ürünü tanımı nedir ?232 242 İkinci el ürünlerin hepsi 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında sayılır mı ?233 243 Tüketici ürünleri ve hizmetlerinin denetimi hangi kıstaslara uygun olarak ve hangi kuruluş tarafından gerçekleştirilir ?234 YİRMİÜÇÜNCÜ BÖLÜM 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASINDA İDARİ YAPTIRIMLAR (İDARİ PARA CEZASI VE DİĞER CEZALAR) HAKKINDA SORU VE CEVAPLAR YİRMİÜÇÜNCÜ BÖLÜM BİRİNCİ KISIM İDARİ YAPTIRIMLAR (İDARİ PARA CEZASI MİKTARLARI VE DİĞER CEZALAR) HAKKINDA SORU VE CEVAPLAR 244 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun da Hangi Eylemler İçin idari para cezası ve/veya diğer cezalar uygulanması öngörülmüştür ? 236 1 Her bir işlem veya sözleşme için ikiyüz TL idari para cezası uygulanacak eylemler236 2 Her bir işlem veya sözleşme için bin TL idari para cezası uygulanacak eylemler239 3 Teslim edilmeyen her bir konut için yirmibin TL idari para cezası uygulanacak eylem242 4 Hakkında yüzbin TL idari para cezası uygulanacak eylemler 242 5 Hakkında beşyüzbin TL idari para cezası uygulanacak eylemler243 6 Hakkında beş milyon TL idari para cezası uygulanacak eylemler243 245 Süreli yayın kuruluşları hakkında uygulanacak idari para cezaları nelerdir ?244 246 Üretici ve ithalatçılar hakkında uygulanacak idari para cezaları nelerdir ?244 247 Süreli yayın kuruluşları hakkında uygulanacak idari para cezaları nelerdir ?244 248 Reklam verenler, reklam ajansları ve mecra kuruluşları hakkında durdurma ve/veya idari para cezaları uygulanması söz konusu mudur ? Uygulanması söz konusu olursa bu cezaları hangi kuruluş verebilir?245 249 Haksız ticari uygulamada bulunanlar hakkında durdurma ve/veya idari para cezaları uygulanması söz konusu mudur ? Uygulanması söz konusu olursa bu cezalan hangi kuruluş verebilir?246 250 Satışa sunulan ayıplı bir seri malı veya yiyecek taklidi ürünleri üretenler ve satışa sunanlar hakkında idari para cezaları uygulanması söz konusu mudur ? Uygulanması söz konusu olursa bu cezaları hangi kuruluş verebilir?246 251 6502 sayılı Kanun uygulamasının denetlenmesi sırasında idari para cezaları uygulanması söz konusu mudur ? Uygulanması söz konusu olursa bu cezaları hangi kuruluş verebilir? 247 252 Piramit satışlar hakkında idari para cezaları uygulanması söz konusu mudur? Uygulanması söz konusu olursa bu cezaları hangi kuruluş verebilir? 247 253 6502 sayılı Kanunun getirdiği yükümlülüklere ve tedbirlere uymayanlar hakkında idari para cezaları uygulanması uygulanması söz konusu mudur? Uygulanması söz konusu olursa bu cezaları hangi kuruluş verebilir?248 254 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da Uygulanan idari para cezası hakkındaki ilkeler nelerdir ?248 1 İdari para cezaları hakkında getirilen sınırlama ilkesi248 2 İdari para cezalarının uygulanmasının diğer Kanunlar gereği yapılacak işlemleri etkilememesi ilkesi249 YİRMİÜÇÜNCÜ BÖLÜM İKİNCİ KISIM İDARİ YAPTIRIMLARDA YETKİ VE İTİRAZ HAKKINDA SORU VE CEVAPLAR 155 İdari yaptırımları verebilecek yetkili makamlar hangileridir ?249 256 İdari yaptırım kararlarına karşı itiraz yeri neresi ve süresi nedir ? 250 25“ İdari para cezalarına ilişkin kararlar ne zaman tahsil edilir ?250 YİRMİDÖRDÜNCÜ BÖLÜM YİYECEK TAKLİDİ ÜRÜNLER HAKKINDA SORU VE CEVAPLAR 258 Yiyecek taklidi ürünlerin tanımı nedir ? 251 259 Yiyecek taklidi ürünler hakkındaki yasaklama ve yaptırımlar nelerdir ?251 2 ? } Yiyecek taklidi ürünler hakkındaki yasaklama ve yaptırımlar konusunda hangi makam görevlidir ?252 261 Yiyecek taklidi ürünleri satın alan tüketicilerin uğradıkları zararlar için dava açma hakkı var mıdır? 252 YİRMİBEŞİNCİ BÖLÜM PİRAMİT SATIŞ SİSTEMLERİ HAKKINDA SORU VE CEVAPLAR 1' 2 Piramit satış sistemlerinin tanımı nedir ?253 2 r 5 Piramit satış sistemleri yasak mıdır ? Bu tür satış sistemleri hakkında önlem almaya hangi makam yetkilidir ? Bu tür satışlar hakkındaki yaptırımlar nelerdir ?255 YİRMİALTINCI BÖLÜM 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN’UN UYGULANMASI HAKKINDA SORU VE CEVAPLAR
YİRMİALTINCI BÖLÜM BİRİNCİ KISIM 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASINDA TEST, MUAYENE VE ANALİZLER İLE ÖDENEKLER HAKKINDA SORU VE CEVAPLAR 264 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uygulamasında test, muayene ve analizler nelerdir ve nasıl karşılanır ?256 265 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uygulamasında ödenekler nasıl karşılanır?257 YİRMİALTINCI BÖLÜM İKİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLERİN UYGULANMASI İLE YÖNETMELİK GİBİ ALT DÜZENLEMELER HAKKINDA SORU VE CEVAPLAR 266 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uygulamasında genel Kanun hükümleri hangi durumda uygulanır ?257 267 6502 sayılı Kanun Uygulamasında Yönetmelik ve diğer alt düzenleyici işlemleri hangi kurum hangi sürede çıkarmalıdır ? 258 YİRMİALTINCI BÖLÜM ÜÇÜNCÜ KISIM KADRO İHDASI VE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER HAKKINDA SORU VE CEVAPLAR
268 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Uygulamasında Kadro ihdası nasıl gerçekleştirilmiştir259 269 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile yürürlükten kaldırılan Kanun hükümleri nelerdir ?260
YİRMİALTINCI BÖLÜM DÖRDÜNCÜ KISIM 6502 SAYILI KANUNUN GEÇİŞ HÜKÜMLERİ VE YÜRÜRLÜK (ZAMAN İTİBARİYLE UYGULAMA) HAKKINDA SORU VE CEVAPLAR
l- 3 6502 sayılı Kanunun geçiş hükümleri nasıl uygulanır ?261 "1 6502 sayılı Kanunun Yürürlük tarihi nedir ?264 2"2 6502 sayılı Kanunun yürütmesi hangi kuruma aittir ?264 ÜÇÜNCÜ KISIM
6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN İLE İLGİLİ TABLOLAR VE ÖRNEK BELGELER
A 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN İLE İLGİLİ TABLOLAR265 5 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN İLE İLGİLİ ÖRNEK BELGELER271 DÖRDÜNCÜ KISIM 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN