Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Haziran (41)      Mayıs (108)      Nisan (73)      Mart (140)

Tüketici Hukuku Dersleri

Tüketici Hukuku DersleriSayfa Sayısı
:  
489
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2015
ISBN NO
:  
9786051465081

4.560,00 TL

  28. 11. 2013 tarih ve 6502 sayılı -yeni)tüketicinin korunması hakkında kanun ile açıklamalar- ilgili mevzuat ve tablolar

08 Mart 1995 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve altı ay sonra yürürlüğe giren 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun tüketicilerin korunması alanında ilk özel Kanun niteliğinde idi. Bu Kanuna getirilen pek çok eleştiri nedeniyle birçok Kanunla 4077 sayılı Kanun üzerinde değişiklikler yapılmıştır. 2007 yılından beri de bu Kanunda geniş çaplı revizyon çalışmaları yürütülmüş, ancak Kanunda geniş çaplı revizyon yapmak yerine büsbütün yeni bir Kanun yapma ihtiyacı doğmuştur. Nihayet 28 Kasım 2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu açık doldurulmuştur. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun yayımından altı ay sonra, 28 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun, Kanun yapma tekniği açısından 4077 sayılı Kanundan çok ileridedir. Ancak tüketici hakları bakımından getirdiği geniş ve yerinde düzenlemeler yanında eskiye oranla geriye gidiş niteliğinde düzenlemeler de içermektedir. Bunlara yeri geldikçe değinilmiştir. Ayrıca BDDK tarafından tüketici kredileri ve kredi kartı ödemelerinde taksit sınırlamalarına yönelik 31. 12. 2013 tarihli ve 22. 10. 2014 tarihli birçok Yönetmelik değişikliği Kitabımıza eklenmiştir.
Çalışmamız hukuk öğrencileri ve hukukla ilgili dersleri alan öğrenciler için yalın bir dille kaleme alınmıştır. Doktriner tartışmalardan kaçınmak amacıyla pek az yerde olması gereken hukuk açısından görüş ve kanaat bildirilmiştir.
Çalışmanın tüketici hukuku dersi alan öğrenciler hatta uygulamacılar (özellikle avukat ve hâkimler) için de 602 sayılı Kanunun bilinmesi açısından en azından başlangıç niteliğinde yararlı olabileceğini düşünmekteyim.
Unutulmamalıdır ki Kanunda belirtilen hakları etkin biçimde kullanmadıkça en iyi Kanunların bile işe yaramadığı bilinen bir gerçektir. İşte bu çalışma bir nebze de olsa tüketicilerin haklarını bilmesi ve etkin biçimde kullanması amacıyla hazırlanmıştır. Bu anlamda bir özlü sözde belirtildiği gibi -Adalet halkın gıdasıdır, insanlık ona daima muhtaçtır. - Gerçekten de Adalet, su ve hava gibi ihtiyacımız olduğunda hissettiğimiz bir olgudur.


İÇİNDEKİLER


    Birinci Bölüm
    TÜKETİCİ HUKUKU İLE İLGİLİGENEL BİLGİLER
    1. TÜKETİCİ HUKUKUNUN TARİHÎ GELİŞİMİ-1
    I. -YABANCI HUKUK SİSTEMLERİNDEKİ GELİŞMELER-1
    A. -GENEL OLARAK-1
    B. -AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDEKİ GELİŞMELER-1
    C. -AVRUPA BİRLİĞİNDEKİ VE DİĞER BAZI HUKUK SİSTEMLERİNDEKİ GELİŞMELER-2
    II. -TÜRK HUKUKUNDAKİ GELİŞMELER-9
    A. -4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNDAN ÖNCEKİ DURUM-9
    B. -4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNDAN SONRAKİ DURUM-11
    C. -6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNDAN SONRAKİ DURUM-14
    2. TÜKETİCİ HUKUKUNUN ÇEŞİTLİ HUKUK DALLARI İLE İLGİSİ-17
    3. TÜKETİCİNİN KORUNMASININ NEDENLERİ VE AMAÇLARI-20
    I. -TÜKETİCİNİN KORUNMASININ NEDENLERİ-20
    II. -TÜKETİCİNİN KORUNMASININ AMAÇLARI-21
    4. TÜKETİCİ KORUNMASINDA ETKİLİ KİŞİ VE KURULUŞLAR İLE TÜKETİCİLERİN BİLGİLENDİRİLMESİ, BİLİNÇLENDİRİLMESİ, EĞİTİMİ VE BUNLARI TEŞVİK AMAÇLI TÜKETİCİ ÖDÜLLERİ DAĞITILMASI-22
    I. -TÜKETİCİ KORUNMASINDA ETKİLİ KİŞİ VE KURULUŞLAR-22
    A. -SİVİL KURULUŞLAR-22
    1. -Ulusal Kuruluşlar-22
    a. -Tüketici Örgütleri (6502 say. TKHK. m. 3/m)-22
    aa. -Tüketici Dernekleri-22
    bb. -Tüketici Vakıfları (6502 say. TKHK. m. 3/m)-23
    cc. -Tüketici Üst Kuruluşları (6502 say. TKHK. m. 3/m)-23
    b. -Diğer Sivil Toplum Kuruluşları-24
    2. -Uluslararası Kuruluşlar-24
    a. -Amerika Birleşik Devletleri-24
    aa. -Consumers UNİON (Tüketici Birliği)-24
    bb. -The Consumers Federation Of Amerika (Amerika Tüketici Federasyonu): -25
    cc. -Amerika’daki Diğer Kuruluşlar-25
    b. -Uluslar Arası Örgütlenmeler-25
    aa. -Uluslar arası Tüketiciler Örgütü (Consumers International)-25
    bb. -Avrupa Tüketici Birlikleri Bürosu (Bureau Europeen des Unions de Consommateurs / BEUC)-26
    cc. -Balkan Tüketici Koruma Merkezi (Balkan Consumer Protection Center / BCC)-26
    dd. -Avrupa Topluluğu Tüketici Kooperatifleri Birliği (Europen Community Of Consumer Cooperatives / EUROCOOP)-26
    ee. -Diğer Uluslar Arası Tüketici Örgütleri-26
    B. -KAMU KURULUŞLARI-27
    1. -Bakanlık (6502 say. TKHK. m. 3/a-b)-27
    a. -Genel Olarak-27
    b. -Bakanlığın Görevleri-28
    aa. -Test, Muayene ve Analiz Yapma Görevi-28
    bb. -Ödenekleri Karşılama Görevi-28
    cc. -Alt (İkincil) Düzenlemeleri Yapma Görevi-29
    dd. -Kadro İhdas Etme Görevi-29
    2. -Diğer Kuruluşlar-29
    a. -Türk Standartları Ensititüsü (TSE)-29
    b. -Bakanlıklar ve Bakanlıklara Bağlı veya İlgili Çeşitli Kuruluşlar-30
    aa. -Gümrük ve Ticaret Bakanlığına Bağlı Kuruluşlar-30
    bb. -Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na Bağlı veya İlgili Kuruluşlar-30
    cc. -Sağlık Bakanlığı’na Bağlı Kuruluşlar-31
    dd. -Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-31
    ee. -Maliye Bakanlığı-31
    ff. -Bayındırlık ve İskan Bakanlığı-31
    c. -6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’daki Diğer Kuruluşlar-32
    aa. -Reklam Kurulu (6502 say. TKHK. m. 63)-32
    aaa. -Genel Olarak-32
    bbb. -Reklam Kurulunun Oluşumu-33
    ccc. -Reklam Kurulu Üyelerinin Görev Süresi-34
    ddd. -Reklam Kurulunun Toplanması ve Karar Alması-35
    eee. -Reklam Kurulunun İhtisas Komisyonu Kurması-35
    fff. -Reklam Kurulunun İncelemelerini Yapması-35
    bb. -Reklam Konseyi-36
    cc. -Tüketici Konseyi (6502 say. TKHK. m. 64)-36
    dd. -Tüketici Hakem Heyetleri-37
    II. -TÜKETİCİLERİN BİLGİLENDİRİLMESİ, BİLİNÇLENDİRİLMESİ, EĞİTİMİ VE BUNLARI TEŞVİK AMAÇLI TÜKETİCİ ÖDÜLLERİ DAĞITILMASI-38
    A. -TÜKETİCİLERİN BİLGİLENDİRİLMESİ-38
    B. -TÜKETİCİLERİN BİLİNÇLENDİRİLMESİ VE EĞİTİMİ-38
    C. -TEŞVİK AMAÇLI TÜKETİCİ ÖDÜLLERİ DAĞITILMASI-39
    5. TÜKETİCİ HUKUKU SİSTEMLERİ-41
    6. 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HAKKINDAKİ GENEL BİLGİLER-42
    I. -6502 SAYILI KANUNUN KALEME ALINMASININ NEDENLERİ-42
    A. -YENİ TÜRK TİCARET VE TÜRK BORÇLAR KANUNUNA UYUM SAĞLANMASI-42
    B. -UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLARIN GİDERİLMESİ-42
    C. -AB DİREKTİFLERİNE TAM UYUMUN SAĞLANMASI-42
    D. -SATIŞ YÖNTEMLERİNİN DEĞİŞMESİ VE YENİ SATIŞ TÜRLERİNİN ORTAYA ÇIKMASI-42
    E. -MEVCUT CEZALARIN ÖNGÖRÜLEN AMACA HİZMET ETMEMESİ-43
    F. -CEZALANDIRMAK YERİNE ISLAH ETME VE BİLGİLENDİRME ANLAYIŞININ ÖNEM KAZANMASI-43
    II. -YENİ KANUNDA TÜKETİCİ ALEYHİNE HÜKÜMLER İLE TESPİT ETTİĞİMİZ EKSİKLİKLER-43
    III. -6502 SAYILI KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİK VE DEĞİŞİKLİKLER-44
    A. -GENEL OLARAK-44
    B. -SOMUT YENİLİK VE DEĞİŞİKLİKLER-44
    1. -Kanunun Kapsamı Tüketiciler Lehine Genişletilmektedir-44
    2. -Bankacılık Sözleşmelerinde Tüketicilerden Alınan Kredi Kartı Üyelik Ücreti, Hesap İşletim Ücreti vb. Ücretler Disiplin Altına Alınmaktadır-45
    3. -Mevcut Cayma Hakkı Süreleri Genişletilmekte; Taksitli Satışlar, Ön Ödemeli Konut Satışları, Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler İle Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmelerinde ve Tüketici Kredilerinde Cayma Hakkı Getirilmektedir-45
    4. -Tüketicinin Taraf Olduğu Sözleşmelerde Yer Alan Haksız Şartlara İlişkin Denetim Yetkisi Bakanlığa Verilmektedir-46
    5. -Tüketici Sipariş Vermediği Bir Ürünün Kendisine Gönderilmesi Durumunda Bundan Sorumlu Olmayacaktır-46
    6. -Ayıplı Ürünlerin Sebep Olacağı Zararlardan Üretici veya İthalatçı Da Sorumlu Olacaktır-46
    7. -Ayıplı Mal ve Ayıplı Hizmette Tüketiciye Sağlanan Haklar Tüketici Lehine Genişletilmektedir-47
    8. -Bankacılık Sözleşmelerinde Tüketicileri Koruyucu Yeni Düzenlemeler Getirilmektedir-47
    9. -Maket Üzerinden Satışı Yapılan ve Binlerce Kişinin Mağdur Olmasına Neden Olan Ön Ödemeli Konut Kampanyalarına Yönelik Sıkı Tedbirler Getirilmektedir-48
    10. -Mağduriyetlerin En Çok Yaşandığı Kapıdan Satışlara Yeni Tedbirler Alınmaktadır-49
    11. -Satış Türleri Arasındaki Payını Her Geçen Gün Arttıran Mesafeli Sözleşmelerden ve Finansal Hizmetlerden Kaynaklanan Mağduriyetlerin Önlenmesi İçin Yeni Önlemler Alınmaktadır-49
    12. -Saldırgan Bir Satış Türü Olan Devre Tatil Uygulamalarına Yeni Düzenlemeler Getirilmektedir-49
    13. -Milyonlarca Yerli ve Yabancı Turisti İlgilendiren Paket Turlar Yeniden Düzenlenmektedir-50
    14. -Elektrik, Su, Doğalgaz, İnternet, Telefon vb. Tüm Aboneliklerde Tüketicileri Koruyucu Yeni Düzenlemeler Getirilmektedir-50
    15. -Gazete ve Dergi Gibi Süreli Yayın Kuruluşlarının Verdiği Promosyonlara Konu Ürün ve Hizmetlere Sınırlama Getirilmektedir-51
    16. -Gerçeği Yansıtmayan İndirimli Satış Kampanyalarına Sınırlama Getirilmektedir-51
    17. -Ürün Üzerinde Yer Alan, Kullanıma İlişkin Bilgilerin Türkçe Olması Zorunluluğu Getirilmektedir-51
    18. -Garanti Belgesi Uygulaması Değiştirilmektedir-51
    19. -Radyo ve Televizyonlara Ayda 10 Dakikadan Az Olmamak Üzere Tüketiciyi Bilinçlendirici Program Yayınlama Zorunluluğu Getirilmektedir-52
    20. -Özel Kuruluşlarca Verilen ve Objektif Kriterlere Dayanmayan Tüketici Ödüllerinin Reklamlarda Kullanılması Yasaklanmaktadır-52
    21. -Tüketicilere Yönelik Haksız Ticari Uygulamalar Yasaklanmaktadır-53
    22. -Reklam Kurulu Yeniden Yapılandırılmış ve Kurulun Denetim Etkinliği Arttırılmıştır-53
    23. -Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yeniden Yapılandırılarak Tüketicilerin Haklarını Aramaları Kolaylaştırmıştır-53
    24. -Piramit Satış Sistemleri Nihayet Açıkça Yasaklanmıştır-54
    25. -Tüketici Mahkemelerinde Tüketicilerin Dava Açmalarının Önündeki Engeller Kaldırılmaktadır-55
    C. -6502 SAYILI KANUN’UN GEÇİŞ HÜKÜMLERİ VE YÜRÜRLÜK (ZAMAN) İTİBARİYLE UYGULANMASI-55
    7. TÜKETİCİ SÖZLEŞMESİNİN KOŞULLARI-58
    I. -GENEL OLARAK-58
    II. -TÜKETİCİ SÖZLEŞMESİNİN TARAF ŞARTI-59
    A. -TÜKETİCİ KAVRAMI-59
    1. -Genel Olarak-59
    2. -Tüketicinin Gerçek veya Tüzel Kişi Olma İmkânı-60
    3. -Tüketicinin Mal veya Hizmeti Ticarî veya Meslekî Olmayan Amaçlarla Satın Almış Olması-61
    a. -Genel Olarak-61
    b. -Ticari İş ve Tüketim Karinesinden Yola Çıkarak Amacın Belirlenmesi-61
    c. -Karma Amaçlı İşlemlerde Durum-62
    III. -SATICI VEYA SAĞLAYICI-63
    A. -GENEL OLARAK-63
    B. -SATICININ VEYA SAĞLAYICININ GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİ OLMA İMKÂNI-63
    C. -SATICININ VEYA SAĞLAYICININ MAL VEYA HİZMET SUNMAYI MESLEK EDİNMİŞ OLMASI-64
    IV. -TÜKETİCİ SÖZLEŞMESİNDE KONU KOŞULU-65
    V. -TÜKETİCİ SÖZLEŞMESİNDE SORUMLU KİŞİLER VE SORUMLULUĞUN KAPSAMI-69
    A. -GENEL OLARAK-69
    B. -ÜRETİCİ-70
    1. -Üretici Kavramı-70
    2. -Üreticinin Sorumluluğu-72
    C. -ÜRETİCİ GİBİ SORUMLU OLANLAR (İTHALATÇILAR VE DAĞITICILAR)-74
    D. -KONUT FİNANSMAN KURULUŞU-76
    E. -KREDİ VEREN-77
    F. -SERVİS İSTASYONLARI-77
    İkinci Bölüm
    TÜKETİCİYİ KORUMAYA YÖNELİK ÖNLEMLER
    8. SÖZLEŞME ÖNCESİ KORUMA ÖNLEMLERİ-81
    I. -ALDATICI REKLAMLARA VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALARA KARŞI KORUMA-81
    A. -ALDATICI REKLAMLARA KARŞI KORUMA-81
    1. -Ticari Reklamın Tanımı-81
    2. -Aldatıcı ve Yasak Reklamların Tanımı ve Bunlara Uygulanacak Hükümler-83
    3. -Örtülü Reklamın Tanımı ve Yasaklanması-87
    4. -Karşılaştırmalı Reklam-88
    5. -Reklamların Doğruluğunu İspat Yükü-88
    6. -Reklamdan Sorumlu Kişi/Kişiler-88
    B. -HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALARA KARŞI KORUMA-89
    1. -Haksız Ticari Uygulamaların Tanımı ve Kapsamı-89
    2. -Haksız Ticari Uygulamanın Varlığını İspat Yükü-92
    3. -Haksız Ticari Uygulamanın Reklam Yoluyla Gerçekleştirildiği Hâllerde Uygulanacak Hükümler-92
    II. -SATICININ YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİ YOLU İLE KORUMA ÖNLEMLERİ-93
    A. -ETİKET KOYMA, TARİFE VE FİYAT LİSTESİ ASMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ-93
    1. -Fiyat Etiketi veya Listelerinin ya da Tarife ve Fiyat Listelerinin Konulması Zorunluluğu-93
    2. -Fiyat Etiketi, Tarife ve Fiyat Listeleri İle Kasa Fiyatı Arasında Fark Olması Halinde Tüketiciler Lehe Olan Fiyatın Uygulanması-93
    3. -İndirimli Satışlarda Tüketicilerin Korunması-94
    4. -Fiyat Etiketi, Tarife ve Fiyat Listeleri Konusunda Denetim Yetkisi-95
    B. -YİYECEK TAKLİDİ ÜRÜN SATMAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ-95
    1. -Yiyecek Taklidi Ürünlerin Tanımı-95
    2. -Yiyecek Taklidi Ürünler Hakkındaki Yasaklama ve Yaptırımlar-96
    9. SÖZLEŞMENİN YAPILMASI SIRASINDAKİ KORUMA ÖNLEMLERİ-97
    I. -AYDINLATMA (BİLGİLENDİRME) ZORUNLULUĞU-97
    II. -GARANTİ BELGESİ VERME ZORUNLULUĞU-98
    A. -ZORUNLU GARANTİ BELGESİ HAKKINDAKİ AÇIKLAMALAR-98
    1. -Zorunlu Garanti Belgesinin Anlamı ve Kapsamı-98
    2. -Zorunlu Garanti Belgesi Düzenleme ve Verme Sorumluğunun Kime/Kimlere Ait Olduğu-98
    3. -Zorunlu Garanti Süresi veya Başka Ölçü Birimi Varsa Bunun Miktarı/Oranı-99
    4. -Tüketicinin Onarım Hakkını Kullanması Halinde Diğer Seçimlik Haklarını Hangi Şartlarda Kullanabileceği ve Bu Hakları Kime/Kime Karşı Kullanabileceği-100
    B. -İHTİYARİ GARANTİ VERİLMESİ HAKKINDAKİ AÇIKLAMALAR-101
    1. -İhtiyari Garantinin Anlamı-101
    2. -Tüketicinin İhtiyari Garantiden Yararlanması Halinde Kendisinden Ücret veya Masaf İstenenip İstenemeyeceği-102
    3. -İhtiyari Garanti Taahhüdünde Taahhüt, Reklam ve İlanlarla Bağlılık-102
    4. -İhtiyari Garanti Taahhüdünde Şekil Zorunluluğu-103
    III. -TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERME ZORUNLULUĞU-103
    A. -TANITMA VE KULLANMA KILAVUZUNUN TÜRKÇE OLMASI ZORUNLULUĞU-103
    B. -TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU YERİNE MALIN GÜVENLİ KULLANIMINA İLİŞKİN BİLGİLERİN MALIN ÜZERİNDE YER ALMASI HALİNDE DURUM-104
    C. -TEHLİKELİ OLABİLECEK MALLARDA MALIN GÜVENLİ KULLANIMINA İLİŞKİN BİLGİLERİN NE ŞEKİLDE VERİLMESİ GEREKTİĞİ-104
    D. -TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU HAZIRLAMA SORUMLULUĞU-105
    IV. -SÖZLEŞME YAPMA ZORUNLULUĞU-105
    A. -SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ İLKESİ VE TÜKETİCİLER LEHİNE SINIRLANMASI-105
    B. -SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜNÜN KAPSAMI-106
    C. -SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRLANMASI-106
    D. -TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNDAN ÖNCEKİ DURUM-107
    E. -TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNLA GETİRİLEN SINIRLAMALAR-108
    1. -Satıştan Kaçınma Yasağı (Sözleşme Yapma Zorunluluğu)-108
    2. -Sağlayıcının Hizmet Sunma Zorunluluğu-110
    3. -Ağırlaştırıcı (Bağlı) Koşul Getirme Yasağı-111
    10. SÖZLEŞME SONRASI KORUMA ÖNLEMLERİ-113
    I. -TÜM TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ KORUMA ÖNLEMLERİ-113
    A. -AYIPLI MAL VEYA HİZMETLERE KARŞI KORUMA-113
    1. -Yenilik ve Değişikliklere Genel Bakış-113
    2. -Düzenlemelerin Niteliği ve Uygulama Alanı-115
    3. -Düzenlemelerin Diğer Kanun Hükümleri İle Birlikte Uygulanıp Uygulanamayacağı-119
    4. -AYIPLI MAL VEYA HIZMETLERDEN SORUMLU OLUNMASININ KOŞULLARI-120
    a. -Ayıplı Mal veya Hizmet Kavramı-120
    b. -Ayıbın Türleri-121
    aa. -Genel Olarak-121
    bb. -Zikredilen Ayıp-Lüzumlu Vasıflarda Ayıp-121
    cc. -Maddi-Hukuki-Ekonomik Ayıp-124
    5. -SÖZLEŞMEYE AYKIRI İFA-AYIPLI İFA KAVRAMLARI ARASINDAKİ BAĞLANTI-126
    a. -Sözleşmeye Aykırı İfa Kavramı-126
    b. -Tüketim Mallarının Alım Satımı ve Bunlara Ait Garantilerin Belirli Yönlerine İlişkin 25 Mayıs 1999 Tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönergesi (1999/44 AT) Bakımından-127
    c. -Milletlerarası Menkul Mal Satışları Hakkında Birleşmiş Milletler (Viyana) Sözleşmesi Bakımından-130
    6. -Sözleşmeye Aykırı İfa (Ayıplı İfa Gibi) Sayılması Gereken Durumlar (Eksik veya Fazla ifa-Aliud İfa)-133
    a. -Eksik veya Fazla İfa-133
    b. -Aliud İfa-135
    c. -Geç İfa ve Montaj Hataları-136
    7. -Olması Gereken Hukuk Açısından Önerimiz-137
    8. -Ayıptan Sorumluluğun Koşulları-140
    a. -Genel Olarak-140
    b. -Satıcının veya Sağlayıcının Ayıptan Sorumlu Tutulmasının Maddi Koşulları-142
    aa. -Malın Teslim Edilmiş veya Hizmetin Sunulmuş Olması ve Ortada Ayıp Sayılan Bir Eksiklik Bulunması-142
    bb. -Ayıbın Önemli Olmasına Gerek Olmaması-144
    cc. -Hasar ve Yararının Tüketiciye Geçtiği Anda Ayıbın Var Olması Gerektiği-148
    dd. -Tüketicinin Ayıbın Varlığını Bilmeden veya Ayıptan Haberdar Olması Kendisinden Beklenmeyecek Şekilde Malı Satın Almış veya Hizmetten Yararlanmış Olması-152
    ee. -Sözleşmeye Aykırılığın, Tüketicinin Kullanım veya Montaj Hatasından İleri Gelmemiş Olmaması-158
    ff. -Satıcının veya Sağlayıcının Ayıbın Varlığını Bilmesi Gerekmemesi-159
    gg. -Sözleşme ile Sorumluluğun Kaldırılması ya da Sınırlanmasının (Sorumsuzluk Anlaşmasının) Geçersiz Olması-160
    c. -Biçimsel Koşulların (Muayene ve Bildirim Külfetinin Tüketici Sözleşmelerinde) Olmaması-162
    9. -Satıcının Sorumlu Olduğu ve Olmadığı Reklam Açıklamaları-164
    10. -Altı Ay İçinde Ortaya Çıkan Ayıplarda Tüketici Lehine İspat Kolaylığı-166
    11. -Ayıplı Mallardan Dolayı Tüketiciye Tanınan Haklar-167
    a. -Tüketiciye Tanınan Seçimlik Haklar-167
    aa. -Genel Olarak-167
    bb. -Sözleşmeden Dönme (Bedelin İadesi) Hakkı-169
    cc. -Satış Parasının İndirilmesini İsteme Hakkı-171
    dd. -Ayıplı Malın Ayıpsızıyla Değiştirilmesini İsteme Hakkı-172
    ee. -Ayıplı Malın Ücretsiz Onarımını İsteme Hakkı-173
    b. -Seçimlik Hakların Sınırlanması veya Değiştirilebilmesi-174
    c. -Tazminat İsteme Hakkı-175
    aa. -Tazminat Hakkının Niteliği-175
    bb. -Sözleşmeden Dönme Halinde Tazminat İsteme Hakkı-177
    cc. -Sözleşmeden Dönme Hakkındaki Diğer Seçimlik Haklar Nedeniyle Tazminat İsteme-178
    dd. -Seçimlik Hakları kullanmaksızın Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Tazminat İsteme-179
    12. -Ayıplı Hizmetlerde Tüketicinin Seçimlik Hakları-180
    13. -Ayıp Nedeniyle Talep Hakkına Sahip Olanlar-182
    14. -Ayıptan Sorumlu Tutulabilecek Kişiler-183
    15. -Ayıplı Mal ve Hizmetlerle İlgili Dava Zamanaşımı Süreleri-188
    16. -Satış Sonrası Hizmet (Servis) Verme Zorunluluğu-192
    a. -Genel Olarak-192
    b. -Satış Sonrası Hizmetleri Nasıl ve Kimler Tarafından Yerine Getirileceği-193
    c. -Bağımlı veya Bağımsız Servis İstasyonlarının Faaliyetinden Dolayı Kimin/Kimlerin Sorumlu Olduğu-194
    d. -İthalatçının Herhangi Bir Şekilde Ticari Faaliyetinin Sona Ermesi Hâlinde Bakım ve Onarım Hizmetlerinin Sunulmasından Kimin/Kimlerin Sorumlu Olduğu-195
    II. -TEMEL İLKELER YOLUYLA KORUMA-195
    A. -TÜKETİCİNİN KORUNMASINA YÖNELİK TEMEL İLKELER-195
    1. -Genel Olarak-195
    2. -Tüketici Sözleşmelerinde Temel İlkeler-196
    a. -Sözleşmelerin Belirli Bir Biçimde (Sitilde) ve İçerikle Yapılması İlkesi: -196
    b. -Sözleşmedeki Koşulların Tüketici Aleyhine Değiştirilemeyeceği İlkesi: -198
    c. -Tüketiciden Haksız Ek Bedel Talep Edilemeyeceği İlkesi: -198
    d. -Ücret ve Masraflara İlişkin Açıklık (Şeffaflık) ve Aydınlatma Yükümlülüğü İlkesi: -202
    e. -Tüketiciden Alınacak Senedin Nama Yazılı ve Ayrı Ayrı Olması İlkesi: -203
    f. -Tüketici İşlemlerindeki Kefaletin Ancak Âdi Kefalet Olabilmesi İlkesi-207
    g. -Bileşik Faiz Alma Yasağı İlkesi-211
    h. -Katılım Bankaları Açısından Faizin Kâr Payı Olarak Uygulanmasına İlişkin İlke-212
    B. -HAKSIZ SÖZLEŞME ŞARTLARINA (GENEL İŞLEM KOŞULLARINA) KARŞI KORUMA-212
    1. -Haksız Şartlar Hakkında Genel Bilgi ve Tanım-212
    2. -Haksız Şartların Unsurları-213
    a. -Ortada Önceden Hazırlanmış Olan ve Kullanılan Standart Koşul (Standart Sözleşme) Mevcut Olması-213
    b. -Tüketicinin Sözleşme Koşuluna Etki veya Sözleşme Koşulunu Müzakere Edememiş Olması-215
    c. -Standart Şartın Tüketici Aleyhine Dürüstlük Kuralına Aykırı Düşecek Biçimde Dengesizliğe Neden Olması-219
    3. -Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartların Yaptırımı (Kesin Hükümsüzlük)-219
    4. -Standart Şartlar Bakımından Gözetilecek İlkeler-223
    a. -Standart Şartların Açık (Şeffaf) Olmaması Halinde Nasıl Yorumlanacağı İlkesi-223
    b. -Standart Şartın Haksız Olup Olmadığı Konusunda Sözleşmenin Bütününe Bakılması İlkesi-224
    c. -Haksız Şart Denetiminde Fiyat Edim Dengesine Bakılmaması İlkesi-224
    5. -Standart Şartın Haksızlığı Denetiminde Bakanlığın Yetkisi-225
    C. -SİPARİŞ EDİLMEYEN MAL VE HİZMETLERE KARŞI KORUMA-226
    III. -BAZI TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ ÖZEL KORUMA ÖNLEMLERİ-230
    A. -TAKSİTLİ SÖZLEŞMELERDEKİ KORUMA-230
    1. -Tüketicilere Yönelik Taksitle Satış Sözleşmelerinin Tanımı-230
    2. -Finansal Kiralama Sözleşmelerinde Taksitle Satış Hükümlerinin Uygulanması-230
    3. -Tüketicilere Yönelik Taksitle Satış Sözleşmelerinin Şekil Zorunluluğu-231
    4. -Tüketicilere Yönelik Taksitle Satış Sözleşmelerinde Tüketiciyi Koruyan Cayma Hakkı-232
    a. -Cayma Hakkının Kullanılabildiği Durumlar-232
    b. -Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Durumlar-233
    5. -Tüketicinin Taksitleri Ödememesi (Temerrüde Düşmesi) Halinde Satıcı veya Sağlayıcının Kalan Bedelin Tamamını Talep Etmesinin (Muacceliyet Koşuluna Dayanmanın) Koşulları-234
    6. -Tüketicinin Taksitleri Erken Ödemek İstemesi Halinde İndirim İsteme Hakkı-235
    7. -Ön Ödemenin Varlığı Halinde (Ön Ödemeli Taksitle Satış Sözleşmelerinde) Tüketicinin Hakları-235
    B. -TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ KORUMA-238
    1. -Tüketici Kredisi Sözleşmesinin Tanımı-238
    2. -Kredi Kartı Sözleşmesinin Hangi Durumda Tüketici Kredisi Olarak Kabul Edileceği-239
    3. -Tüketici Kredisi Sözleşmesinde Şekil Şartı-239
    4. -Tüketici Kredilerinde Kredi Tutarına İlişkin Sınırlamalar ile Kredi Kartı Ödemelerinde Taksit Sayısının Sınırlanması ve Bazı Ürünlerde Taksit Yasağı Getirilmesi-240
    a. -Tüketici Kredilerinde Kredi Tutarına İlişkin Sınırlamalar-240
    b. -Kredi Kartı Ödemelerinde Taksit Sayısının Sınırlanması ve Bazı Ürünlerde Taksit Yasağı Getirilmesi-242
    5. -Tüketici Kredisi Sözleşmesinde Sözleşme Öncesi Bilgilendirme (Aydınlatma) Yükümlülüğü-244
    6. -Tüketici Kredisinde Tüketicinin Cayma Hakkı-244
    a. -Genel Olarak-244
    b. -Tüketici Kredisinde Tüketicinin Cayma Hakkını Kullanması-245
    c. -Tüketici Kredisinde Tüketicinin Cayma Hakkını Kullanmasının Sonucu-245
    7. -Tüketici Kredisinde Faiz Oranı Nasıl Hesaplanacağı-246
    8. -Tüketici Kredisinde Efektif (Gerçek) Faiz Oranının Nasıl Hesaplanacağı-247
    9. -Tüketici Kredisi Sözleşmesinde Değişiklik Yapılması-248
    10. -Tüketicinin Erken Ödeme Yapmak İstemesi Halinde İndirim Talep Etme Hakkı-249
    11. -Tüketicinin Temerrüde Düşmesi (Ödeme Yapamaması) Durumunda Sonucu-250
    12. -Tüketici Kredisi Sözleşmesinde Tüketicinin Sigorta Yaptırma Zorunluluğu Olmaması-251
    13. -Tüketici Kredisi Sözleşmesinde Bağlı Kredi-251
    a. -Bağlı Kredinin Anlamı-251
    b. -Bağlı Kredinin Hangi Hallerde Söz Konusu Olamayacağı-252
    c. -Tüketicinin Asıl Sözleşmeden Caymasının Bağlı Kredi Üzerinde Yarattığı Sonuç-253
    d. -Asıl Sözleşmenin Hiç ya da Gereği gibi İfa Edilmemesi Durumunda Bağlı Kredi Verenin Sorumluluğu-253
    14. -Tüketici Kredisi Sözleşmesinde Açılan Hesap Nedeniyle Tüketiciden Ücret veya Masraf Talep Edilemeyeceği-254
    15. -Tüketici Kredisi Sözleşmesinde Kredi Sözleşmesi İle İlişkili Bir Kredili Mevduat Sözleşmesi Yapılamayacağı (Bağlı İşlem Yapma Yasağı)-255
    16. -Kredi Kartında Aidat Alınmasının Hukuka Uygun Olup Olmaması-256
    C. -KONUT FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİNDEKİ KORUMA-257
    1. -Konut Finansmanı Sözleşmelerinin Tanımı ve Uygulama Alanı-257
    2. -Konut Yapı Kooperatiflerinin Gerçek Kişi Ortaklarının İşlemleri-258
    3. -Konut Finansmanı Sözleşmelerinin Şekil Zorunluluğu-259
    4. -Konut Finansmanı Sözleşmelerinde Sözleşme Öncesi Bilgilendirme (Aydınlatma) Yükümlülüğü Var Mıdır?-259
    5. -Tüketicinin Temerrüdü Halinde Kalan Borcun Tamamen İfasının (Muacceliyet) Koşulları-260
    6. -Tüketicinin Temerrüdü Nedeniyle Muaccel Kılınan Taksitler Nasıl Hesaplanacağı-261
    7. -Konut Finansmanı Sözleşmesi Kapsamındaki Finansal Kiralama İşlemlerinde Muacceliyet Koşullarının Gerçekleşmesi Halinde İcra Dışında Konut Satışına Gidilmesi-261
    8. -Konut Finansmanı Sözleşmesinde Bağlı Kredi-262
    a. -Bağlı Kredinin tanımı-262
    b. -Bağlı Kredinin Var Sayılmadığı Durumlar-263
    c. -Bağlı Kredilerde Konutun Hiç veya Gereği gibi Teslim Edilmemesi Hallerinde Konut Finansman Şirketinin Sorumluluğu-263
    9. -Konut Finansman Kuruluşları Tarafından Kredi Alacağının Devredilmesi Halinde Sorumluluk-264
    10. -Konut Finansman Sözleşmelerinde Faiz Oranlarının Belirlenmesi-265
    11. -Tüketicinin Erken Ödeme Yapması-266
    a. -Erken Ödemeden Dolayı Tüketicinin İndirim İsteme Hakkı-266
    b. -Tüketicinin Erken Ödeme Tazminatı İstenebileceği-267
    12. -Tüketicinin Sigorta Yaptırma Zorunluluğunun Olmaması-268
    13. -Hesap Açılması Halinde Tüketiciden Ek Ücret veya Masraf İstenememesi-269
    14. -Sözleşme ile İlişkili Bir Kredili Mevduat Sözleşmesi Yapılamayacağı (Bağlı İşlem Yapma Yasağı)-270
    D. -ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞ SÖZLEŞMELERİNDEKİ KORUMA-270
    1. -Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmelerinin Tanımı-270
    2. -Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmelerinde Tüketiciyi Sözleşme Öncesi Koruyucu Hükümler-271
    3. -Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesinde Şekil Zorunluluğu-271
    4. -Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesinin Tapuya Tescili veya Şerhi Olanağı-272
    5. -Geçerli Bir Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesi Yapılmadan Tüketiciden Ödeme Yapması veya Onu Borç Altına Sokan Belge Vermesinin İstenemeyeceği (Peşin Ödeme Yasağı)-273
    6. -Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesinin Teminata veya Bina Tamamlama Sigortasına Bağlanması gibi Tüketiciyi Koruma Önlemleri-273
    7. -Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesindeki Bina Tamamlama Sigortasına Sağlanan Ayrıcalıklar-274
    8. -Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesinde Tüketicinin Cayma Hakkı-275
    a. -Cayma Hakkının Kullanılması Süresi ve Şekli-275
    b. -Cayma Hakkı Süresi Geçmeden Tüketiciden Faiz, Komisyon vb. Masraf Alınamaması (Peşin Ödeme Yasağı)-276
    c. -Tüketicinin Cayma Hakkını Kullanmasının Sonucu-277
    9. -Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesinde Konut Teslimi için Üst Süre-278
    10. -Tüketicinin Gerekçe Göstermeden Sözleşmeden Dönme Hakkı-278
    a. -Dönme Hakkını Kullanma ve Dönme Cezası Ödeme-278
    b. -Tüketicinin Sözleşmeden Dönmesine Rağmen Dönme Cezasının İstenemediği Durumlar-279
    c. -Tüketicinin Sözleşmeden Dönmesinin Sonucu-280
    E. -İŞYERİ DIŞINDAKİ (KAPIDAN) SÖZLEŞMELERDE KORUMA-280
    1. -İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmelerin Tanımı-280
    2. -İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmelerin Üç Durumda Ortaya Çıkabilmesi-281
    3. -İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmelerin Yetkili Kimseler Tarafından Gerçekleştirilebileceği-282
    4. -İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmelerde Bilgilendirme (Aydınlatma) Zorunluluğu-283
    5. -İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmelerde Şekil Zorunluluğu-283
    6. -İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmelerde Tüketicinin Cayma Hakkı-284
    a. -Cayma Hakkının Hangi Sürede ve Şekilde Kullanılacağı-284
    b. -Satıcı veya Sağlayıcının Tüketiciyi Cayma Süresi Hakkında Bilgilendirmemesi veya Yasal Yükümlülüklerine Aykırı Davranması Halinde Cayma Süresinde Değişiklik Olması-285
    c. -İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmelerde Tüketiciden Cayma Süresi İçinde Ödeme Yapması veya Borç Altına Sokan Belge İstenmesi (Peşin Ödeme Yasağı)-285
    d. -Tüketicinin Cayma Süresi İçinde Meydana Gelen Mutad Kullanım Sebebiyle Değişiklik ve Bozulmalardan Sorumlu Olmaması-286
    F. -MESAFELİ SÖZLEŞMELERDEKİ KORUMA-286
    1. -Mesafeli Sözleşmelerin Tanımı ve Kapsamı-286
    2. -Mesafeli Sözleşmelerin Riskleri veya Olumsuz Yanları-287
    3. -Mesafeli Sözleşmelerde Tüketiciyi Bilgilendirme (Aydınlatma) Zorunluluğu-288
    4. -Mesafeli Sözleşmelerde Satıcı veya Sağlayıcının Edimini Yerine Getirme Süresi-288
    5. -Mesafeli Sözleşmelerde Tüketicinin Cayma Hakkı-289
    a. -Cayma Hakkının Kullanılması-289
    b. -Tüketicinin Cayma Hakkı Konusunda Bilgilendirilmemesi Halinde Yaptırımı-289
    c. -Tüketicinin Cayma Süresi İçindeki Kullanmalardan Dolayı Sorumluluğu-290
    6. -Satıcı veya Sağlayıcı Adına Mesafeli Sözleşme Kurulmasına Aracılık Edenlerin Sorumluluğu-290
    7. -Elektronik Ticaret Hakkında Kanun İle İlgili Bilgiler-291
    G. -FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELERDEKİ KORUMA-296
    1. -Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmelerin Tanımı ve Kapsamı-296
    2. -Tüketicinin Bilgilendirilmesi (Aydınlatma) Zorunluluğu-298
    3. -Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmelerin Bir Örneğinin Tüketiciye Verilmesi Zorunluluğu-298
    4. -Tüketicinin Sözleşmenin Yazılı Bir Örneğini Talep Etme ya da Uzaktan İletişim Aracını Değiştirme Hakkı-299
    5. -Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmelerde Tüketicinin Cayma Hakkı-299
    6. -Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmelerde Tüketicinin Sözleşmeyi Sona Erdirebilmesi-300
    H. -DEVRE TATİL VE UZUN SÜRELİ TATİL SÖZLEŞMELERİNDEKİ KORUMA-301
    1. -Periyodik Süreli Tatil Sözleşmelerinin Türleri-301
    2. -Periyodik Süreli Tatil Sözleşmelerinden Olan Devre Tatil Sözleşmesinin Tanımı-302
    3. -Devre Tatil Sözleşmelerinin Konusu (Devre Mülk Sözleşmelerinin Bu Kapsamda Sayılması)-302
    4. -Periyodik Süreli Tatil Sözleşmelerinden Olan Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmesinin Tanımı-304
    5. -Periyodik Süreli Tatil Sözleşmelerinden Olan Değişim Sözleşmeleri ve Yeniden Satış Sözleşmelerinin Tanımı-304
    6. -Tatil Sözleşmelerinde Ön Bilgilendirme Formu Verilmesi (Aydınlatma) Zorunluluğu-305
    7. -Periyodik Süreli Tatil Sözleşmelerinde Şekil Zorunluluğu-306
    8. -Periyodik Süreli Tatil Sözleşmelerinde Cayma Hakkı-306
    a. -Cayma Hakkının Süresi, Kapsamı ve Sonucu-306
    b. -Periyodik Süreli Tatil Sözleşmesinden Cayılması Halinde Bağlı Kredi Sözleşmesinin Sonucu-308
    c. -Devre Tatil Sözleşmelerinin Ön Ödemeli Şekilde Yapılabilmesi-308
    aa. -Yap Ruhsatı Alınmadan Tüketicilerle Ön Ödemeli Devre Tatil Sözleşmesi Yapılamaması-308
    bb. -Ön Ödemeli Devre Tatil Sözleşmelerinde Bina Tamamlama Sigortası Yaptırılması Zorunluluğu-309
    cc. -Ön Ödemeli Devre Tatil Sözleşmelerinde Bina Tamamlama Sigortasının Koruma Altına Alınması-310
    dd. -Ön Ödemeli Devre Tatil Sözleşmelerinde Tüketiciye En Geç Hangi Ana Kadar Devir Yapılabileceği-310
    ee. -Ön Ödemeli Devre Tatil Sözleşmelerinde Tüketicinin Sözleşmeden Dönme Hakkı ve Tüketiciden Dönme Nedeniyle Tazminat İstenebilmesi-310
    I. -PAKET TUR SÖZLEŞMELERİNDEKİ KORUMA-311
    1. -Paket Tur Sözleşmelerinin Tanımı ve Unsurları-311
    2. -Paket Tur Sözleşmesinin Tarafları ve Tüketici Kavramının Farklı (Geniş) Tanımlanması-313
    3. -Hangi Hallerde Paket Tur Sözleşmesi Hükümlerinin Uygulanacağı-314
    4. -Paket Tur Sözleşmelerinde Ön Bilgilendirme (Aydınlatma) Zorunluluğu-314
    5. -Paket Tur Sözleşmesinin Bir Örneğinin Tüketiciye Verilmesi Zorunluluğu-315
    6. -Paket Tur Sözleşmesinde Değişiklik Yapılması Hallerinde Tüketicinin Hakları-315
    7. -Paket Tur Sözleşmesinin Hiç veya Gereği Gibi İfa Edilmemesi Hallerinde Tüketicinin Hakları-316
    İ. -ABONELİK SÖZLEŞMELERİNDEKİ KORUMA-317
    1. -Abonelik Sözleşmesinin Tanımı-317
    2. -Abonelik Sözleşmesinin Bir Örneğinin Tüketiciye Verilmesi Zorunluluğu-318
    3. -Abonelik Sözleşmesinde Otomatik Uzama Öngören Sözleşme Hükümleri-318
    4. -Abonelik Sözleşmesinde Tüketicinin Gerekçe Göstermeksizin Fesih (Cayma) Hakkı-319
    a. -Fesih Hakkını Kullanma Süresi ve Kapsamı-319
    b. -Tüketicinin Fesih Hakkını Kullanma Sonrası Feshin Yürürlüğe Girmesi Süresi-320
    c. -Tüketicinin Fesih Hakkını Kullanması Sonrası Satıcı veya Sağlayıcının Alması Gereken Tedbirler-320
    J. -SÜRELİ YAYIN KURULUŞLARINCA DÜZENLENEN PROMOSYON UYGULAMALARI HAKKINDAKİ KORUMA-321
    1. -Süreli Yayın Kuruluşlarınca Düzenlenen Promosyon Uygulamalarının Tanımı ve Kapsamı-321
    2. -Süreli Yayın Kuruluşlarınca Düzenlenen Promosyon Uygulamalarının Üst Süresi-322
    3. -Süreli Yayın Kuruluşlarınca Düzenlenen Promosyon Uygulamalarındaki Ürünün Teslimine veya Hizmetin Sunulmasına İlişkin Üst Süre-323
    4. -Süreli Yayın Kuruluşlarınca Düzenlenen Promosyon Uygulamalarındaki Ürün Nedeniyle Süreli Yayının Satış Fiyatının Arttırılamaması-323
    5. -Süreli Yayın Kuruluşlarınca Düzenlenen Promosyon Uygulamalarındaki Ürünün Dağıtımı veya Hizmetin İfasının Ne Şekilde Yerine Getirileceği-324
    6. -Süreli Yayın Kuruluşları Tarafından Düzenlenmeyen Ancak Süreli Yayınla Doğrudan veya Dolaylı İlişkilendirilen Promosyon Uygulamaları-324
    K. -PİRAMİT SATIŞ SİSTEMLERİ HAKKINDAKİ KORUMA-324
    1. -Piramit Satış Sistemlerinin Tanımı ve Kapsamı-324
    2. -Piramit Satış Sistemlerinin Yasak Olması ve Bu Tür Satış Sistemleri Hakkında Önlem Almaya Yetkili Makam ve Yaptırımlar-326
    Üçüncü Bölüm
    İDARÎ DENETİMLER VE YAPTIRIMLAR(ÖZELLİKLE İDARİ PARA CEZALARI) İLEHAK ARAMA YOLLARI
    11. İDARÎ DENETİMLER VE YAPTIRIMLAR-327
    I. -İDARİ DENETİMLER-327
    II. -İDARİ YAPTIRIMLAR-329
    A. -İDARÎ PARA CEZALARI YAPTIRIMI-329
    1. -Hangi Eylemler için İdari Para Cezalarının Uygulanacağı-329
    a. -Her Bir İşlem veya Sözleşme için İkiyüz TL İdari Para Cezası Uygulanacak Eylemler-329
    b. -Her Bir İşlem veya Sözleşme için Bin TL İdari Para Cezası Uygulanacak Eylemler-331
    c. -Teslim Edilmeyen Her Bir Konut için Yirmibin TL İdari Para Cezası Uygulanacak Eylem-334
    d. -Hakkında Yüzbin TL İdari Para Cezası Uygulanacak Eylemler-334
    e. -Hakkında Beşyüzbin TL İdari Para Cezası Uygulanacak Eylemler-335
    f. -Hakkında Beş Milyon TL İdari Para Cezası Uygulanacak Eylemler-335
    g. -Süreli Yayın Kuruluşları Hakkında Uygulanacak İdari Para Cezaları-335
    h. -Üretici ve İthalatçılar Hakkında Uygulanacak İdari Para Cezaları-336
    ı. -Süreli Yayın Kuruluşları Hakkında Uygulanacak İdari Para Cezaları-336
    i. -Reklam Verenler, Reklam Ajansları ve Mecra Kuruluşları Hakkındaki İdari Para Cezaları ve Bu Cezaları Uygulayacak Makam-336
    j. -Haksız Ticari Uygulamada Bulunanlar Hakkında İdari Para Cezaları ve Bu Cezaları Uygulayacak Makam-337
    k. -Satışa Sunulan Ayıplı Bir Seri Malı veya Yiyecek Taklidi Ürünleri Üretenler ve Satışa Sunanlar Hakkında İdari Para Cezaları ve Bu Cezaları Uygulayacak Makam-337
    l. -6502 Sayılı Kanun Uygulamasının Denetlenmesi Sırasında İdari Para Cezaları Uygulanması ve Bu Cezaları Uygulayacak Makam-338
    m. -Piramit Satışlar Hakkında İdari Para Cezaları Uygulanması ve Bu Cezaları Uygulayacak Makam-338
    n. -6502 Sayılı Kanunun Getirdiği Yükümlülüklere ve Tedbirlere Uymayanlar Hakkında İdari Para Cezaları ve Bu Cezaları Uygulayacak Makam-338
    2. -6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da Uygulanan İdari Para Cezası Hakkındaki İlkeler-339
    a. -İdari Para Cezaları Hakkında Getirilen Sınırlama İlkesi-339
    b. -İdari Para Cezalarının Uygulanmasının Diğer Kanunlar Gereği Yapılacak İşlemleri Etkilememesi İlkesi-339
    3. -İdari Yaptırımları Verebilecek Yetkili Makamlar-339
    4. -İdari Yaptırım Kararlarına Karşı İtiraz Yeri Neresi ve Süresi-340
    5. -İdari Para Cezalarına İlişkin Kararların Tahsil Zamanı-340
    III. -DİĞER İDARÎ YAPTIRIMLAR (DURDURMA VEYA DÜZELTME)-341
    12. HAK ARAMA YOLLARI-342
    I. -TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNE BAŞVURU-342
    A. -TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNİN GÖREV ALANI VE OLUŞUMU-342
    1. -Tüketici Hakem Heyetinin Yer Bakımından Görev Alanı-342
    2. -Tüketici Hakem Heyetinin Konu Bakımından Görev Alanı-343
    3. -Tüketici Hakem Heyetinin Kişi Bakımından Oluşumu-345
    4. -Tüketici Hakem Heyetinde Raportör Atanması ve Raportörün Görevi-346
    5. -Tüketici Hakem Heyeti Huzur Hakkı ve Ücretleri-346
    B. -TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURU SINIRI VE YER BAKIMINDAN YETKİ-347
    1. -Tüketici Hakem Heyetinde Miktar Açısından Başvuru Sınırı-347
    2. -Hangi Yerdeki Tüketici Hakem Heyetine Başvurulması Gerektiği (Yer Bakımından Yetkili THH)-348
    3. -Tüketici Hakem Heyetlerinin Her Başvuruyu Kabul Etme Zorunluluğu-349
    4. -Tüketicilerin, Tüketici Hakem Heyetleri Yerine veya Aynı Anda Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Mercilerine Başvurabilmesi-350
    5. -Tüketici Hakem Heyeti İncelemesinin Nasıl Gerçekleştirileceği-350
    C. -TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARININ NİTELİĞİ VE KARARA İTİRAZ-350
    1. -Tüketici Hakem Heyeti Kararlarının Bağlayıcılığı-350
    2. -Tüketici Hakem Heyeti Uyuşmazlıklarında Tüketici Aleyhine Verilen Kararlarda Tebligat ve Bilirkişi Ücretlerinin Karşılanması-351
    3. -Tüketici Hakem Heyeti Kararlarının Nasıl İcra Edileceği-351
    4. -Tüketici Hakem Heyeti Kararlarına Karşı İtirazın Nasıl Gerçekleştirileceği-352
    5. -Tüketici Hakem Heyeti Kararlarına Karşı İtiraz Halinde Tüketici Mahkemesinin Nasıl Bir Karar Verebileceği ve Kararın Kesinliği-352
    6. -Tüketici Hakem Heyeti Kararlarına Karşı İtiraz Üzerine ve Kararın İptali Halinde Tüketici Aleyhine Nisbi Vekâlet Ücretine Hükmedilmesi-353
    II. -TÜKETİCİ MAHKEMELERİNE BAŞVURU-354
    A. -TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDEKİ YARGILAMA HAKKINDA SORU VE CEVAPLAR-354
    1. -Tüketici Mahkemelerinin Görev Alanı-354
    2. -Tüketici Mahkemelerine Başvuru Sırasında Harç Kolaylığı-355
    3. -Tüketici Mahkemelerinde Tüketici Örgütlerince Açılacak Başvuru Sırasında Sağlanan Kolaylıklar-356
    4. -Tüketici Mahkemelerinde Görülen Davalarda Yargılama Usulü-357
    5. -Tüketici Davalarında Yetkili Mahkeme-359
    6. -Tüketici Örgütleri ve Diğer İlgililer Tüketici Mahkemelerine Hangi Hallerde Topluluk Davası Açılabileceği-360
    7. -Tüketici Mahkemelerinde Davacının, Kararın Yayınlanmasını Talep Edebilmesi-361
    8. -Tüketici Mahkemelerince Verilip Kesinleşen Kararların İletilmesi-361
    B. -TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDE VERİLEBİLECEK KARARLAR-362
    1. -Satışa Sunulan Seri Ayıplı Mallar Bakımından Tüketici Mahkemelerine Kimlerin Dava Açabileceği-362
    2. -Satışa Sunulan Seri Ayıplı Mallarda Tüketici Mahkemelerince Hangi Tür Kararlar Verilebileceği-362
    Dördüncü Bölüm
    6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN İLEİLGİLİ MEVZUAT
    6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN-367
    4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN-419
    4703 ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN-448
    5464 SAYILI BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU İLGİLİ HÜKÜMLERİ-458
    6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN İLE İLGİLİ MEVZUAT LİSTESİ-482
    6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE MÜLGA 4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN İLE İLGİLİ TABLOLAR-483