Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (43)      Nisan (92)      Mart (138)      Şubat (201)

Trafik-İş Kazaları

Trafik-İş KazalarıSayfa Sayısı
:  
340
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-975-02-5483-3

84,80 TL

KİTAP HAKKINDA

Trafik-iş kazası "İşveren tarafından verilen işin, bir motorlu taşıtın kullanımasını veya taşıtı kullanana yardım edilmesini gerektirmesi ya da işin yapılacağı yere işveren tarafından sağlanan taşıtla götürülüp getirilme veya iş gereği yolculuk yapılması sırasında, taşıt içinde veya dışında geçirilen trafik kazası" olarak tanımlanabilir.
Trafik kazasının iş kazası niteliği kazanması, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ve işverenin sorumlulukları nedeniyledir. Kaza geçiren sigortalının kendisi yüzde yüz kusurlu olsa bile, Sosyal Güvenlik Kurum olayı bir "iş kazası" olarak kabul etmişse, Kurum, kaza sigortası dalından gelir bağlamakla yükümlüdür. Ancak, işverenin sorumluluğu yönünden, işçinin kusuruyla nedensellik bağı kesilmişse, işverenden tazminat istenemez.
Trafik-iş kazalarında sorumluluk, öncelikli olarak Trafik Kanunu ve trafik kurallarına göre değerlendirilmekle birlikte, işveren ve Sosyal Güvenlik Kurumu yönünden, İş Sağlığı ve Güvenliği hükümleri de dikkate alınmak gerekecektir.
Konu Başlıkları
    Trafik–İş Kazaları
    İşverenin Motorlu Araç İşleten Olarak Sorumluluğu
    Motorlu Araç İşletenlerin İşveren Olarak Sorumlulukları
    Trafik–İş Kazasının Bildirimi ve Soruşturulması
    Trafik–İş Kazalarında Sorumluluk ve Sorumlular
    Trafik–İş Kazalarında Kusur ve Sorumlulukların Belirlenmesi
    Trafik–İş Kazası Sayılan ve Sayılmayan Olaylar
    İşverenin Sorumlu Olduğu ve Olmadığı Trafik–İş Kazaları
    Trafik–İş Kazasının Tespiti Davası
    Trafik–İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davalarında Yargılama Sorunları
    Trafik–İş Kazasında Ölüm Nedeniyle Tazminat Davaları
    Trafik–İş Kazasında Bedensel Zararlar Nedeniyle Tazminat Davaları
    Bağımsız Çalışanlar Yönünden Trafik–İş Kazaları
    Sosyal Güvenlik Kurumu Rücu Davaları
    Sosyal Güvenlik Kurumu Gelir Bağlama ve Peşin Değer Hesapları
    Karşılaştırmalı Tazminat, Gelir ve Peşin Değer HesaplamİÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  V
Giriş
TRAFİK–İŞ KAZALARI
I– YASALAR VE TANIMLAR  1
1– İş kazası  1
2– Trafik kazası  1
3– Trafik–İş kazası  1
4– İşleten–işveren tanımı  1
II– TRAFİK–İŞ KAZASININ UNSURLARI  2
III– TRAFİK–İŞ KAZASI SAYILMANIN KOŞULLARI  2
1– Motorlu araç işletilmesi yönünden  2
2– Kazanın yeri ve zamanı yönünden  2
3– Kaza geçiren işçiler yönünden  3
4– Kazanın oluş biçimi yönünden  4
5– Bağımsız çalışanlar yönünden  4
IV– SOSYAL GÜVENLİK YASASINA GÖRE İŞ KAZALARI  4
1– Sigortalılar ve sigortalı sayılanlar  4
2– İş kazası sayılmanın koşulları  5
3– Önceki ve sonraki yasalar arasındaki fark  6
4– Sosyal Güvenlik Yasalarına göre iş kazası nedeniyle gelir bağlama  7
a) Yürürlükten kalkan 506 sayılı Yasa’nın  7
b) 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Yasası’nda  8
5– Kurum’un işverene rücu hakkı  9
6– Kurum’un üçüncü kişiye rücu hakkı  9
7– Kamu görevlilerinin yaptığı iş kazalarında rücu hakkı bulunmaması  9
8– Hak sahiplerine rücu edilememesi  9
9– Ölüm ve maluliyet dalından bağlanan aylıklar rücua tabi değildir  10
V– İŞ KANUNU’NA GÖRE İŞ KAZALARI  10
1– İş kazası kapsamında işyerleri ve iş süreleri  10
2– İşverenlerin iş kazasından sorumluluklarına ilişkin hükümler  11
VI– KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU VE TRAFİK–İŞ KAZALARI  12
1– İşverenlerin motorlu araç işleten olarak sorumlulukları  12
2– İşleten kavramı  12
3– İşletenin sorumluluğu  12
4– Yasa’da, trafik–iş kazaları ile ilişkilendirilecek bölümler  12
a) Motorlu araç işletilmesinin ağır ve tehlikeli işlerden sayılması  13
b) Araç sürme sürelerine uyulması gereği  13
c) Teknik şartlara uymayan eski ve bakımsız araçlardan sorumluluk  13
d) İşleteni sorumluktan kurtaran nedenler  14
Birinci Bölüm
İŞVERENİN MOTORLU ARAÇ İŞLETEN OLARAK SORUMLULUĞU
I– MOTORLU ARAÇ İŞLETENLER  15
1– Yasa hükümleri  15
2– Motorlu araç işletenler ve işleten sayılanlar  16
II– MOTORLU ARAÇ İŞLETENLERİN SORUMLULUĞU  16
1– Yasa hükmü  16
2– Tehlike sorumluluğu  17
3– İşletme tehlikesi ve işletme sorumluluğu  18
4– İşletenin araçtaki bozukluktan (teknik arızadan) sorumluluğu  20
5– İşletme kusurlarından sorumluluk  22
6– Çalıştırılan kişilerden sorumluluk  22
İkinci Bölüm
MOTORLU ARAÇ İŞLETENLERİN İŞVEREN OLARAK SORUMLULUKLARI
I– SORUMLULUK NEDENLERİ  25
1– Genel olarak  25
2– Çalıştırılan kişilerden sorumluluk  25
3– Çalıştırılan kişilere karşı sorumluluk  25
II– SORUMLULUK KONULARI  26
1– İşyerlerinde kullanılan araçlardan sorumluluk  26
2– Taşıma ve ulaşım işlerinde görevli kişilerin, bu görevlerini yaptıkları sırada geçirdikleri “trafik–iş” kazalarından sorumluluk  26
3– Personel taşıma araçlarından sorumluluk  27
4– Ticari amaçla motorlu araç işletenlerin işveren olarak sorumlulukları  28
5– Motorlu araçlarla ilgili meslek sahiplerinin “işveren” olarak sorumlulukları  28
III– SORUMLULUK KOŞULLARI  29
1– Olayın “trafik kazası” sayılması  29
2– Olayın “iş kazası” sayılması  29
3– Olayın bir “trafik–iş kazası” sayılması  31
IV– TRAFİK YASASINA GÖRE İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  32
1– Motorlu araç işleten veya kullanan işverenler ve çalıştırılan kişiler  32
2– Trafik Yasası’na göre uyulması gereken kurallar ve alınması gereken önlemler  32
V– TAŞIMACI OLARAK İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  37
1– Taşımacılar ve taşıma işlerinde çalışanlar  37
2– Taşımacının yükümlülükleri  38
VI– İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN SORUMLULUK  41
1– Genel olarak  41
2– İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yasası’na göre işverenin yükümlülükleri  43
3– İşverenlerin önlem alma yükümlülükleri  44
4– Trafik–iş kazaları yönünden işverenlerin önlem alma yükümlülüğü  45
Üçüncü Bölüm
TRAFİK–İŞ KAZASININ BİLDİRİMİ VE SORUŞTURULMASI
I– BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ  49
1– İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yasası’na göre  49
2– Sosyal Güvenlik Yasası’na göre  49
3– Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğine göre  50
4– Trafik iş kazaları yönünden bildirim yükümlülüğü  51
II– TRAFİK–İŞ KAZASININ SORUŞTURULMASI  52
1– Trafik kazasının kovuşturulması  52
2– Trafik kazasının, iş kazası olarak incelenmesi ve soruşturulması  53
3– Trafik kazasının, Kurum’ca iş kazası sayılmasının sonuçları  54
4– Trafik kazasının, Kurum’ca iş kazası sayılmamasının sonuçları  56
5– Kurum’un rücu hakkı  56
6– Trafik–iş kazaları nedeniyle tazminat davalarında kusur değerlendirmesi  57
Dördüncü Bölüm
TRAFİK–İŞ KAZALARINDA SORUMLULUK VE SORUMLULAR
I– TRAFİK–İŞ KAZALARI  59
1– Genel olarak  59
2– Trafik–iş kazalarının özelliği ve sorumluların çokluğu  60
3– Trafik–iş kazalarından sorumlu örnekleri  60
4– Trafik–iş kazaları farklı bir değerlendirmeyi gerektirir  61
5– Bir trafik kazasının “trafik–iş kazası” sayılmasının koşulları  61
II– İŞVERENİN SORUMLULUĞU  63
1– İş Hukuku yönünden değerlendirme  63
2– Trafik–iş kazaları yönünden işyeri kavramı  63
3– Trafik–iş kazaları yönünden iş süreleri  64
4– İşverenlerin iş kazalarından sorumlu tutulabilmesinin koşulları  64
5– İşverenlerin önlem alma yükümlülükleri  65
6– Kaza ile zarar arasında nedensellik bağı  67
7– Kaza ile işverence yürütülen iş arasında nedensellik bağı  69
8– İşverenin sorumluluğunun kapsamı ve hukuksal niteliği  70
9– İşverenin sorumluluğu ile Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sorumluluğu farklıdır  73
10– İşverenin sorumluluğu yönünden nedensellik bağının kesilmesi  73
11– Trafik Yasasına göre işletenin/işverenin sorumluluktan kurtuluş nedenleri  74
12– Taşımacı olarak işverenin sorumluluktan kurtuluş nedenleri  75
13– İşverenin, motorlu araç işleten olarak üçüncü kişilere karşı sorumluluğu  76
III– TRAFİK–İŞ KAZALARINDA ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN SORUMLULUĞU  76
1– Üçüncü kişilerin trafik–iş kazasına karışma biçimleri  76
2– Üçüncü kişinin trafik–iş kazasından sorumluluğunun koşulları  77
IV– TRAFİK–İŞ KAZALARINDA ORTAKLAŞA SORUMLULUK  78
1– İşveren ile üçüncü kişinin ortaklaşa sorumluluğu  78
2– Aynı zarardan birden çok kişinin değişik nedenlerle ortak sorumluluğu  79
3– Trafik–iş kazalarında, Kurum’un rücu alacağı ve iç ilişki uygulaması  81
4– Sigorta şirketlerinin, sigortalısının kusuruna göre değil, ortaklaşa sorumluluk kurallarına göre tazminat ödeme yükümlülüğü  84
5– Türk Borçlar Kanunu 73. maddesine göre rücu zamanaşımı  85
6– Dönme (rücu) hakkı ve koşulları  86
7– Dönme (rücu) hakkının kapsamı  86
8– Rücu edilebilecek miktar  88
9– Dönme (rücu) hakkının kaybedilebileceği durumlar  88
10– Ortaklaşa sorumlulukta zamanaşımının kesilmesi  89
11– Karayolları Trafik Kanunu’na göre rücuda zamanaşımı  90
Beşinci Bölüm
TRAFİK–İŞ KAZALARINDA KUSUR VE SORUMLULUKLARIN
BELİRLENMESİ
I– GENEL OLARAK  93
1– Trafik–iş kazalarının “trafik kazası” olarak değerlendirilmesi  93
2– İş kazası niteliğinde trafik kazası  93
3– Ölümlü ve yaralanmalı olaylarda “trafik–iş” kazası incelemesi  94
II– TRAFİK KAZALARINDA KUSUR TESPİTİ  94
1– Trafik kazasının kovuşturulması  94
2– Trafik kazalarında “kusur” ögesi  95
3– Kaza tutanakları  95
4– C. Savcılığı Soruşturma dosyasındaki belgeler  95
5– Ceza mahkemesi dosyasındaki belgeler ve duruşma tutanakları  96
6– Tarafların ifadeleri ve görgü tanıkları  96
7– Kusur oranlarını etkileyebilecek başka kanıtlar  96
8– Tazminat davalarında kusur belirlemede ölçü “nedensellik bağı”dır  96
9– Hukuk hâkiminin, ceza davasındaki bilirkişi raporuyla bağlı olmaması  97
10– Bilirkişi seçimi ve raporların değerlendirilmesi  98
11– Raporlar arasındaki çelişkilerin giderilmesi gerekliliği  100
12– Trafik kazalarında, sürücü kusurlu değilse, işletenin kusuru veya kazaya neden olan başka etkenler araştırılacaktır  100
III– TRAFİK–İŞ KAZALARINDA KUSUR TESPİTİ  101
1– Trafik kazasının, iş kazası olarak incelenmesi ve soruşturulması  101
2– Trafik–iş kazaları nedeniyle tazminat davalarında kusur değerlendirmesi  102
3– Trafik–iş kazalarında “kaçınılmazlık” söz konusu olamaz  103
4– Trafik–iş kazalarında kusur incelemesi nasıl yapılmalı  105
5– İşverenin önlem alma yükümlülüğü yönünden kusur incelemesi  106
Altıncı Bölüm
TRAFİK–İŞ KAZASI SAYILAN VE SAYILMAYAN OLAYLAR
I– TRAFİK–İŞ KAZASI SAYILMANIN KOŞULLARI  113
1– Motorlu araç işletilmesi yönünden  113
2– Kazanın yeri ve zamanı yönünden  113
3– Kaza geçiren işçiler yönünden  114
4– Kendi olanaklarıyla işe gidip gelenlerin geçirdikleri trafik kazaları “trafik–iş” kazası kabul edilmemektedir  114
5– Trafik–iş kazaları yönünden işyeri kavramı  115
6– Trafik–iş kazaları yönünden iş süreleri  115
7– Teknik şartlara uymayan eski ve bakımsız araçlardan sorumluluk  116
II– TRAFİK–İŞ KAZASI SAYILAN OLAYLAR  116
III– TRAFİK–İŞ KAZASI SAYILMAYAN OLAYLAR  127
Yedinci Bölüm
İŞVERENİN SORUMLU OLDUĞU VE OLMADIĞI TRAFİK–İŞ KAZALARI
I– İŞVERENİN SORUMLULUĞU  133
1– Genel olarak  133
2– Trafik–iş kazaları yönünden işverenin sorumluluğu  134
3– İşverenin trafik–iş kazasından sorumluluk koşulları  135
4– İşvereni sorumluluktan kurtaran veya kurtaramayan nedenler  135
II– İŞVERENİN SORUMLU OLDUĞU TRAFİK–İŞ KAZALARI  136
1– Açıklamalar  136
2– İşverenin trafik–iş kazalarından tehlike ilkesince, önlem alma, işçiyi gözetme borçları gereği sorumluluğu  137
3– İşverenin kiraladığı araçlardan ve personel servis araçlarından sorumluluğu  145
4– İşverenin araçlardaki teknik arızadan sorumluluğu  150
III– İŞVERENİN SORUMLU OLMADIĞI TRAFİK–İŞ KAZALARI  152
Sekizinci Bölüm
TRAFİK–İŞ KAZASININ TESPİTİ DAVASI
1– Davanın nasıl ve kimlere karşı açılacağı  167
2– Tespit davası açmadan önce Kurum’a başvurma koşulu  167
3– Tespit davası açmanın koşulları  168
4– Tespit davası açabilecek olanlara ilişkin koşullar  169
5– Tespit davasının sonuçları  170
6– Tespit davasına ilişkin Yargıtay kararları  171
Dokuzuncu Bölüm
TRAFİK–İŞ KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVALARINDA
YARGILAMA SORUNLARI
I– GÖREVLİ MAHKEME  175
1– İş kazalarında görevli mahkeme  175
2– Trafik–İş kazalarında görevli mahkeme  176
3– Trafik kazasının Sosyal Güvenlik Kurumu’nca “iş kazası” sayılması, görevli mahkemenin belirlenmesi için yeterli olmayıp, iş mahkemesinin görevli kabul edilmesi için zarar gören işçi ile sorumlu arasında hizmet sözleşmesinin bulunması gerekir  179
4– Sorumluların birbirlerine karşı açacakları rücu davasında, görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesi olacaktır  181
5– İşverenin, kusurlu işçisine dönme hakkı  181
6– İşverenin, alt işverene dönme hakkı ve görevli mahkeme  182
7– Sosyal Güvenlik Kurumu’nun rücu davasında görevli mahkeme  183
II– İŞ YARGISI  183
1– Yasalar  183
2– Basit yargılama usulünün “trafik–iş kazaları” yönünden değerlendirilmesi  184
3– İş kazası nedeniyle maddi tazminat isteminin koşulları  184
III– TRAFİK–İŞ KAZALARINDA YARGILAMA SORUNLARI  186
1– Genel olarak sorunlar  186
2– Sosyal Güvenlik Kurumu’nun peşin değer hesaplarının yüksekliği  187
3– İşçinin, işten çıkarılmamak için işverenle anlaşması  188
4– İşçinin veya hak sahiplerinin yüksek miktarda tazminat alma isteği  189
5– Sigorta şirketlerinin ısrarlı isteğiyle Kurum’un işe karıştırılması  189
6– Olayın salt trafik kazası olarak değerlendirilmesi  189
7– Poliçe limitini asıl hak sahiplerine ödeyen sigorta şirketi, Kurum’un rücu alacağından sorumlu tutulamaz  189
8– İşçinin ana babasına tazminat ödemeyen Yargıtay Özel Dairesi’nin yıllar süren haksız ve adaletsiz uygulaması ve bunun İçtihadı Birleştirme Kararı ile önlenmiş olması  190
IV– TRAFİK–İŞ KAZALARINDA ZAMANAŞIMI  191
1– İş kazalarında zamanaşımı  191
2– Trafik kazalarında zamanaşımı  192
3– Trafik–iş kazalarında zamanaşımı  192
4– Sorumluların birbirlerine dönme (rücu) davalarında zamanaşımı  193
5– SGK. rücu davalarında zamanaşımı  193
Onuncu Bölüm
TRAFİK–İŞ KAZASINDA ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT DAVALARI
I– TANIMLAR  197
1– İş kazasında destek kavramı  197
2– Destekten yoksun kalanlar  197
3– Destekten yoksunluk  198
II– İŞ KAZASINDA ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI  198
1– Dava açmadan önce yapılması gerekenler  198
2– Davacılar  199
3– Davalılar  201
4– Dava dilekçesi  202
5– Ölümlü olaylarda sunulacak deliller  203
6– Davanın açılması ve ön inceleme  204
III– TRAFİK–İŞ KAZASINDA ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT HESABI  205
1– Tazminat hesabının unsurları  205
2– Destekten yoksunluk süreleri  205
3– Destek payları  207
4– Desteğin tazminat hesabına esas kazançları  209
5– Destek dönemleri  210
a) Aktif dönem – pasif dönem ayrımı  210
b) İşlemiş – işleyecek dönem  210
6– Tazminat hesaplama evreleri  211
IV– SOSYAL GÜVENLİK KURUMU YARDIMLARI  211
1– İş kazasında ölüm nedeniyle “gelir” bağlanması  211
2– Hak sahiplerine “ölüm sigortası”ndan “aylık” bağlanması  212
3– Gelir ve aylıkların birleşmesi halinde Kurum ödemeleri  213
4– Gelir ve aylıkların hesaplanması  213
V– DESTEK TAZMİNATINDAN İNDİRİMLER  214
1– Dul eşin yeniden evlenme şansı indirimi  214
2– Sosyal Güvenlik Kurumu gelirlerinin indirimi  215
3– Ölüm sigortası dalından bağlanan “aylıklar” tazminattan indirilmez  216
4– Dava öncesi yapılan kısmi ödemelerin indirimi  216
5– Ölen işçinin kusuru nedeniyle Kurum’un rücu hakkı olmadığı için, tazminattan indirim de söz konusu olmaz  217
6– Kamu görevlerinin neden oldukları iş kazalarında, hak sahiplerine bağlanan SGK. gelirleri tazminattan indirilmez  217
Onbirinci Bölüm
TRAFİK–İŞ KAZASINDA BEDENSEL ZARARLAR NEDENİYLE
TAZMİNAT DAVALARI
I– BEDENSEL ZARARLAR  219
1– Genel olarak  219
2– Sosyal Güvenlik Yasalarında bedensel zararlar  220
3– Ceza Yasasında bedensel zararlar  221
4– Adli Tıp uygulamasında bedensel zararlar  221
II– GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK  222
1– Tanım  222
2– Geçici iş göremezlik ödeneği  223
3– Geçici iş göremezlik zararları, geçici beden gücü kaybıdır  224
III– SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK  225
1– Tanım  225
2– Sürekli iş göremezlik durumu  226
3– Beden gücü kayıplarının tespiti  226
4– Sürekli iş göremezlik dereceleri  228
5– Sürekli tam iş göremezlik ve yaşam boyu bakım giderleri  229
6– Yaşam boyu bakım giderlerinin hesaplanması  230
IV– BEDEN GÜCÜ KAYBINDA SONRADAN ARTIŞLAR  231
1– Beden gücü kaybında sonradan artışlar yeni bir dava konusudur  231
2– Beden gücü kaybındaki her artış, yeni bir zamanaşımının başlangıcıdır  232
V– RAPORLARA İTİRAZ YOLLARI  232
1– Genel olarak haksız eylemlerden zarar görenler yönünden  232
2– İş kazası ve meslek hastalıklarında raporlara itiraz yolları  233
VI– TEDAVİ GİDERLERİ  236
1– Tedavi giderleri ve kapsamı  236
2– Tedavi giderlerinin kanıtlanması ve hesaplanması  238
VII– BEDENSEL ZARARLARDA MANEVİ TAZMİNAT İSTENMESİ  239
1– Bedensel zarara uğrayan kişinin manevi tazminat istemi  239
2– Bedensel zarara uğrayan kişinin yakınlarının manevi tazminat istekleri  239
VIII– BEDENSEL ZARARLAR NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI  240
1– Davacı  240
2– Davalılar  240
3– Dava dilekçesi  240
4– Bedensel zararlarda sunulacak deliller  241
5– Davanın açılması ve ön inceleme  242
IX– BEDENSEL ZARARLARIN HESAPLANMASI  243
1– Tazminat hesabına esas bilgiler (hesap unsurları)  243
2– Hesaplama evreleri  243
3– İşçinin tazminat hesabına esas kazançları  244
X– SOSYAL GÜVENLİK KURUMU YARDIMLARI  245
1– Geçici iş göremezlik ödeneği  245
2– Sürekli iş göremezlik geliri  245
3– Yaşam boyu bakıma muhtaç olma durumu  245
4– Malullük aylığı  246
5– Gelir ve aylıkların birleşmesi halinde Kurum ödemeleri  246
6– Gelir ve aylıkların hesaplanması  246
XI– TAZMİNATTAN İNDİRİMLER  247
1– Bedensel zararlardan SGK. gelirlerinin indirimi  247
2– Dava öncesi yapılan kısmi ödemelerin indirimi  247
Onikinci Bölüm
BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR YÖNÜNDEN TRAFİK–İŞ KAZALARI
I– BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR  249
1– Yasa kapsamında sigortalı sayılanlar  249
2– Bağımsız çalışanlar yönünden iş kazası  249
II– BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARIN TRAFİK–İŞ KAZASI GEÇİRMELERİ  250
1– Bağımsız çalışanların kaza geçirdiklerinin Kuruma bildirilmesi  250
2– Süresinde bildirilmeyen sigortalılıktan doğan sorumluluk  251
3– Bağımsız çalışanların geçirdikleri trafik kazasının “iş kazası” olduğu nasıl kanıtlanabilir?  251
4– Trafik kazasının “iş kazası” sayılmasının sonuçları  253
5– Trafik kazası Kurumca “iş kazası” sayılmazsa, tespit davası açılabilir  254
III– BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARA SOSYAL GÜVENLİK YARDIMLARI  254
1– Bağımsız çalışanların hak sahiplerine Kurum’un sağladığı yardımlar  254
2– Bağımsız çalışanların kendilerine Kurum’un sağladığı yardımlar  254
Onüçüncü Bölüm
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU RÜCU DAVALARI
I– KURUM’UN RÜCU HAKKI  257
1– Yasal dayanak  257
2– Kurum alacaklarının hukuksal nedeni  258
II– GEÇMİŞTEN BUGÜNE RÜCU DAVALARI  262
1– Sınırsız rücu dönemi  262
2– Sosyal Sigortalar Kanunu’nda kısmi sınırlama dönemi  265
3– Bağ–Kur’un rücu hakkının sınırlanması  267
4– Anayasa Mahkemesi iptal kararı  268
5– Anayasa Mahkemesi iptal kararından sonraki dönem  269
6– 5510 sayılı Yasa dönemi  270
III– KURUMUN RÜCU ALACAKLARININ BELİRLENMESİ  272
1– 5510 sayılı Yasa’nın 21. maddesindeki sınırlama  272
2– Tazminat tavanı ile sınırlama  274
3– Peşin değer ve tazminat tavan hesaplarındaki farklılıktan doğan sorunlar  276
4– Süresinde bildirilmeyen sigortalılıktan doğan sorumlulukta rücu miktarı  279
5– Tek başına işverenin sorumluluğunda rücu miktarları  282
6– Üçüncü kişinin yüzde yüz kusurlu olması halinde rücu miktarları  283
IV– ORTAKLAŞA SORUMLULUK VE ÜÇÜNCÜ KİŞİ KAVRAMI  284
1– Üçüncü kişilerin rücu alacaklarından sorumluluğu  284
2– Trafik–iş kazalarında üçüncü kişi kavramı  285
3– Üçüncü kişinin sorumlu olduğu rücu miktarı nasıl hesaplanacaktır?  286
4– Üçüncü kişi için de tavan hesabı yapılmalıdır  287
5– Ortaklaşa sorumlulukta rücu miktarlarının hesaplanması  288
6– Sigorta şirketlerinin Kuruma karşı sorumlulukları  290
V– DEĞİŞEN DURUMLARIN RÜCU MİKTARINA ETKİSİ  292
1– Değişen durumlar  292
2– İşçinin beden gücü kaybının sonradan artması  293
3– İşçinin beden gücü kaybının azalması  294
4– İşçinin iş göremezlik geliri bağlandıktan sonra ölümü  295
5– Gelirlerin kesilmesinin rücu miktarlarına etkisi  296
6– Gelir ve aylıkların birleşmesi  297
VI– RÜCU EDİLEMEYECEK ÖDEMELER  299
1– İlk peşin değerli gelirlerden sonraki artışlar rücua tabi değildir  299
2– Ölüm ve maluliyet sigortasından bağlanan “aylıklar” için rücu hakkı yoktur  300
3– Kamu görevlilerinin yaptığı iş kazalarında Kurum’un rücu hakkı yoktur  300
4– İş kazasında kusuru bulunan hak sahiplerine rücu edilemeyeceği için, bağlanan gelirler tazminattan indirilmez  300
VII– KURUMUN RÜCU DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME  301
1– İş kazalarında ve Kurumun rücu davalarında görevli mahkeme  301
2– Trafik kazalarında görevli mahkeme  301
3– Trafik–İş kazalarında görevli mahkeme  301
4– Kurumun rücu davalarında görevli mahkeme  302
VIII– KURUMUN RÜCU DAVASINDA DAVA TÜRÜ  303
1– Belirsiz alacak davası  303
2– Kısmi dava  304
IX– RÜCU DAVASINDA ZAMANAŞIMI  304
1– Yasa hükmü  304
2– Trafik–İş kazası nedeniyle rücu davasında zamanaşımı  305
Ondördüncü Bölüm
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GELİR BAĞLAMA VE
PEŞİN DEĞER HESAPLARI
I– GENEL OLARAK  307
1– Gelir bağlama ve peşin değer hesaplarının bilinmesinin gerekliliği  307
2– Kurumun gelir ve peşin değer hesaplarında üç dönem  307
II– GELİR BAĞLAMA YÖNTEM VE FORMÜLLERİ  308
1– Gelirlere esas tutulacak günlük kazanç  308
2– Geçici iş göremezlik ödeneğinin hesabı  309
3– Sürekli iş göremezlik geliri hesabı  310
4– Sigortalının ölümünde hak sahiplerine bağlanan gelirlerin hesabı  310
III– PEŞİN DEĞER HESAP VE FORMÜLLERİ  312
1– Peşin değer formülü:  312
2– Sürekli iş göremezlikte bağlanan gelirin peşin değer hesabı:  313
3– Ölüm nedeniyle bağlanan gelirlerin peşin değer hesabı  313
IV– GELİRLERİN BAŞLAMA TARİHLERİ  314
1– Sürekli iş göremezlik gelirinin başlama tarihi  314
2– Ölüm gelirinin başlama tarihi  314
Onbeşinci Bölüm
KARŞILAŞTIRMALI TAZMİNAT, GELİR VE
PEŞİN DEĞER HESAPLAMA ÖRNEKLERİ
I– BEDENSEL ZARARLARDA  315
1– Tazminat hesabı  315
2– Gelir hesabı  315
3– Peşin değer hesabı  316
4– Tazminattan indirilecek peşin değerler  316
5– İşçi, asgari ücretten çalışmakta ise, hesaplama sonucu  316
II– DESTEKTEN YOKSUNLUKTA  318
1– Tazminat hesabı  318
2– SGK. gelirlerinin hesaplanması  321
3– Bağlanan gelirlerin peşin değerleri  322
4– Tazminat tutarlarından indirilecek peşin değerler  322
TABLOLAR  325
Yararlanılan Kitaplar ve Yazılar  335
Kavramlara Göre Arama Dizini  337a Örnekleri