Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (50)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Tıp Mensupları İçin Hukuki Yönleri ile Adli Bilirkişilik

Tıp Mensupları İçin Hukuki Yönleri ile Adli BilirkişilikSayfa Sayısı
:  
192
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2013
ISBN NO
:  
978-605-5660-19-2

25,00 TL

ONSOZ

Hukuki uyuşmazlıkları çözmek ile yükümlü olan yargı makamları, çözmek zorunda oldukları konuların karmaşıklığı ve uzmanlık sahasını dikkate alarak farklı alanlarda bilirkişilere ihtiyaç duyarlar.


Tıp bilimi içerisinde yer alan doktor, diş hekimi, eczacı, hemşire vb, meslek sahibi kişiler sıklıkla tıp bilimi içerisinde yer alan konuların çözümü için mahkemeler tarafından adli bilirkişi olarak atanırlar. Ancak ülkemizde resmi bilirkişilik görevi yapan tıp mensupları dışında bu görev bir angarya olarak görülür.


Tıp bilimlerinde çalışanların hukuk alanına, özellikle Adli bilirkişilik alanına ilgi göstermemelerinin birçok nedeni vardır. Bu nedenler arasında en önemli konu bilirkişilik ile ilgili mevzuat konusunda lisans ve lisansüstü eğitimleri sırasında en azından bir ders olarak karşılaşmamalarıdır.


Adli bilirkişilik görevi alan bir tıp mensubu ya etrafında bilirkişilik yapan diğer uzmanlık alanındaki kişilerden ne yapacağı konusunda bilgilenecek veya hakkında yüzlerce yayın olan bilirkişilik sahasındaki kitap veya makaleleri okuyacaktır.


Ülkemizde ne yazık ki bilirkişilik kurumu tam olarak oturmamıştır.


Bu kitap, tıp sahasında çalışan uzmanların adli bilirkişilik görevlerini yerine getiri iken karşılaşacağı güncel sorunlar ve çözüm önerilerini ortaya koymayı ve bu bilgilen toparlamayı amaçlamıştır. Bu nedenle bir Adli Tıp kitabı değildir ve tıbbi bilirkişilik olarak tanımladığımız konulara değinmeyecektir.


Kitapta özellikle hukuk dilinden kaçınılmaya çalışılmıştır. Ancak adli bilirkişilik yapmak durumunda olan bir tıp mensubunun bilmesi gereken terminolojilere değinilmiştir.


Kitabın hazırlanmasında bana hukuk bilgisi ile yardımcı olan, hukuk fakültesi öğrencisi oğlum İlgaz Tümer\′ e, kitabın ilk tasarımında yardımcı olan kardeşim Zihni Tümer ve Esma Meydan\′ a, kitabın oluşmasında verdikleri desteklerinden dolayı Bilim İlaç ve özellikle Pınar Dinler\′ e , kitabın son haline gelmesinde katkıları olan Abdül Vardar\′ a teşekkürlerimi bildirmek isterim.


Bu eserin, düzenledikleri bilirkişi raporları ile Adalete yardımcı olan Tıp mesleği çalışanlarına yararlı olacağını ümit ediyorum.


Saygılarımla
Prof. Dr. Ali Rıza Tümer
Mart 2013İÇİNDEKİLER


TEŞEKKÜR 3
ÖNSÖZ 5
1. TIBBİ BİLİRKİŞİLİĞİN DÜNYA VE ÜLKEMİZDE TARİHÇESİ 11
2. BİLİRKİŞİLİK TANIMI 13
3. TIBBİ BİLİRKİŞİLİK VE ADLİ TIBBİ BİLİRKİŞİLİK AYRIMI 15
4. FARKLI HUKUK ALANLARINDA BİLİRKİŞİLİK 17
I) MEDENİ USUL HUKUKUNDA BİLİRKİŞİLİK 17
II) CEZA HUKUKUNDA BİLİRKİŞİLİK 19
III) İDARİ YARGI HUKUKUNDA BİLİRKİŞİLİK 22
5. BİLİRKİŞİYE BAŞVURU 25
6. BİLİRKİŞİNİN NİTELİKLERİ 27
I) TARAFSIZLIK 27
II) MESLEKİ YETKİNLİK 27
7. BİLİRKİŞİLİK YAPILMAYACAK KONULAR 29
8. BİLİRKİŞİLİK YAPMA ZORUNLULUĞU 31
9. BİLİRKİŞİLİKTE SORUNLAR 35
10. ADLİ TIBBİ BİLİRKİŞİLİĞİN TALEP EDİLDİĞİ DURUMLAR 41
A) CEZA HUKUKUNDA 41
I) \"TEDAVİ VE MUHAFAZAYA HÜKMOLUNMASI\" DURUMUNDA BİLİRKİŞİLİK..41
II) \"ŞÜPHELİ VEYA SANIĞIN BEDEN MUHAYENESİ VE VÜCUDUNDAN
ÖRNEK ALINMASI\" DURUMUNDA BİLİRKİŞİLİK 42
III) \"MOLEKÜLER GENETİK İNCELEMELER\" DURUMUNDA BİLİRKİŞİLİK .... 44
IV) \"ÖLÜNÜN KİMLİĞİNİ BELİRLEME VE ADLİ MUHAYENE\" BİLİRKİŞİLİK... 45
V) \"OTOPSİ\" BİLİRKİŞİLİĞİ 46
VI) \"YARALAMA DURUMLARINDA\" BİLİRKİŞİLİK 48
VII) \"YAKALAMA GÖZALTINA ALMA VE İFADE ALMA SIRASINDA\" BİLİRKİŞİLİK.. 50
VII) \"CİNSEL SUÇ\" DURUMLARINDA BİLİRKİŞİLİK 54
IX. \"TIBBİ UYGULAMA HATASI\" İDDİALARI KARŞISINDA BİLİRKİŞİLİK 64
B) MEDENİ HUKUK USULÜNDE 81
I) YAŞ TASHİHİ DAVASINDA TIBBİ BİLİRKİŞİLİK 81
II) VESAYETİ GEREKTİREN HALLERDE BİLİRKİŞİLİK 82
III) EVLENME EHLİYETİ VE ENGELLERİ DURUMUNDA BİLİRKİŞİLİK 84
IV) CİNSİYET DEĞİŞİKLİKLERİ DAVALARINDA BİLİRKİŞİLİK 85
V) NESEBİN REDDİ VE BABALIK DAVALARINDA BİLİRKİŞİLİK 85
VI) BOŞANMA DAVASINDA TIBBİ BİLİRKİŞİLİK 86
VII) BEDENSEL ZARARLAR NEDENİ İLE ADLİ TIBBİ BİLİRKİŞİLİK 87
11. RESMİ BİLİRKİŞİLER 93
RESMİ BİLİRKİŞİLİK KURUMLARI 94
I) ADLİ TIP KURUMU 94
II) YÜKSEK SAĞLIK ŞURASI 99
III) ÜNİVERSİTELER 101
12. TARAF BİLİRKİŞİLİK- UZMAN MÜTALAASI 105
13. BİLİRKİŞİ İNCELEMESİNİN AŞAMALARI 109
I) BİLİRKİŞİ İNCELEME TALEBİ 109
II) BİLİRKİŞİ ÜCRETİ 110
III) BİLİRKİŞİ SAYISI 112
IV) BİLİRKİŞİNİN BELİRLENMESİ VE ATANMASI 113
V) BİLİRKİŞİNİN REDDİ 116
VI) BİLİRKİŞİLİKTEN ÇEKİLME 118
VII) GÖREVİNİ YAPMAYAN YADA KÖTÜ YAPAN BİLİRKİŞİ 120
VIII) ÇAPRAZ BİLİRKİŞİLİK 124
IX) BİLİRKİŞİNİN TARAFSIZLIĞININ SAĞLANMASI 128
X) BİLİRKİŞİ RAPORUNUN HAZIRLANMASI 130
XI) BİLİRKİŞİNİN RAPOR TESLİM SÜRESİ 135
XII) ÜCRETİN BİLİRKİŞİYE ÖDENMESİ 137
XIII) EK RAPOR 138
XIV) BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ EDİLMESİ 138
XV) BİLİRKİŞİ RAPORLARININ BAĞLAYICILIĞI 139
İLGİLİ MEVZUAT 141
I) 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNDA BİLİRKİŞİLİK İLE İLGİLİ KANUN
MADDELERİ .\′ 141
II) 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNDA BİLİRKİŞİLİK İLE İLGİLİ
KANUN MADDELERİ 149
III) 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMESİ KANUNUNDA BİLİRKİŞİLİK İLE İLGİLİ
KANUN MADDELERİ .\′ 154
VI) CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE İL ADLİ YARGI ADALET
KOMİSYONLARINCA BİLİRKİŞİ LİSTELERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA
YÖNETMELİK .\′ 162

ADLI BİLİRKİŞİLİK RAPORLARINA ÖRNEKLER 167

KAYNAKLAR 189