Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (27)      Şubat (202)      Ocak (191)      Aralık (151)

Tıp Hukuku Atölyesi – II

Tıp Hukuku Atölyesi – IISayfa Sayısı
:  
198
Kitap Ölçüleri
:  
13,5x19,5
Basım Yılı
:  
2014
ISBN NO
:  
978-975-02-2964-0

33,50 TL

Av. Sunay AKYILDIZ, Prof. Dr. Ahmet Nezih KÖK, Prof. Dr. Turan YILDIRIM

KONU BAŞLIKLARI


- Sağlıkta Arabuluculuk
- Sağlıkta Uzlaştırma
- Hatalı Tıbbi Uygulamalarda Bilirkişi Raporu Nasıl Hazırlanmalıdır?
- Sağlıkta İdarenin Sorumluluğu

 

İçindekiler


Önsöz5

SAĞLIKTA

ARABULUCULUK

ÖZETıı

HUKUKUNDA ANA UNSURLAR VE SORUNLAR16

ARABULUCULUĞUN GENEL OLARAK UYGULANMA ALANI19

SAĞLIKTA ARABULUCULUK NEDİR?23

ARABULUCUNUN GÖREVTANIMI, HAK VE SORUMLULUKLARI24

ARABULUCULUKTA GENEL İLKELER27

1    iradi Olma ve Eşitlik27

2    Gizlilik28

3    Beyan ve Belgelerin Kullanılamaması28

ARABULUCULARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ29

1    Unvanın Kullanılması29

2    Ücret ve Masraf istenmesi30

3    Taraflarla Görüşme ve iletişim Kurulması30

t, Görevin Özenle ve Tarafsız Biçimde Yerine Getirilmesi30

5    Reklam Yasağı31

6    Tarafların Aydınlatılması32

7    Belge Saklama Yükümlülüğü32
ARABULUCULUK AŞAMALARI.32

1.    Arabuluculuk sürecinde aşamalar.32

2.    Hazırlık Aşaması33

3- G'riŞ.33

4.    Öykü Anlatma Aşaması.34

5.    Sorun Çözme Aşaması.34

6.    Anlaşma34

GİZLİLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE CEZA YAPTIRIMI.35

ARABULUCUYA BAŞVURU36

ARABULUCUNUN SEÇİLMESİ36

ARABULUCULUK FAALİYETİNİN YÜRÜTÜLMESİ36

ARABULUCULUĞUN SONA ERMESİ.37

SONUÇ.39

ÖRNEKLER.41

KAYNAKLAR73

SAĞLIKTA

UZLAŞTIRMA

ÖZET75

SAĞLIK UYUŞMAZLIKLARINDA UZLAŞMA76
1.    Giriş.
2.    Uzlaştırmanın Hükümleri77

a.    ilkeler.77

b.    Genel Hükümleri ile Uzlaştırma.78

c.    Uzlaştırmaya Tabi Suçlar80

d.    Uzlaşma Teklifi.81

e.    Uzlaştırmacı.83

f.    Uzlaştırmanın Yapılacağı Yer85

g.    Uzlaştırma Süreci ve Usul85

h.    Uzlaşmanın Sonuçları89

3.    Uygulamalar ve Değerlendirme.92

a. Uzlaştırmacı Uygulamaları ve Tabi Olduğu ilkelerin Değerlendirilmesi.92  

b.    Sağlık TIP ETKİNLİK ALANI.130

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE HEKİM HASTA İLİŞKİSİ.132

TÜRK CEZA ADALET SİSTEMİ VE MEDİKAL MALPRAKTİS133

TÜRK CEZA ADALET SİSTEMİNDE BİLİRKİŞİLİK.134

■IBBİ UYGULAMA HATALARINDA BİLİRKİŞİ RAPORU NASIL

HAZIRLAN MALIDIR?137

BİLİRKİŞİ RAPORUNUN HAZIRLANMASI140

1.    Tıbbi Evrakın Tetkiki140

la. Aydınlatılmış Onam.142

2.    Tıbbi Müdahalelerin Tıp Metodolojisine Göre Değerlendirilmesi144

2a. Anamnez (Hastanın Öyküsü).145

2b. Fizik Muayene.146

2c. Laboratuar.146

2d. Konsültasyon.147

2e. Tanı148

2f. Tedavi.149

3.    Tıbbi uygulamanın ceza sorumluluğu yönünden değerlendirilmesi.150

3a. Taksir Kavramı150

3b. Komplikasyon151

3c. Otopsi153

4.    Değerlendirme154
SON SÖZ.155

KAYNAKLAR.157

SAĞLIKTA İDARENİN SORUMLULUĞU

1.    GİRİŞ159

2.    SAĞLIK HİZMETLERİ SUNULMASINDAN KAYNAKLANAN SORUMLULUK159

2.1.    Sağlık Bakanlığı Tarafından Sunulan Sağlık Hizmetleri159

2.2.    Hizmet Sunumunda idarenin Sorumluluğu.161

2.2.1.    Kusur Sorumluluğu - Hizmet Kusuru162

2.2.2.    Kusursuz Sorumluluk-Tehlike (risk) Esası180

2.2.3.    idarenin Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Durumlar.181

3.    SAĞLIK HİZMETLERİNİN DENETLENMESİNDEN DOLAYI SORUMLULUK191

3.1.    Sağlık Hizmetlerinin Denetlenmesi.191

3.2.    Denetim Yetkisinden Kaynaklanan Zararlardan Sorumluluk196

4.    HUSUMET SORUNU197

5.    DAVA SÜRESİ198
ÖZET