Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (59)      Nisan (92)      Mart (138)      Şubat (201)

Ticari İşletmede Kiracılık Hakkının Korunması ( TTK m.11 / 2 Üzerinde Bir Araştırma )

Ticari İşletmede Kiracılık Hakkının Korunması ( TTK m.11 / 2 Üzerinde Bir Araştırma )Sayfa Sayısı
:  
98
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
1962

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

İÇİNDEKİLER§ 1. GİRİŞ


I. Problem , 1
1. Ticarî İşletme . 1
2. Ticarî İşletmenin Unsurları 3
II. Ticarî İşletmenin bir unsuru olarak «müşteri
topluluğu» ve «kiracılık hakkı» ..... 6
1. . Müşteri topluluğu ......... 6
2. Kiracılık hakkı 11
III. Terminolojik yeterlik problemi 12
1. Fransız hukukunda 12
2. İngiliz hukukunda 13
3. Türk hukukunda 13


§ 2. TİCARÎ İŞLETMENİN BİR UNSURU OLARAK Kİ-RACILIK HAKKININ KORUNMASI


I. Problemin tarihi gelişimi 15
II. Ticarî işletmenin bir unsuru olarak kiracılık
. hakkının korunmasını gerektiren menfaat
problemi 17
1. Ticaret yapılan yerin tacire ait bir yer
olması . 17
2. Ticaret yapılan yerin kira ile tutulan bir
yer olması . ■ 17
III. Kiracılık hakkının korunmasıyla ilgili görüş
ayrılıkları 18
1. Kiracılık hakkının korunması aleyhinde¬
ki doktrin 19

sürülen hukukî dayanaklar 2′â


§ 3. TİCARİ İŞLETMENİN BİR UNSURU OLARAK KݬRACILIK HAKKININ KORUNMASI ÎLE İLGİLİ ÇE¬ŞİTLİ SİSTEMLER


1. Mutlak serbesti sistemi ....... 26
2. Kira bedellerinin dondurumast ve kira
akitlerinin otomatik yenilenmesi .... 26
3. Karma sistem 27


§ 4. MUKAYESELİ HUKUKTA TİCARİ İŞLETMENİN BİR UNSURU OLARAK «KİRACILIK HAKKI» NIN KORUNMASI İLE İLGİLİ POZİTİF GELİŞMELER


A. Fransız Hukuku


I. Ticarî Kiralara ilk müdahele ve gelişen
koruyucu mevzuat 29
1. 30 Haziran 1929 tarihli Kanun ... 29
2. Gelişen koruyucu mevzuat .... 31
II. Fransız Hukukunda ticari kiraların bu¬
günkü durumu 33
1. 1926 tarihli Kanunun uygulanma şart¬
lan ..... 33
2. Kira akdinin yenilenmesi usulü ... 35
3. Tazminat problemi
III. Fransız Çözümünü Değerlendirme . . 41


B. Belçika Hukuku


I. Ticarî kiraların korunmasıyla ilgili teşriî
müdahaleler 42
II. 30 Nisan 1951 tarihli Kanunun getirdiği ′
başlıca yenilikler 44
III. 30 Nisan 1951 tarihli Kanuna göre ticarî
kiraların korunması 44
1. Kanunun uygulanma alam .... 44
yapmak hakkı 48
6. Kiracı • tacirin, kira akdini devretmek
ve gayrimenkulu başkasına kiralamak
hakkı 48
7. Akdin yenilenmesini talep hakkı . . 49
IV. Belçika çözümünü değerlendirme . . .


C. İngiliz Hukuku


I. Ticarî kiralara teşriî müdahaleler : 1927 ve 1954 tarihli «Landlord and Tenant Act»
ler. 50
II. «Landlord and Tenant Act» e göre ticarî
kiraların korunması . 51
1. Kanunun uygulanma alanı .... 51
2. Kiracı - tacirin, gayrimenkulde tadilât
ve tesisat yapma hakkı ve değer ar¬
tışının tazmini problemi ..... 51
3. Müşteriler için tazminat 53
4. Akdin yenilenmesini talep hakkı . . 54
III. İngiliz çözümünü değerlendirme ... 56


D. İsviçre Hukuku


1. Kiracılık hakkının korunması lehinde
ilk çalışmalar 56
2. Ticarî kiralara müdahale ve kiracılık
hakkının korunmasına müteallik müs¬
takbel Federal Kanun için bir ön - ta¬
sarı ... 57


E. Türk Hukukunda


I. Genel olarak 5S
II. E.T.K. ve T.T.K. da «kiracılık hakkı» . . 59 III. B.K. nun kira akdiyle ilgili hükümlerine
göre ticarî kiraların genel durumu ... 61

6. oo ı u sayuı kanunun eKsiKitfcierı . .
V. Türkiye′de kiracılık hakkının korunması
gayesiyle yapılan çalışmalar
1. İlk adımlar
2. Gelişen çalışmalar
3. «Ticarî mülkiyet hakkında İTD′nin
muhtırası
4. ÎTO′nın «Ticaret Fonunda mahalle
bağlı müşteriler üzerindeki hakkın hi¬
mayesine mütedair Rapor» u . . .
5. İTO′nun yeni çalışmaları


5. TÜRKİYE′DE TİCARÎ İŞLETMENİN BİR UNSURU OLARAK «KİRACILIK HAKKI» NIN KORUNMASI HUSUSUNDA DE LEGE FERENDA BAZI DÜŞÜN¬CELER


I. Genel olarak
II. Genel olarak korumanın şekli
III. Koruyucu hükümlerin yeri
V. Koruyucu hükümlerin uygulanma alanı .
1. Şahıslar bakımından
2. Süre bakımından
3. Yer bakımından
V. Akdin yenilenmesini talep hakkı
VI. Müşteriler karşılığı tazminat problemi . . .
1. İngiliz sistemi
2. İTO Raporu′nun benimsediği sistem . .
3. Fransız sistemi
VII. Kiracı - tacirin tazminat ödenmeksizin çıkar¬
tılabileceği durumlar
1. Kiracı - tacirin, kira akdinden doğan borç¬
larına aykırı hareket etmesi

66
66 68
70
78
71
81 83
85
85 86 87
88
89 89
89
90

VIII. Bazı özel durumlar

IX. Sonuç

92 94