Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Ticaret Hukukunun Genel Esasları ( Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Ve Gerekçeleri İle Birlikte )

Ticaret Hukukunun Genel Esasları ( Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Ve Gerekçeleri İle Birlikte )Sayfa Sayısı
:  
540
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2007
ISBN NO
:  
9944-716-12-3

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...BEŞİNCİ BASIYA ÖNSÖZ İlk baskısı 1970 yılında yapılan bu kitabın son baskısından (1988) bu yana yaklaşık yirmi yıl geçmiştir. Bu son yirmi yılda mevzuatta çok önemli değişiklikler meydana gelmiş, kimi Yasalar yürürlükten kalkmış, kimileri ise önemli değişikliklere uğramıştır. Burada mevzuattaki bütün değişikliklere yer vermeye gerek yoktur. Kitabın 5. basısı, 4. basıya göre önemli değişiklikler ve yenilikler içermektedir. 5. bası, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu öğretim üyesi Doç. Dr. Erol Ulusoy\\\′un katkılarıyla gerçek¬leşmiştir. Kendisi kitabın bundan sonraki baskılarını da gerçekleştirme¬yi de kabul etmiştir. Sayın Ulusoy, kitabın sistematiğine ve özüne dokunmadan, önce ki¬tabın dilini günümüz Türkçesine uyarlamış, örneklerle zenginleştirmiş-tir. 1988\\\′den sonra yürürlükten kalkan hükümlere ilişkin atıflar çıkarı¬larak, atıflar yürürlüğe giren kanunlara göre yeniden işlenmiştir. Örne¬ğin, yürürlükten kalkan 743 sayılı Türk Medeni Kanununa, 765 sayılı Türk Ceza Kanununa, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa, 3182 sa¬yılı Bankalar Kanununa, 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanununa, 5590 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları ve Borsaları Birliği Kanununa, 1615 sa¬yılı Gümrük Kanununa yapılan atıflar çıkarılarak, bu kanunlar yerine yürürlüğe giren, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 5237 sayılı Türk Ce¬za Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 5411 sayılı Bankacı¬lık Kanunu, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile 4458 sayılı Gümrük Kanunundaki hükümlere göre madde atıfları yeniden işlenmiştir. Bazı konular ise yeni düzenlemelere göre yazılarak kitaba eklenmiştir. Örne¬ğin, 3095 sayılı Faiz Kanunun kanuni temerrüt faiz oranı ve yabancı pa¬ra faiz oranına ilişkin hükümlerinin açıklandığı 67, 71 ve 72 inci sayfa¬ları, adi ve ticari işlerde kanuni faiz oranının eşitlenmesinin eleştirildi¬ği 75 inci sayfası, ihtisas mahkemelerinin açıklandığı 129 uncu, tüketi¬ci mahkemelerinin açıklandığı 138 inci sayfası, sanayi işletmesinin açık¬landığı 143 üncü sayfa, müşteri çevresi unsurunun izah edildiği 145 in¬ci sayfası, ticari işletmenin niteliklerinden \\\"esnaf faaliyeti sınırlarını aş-ma\\\′nın açıklandığı 148-154 üncü sayfalan, şubenin açıklandığı 156- IV 158 inci sayfaları, ticari işletmenin merkez ve şube ayrımının bazı so¬nuçlarının açıklandığı 159-160 mcı sayfaları ticari işletmenin devrinin sonuçlarına eklenen 180 inci sayfası serbest mallan kapsamında bir ti¬cari işletmeyi bizzat işleten küçüklerin tacir sıfatlarının açıklandığı 198-199 uncu sayfaları, ticari işletmesine rağmen \\\"tacir\\\" sayılmayan esnafın açıklandığı 202 inci sayfası esnaf olmanın koşullarının açıklandığı 251-254 üncü sayfaları, böyledir. Sayın Ulusoy \\\"Ticari örf ve adet hukuku\\\" (sh 9-37) kısmını yeniden yazmış ve Kitaba \\\"Rekabetin Korunması\\\" (sh 286-308) kısmını eklemiştir. Kitabın sonuna ise Ticaret Kanunu 2005 Tasarısının karşılaştırma¬lı bir tablosu eklenerek okuyucuya yürürlükteki mevzuat ile Tasarının yasalaşması halinde yürürlüğe girecek olan mevzuatın bir karşılaştırma¬sını yapma olanağı verilmiştir. Bu arada Tasarıda 6762 sayılı TTK\\\′na gö¬re en az değişikliğin Kıymetli Evrak hukukundan sonra Ticari İşletme hukukunda yapıldığını belirtmekte fayda vardır. Bu sebeple kitabımız-daki açıklamaların büyük bir bölümü, Tasarı yasalaşsa da, farklı mad¬de numaraları altında yine geçerli olacaklardır. Kitabın 1988 basısında yollama yapılan Kanunların birçoğu değişti¬ğinden ve bu değişiklikle madde numaraları da değiştiğinden, eski kita¬bın sonunda yer alan madde fihristini de değiştirmek zorunlu olmuş ve bu değişikliği, kitabın 5. basısını yayınlayan Arıkan Yayınevinin temsil¬cisi sayın Av. Hamiyet Arıkan yapmıştır. Kitabı güncelleyerek 5. basısını gerçekleştiren sayın Doç. Dr. Erol Ulusoy ile sayın Av. Hamiyet Arıkan\\\′a, baskıya hazırlayan sayın Özlem Kelebek ve emeği geçen diğer kimselere teşekkür ederim. Gümüşsüyü - İstanbul, Kasım 2007 Prof. Dr. Hayri DOMANİÇ Kitabın içinde yer alan konular : *Giriş *Ticari işletme *Tacir *Tacir olmanın sonuçları *Esnaf *Ticaret ünvanı *Haksız rekabet *Rekabetin korunması *Ticari defterler *Defterlerle ispat usulü *Cari hesap *Tacir yardımcıları *TTK ve tasarı karşılaştırmalı tablo *TTK 2005 tasarısı başlangıç *Tasarı maddeleri ve gerekçeleri *Bibliyografya *Kavramlar fihristi *Madde fihristi