Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (4)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (66)

Tapu ve Kadastro İşlemlerinde Döner Sermaye Uygulamaları

Tapu ve Kadastro İşlemlerinde Döner Sermaye UygulamalarıSayfa Sayısı
:  
170
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2013

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...ONSOZ Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce, döner sermaye uygulaması 1993 yılından beri yapılmaktadır. Döner Sermaye, Tapu ve Kadastro için yabancı bir konu olması nedeniyle, mevzuat düzenlemesi baştan tamamlanamamış ve uygulamada aksamalar oldukça yeni mevzuat düzenlemeleriyle eksiklikler giderilmeye çalışılmıştır. Sonradan yapılan mevzuat düzenlemeleri ise; önceki mevzuatın hangisinin yürürlükte olduğunun, hangisinin ise yürürlükten kalktığı¬nın takibini zorlaştırmıştır. Bu arada, on yıl süresince tahsil işlemleri tapu müdürlükleri ve kadastro müdürlüklerince yapılmakta iken 15.08.2003 tarihinden itibaren tahsil işlemleri de banka aracılığıyla yapılmaya başlanmıştır. Diğer taraftan tapu müdürlüklerince karşılanan taleplerden hangilerinin döner sermayeye tabi olduğu, 2012 yılı içerisinde yeniden belirlenmiştir. Bu çalışma ile; kadastro müdürlükleri ve tapu müdürlüklerince yapılan döner sermaye uygulamasına yön veren mevzuatın bir araya toplanması amaçlanmıştır. Yararlı olması dileğiyle, ... Hüseyin KOÇAK İÇİNDEKİLER DÖNER SERMAYE TANIM VE YASAL DAYANAK A- Tanım 3 B - Döner Sermaye Teşkili ve Yasal Dayanak 3 YÖNETİM TEŞKİLATI A - Kuruluş 5 B - Döner Sermaye Yönetim Kurulu 5 C - Döner Sermaye Yönetim Kurulunun Görevleri 5 Ç - Bölge İşletme Kurulları 6 D - Döner Sermaye İşletme Müdürünün Görevleri 8 E - Harcama Birimi 9 F - İşletme Birimi 10 G-Ücret Tarifesinin Tespiti 11 SAYMAN MUTEMEDİ A - Sayman Mutemedi 11 B - Sayman Mutemedinin Cezai Sorumluluğu 13 1 - İdari Sorumluluk 13 2 -Mali Sorumluluk 13 3 - Ceza Hukuku Açısından Sorumluluk 13 C - Muhasebe Birimi, Muhasebe Yetkilisi Muhasebe Yetkilisi Mutemedi 14 - Muhasebe Birimi 14 - Muhasebe Yetkilisi 14 - Muhasebe Yetkilisi Mutemedi 14 - Yeni Görev Tanımlan 16 - Muhasebe Yetkilisi 16 - MUHASEBE YETKİLİSİ MUTEMETLERİNE AİT MEVZUAT AÇIKLAMALARI 17 - KİMLER MUHASEBE YETKİLİSİ MUTEMEDİDİR 18 - MUHASEBE YETKİLİSİ MUTEMETLERİNİN GÖREVLENDİRİLMELERİ 18 - MUHASEBE YETKİLİSİ MUTEMETLERİNİN KEFALETE TABİ OLMASI 19 - YETKİ VE SORUMLULUK 19 - TAHSİLATLARI YATIRMA SÜRESİ 19 DÖNER SERMAYE TAHAKKUK VE TAHSİLİNDE GENEL UYGULAMA - Tahakkuk ve Tahsilde Genel Uygulama 20 DÖNER SERMAYE TAHAKKUKU A - Tahakkuk ve Tahsilin Tanımı 22 1-Tahakkuk 22 2 - Tahsil / Tahsilat 22 B - Tahakkukun Yapılması 22 TAHSİLAT VE BANKA HAVALE İŞLEMLERİ A - Döner Sermaye Adına Yapılan Tahsilatın Doğrudan Bankaya Yatırılması 24 B - Tahsilat Formuna Yazılacak Bilgiler 25 C - Banka Tarafından, Saymanlık Hesabına Havalenin Yapılması 25 Ç - Havale Dekontlarında Bulunacak Bilgiler 25 D - P.O.S Cihazı ile Tahsil 26 SAYMAN MUTEMEDİ ALINDI MAKBUZLARI A - Sayman Mutemedi Alında Makbuzu 28 B - Sayman Mutemet Alında Makbuzu \\\"Teslim Alında Belgesi\\\" ile Alınır 28 C - Alındı Makbuzuna; Kaşe Basılır, Müdürlük Adı ve Kodu yazılır 30 Ç - Makbuzlar Eksiksiz Olarak Doldurulup Sayman Mutemedi Tarafından İmzalanır 30 D - Alındı Makbuzunda Bulunacak İmza 32 E - Sayman Mutemedi Alındı Makbuz (Mükellef, Kurum, Dip) Nüshaların Kesilmesi 32 G - Eksik ve Kullanılmayan Makbuz Nüshalarının İptali 33 SAYMAN MUTEMEDİ KASA DEFTERİ A - Kasa Defteri 35 B - Kasa Defterleri \\\"Teslim Alında Belgesi\\\" ile Alınır 35 C - Kasa Defterinin Her Sayfasına \\\"Müdürlük Kaşesi\\\" ve \\\"Müdürlük Mührü\\\" Basılıp, \\\"Müdürlük Kodu\\\" Yazılır 36 Ç - Kasa defterinin Sütunları Eksiksiz ve Doğru Olarak Doldurulur 36 D - Günlük Gelir \\\"Günlük Gelir\\\" Sütununun Doldurulması ve \\\"Toplam Gelir\\\"in Yazılması 38 E - Kasa Defteri Sayfalarının İki Suret Yazımı 40 F - Sayman Mutemet Alındı Makbuzu ile Kasa Defteri Arasında İrtibat 40 TAPU MÜDÜRLÜĞÜNE TALEP, TAHAKKUK VE TAHSİL A - Tapu Müdürlüklerinde Döner Sermaye Uygulaması 42 B - Döner Sermayeye Tabi Olan TAPU İşlemleri 43 C - Döner Sermayeye TABİ Olmayan TAPU İşlemleri 45 Ç - Döner Sermaye Tahsili İşlem Bazında Yapılır 45 D - Tapu Müdürlüklerince Döner Sermaye Bedelinin Hesabı 46 E - Tapu İşlemleri İçin Yöresel Katsayı 47 F - Tapu Müdürlüklerince Yapılacak Tahakkuk Miktarı Hesap ÖRNEKLERİ 47 G - Bedel Tahakkuku ve Tahsili 47 Ğ - Mahkemelerin Bilgi ve Belge Talepleri 48 H - Mahkeme Kararının İnfazı 49 1 - Kadastro Mahkemeleri İçin 49 2 - Asliye ve Sulh Hukuk Mahkemeleri İçin 49 I - Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Yapılacak Protokoller ve TAPU İşlemleri 49 İ - İmar Parsellerinin Yeni Cinsi ve Döner Sermaye 49 J- Tarım Kredi Kooperatifi İpotekleri 50 K - Çok Malikli Taşınmazlarda Tapu Müdürlüklerinde Kamulaştırma Ferağı ve Döner Sermaye 50 L - Tapu Müdürlüklerinde Fiyat Listesinin, Talep Sahiplerinin Görebileceği Yere Asılması 51 M - Kat İrtifakından Re\\\′sen Kat Mülkiyetine Geçiş İşlemleri 51 N - Vakıf Mallarının SSK\\\′ya Devri ve Döner Sermaye 52 0 - Başvuru İstem Belgesi ile Sayman Mutemet Alındısı Arasında Bağlantı Kurulması 52 KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNE TALEP, TAHAKKUK VE TAHSİL A - Kadastro Müdürlüklerinde Döner Sermaye Uygulaması 53 B - Kadastro Müdürlüklerinde \\\"İSTEM BELGESİ\\\" Düzenlenmesi 54 C - Kadastro Müdürlüklerinde Döner Sermaye Fiyat Listesi 54 Ç - Kadastro Müdürlüklerinde Fiyat Listesinin, Talep Sahiplerinin Görebileceği Yere Asılması 56 D - Kadastro Müdürlüklerince Bedel Tahakkuku, Talep Anında Yapılır 56 E - Döner Sermaye Hizmet Bedeli 57 F - Kadastro Müdürlüklerinde Uygulanacak Yöresel Katsayı 57 G - \\\"Maktu\\\" Döner Sermaye Bedeli Ne Demektir 57 G - 15 ve 16\\\′ncı Maddeler Gereğince Oluşan Parsellerde İşlem ve Döner Sermaye 57 H - İfraz Gören Her parsel İmar Parseli Olmayabilir 58 1 - 2981/3290/3366 sayılı Yasalar Gereğince Oluşmuş Parseller ve Döner Sermaye 58 İ - Fen İşleri Kayıt Defteri ile Bağlantı Kurulması 58 TALEBE BAĞLI İŞLEMLERDE TALEP, TAHAKKUK VE TAHSİL A - Talebe Bağlı işlemler 59 B - Talebe Bağlı İşlemler ve Döner Sermaye Bedelinin Belirlenmesi 59 1 - Lisanslı Büro İşlemlerinden Döner Sermaye Alınması 59 2 - Kadastro Müdürlüğünün Yaptığı İşlemlerden Döner Sermaye Alınması 60 C - Aplikasyon ve Döner Sermaye 61 - Kadastral Yol sınırlarının Belirlenmesi 64 Ç - Yer Gösterme ve Döner Sermaye 64 D - Birleştirme (Tevhit) ve Döner Sermaye 66 E - Cins değişikliği ve Döner Sermaye 67 F - Yapışız İken Yapılı Hale Gelme Şeklindeki Cins Değişikliği İşlemi İçin Örnek 68 G - Yapılı İken Yapışız Hale Gelme Şeklindeki Cins Değişikliği ve Döner Sermaye 71 Ğ - Yapılı İken Yine Yapılı Hale Gelme ve Döner Sermaye 71 H - Yapı île İlgili Olmayan Cins Değişikliği ve Döner Sermaye 72 I - 15 ve 16\\\′ncı Madde Uygulamasıyla Cinsi Değişen Parseller ve Döner Sermaye 72 İ - İrtifak Hakkı ve Döner Sermaye 72 KONTROLE TABİ İŞLEMLERDE VE DÖNER SERMAYE A - Kontrollük İşlemler 74 B - Kadastro Parselinde İşlem ve Döner Sermaye 74 C - İmar Parsellerinde İşlem ve Döner Sermaye 75 Ç - Parselasyon Haritalarının Kontrolü ve Döner Sermaye 76 D - Kontrollük Dosyasında Birden Fazla İşlem Bulunması ve Döner Sermaye 77 E - İfraz ve Cins Değişikliği Aynı Dosyada ve Döner Sermaye 77 F - İfraz ve İrtifak Hakkı Aynı Dosyada Olabilir 80 G - Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Özel Sektöre İhale Suretiyle Yaptırılan Harita ve Plânların Kontrolü 80 Ğ - Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kendi Elemanı Tarafından Yapılan İşler ve Döner Sermaye 81 H - Toplulaştırma Haritaları ve Döner Sermaye 81 I - Şeritvari haritaların Kontrolü 81 İ- Hektar Bazlı Haritaların Kontrolü 82 J - Demiryolu Geçirilmesi ve Döner Sermaye 82 K - Muhtarlıkça Köy Yerleşim Yeri İhalesi ve Döner Sermaye 82 L - 3091 sayılı Yasa ve Döner Sermaye 83 M - Mahkemelerin Bilgi ve Belge Talepleri 83 1 - Kadastro Mahkemeleri İçin 83 2 - Asliye ve Sulh Hukuk Mahkemeleri İçin 83 N - Mahkeme Kararının İnfazı ve Döner Sermaye 83 1 - Kadastro Mahkemeleri İçin 83 2 - Asliye ve Sulh Hukuk Mahkemeleri İçin 84 O - Teknik Belge Talepleri ve Döner Sermaye İçin Genel Koşullar 84 a) İlgililerin Belirlenmesi 84 b) Teknik Belge Temininde Genel Koşullar 84 c) Kontrollük İşlemler ve Teknik Belge Temini 86 Ö - Teknik Belge taleplerinde Kadastro Müdürlüklerince \\\"İstem Belgesi\\\" Düzenlenir 86 P - Kadastral Harita ve Teknik Belge Talepleri İçin Döner Sermaye 87 - 2013 Yıh Ücret tarifesi 89 R - Teknik Belge Ücreti Daha Sonra da Alınabilir 93 S - Alınan Teknik Belge Yalnızca Bir Tek İşlem İçin Kullanılır 93 Ş - Serbest Mühendisin Ürettiği Bir Değerin Aynı Mühendis Tarafından Kullanılması Ücrete Tabidir 93 T - Ada ve Parsel Numarası Tespiti İçin Döner Sermaye 93 U - Döner Sermaye Tahsilinde PROTOKOL Koşullarına Uyulur 94 Ü - Tip Protokol 95 V - Protokol ile Belediye Talepleri 4736 sayılı Yasa ve Döner Sermaye 100 Y - Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Tarafından Yürütülen İşlemler ve Döner Sermaye 101 Z.l - Hazineye Ait Taşınmazlarda Döner Sermaye Hizmet Bedeli 102 Z.2 - 775 sayılı Yasa Kontrolü ve Döner Sermaye 103 Z.3 - TOKİ\\\′den Döner Sermaye Alınır mı? 103 - SPK Uzmanlarının Talepleri 104 KADASTRO ÇALIŞMALARI VE DÖNER SERMAYE A - Öncelikli Kadastro ve Döner Sermaye 105 B - Afet Kadastrosu ve Döner Sermaye 107 C - Mera Çalışmaları ve Döner Sermaye 108 - Döner Sermaye Bedelinin İadesi 109 DÖNER SERMAYEYE TABİ OLMAYAN İŞLEMLER A - Plân Örneği ve Döner Sermaye 110 B - Hazine Mallarının 4706 sayılı Yasa Kapsamında İfrazı 110 C - Karayolları Genel Müdürlüğü İşlemleri 112 Ç - Okul, Cami, Hastane, Karakol, Sağlık Ocağı, Spor Tesisleri, TSK Tesisleri, Hükümet Binası 112 D - Mahkeme ve İcra Dairelerince Haciz ve İhtiyati Tedbir Kararları İçin Belge Talebi 114 E - Mahkemelerin Bilgi ve Belge Talepleri 114 1 - Kadastro Mahkemeleri İçin 114 2 - İdare, Ceza Mahkemeleri ile Adli ve İdari Merciiler 114 F - Mahkeme Kararının İnfazı ve Döner Sermaye 114 1 - Kadastro Mahkemeleri İçin 114 2 - Asliye ve Sulh Hukuk Mahkemeleri İçin 115 G - İmar Parsellerinin Yeni Cinsi ve Döner Sermaye 115 Ğ- Çok Malikli Taşınmazlarda, Tapu Müdürlüklerinde Kamulaştırma Ferağı ve Döner Sermaye 115 H - Kat İrtifakından Re\\\′sen Kat Mülkiyetine Geçiş İşlemleri 115 I - Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü İşlemleri ve Döner Sermaye 116 İ - Orman Kadastrosu ve Döner Sermaye 116 J - Ormanla İlgili Mahkeme Kararı ve Döner Sermaye 117 K - 6292 sayılı Yasa Kapsamında Yapılacak İşlemler Döner Sermayeye Tabi Değildir 118 L - Afet kadastrosu ve Döner Sermaye 118 M - Mera Çalışmaları ve Döner sermaye 119 N - 3091 sayılı Yasa ve Döner Sermaye 119 O - Döner Sermayeye Tabi Olmayan TAPU İşlemleri 119 Ö - Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Tarafından Yürütülen İşlemler ve Döner Sermaye 120 ARAZİ ÇALIŞMA TAZMİNATI A - Mutemet Dilekçesinin Hazırlanması 121 B - \\\"Mutemet Dilekçesi\\\" Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne Gönderilmesi 122 C - Kadastro Elemanı İçin Düzenlenen \\\"Arazi çalışma Tazminat Puantajı\\\" 122 Ç - Puantajda Formunda Bulunacak Bilgiler 124 D - Puantaj Formunun \\\"ARAZİDE ÇALIŞILAN GÜN SAYISI\\\" Altındaki Sütunlardaki Bilgiler 124 E - Arazi Tazminatlarının Ödenmesi 125 F - Bir Günde Birden Fazla İşe Çıkılmışsa 125 G - Mahkeme Bilirkişiliği Yapılan Günde Döner Sermaye 126 ARŞİV İŞLEMLERİ A - İstem Belgeleri ve Banka Dekontlarının Arşivlenmesi 126 B - Bankaya Yatırılan Günlük ve Aylık Havale Dekontlarının Müdürlükte Muhafazası 127 C - Sayman Mutemet Alındıları Ve Kasa Defterinin Arşivi 127 Ç - \\\"Mutemet Dilekçesi\\\" ve \\\"Arazi Tazminat Bordrolarının\\\" Saklanması 127 MERKEZE BİLGİ A - Ay Sonunda İşletmeye Gönderilecek Belgeler 128 B - Döner Sermaye Taşınır Mallar İçin Sayım Tutanağı ve Sayıştay\\\′a Bildirim 131 C - \\\"Aylık İşlem Çizelgesi\\\"nin Bölge Müdürlüğüne Gönderilmesi 131 Ç - Puantaj Formunun İşletmeye Gönderilmesi 133 D - Tapu Müdürlüklerince Aylık işlem Çizelgesinin Bölge Müdürlüğüne Gönderilmesi 133 İKİNCİ BÖLÜM DÖNER SERMAYE İLE İLGİLİ MEVZUAT * 6083 sayılı YASA 137 * 3402 sayılı KADASTRO YASASI (Madde: 37, 38, 39) 139 * Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 141 * 30.05.2012 tarihli ve 3938 sayılı Talimat 152 * 01.08.2003 tarihli ve 3163 sayılı Talimat 156 * 12.11.2001 tarihli ve 3869 sayılı Talimat 158 * 2010/4 sayılı Genelge 161 * 2010/22 sayılı Genelge 166