Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Taksirle Yaralama ve Öldürme Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu

Taksirle Yaralama ve Öldürme Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu



Sayfa Sayısı
:  
1176
Kitap Ölçüleri
:  
16X24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-975-02-5492-5

240,00 TL









 

KİTAP HAKKINDA

Bu eserde; taksirle yaralama, taksirle ölüme sebebiyet verme ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu kapsamlı olarak ele alınmıştır. Ayrıca kitabın birinci bölümünde maddi hasarlı trafik kazası, yaralamalı trafik kazası, ölümlü trafik kazası ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu ile ilgili uygulamaya yönelik bilgiler yer almaktadır.

Eserde; taksirle yaralama, taksirle ölüme sebebiyet verme ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu hakkında kovuşturma safhası ile ilgili örneklere, kusur oranı tespiti ile ilgili bilirkişi raporlarına, ayrıca bölge adliye mahkemesinin ve Yargıtay ilgili ceza dairelerinin son yıllarda vermiş olduğu emsal nitelikteki içtihatlara yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
    Uygulamaya Yönelik Kısa Bilgiler
    Taksirle Yaralama Suçu(Türk Ceza Kanunu M. 89)
    Taksirle Öldürme Suçu(Türk Ceza Kanunu M. 85)
    Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu (Türk Ceza Kanunu M.179)
    Ceza Usul Hukukunda Kanun Yolları
    Bilirkişi Raporları

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  15
Birinci Bölüm
UYGULAMAYA YÖNELİK KISA BİLGİLER
I. MADDİ HASARLI TRAFİK KAZALARINDA YAPILACAK İŞLEMLER  17
II. TAKSİR İLE YARALAMALI TRAFİK KAZALARINDA YAPILACAK İŞLEMLER  20
III. TAKSİR İLE ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASINDA YAPILACAK İŞLEMLER  24
IV. TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA  27
İkinci Bölüm
TAKSİRLE YARALAMA SUÇU
(Türk Ceza Kanunu m. 89)
1. GİRİŞ  29
2. CEZA SORUMLULUĞUNDA KAST VE TAKSİR  31
3. GENEL OLARAK TAKSİRLE YARALAMA  35
4. KORUNAN HUKUKİ DEĞER  37
5. SUÇUN UNSURLARI  38
5.1. Maddi Unsurlar  38
5.1.1 Fail ve Mağdur  38
5.1.2. Hareket  39
5.1.3. Netice  40
5.1.4. Nedensellik Bağı  41
5.2. Manevi Unsur  42
5.2.1. Taksir  42
5.2.2. Taksirin Unsurları  42
5.3. Hukuka Aykırılık  45
6. SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER  49
6.1. Ağırlaştırıcı Nedenler  49
7. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ  52
7.1. Teşebbüs  52
7.2. İştirak  53
7.3. İçtima  54
8. KOVUŞTURMA, YAPTIRIM  58
Üçüncü Bölüm
TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇU
(Türk Ceza Kanunu m. 85)
1. GİRİŞ  67
2. GENEL OLARAK  68
3. KORUNAN HUKUKİ DEĞER  71
4. SUÇUN UNSURLARI  71
4.1. Suçun Maddi Unsurları  72
4.2. Suçun Manevi Unsuru  75
4.3. Hukuka Aykırılık Unsuru  76
5. KUSURLULUK VE HATA  78
6. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ  81
6.1. Teşebbüs  81
6.2. İştirak  82
6.3. İçtima  82
7. KOVUŞTURMA, YAPTIRIM  87
Dördüncü Bölüm
TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA SUÇU (Türk Ceza Kanunu m.179)
1. GİRİŞ  97
2. KORUNAN HUKUKİ DEĞER  97
3. SUÇUN UNSURLARI  98
3.1. Maddi Unsurlar  98
3.1.1. Fail ve Mağdur  98
3.1.2. Suçun Konusu  98
3.1.3. Hareket  99
3.1.3.1 TCK m. 179/1 Açısından  99
3.1.3.2. TCK m. 179/2 Açısından  100
3.1.3.3 TCK m. 179/3 Açısından  102
3.2. Manevi Unsur  106
4. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ  108
4.1. Teşebbüs  108
4.2. İştirak  108
4.3. İçtima  108
4. YAPTIRIM  110
Beşinci Bölüm
CEZA USUL HUKUKUNDA KANUN YOLLARI
1. GENEL BİLGİ  113
2. OLAĞAN KANUN YOLLARI  114
2.1. İtiraz  114
2.2. İstinaf  116
2.2.1. Genel Olarak  116
2.2.2. İstinaf Kanun Yoluna Başvurulabilen ve Başvurulamayan Kararlar  117
2.2.3. İstinaf Yoluna Başvuru Şekli ve Süresi  118
2.2.4. İstinaf Başvurusunun Hükmü Veren Mahkemece Reddi  119
2.2.5. Hükmü Veren Mahkemece Reddedilmeyen İstinaf Başvurusu  119
2.2.6. Dosya Üzerinden Ön İnceleme  119
2.2.7. Bölge Adliye Mahkemesinde İnceleme ve Kovuşturma  119
2.2.8. İstinafta Direnme Yasağı  121
2.3. Temyiz  122
2.3.1. Genel Olarak  122
2.3.2. Temyiz Edilebilecek Kararlar  122
2.3.3. Temyiz İstemi, Süresi ve Hükme Etkisi  123
2.3.4. Temyiz Edilemeyecek Kararlar  126
2.3.5. Temyizde İncelenecek Hususlar  127
2.3.6. Kararın Gönderileceği Merci  129
2.3.7. Yargıtay’da Hükmün Açıklanması  129
2.3.8. Hükmün Bozulmasının Diğer Sanıklara Etkisi  129
2.3.9. Davaya Yeniden Bakacak Mahkemenin İşlemleri  130
2.3.10. Yargıtay Kararına Karşı Direnme  130
3. OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI  130
3.1. Cumhuriyet Başsavcısının İtirazı  130
3.2. Kanun Yararına Bozma  131
3.2.1. Genel Olarak  131
3.2.2. Kanun Yararına Bozma Nedenleri  132
3.3. Yargılamanın Yenilenmesi  133
3.3.1. Genel Olarak  133
3.3.2. Hükümlü Lehine Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri  133
3.3.3. Sanık veya Hükümlünün Aleyhine Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri  134
4. İNFAZ  137
ÖRNEKLER
TAKSİRLE YARALAMALI TRAFİK KAZASINDA KOVUŞTURMA (YARGILAMA) SAFHASI İLE İLGİLİ ÖRNEKLER  139
İddianame  139
İddianame Değerlendirme  140
Tensip Tutanağı  141
Duruşmalar  142
Yakalama Emri  144
Bilirkişi İnceleme ve Teslim Tutanağı  145
Yakalanan Kişinin Sorgu Tutanağı  148
Gerekçeli Karar  152
Görüldü İşlemi  155
Kesinleşme Şerhi  156
Tali Karar Fişi  157
Harç Tahsil Müzekkeresi  158
TAKSİRLE ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASINDA KOVUŞTURMA (YARGILAMA) SAFHASI İLE İLGİLİ ÖRNEKLER  159
İddianame  159
İddianame Değerlendirme Kararı  161
Tensip Tutanağı  162
Duruşmalar  164
Adli Rapor  175
Gerekçeli Mahkeme Kararı  180
Görüldü  183
Katılan Vekilinin İtiraz Dilekçesini Gönderme Yazısı  183
Kesinleşme Şerhi  184
TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA SUÇUNDA KOVUŞTURMA (YARGILAMA) SAFHASI İLE İLGİLİ ÖRNEKLER  185
İddianame  185
İddianame Değerlendirme Kararı  186
Tensip Tutanağı  187
Duruşma Tutanağı  188
Gerekçeli Karar  191
Görüldü İşlemi  194
Kesinleşme Şerhi  195
Tali Karar Fişi  196
BİLİRKİŞİ RAPORLARI
Açılan Kapıya Çarpma, Kusur Oranı Tespiti  197
Alkollü Sürücünün Yayaya Çarpması, Kusur Oranı Tespiti  199
Ambulansa Yol Vermek İçin Kırmızı Işık İhlali, Kusur Tespiti  202
Ani Fren Yaparak Yolcunun Düşmesine Neden Olma, Kusur Oranı Tespiti  204
Araç Kasasında Yolcu Taşıma, Kusur Oranı Tespiti  206
Arkadan Çarpma, Kusur Oranı Tespiti  208
Bisikletin Yaya Geçişinden Geçmesi, Kusur Oranı Tespiti  210
Doğrultu Değiştirme, Yanlış Manevra Yapma, Kusur Oranı Tespiti  212
Dönel Kavşakta Geçiş Üstünlüğüne Uymama, Kusur Oranı Tespiti  214
Eşit Değerdeki Kavşakta Meydana Gelen Kaza, Kusur Oranı Tespiti  217
Fren Patlaması İddiası, Kusur Oranı Tespiti  220
Geceleyin Işık Donanımı Olmayan Araç, Kusur Oranı Tespiti  222
Halk Otobüsünün Ani Fren Yapması, Kusur Oranı Tespiti  225
Hatalı Sollama, Kusur Oranı Tespiti  228
İstiap Haddinin Aşılması, Kusur Oranı Tespiti  231
İstiap Haddini Aşma, Kusur Oranı Tespiti  233
Kavşaklarda Geçiş Önceliğine Uymama, Kusur Oranı Tespiti  235
Kazanın Alkolün Etkisi İle İlgili Olup Olmadığının Tespiti, Kusur Tespiti  237
Kontrolsüz Kavşakta Meydana Gelen Kaza, Kusur Oranı Tespiti  238
Lastik Patlaması, Kusur Oranı Tespiti  240
Otobüsün Ani Fren Yapması Nedeni İle Yolcunun Düşmesi, Kusur Tespiti  242
Otoparkta Meydana Gelen Kaza, Kusur Oranı Tespiti  245
Otoyolda Yavaş Seyreden Araca Arkadan Çarpma, Kusur Tespiti  247
Park halinde Kendiliğinden Hareket Eden Araç, Kusur Oranı Tespiti  249
Sağa Dönüşte Kavşak Başındaki Yayaya Çarpma, Kusur Oranı Tespiti  251
Sürücünün Freninin Tutmaması, Kusur Oranı Tespiti  253
Sürücünün Kalp Krizi Geçirmesi, Kusur Oranı Tespiti  255
Şerit İhlali, Kusur Oranı Tespiti, Kusur Oranı Tespiti  256
Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma, Kusur Tespiti  258
Yarış Halindeki Motosikletler Tarafından Yapılan Kazada, Kusur Tespiti  260
Yayaya Çarpma, Kusur Oranı Tespiti  263
Yaya Geçidinden Geçen Yayaya Çarpma, Kusur Oranı Tespiti  265
Yaya veya Okul Geçitlerine Yaklaşırken Yavaşlamamak, Kusur Tespiti  267
Yayaya Çarpma, Kusur Tespiti  269
Yol Üzerinde Çukur Olması, Kusur Oranı Tespiti  271
Yolda Karşıdan Karşıya Geçen Yayaya Çarpma, Kusur Tespiti  273
Yol Kusuru, Kusur Oranı Tespiti  275
Yolun Sağından Yürüyen Yayaya Arkadan Çarpma, Kusur Tespiti  277
Yüksek Hızla Kavşağa Giriş Yapma, Kusur Tespiti  279
Yüksek Hızda Seyir, Kusur Oranı Tespiti  281
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI  283
YARGITAY İLGİLİ DAİRE KARARLARI  483
Yararlanılan Kaynaklar  1173
Kavram Dizini  1175