x
Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Haziran (39)      Mayıs (108)      Nisan (73)      Mart (140)

Sulh Sözleşmesi

Sulh SözleşmesiSayfa Sayısı
:  
127
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2014
ISBN NO
:  
9786051463988

74,00 TL

ÖNSÖZ

 

Bu çalışma, değerli öğretim üyeleri Prof. Dr. Kürşat Nuri TURANBOY, Prof. Dr. Vahit DOĞAN ve Yrd. Doç Dr. Yasin POYRAZ'in üyesi olduğu jüri tarafından Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 04.08.2011 tarihinde yapılan savunma sınavı sonucunda oybirliği ile başarı­lı bulunarak kabul edilmiş yüksek lisans tezidir. Saygıdeğer hocalarımın görüş ve eleştirileri çerçevesinde düzeltilerek geliştirilmiştir.

 

Tez çalışmam sürecinde beni destekleyen, yardımlarını esirgemeyen ve danışmanlığımı yapan değerli hocam Prof. Dr. Kürşat Nuri TURANBOY'a teşekkürü bir borç bilirim. Öğrencilik yıllarımdan itibaren her zaman yol gösteren ve sahip çıkan kıymetli hocam Prof. Dr. Şahin AKINCI'ya, dokto­ra öğrencisi iken kendisini tanımış olmama rağmen destekleri, tavsiyeleri ve aydınlatıcı bilgileri için değerli hocam Prof. Dr. Veysel BAŞPINAR'a, gerek akademik gerekse hayata dair çok değerli bilgiler edindiğim ve her daim örnek aldığım kıymetli hocalarım Doç. Dr. İbrahim DÜLGER, Doç. Dr. Mehmet ALTUNKAYA ve Yrd. Doç. Dr. Banu Bilge SARIHAN'a teşek­kür etmek isterim. Ayrıca yüksek lisansa başladığım günden bitirene kadar samimiyeti ve teşvikleri ile bana destek olan saym hocam Yrd. Doç. Dr. Turan ŞAHİN'e ayrıca şükranlarımı sunuyorum.

 

Hiçbir zaman manevi desteklerini esirgemeyen, her biri birbirinden kıymetli arkadaşlarım ve meslektaşlarım Arş. Gör. Selman Sacit BOZ'a, Arş. Gör. Halil Alperen IŞIK'a, Arş. Gör. Derviş KOÇ'a, Arş. Gör. Mahmut KAPLAN'a teşekkür etmek isterim. Tez yazma sürecinde yeni kurulan bir vakıf üniversitesinin hukuk fakültesinde çalışan sadece iki araştırma görev­lisinden biriydim. Bunun ne kadar zor olduğunu özellikle vakıf üniversite­sinde çalışan meslektaşlarımın tecrübe ettiklerine eminim. İşte bu süreçte benim tezimi bitirmem için fedakârca tüm işleri üstlenen arkadaşım Arş. Gör. Merve Gül Gün BÜYÜKSÜTÇÜ'ye özellikle teşekkür ediyorum.

  Elbette ki, son olarak da çocukluktan bu yaşıma kadar her daim ya­nımda olan beraber büyüdüğümüz cefakâr kardeşlerim Aybike, Asena ve Ayyüce'ye; evladı olmaktan gurur duyduğum babama, -her zaman eksik­liğini hissettiğim- rahmetli anneme ve nişanlım Zeliha Nihal'e -varlığı ve gelecek güzel günler için şimdiden- teşekkür ediyorum. Kitabın yayma hazır­lanmasında, basımında ve diğer aşamalarında emeği geçen Adalet Yayme-vi'nin bütün çalışanlarına ayrıca teşekkür ederim.  

Antalya, 2014                                                                    Agâh Kürşat KARAUZ

 

 

                                                                        GİRİŞ

Sulh, tarafların aralarında bulunan hukuki ilişkiye dair uyuşmazlık veya tereddüdü, karşılıklı tavizlerde (özveri-fedakârlık) bulunmak koşuluyla sözleşme ile son vermeleri olarak tanımlanır. Sulh sözleşmesi, özel hukukta geniş bir uygulama alanı bulan ve çok eski zamanlardan beri bilinen ve uygulanan bir kurum olduğu için hem İsviçre Borçlar Kanunda ve hem de Türk Borçlar Kanununda, kanun koyucu tarafından özel olarak düzenlenmemiştir (818 sayılı Borçlar Kanununda da sulh düzenlenmemişti). Ancak, taraflar kanunlarda düzenlenmemiş olmakla beraber Borçlar Hukukuna hâkim olan -sözleşme hürriyeti- ilkesine dayanarak sulh sözleşmesi yapabilirler. Bu ilkeye dayanarak taraflar, kişilik haklarına, kanunun emredici kurallarına, ahlâk ve adaba aykırı olmamak ve imkânsız olmayan herhangi bir ekonomik menfaati elde etmemek şartıyla diledikleri konuda, muhtevada ve şekilde sözleşme yapabilirler.

 

İÇİNDEKİLER

 • GİRİŞ-1
 • KONU SINIRLAMASI-5
 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • SULH ve SULH SÖZLEŞMESİ KAVRAMI, SULH SÖZLEŞMENİN UNSURLARI, TARİHÇESİ, BENZER KURUMLARLA İLİŞKİSİ VE FARKLI HUKUK SİSTEMLERİNDE DÜZENLENİŞİ
 • 1. -SULH KAVRAMI VE TANIMI-7
 • I. -SULH VE SULH SÖZLEŞMESİ KAVRAMI-7
 • II. -SULH SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI-11
 • A. -MEVCUT BİR HUKUKİ İLİŞKİ-12
 • B. -UYUŞMAZLIK VE TEREDDÜT HALİ-12
 • C. -KARŞILIKLI FEDAKÂRLIK-14
 • III. -SULH SÖZLEŞMESİNİN TÜRLERİ-16
 • A. -MAHKEME İÇİ SULH-16
 • B. -MAHKEME DIŞI (ADİ) SULH-20
 • IV. -SÖZLEŞME HÜRRİYETİ İLKESİ-24
 • V. -SULH KAVRAMININ TARİHÇESİ-27
 • A. -ROMA HUKUKUNDA SULH-27
 • B. -İSLAM HUKUKUNDA SULH-28
 • VI. -FARKLI HUKUK SİSTEMLERİNDE DÜZENLENİŞİ-30
 • A. -ALMAN HUKUKUNDA-30
 • B. -FRANSIZ HUKUKUNDA-31
 • C. -İSVİÇRE HUKUKUNDA-32
 • D. -İNGİLİZ HUKUKUNDA-33
 • 2. BENZER KURUMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI-34
 • I. -İBRA SÖZLEŞMESİ-34
 • II. -İKALE (BOZMA) SÖZLEŞMESİ-38
 • III. -KONKORDATO SÖZLEŞMESİ-40
 • IV. -MENFİ BORÇ İKRARI-42
 • V. -DAVAYI KABUL-44
 • VI. -DAVADAN FERAGAT-47
 •  
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • SULH SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ, KURULMASI, TARAFLARI, TARAFLARIN EHLİYETİ VE SULH SÖZLEŞMESİNDE TEMSİL, SULH SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ, SULH SÖZLEŞMESİNDE ŞEKLİ
 • 3. -SULH SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ-51
 • I. -SULH SÖZLEŞMESİ KONUSUNA GÖRE-51
 • II. -SULH SÖZLEŞMESİNİN KENDİNE ÖZGÜ (SUİ GENERİS) SÖZLEŞME OLMASI-53
 • A. -KENDİNE ÖZGÜ YAPISI OLAN SÖZLEŞMELER (SUİ GENERİS)-53
 • B. -KENDİNE ÖZGÜ SÖZLEŞMELERE UYGULANACAK HUKUK-55
 • III. -SULH SÖZLEŞMESİNİN İVAZLI/ İVAZSIZ SÖZLEŞME AYRIMINDA YERİ-56
 • IV. -SULH SÖZLEŞMESİNİN MALVARLIĞINA YAPTIĞI ETKİYE GÖRE İŞLEMLER ARASINDAKİ YERİ-58
 • A. -GENEL OLARAK-58
 • B. -TASARRUF YETKİSİ-59
 • V. -BAĞIMLI SÖZLEŞME OLMASI-61
 • VI. -TAM İKİ TARAFA BORÇ YÜKLEYEN SÖZLEŞME OLMASI-62
 • VII. -SULH SÖZLEŞMESİNDE SEBEBE BAĞLI-SOYUT HUKUKİ İŞLEM AYRIMI-64
 • A. -SEBEP KAVRAMI-64
 • B. -SULH SÖZLEŞMESİNİN SEBEBİ-65
 • 4. -SULH SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI-67
 • I. -SULH SÖZLEŞMESİNDE ÖNERİ (İCAP)-67
 • II. -SULH SÖZLEŞMESİNDE KABUL-68
 • 5. -SULH SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI, TARAFLARIN EHLİYETİ VE SULH SÖZLEŞMESİNDE TEMSİL-70
 • I. -TARAFLARI VE TARAFLARIN EHLİYETİ-70
 • II. -SULH SÖZLEŞMESİNDE TEMSİL-72
 • A. -KANUNİ TEMSİL-72
 • B. -İRADİ TEMSİL-74
 • 6. -SULH SÖZLEŞMESİNDE HÜKÜMSÜZLÜK HALLERİ-75
 • I. -SULH SÖZLEŞMESİNİN KESİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ (BUTLANI)-77
 • II. -SULH SÖZLEŞMESİNDE İRADE BOZUKLUĞU HALLERİ-77
 • A. -YANILMA (HATA)-78
 • B. -ALDATMA (HİLE)-82
 • C. -KORKUTMA (İKRAH)-83
 • III. -SULH SÖZLEŞMESİNDE AŞIRI YARARLANMA (GABİN)-84
 • 7. -SULH SÖZLEŞMESİNDE ŞEKİL-85
 • I. -ŞEKİL KAVRAMI-85
 • II. -SULH SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ-87
 •  
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • SULH SÖZLEŞMESİ YAPILMASININ SONUÇLARI, SULH SÖZLEŞMESİNDE MÜTESELSİL BORÇLULUK VE ALACAKLILIK, SULH SÖZLEŞMESİNİN ŞARTA VE VADEYE BAĞLANABİLİRLİĞİ, FERİ HAKLARA ETKİSİ, SULH SÖZLEŞMESİNDEN DÖNME VE SULH SÖZLEŞMESİNİN İKALE YOLUYLA SONA ERMESİ
 • 8. -SULH SÖZLEŞMESİNİN SONUÇLARI-93
 • I. -MADDİ HUKUK BAKIMINDAN SONUÇLARI-93
 • A. -GENEL OLARAK-94
 • B. -BORCUN SONA ERMESİ KAVRAMI ve SULHÜN BORCA ETKİSİ-94
 • II. -USUL HUKUKU BAKIMINDAN SONUÇLARI-97
 • A. -GENEL OLARAK-97
 • B. -KESİN HÜKÜM NİTELİĞİNDE OLMASI-98
 • C. -İCRA EDİLEBİLMESİ-99
 • 9. -SULH SÖZLEŞMESİNDE MÜTESELSİL BORÇLULUK VE ALACAKLILIK-101
 • I. -MÜTESELSİL BORÇ KAVRAMI-101
 • II. -SULH SÖZLEŞMESİNİN MÜTESELSİL BORÇLULARA ETKİSİ-102
 • III. -MÜTESELSİL ALACAK KAVRAMI-104
 • IV. -SULH SÖZLEŞMESİNİN MÜTESELSİL ALACAKLILARA ETKİSİ-105
 • 10. SULH SÖZLEŞMESİNİN ŞARTA VE VADEYE BAĞLANMASI-107
 • I. -ŞART KAVRAMI-107
 • II. -SULH SÖZLEŞMESİNİN ŞARTA BAĞLANMASI-108
 • III. -VADE KAVRAMI-110
 • IV. -SULH SÖZLEŞMESİNİN VADEYE BAĞLANMASI-110
 • 11. SULH SÖZLEŞMESİNİN FERİ (BAĞLI) HAKLARA ETKİSİ-111
 • 12. SULH SÖZLEŞMESİNDEN DÖNME VE SÖZLEŞMENİN İKALE YOLUYLA SONA ERMESİ-112
 • I. -SULH SÖZLEŞMESİNDEN DÖNME-112
 • II. -SULH SÖZLEŞMESİNİN BOZMA SÖZLEŞMESİ (İKALE) YOLUYLA SONA ERMESİ-114
 •  
 • SONUÇ-117
 • KAYNAKÇA-121