Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu

Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama SuçuSayfa Sayısı
:  
545
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2007
ISBN NO
:  
975-6194-87-1

50,00 TLÖNSÖZ Faili suç işlemeye iten en önemli saiklerden birisi işlemeyi tasarladığı suçtan elde edeceği yarardır. Kişinin bu yarardan mahrum edilmesi, işlenmesi düşünülen yeni suçların önlenmesine yardımcı olacaktır. Suçtan elde edilen yararların soruşturma ve kovuşturma makamlarının dikkatinden kaçırılarak yasal bir gelir gibi gösterilmesi topluma onarılamaz zararlar vermektedir. Bu zararların farkına varan uluslar arası toplum aklama fiillerinin suç olarak düzenlenmesi yönünde görüş birliğine varmıştır. Hukukumuzda ilk kez 4208 sayılı Kanunda "kara para aklama suçu" adı ile düzenlenen fiil 5237 sayılı Kanunun 282 nci maddesinde de yaptırıma bağlanmıştır. Unsurlarında önemli değişiklikler yapılan "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu"nu, ceza hukuku disiplini açısından yeniden ele alma gerekliliği doğmuştur. Çalışmamız bu gerekliliğin bir sonucu olarak ortaya çıkmış ve gerek Türk hukuku gerekse de mukayeseli hukukta yer alan düzenlemeler ışığında konu detaylı olarak işlenmiştir. Çalışmamızın esasını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü-sü′nde hazırlanan ve oybirliği ile kabul edilen doktora tezi oluşturmaktadır. Konunun seçimi ve işlenmesinde sonsuz desteklerini gösteren, aynı zamanda Yüksek Lisans tez danışmanım da olan değerli hocam ve danışmanım Prof. Dr. Mehmet Emin Artuk′a gönülden teşekkürü borç bilirim. Aynı zamanda jüri üyeliğimi yaparak beni onurlandıran, değerli görüşleri ile çalışmaya önemli katkıları bulunan başta Prof. Dr. Ahmet Gökçen olmak üzere, Doç. Dr. Mahmut Koca′ya, Yard. Doç. Dr. İsa Döner′e ve Yard. Doç. Dr. Faruk Acar′a teşekkür ederim. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimim esnasında bana her türlü desteği gösteren, çalışmamızın her noktasında emekleri olan değerli dostum Yard. Doç. Dr. A. Caner Yenidünya′ya sonsuz minnet duygularımı sunarım. Çocukları için tüm zorluklara katlanan fedakâr annem ve babama, kardeşim Av. Olcay Küçükpehlivan′a ve yetişmemde büyük katkıları olan dedem Nazir Değirmenci′ye ve rahmetli babaanneme sevgilerimi sunarım. Çalışmanın hazırlanmasında kendi kaynaklarını kullanıma açan Arş. Gör. Neslihan Coşkun′a, İlkay Akyay′a, Av. Gökhan Yenidünya′ya, Av. Adile Özortak′a, Küçükpehlivan Hukuk Bürosu çalışanlarına, çalışmanın kitap haline getirilmesindeki katkılarından dolayı Turhan Polat ve Turhan Kitabevi′nin değerli çalışanlarına teşekkürler eder, çalışmanın Türk Hukukuna faydalı olmasını dilerim. 01.01.2007 Zeytinburnu Dr. Olgun DEĞİRMENCİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V SUNUŞ VII GİRİŞ BİRİNCİ BOLUM SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİ İLE BU DEĞERLERİN AKLANMASI KAVRAMI; SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİN AKLANMASI VE ORGANİZE SUÇLULUK İLİŞKİSİ I. SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİ KAVRAMI 9 A. SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİN TANIMI 9 B. SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİN BENZER KAVRAMLARLA İLİŞKİSİ 13 1. Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerleri-Kara Para İlişkisi 13 a. Genel Olarak Kara Para Kavramı 13 b. Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerleri-Kara Para Karşılaştırılması 14 2. Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerleri-Kayıt DIŞI Ekonomi İlişkisi 15 a. Genel Olarak Kayıt Dışı Ekonomi Kavramı 15 (1) Genel Olarak 15 (2) Kayıt Dışı Ekonominin Bölümleri 17 (3) Kayıt Dışı Ekonominin Nedenleri 19 (a) Genel Olarak 19 (b) Ekonomik Nedenler 20 (c) Mali Nedenler 21 (d) Sosyolojik Nedenler 21 b. Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerleri-Kayıt Dışı Ekonomi Karşılaştırılması 21 3. Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerleri-Suç Ekonomisi İlişkisi 23 a. Genel Olarak Suç Ekonomisi Kavramı 23 b. Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerleri-Suç Ekonomisi Karşılaştırılması 25 c. Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Lehinde ve Aleyhindeki Görüşler 26 (1) Lehindeki Görüşler 26 (2) Aleyhindeki Görüşler 27 II. SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ AKLAMA KAVRAMI 27 A. TERİM SORUNU 27 B. AKLAMA KAVRAMININ TANIMI 28 C. TARİHİ GELİŞİM 35 D. AKLAMANIN NEDENLERİ 39 E. AKLAMANIN SONUÇLARI 41 1. Genel Olarak 41 2. Aklamanın Toplumsal Sonuçları 42 3. Aklamanın Ekonomik Sonuçları 43 a. Aklamanın Mali Sektöre Etkileri 44 b. Aklamanın Ekonomik Sektöre Etkileri 46 c. Aklamanın Dış Ekonomik Sektöre Etkileri 46 F. AKLAMANIN TAHMİNİ BOYUTLARI 47 1. Doğrudan Yaklaşım Metodu 59 2. Dolaylı Yaklaşım Metodu 60 G. AKLAMA AŞAMALARI 64 1. Genel Olarak 64 2. Yerleştirme (Placement) Aşaması 65 3. Ayrıştırma (Layering) Aşaması 66 4. Bütünleştirme (Integration) Aşaması 68 H. AKLAMA YÖNTEMLERİ (MODUS OPERANDİ) 69 1. Genel Olarak 69 2. Nakit Kaçakçılığı (Currency Smuggling) 70 3. Parçalara Ayırma 73 a. Kişi Esaslı Parçalara Ayırma (Smurfing=Şirinleme) 73 b. İşlem Esaslı Parçalara Ayırma (Structuring) 74 4. Döviz Alım-Satımı ve Döviz Bürolarının Kullanımı (The Bureaux De Change) 74 5. Kazanç Sağlayan Oyunların Kullanılması 75 a. Kumarhaneler (Casinos) 75 b. At veya Köpek Yarışları (Gambling On Horses Or Dogs)...76 c. Piyango (Lottery) 77 6. Nakit Esaslı İşyerlerinin Kullanılması (Front Companies) 77 7. Alternatif Havale Sistemlerinin Kullanılması (Alternative Remittance Systems=Yeraltı Bankacılığı) 78 a. Genel Olarak 78 b. Alternatif Havale Sistemlerinin Tasnifi 85 c. Alternatif Havale Sistemlerinin Hukuka Aykırı Kullanımı 86 d. Alternatif Havale Sistemlerinin Çeşitleri 87 (1) Hawala/Hundi Sistemi 87 (2) Kolombiya Kara Borsa Peso Değişimi (The Colombian Black Market Peso Exchange) 92 e. Aklama Amaçlı Bu Sistemlerin Kullanımı 94 8. Kıyı Bankacılığının ve Vergi Cennetlerinin Kullanımı (Off-Shore Banking and Tax Havens) 96 a. Genel Olarak 96 b. Türkiye′de Kıyı Bankacılığı 100 c. Aklayıcılara Sağladığı Avantajlar 102 9. Kendi Kendine Borçlanma (Loan Back) 104 10. Hayali Şirketlerin Kullanımı 105 11. Gerçeği Yansıtmayan Fatura Kullanımı (Sahte Fatura) 106 XI 12. Ayna Görüntü Ticareti Yöntemi (Mirror-Image Trading) 106 13. Hayali İthalat ve İhracat 107 14. Finans Kurumlarının Kullanımı 108 15. Sermaye Piyasalarının Kullanılması 110 16. Yatırım Araçlarının Kullanılması 111 a. Tarihi Eserlere ve Sanat Eserlerine Yatırım 111 b. Lüks Mallara Yatırım 111 c. Taşınmazlara Yatırım 111 d. Altın ve Diğer Değerli Madenlere Yatırım 112 17. Muvazaalı Dava Yöntemi 112 18. Sigorta Kurumlarının Kullanılması 113 19. 900′lü Telefon Hatlarının Kullanılması 114 20. Elektronik Ödeme Sistemleri/Elektronik Bankacılık Sistemi ve İnternet Ödeme Araçlarının Kullanılması (Digital Money Laundering/Cyber Laundering) 115 21. Öncül Suç Tiplerine Göre Tercih Edilen Aklama Yöntemleri 122 III. SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİN AKLANMASI VE ORGANİZE SUÇLULUK İLİŞKİSİ 125 A. ORGANİZE SUÇLULUĞUN TANIMI 125 B. ORGANİZE SUÇLULUĞUN ÖZELLİKLERİ 129 C. SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİN ELDE EDİLMESİNDE ORGANİZE SUÇLULUĞUN ÖNEMİ 132 D. SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİN AKLANMASINDA ORGANİZE SUÇLULUĞUN ÖNEMİ 134 E. SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİNİN ORGANİZE SUÇLULUK ÜZERİNE ETKİLERİ 135 XII İKİNCİ BÖLÜM SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİN AKLANMASININ ULUSLARARASI ÖZELLİĞİ; SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ İLE İLGİLİ ULUSLARARASI KURULUŞLAR; SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞMELER VE HUKUKSAL ARAÇLAR I. SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİN AKLANMASININ ULUSLARARASI ÖZELLİĞİ 139 A. GENEL OLARAK 139 B. SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİN AKLANMASI İLE İLGİLİ ULUSLAR ARASI ARAÇLARIN KRONOLOJİSİ 142 II. SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ İLE İLGİLİ ULUSLARARASI KURULUŞLAR 145 A. GENEL OLARAK 145 B. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER 146 C. OECD VE MALİ EYLEM MÜCADELE GRUBU (FATF=FINANCIAL ACTION TASK FORCE) 149 D.INTERPOL 153 E. EGMONT GRUBU (EGMONT GROUP OF FINANCIAL INTELLIGENCE UNITS) 155 F. BASEL KOMİTESİ (BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION) 157 G. AMERİKA KITASI DEVLETLER ÖRGÜTÜ 159 H. AVRUPA KONSEYİ POMPİDOU GRUBU 160 I. KARAYİPLER MALİ EYLEM MÜCADELE GRUBU (KMEMG) 160 J. AVRUPA BİRLİĞİ 161 XIII III. SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞMELER VE HUKUKSAL ARAÇLAR 163 A. ULUSLAR ARASI SÖZLEŞMELER VE HUKUKSAL ARAÇLAR 163 1. Giriş 163 2. Avrupa Konseyi Bünyesinde Oluşturulan Uluslararası Sözleşmeler Ve Hukuksal Araçlar 164 a. Bakanlar Komitesi′nin "Suç Kaynaklı Parasal Değerlerin Muhafazası ve Transferine Karşı Önlemler Hakkında R (80) Sayılı Tavsiye Kararı" 164 b. Suç Kaynaklı Gelirlerin Aklanması, Aranması, Zapt ve Müsadere Edilmesi Hakkında Avrupa Konseyi Sözleşmesi (1990 Strasburg Sözleşmesi) 165 c. Avrupa Konseyi Suçtan Kaynaklanan Gelirlerin Aklanması, Araştırılması, Ele Geçirilmesi, Müsaderesi ve Terörizmin Finansmanı Sözleşmesi (Council Of Europe Convention On Laundering, Search, Seizure and Confıscation Of The Proceeds From Crime And OnTheFinancingOfTerrorism) 167 3. Birleşmiş Milletler Bünyesinde Oluşturulan Uluslararası Sözleşmeler 168 a. Uyuşturucu Ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (UN Convention Against Illicit Traffic İn Narcotic Drugs And Psychotropic Substances) (1988 Viyana Sözleşmesi) 168 b. Terörizme Mali Desteğin Önlenmesi Sözleşmesi (New York Sözleşmesi) 171 c. Sınır Aşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (2000 Palermo Sözleşmesi) 172 4. Basle Komitesi İlkeler Bildirisi 174 5. Mali Eylem Mücadele Grubu Bünyesinde Oluşturulan Hukuksal Araçlar 175 a. 40 Tavsiye Kararı 175 (1) Genel Olarak 175 XIV (2) Tavsiyeler 175 (a) Genel Olarak 175 - (i) Hukuk Sistemleri 176 - (ii) Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanını Önlemek İçin Mali ve Mali Olmayan Kuruluşlar İle İş ve Meslek Sahipleri Tarafından Alınacak Tedbirler 176 - (iii) Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Sistemi İçin Gerekli Olan Kurumsal ve Diğer Tedbirler ....176 - (iv) Uluslar Arası İşbirliği 176 (b) Hukuk Sistemleri 176 - (i) Kara Para Aklama Suçunun Kapsamı 176 - (ii) Geçici Tedbirler ve Müsadere 177 (c) Kara Para Aklama Ve Terörizmin Finansmanını Önlemek İçin Mali Ve Mali Olmayan Kuruluşlar İle İş ve Meslek Sahipleri Tarafından Alınacak Tedbirler 178 - (i) Müşterini Tanı Prensibi ve Kayıt Tutma 178 - (ii) Şüpheli İşlemlerin Bildirilmesi ve Uyum 182 - (iii) Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanını Önleyecek Diğer Tedbirler 184 - (iv) MEMG Tavsiyelerine Hiç Uymayan veya Yeterince Uymayan Ülkelerle İlgili Olarak Alınabilecek Tedbirler 185 - (v) Düzenleme ve Denetim 185 (d) Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanı İle Mücadele Sistemi İçin Gerekli Olan Kurumsal ve Diğer Tedbirler 187 (i) Yetkili Makamlar, Yetkileri ve Yetki Kaynakları 187 (ii) Tüzel Kişilerin ve Anlaşmaların Şeffaflığı 188 (e) Uluslar Arası İşbirliği 189 (i) Karşılıklı Hukuki Yardımlaşma ve Suçluların İadesi 189 XV (ii) İşbirliğinin Diğer Biçimleri 191 b. İşbirliği İçinde Olmayan Ülkeler (Non-Cooperative Countries And Territories-NCCT) 191 (1) Genel Olarak 191 (2) İşbirliği İçinde Olmayan Ülkeleri Belirleme Kriterleri (Criteria Defîning Non-Cooperative Countries Or Territories) 193 (a) Mali Düzenlemelerdeki Eksiklikler 193 (b) Diğer Düzenleyici Yükümlülükler Açısından Eksiklikler 194 (c) Uluslar Arası İşbirliğine Yönelik Eksiklikler 195 (d) Aklama Eylemlerinin Tespiti ve Engellenmesi İçin Kaynakların Yetersizliği, 195 (3) MEMG′nun İşbirliği İçinde Olmayan Ülkeler Listesi 196 c. MEMG′nun Zorlayıcı Yetkisi-Avusturya ve Türkiye Örneği 198 6. Avrupa Toplulukları Bünyesinde Oluşturulan Hukuksal Araçlar 202 a. AT Bünyesinde Aklamanın Önlenmesine Yönelik Tarihsel Süreç 202 b. "Mali Sistemin Kara Paranın Aklanması Amacıyla Kullanılmasının Önlenmesi Hakkında Konsey Direktifi (1991/308/CEEDirective) 204 (1) Genel Olarak 204 (2) Direktifin Kapsamı 205 (3) Direktif Kapsamında Suçtan Kaynaklanan Malvarlıklarının Aklanması 206 (4) Mali Sistemin Aklama Amacıyla Kullanımının Önlenmesi İçin Getirilen Önleyici Tedbirler 207 (a) Kimlik Tespiti 207 (b) Belge Saklama Yükümlülüğü 208 (c) Özen Yükümlülüğü 209 (d) Bilgi Verme Yükümlülüğü 209 (e) İç Denetim ve Eğitim Programları 210 XVI c. 91/308/EEC Sayılı Direktifte Değişiklik Yapılması Hakkında 4 Aralık 2001 Tarihli ve 2001/97/EC Sayılı Direktif 211 (1) Genel Olarak 211 (2) Direktifin Kapsamı 212 (3) Direktif Kapsamında Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması Suçu 213 (4) Mali Sistemin Aklama Amacıyla Kullanımının Önlenmesi İçin Getirilen Önleyici Tedbirler 214 (a) Kimlik Tespiti 214 (b) Bilgi Verme Yükümlülüğü 215 (c) İç Denetim ve Eğitim Programlan 217 d. Mali Sistemin Kara Paranın Aklanması ve Terörizmin Finansmanı Amacıyla Kullanımının Önlenmesi Hakkında 26 Ekim 2005 Tarih ve 2005/60/EC Sayılı Direktif 217 (1) Genel Olarak 217 (2) Direktifin Kapsamı 218 (3) Direktif Kapsamında Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması Suçu 218 (4) Mali Sistemin Aklama Amacıyla Kullanımının Önlenmesi İçin Getirilen Önleyici Tedbirler 219 (a) Müşteri Özen Yükümlülüğü 219 (b) Özen Yükümlülüğünün Kapsamı 220 (c) Bildirim Yükümlülükleri 220 (d) Belge Saklama Yükümlülükleri 221 (e) Cezalar 221 7. Karayipler Mali Eylem Mücadele Grubu Bünyesinde Oluşturulan Hukuksal Araçlar 222 a. 19 Tavsiye Kararı 222 b. Kingston Bildirisi 224 B. TÜRKİYE′NİN TARAF OLDUĞU SÖZLEŞMELER 224 XVII ÜÇÜNCÜ BÖLÜM SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK CEZA HUKUKU DIŞINDAKİ TEDBİRLER (ÖNLEYİCİ TEDBİRLER); SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ AKLAMA SUÇU (SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİN AKLANMASINA YÖNELİK CEZA HUKUKU TEDBİRLERİ) I. GENEL OLARAK 231 II. SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK CEZA HUKUKU DIŞINDAKİ TEDBİRLER (ÖNLEYİCİ TEDBİRLER) 232 A. GENEL OLARAK: 232 B. ÖNLEYİCİ TEDBİRLERİNİN UYGULAMA ALANI 235 C. MÜŞTERİLERİN KİMLİK TESPİTİ 238 1. Genel Olarak 238 2. Uluslar Arası Hukuksal Araçlarda Kimlik Tespiti Yükümlülüğü 239 3. Mukayeseli Hukukta Müşteri Kimliklerinin Tespiti Yükümlülüğü 240 4. Türk Hukukunda Müşterilerin Kimlik Tespiti 242 a. Genel Olarak 242 b. Kimlik Tespiti Yapma Yükümlülüğünde Olanlar 242 c. Kimlik Tespiti Yapılacak İşlemler 243 d. Kimlik Tespiti Usulü 244 D. NAKİT İŞLEM BİLDİRİMİ 245 E. ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİMİ 247 1. Genel Olarak 247 2. Uluslar Arası Hukuksal Araçlarda Şüpheli İşlem Bildirimi ..249 3. Çeşitli Ülke Kanunlarında Şüpheli İşlem Bildirimi 251 XVIII 4. Türk Hukuku′nda Şüpheli İşlem Bildirimi 252 a. Genel Olarak 252 b. Şüpheli İşlem Bildirim Yükümlüleri 255 c. Şüpheli İşlem Tipleri 257 d. Şüpheli İşlem Bildirim Usulü ve Süresi 259 e. Şüpheli İşlem Bildirim Yükümlülüğüne Aykırı Davranış..260 (1) Genel Olarak 260 (2) Maddi Unsur 262 (3) Fail 262 (4) Manevi Unsur 262 (5) Müeyyide 262 F. MASAK′a İntikal Eden Şüpheli İşlem Bildirimleri İle İlgili İstatistikler 263 F. UYUM GÖREVLİSİ ATANMASI 265 G. MALİ İŞLEM BİRİMLERİ (FINANCIAL INTELLIGENCE UNITS-FIU) 267 1. Genel Olarak 267 2. Uluslar Arası Belgelerde Mali İşlem Birimleri 269 3. Mali İşlem Birimi Modelleri 270 a. Bağımsız Model (Independent Model) 270 b. İdari Model 272 c. Polis Modeli 273 d. Adli Model 274 4. Türk Hukuku′nda Mali İşlem Birimi 275 a. Genel Olarak 275 b. Mali Suçlan Araştırma Kurulu (MASAK) 276 (1) 4208 Sayılı Kanun Uyarınca Görev ve Yetkileri 276 (2) Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun Kapsamındaki Görev ve Yetkileri 282 C. Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu 283 (1) 4208 Sayılı Kanuna Göre 283 (2) Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanuna Göre 284 XIX III. SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİN AKLANMASINA YÖNELİK CEZA HUKUKU TEDBİRLERİ 285 A. GENEL OLARAK 285 B. MUKAYESELİ HUKUKTA SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİN AKLANMASI SUÇU 287 1. Genel Olarak 287 2. Suçun Maddi Konusu 288 a. Genel Olarak 288 b. Öncül Suçun Varlığı 289 c. Öncül Suçtan Elde Edilen Gelirin Varlığı 294 3. Korunan Hukuki Yarar (Suçun Hukuki Konusu) 295 4. Fail 297 5. Mağdur 303 6. Maddi Unsur 303 a. Genel Olarak 303 b. Uluslar Arası Hukuksal Araçlarda Maddi Unsur 304 (1) Malvarlığının Başka Değerlere Dönüştürülmesi veya Transferi (Conversion Or Transfer Of Property) 307 (2) Gizleme veya Farklı Şekilde Gösterme (Concealment And Disguise) 308 (3) Suçtan Kaynaklanan Malvarlığını Edinmek (Acquisition), Ona Malik Olmak (Possession), Muhafaza Etmek (Custody), Kullanmak (Use) ve İdare Etmek (Administration); 309 c. Mukayeseli Hukukta Maddi Unsur 310 7. Manevi Unsur 314 8. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 319 a. Teşebbüs 319 b. İçtima 320 c. İştirak 320 9. Suçu Etkileyen Haller 322 a. Genel Olarak 322 XX b. Ağırlatıcı Sebepler 323 c. Etkin Pişmanlık Halleri 326 10. Müeyyide 326 11. Kovuşturma 330 12. Müsadere 330 a. Genel Olarak 330 b. Müsadere Mevzuatları 333 (1) Genel Olarak 333 (2) Müsadere Mevzuat Modelleri 334 (a) Genel Olarak 334 (b) Başlangıç Modeli (an Elementary Model) 336 (c) Gelişmiş Model (aDeveloped Model) 337 (d) İleri Model (an Advanced Model) 337 (e) Gelecek Modelde Aranılacak Özellikler 338 (3) Mukayeseli Hukukta Müsadere Mevzuatları 338 (a) Amerika Birleşik Devletleri 338 (b) Avustralya 341 (c) Danimarka 342 (d) Kanada 343 - (i) Genel Olarak 343 - (ü) Kanada Ceza Kanunu′nda Yer Alan Hükümler 344 - (iii) Suç Örgütü Kanunu (Sök) ve Kontrollü Uyuşturucular ve Maddeler Kanunu (Kumk) Hükümleri 345 (e) Norveç 346 13. Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması Suçu Bakımından Bazı Ülkeler Mevzuatının İncelenmesi ..347 a. Kanada 347 (1) Ceza Kanunda Düzenlenen Aklama Suçu 347 (2) 1991 Tarihli Suç Gelirleri Kanunu ve 2000 Tarihli Suç Gelirleri (Kara Para Aklama) ve Terörizmin Finansmanı Kanunu 348 XXI (3) Kanada Mali İşlemler ve Raporlar Analiz Merkezi 351 b. Brezilya 351 (1) Mali Eylemler Kontrol Konseyi 353 (2) Brezilya Merkez Bankası (Central Bank of Brazil-Bacen) 353 (3) Yasadışı Eylemlerin İzlenmesi Birimi (Department of Surveillance of illegal Activities) 354 (a) Aklamayı Önlemeye Dair İç Tedbirler 355 (b) İç Yapılanma 355 (c) Müşterini Tam İlkesi 355 (d) İşlemleri Tespit Etmek, Seçmek, Analiz ve Rapor Etmek Prosedürleri 355 (e) Kayıt Tutma 356 (f) Araçlar 356 (g) Eğitim 356 (h) Testler 356 c. Amerika Birleşik Devletleri 356 (1) Genel Olarak 356 (2) Aklama Suçunu Düzenleyen Yürürlükteki Mevzuat ....363 (3) Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Faaliyette Bulunan Kurumlar 365 (a) Genel Olarak 365 (b) Uyuşturucuyla Mücadele Birimi (UMB) (Drug Enforcement Administr ation) 366 (c) Mali Suçlar Soruşturma Şebekesi-FİNCEN (Financial Crimes Enforcement Network) 366 (d) Federal Soruşturma Bürosu 367 (e) Bankacılık Sisteminin Denetimine Yönelik Kuruluşlar 368 - (i) genel olarak 368 - (ii) federal merkez bankası 368 - (iii) para kontrol ofisi 368 XXII (f) Kurumların Banka Gizliliği Yasası Hükümleri Uyarınca Getirilen Yükümlülüklere Dair İç Programları 369 - (i) İç Kontroller 369 - (ii) Sorumlu Personel 370 -(iii) Eğitim 370 (4) Uluslar Arası Kara Para Aklamanın Azaltılması ve Anti-Terörizm Kanunu 370 (a) Genel Olarak 370 (b) Kara Para Aklamanın Önlenmesi Programları 371 (c) Karşılıklı Ve Özel Hesaplar 371 (d) Yabancı Paravan Bankacılık (Shell Banking) İle İlgili Düzenlemeler 372 (e) Özel Önlemler Uygulama 373 (f) Kara Para Aklama Kanununda Yapılan Değişiklikler 373 (g) Bildirim Zorunluluğu Bulunan Raporlar 375 - (i) Genel Olarak 375 - (ii) Nakit İşlem Bildirimi 375 - (iii) Şüpheli İşlem Bildirimi 375 - (iv) İRS Form 8300 375 - (v) Nakit ve Parasal Araçlar Raporu 375 - (vi) Yabancı Banka Hesap Formu 376 d. Romanya 376 e. İsviçre 379 (1) Ceza Kanununda Yapılan Değişiklikler 379 (2) Bankacılık Düzenlemeleri 380 (3) 10 Ekim 1997 Tarihli Mali Sektörde Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi Federal Kanunu (The Federal Act On The Prevention of Money Laundering in the Financial Sector) 381 f. Yunanistan 383 (1) Genel Olarak 383 (2) 2331 Sayılı Kanun 385 XXIII (a) Öncül Suçlar 385 (b) Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması Suçlan 386 (c) Müsadere 387 (d) Mali Kurumlara Getirilen Yükümlülükler 387 g. Çin Halk Cumhuriyeti 388 (1) Genel Olarak 388 (2) Cezai Hükümler 389 (3) Önleyici Hükümler 390 h. Almanya 391 (1) Genel Olarak 391 (2) Alman Ceza Kanununun 261 nci Maddesi 391 (a) Genel Olarak 391 (b) Maddi Unsur 392 (c) Öncül Suçlar 392 (d) Manevi Unsur 394 (e) Müeyyide 394 (3) 25 Ekim 1993 Tarihli Ciddi Suçlardan Elde Edilen Gelirlerin Tespiti Kanunu (The Act On The Detection of Proceeds From Serious Crime) 395 (a) Genel Olarak 395 (b) Yükümlülük Altındaki Kurumlar 395 (c) Müşterinin Kimlik Tespiti 396 (d) Şüpheli İşlem Bildirimi 396 (e) Kanunda Düzenlenen İdari Cezayı Gerektiren Eylemler 397 (4) 8 Ağustos 2002 Tarihli Terörizmin Finansmanı İle Mücadele Ve Kara Para Aklamanın Engellenmesinin İyileştirilmesi Kanunu (The Act On The Improvement of the Suppression Of Money Laundering And Combating The Financing Of Terrorism (Money Laundering Act) 398 (a) Genel Olarak 398 (b) Yükümlülük Altındaki Kurumlar 398 XXIV (c) Müşterinin Kimlik Tespiti 399 (d) Mali İşlem Birimi 399 (e) Şüpheli İşlem Bildirimi 400 (f) Kanunda Yer Alan Cezalar 401 i. Malta 402 (1) Genel Olarak 402 (2) Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi Kanunu 402 (3) 1994 Kara Para Aklanmasının Önlenmesi Tüzüğü 405 j. Norveç 406 k. Portekiz 410 (1) 22 Ocak 1993 Tarih ve 15 Sayılı Kanun 410 (2) 15 Eylül 1993 Tarih ve 313 Sayılı Mali Sisteminin - Kara Paranın Aklanması Amacıyla Kullanımının Önlenmesi Kanunu (The Act On Prevention of The Use of The Financial System For The Purpose of Money Laundering) 411 (3) 2 Aralık 1995 Tarih ve 325 Sayılı Paranın veya Suç Gelirlerinden Elde Edilen Diğer Malvarlıklarının Aklanmasına Karşı Önleyici ve Bastına Tedbirler Kanunu (Preventive And Repressive Measures Against the Laundering of Money and Other Property That Proceed From Criminal Offences) 413 (a) Asya-Pasifık Bölgesi Ülkeleri 414 - (i) Hong Kong 414 -(ii) Japonya 415 - (iii) Singapur 416 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TÜRK HUKUKUNDA SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ AKLAMA SUÇU I. GENEL OLARAK 419 II. BENZER SUÇ TİPLERİYLE MUKAYESE 422 A. GENEL OLARAK 422 XXV B. SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI VEYA KABUL EDİLMESİ SUÇU (TCK m.165) İLE MUKAYESESİ 423 C. SUÇ DELİLLERİNİ YOK ETME, GİZLEME VEYA DEĞİŞTİRME SUÇU (TCK m.281) İLE MUKAYESESİ 426 D. SUÇLUYU KAYIRMA SUÇU (TCK m.283) İLE MUKAYESESİ 427 III. SUÇUN MADDİ KONUSU 428 A. ÖNCÜL SUÇUN İŞLENMİŞ OLMASI 428 1. Genel Olarak.. 428 2. 4208 Sayılı Kanuna Göre Öncül Suç 428 3. 4208 Sayılı Kanun′un Düzenlemesine Getirilen Eleştiriler...430 4. 5237 Sayılı Kanuna Göre Öncül Suç 432 5. Öncül Suç İle Aklama Suçu Arasındaki İlişki 433 a. Öncül Suçun Niteliğinin Aklama Suçu Üzerine Etkileri....433 b. Öncül Suçun ve Aklama Suçunun Zaman Açısından Uygulaması 438 B. ÖNCÜL SUÇTAN GELİR ELDE EDİLMİŞ OLMASI 440 1. 4208 Sayılı Kanuna Göre 440 a. Para 440 b. Para Yerine Geçen Kıymetli Evrak 441 c. Mal 442 d. Gelir 442 e. Dönüştürülmeden Elde Edilen Her Türlü Menfaat 442 2. 5237 Sayılı Kanuna Göre 443 IV. KORUNAN HUKUKİ YARAR 444 V.FAİL 447 VI. MAĞDUR 450 VII. MADDİ UNSUR 450 A. 4208 SAYILI KANUNA GÖRE 450 1. Genel Olarak 450 2. Kara Paranın Değerlendirilmesi 451 XXVI 3. Kara Paranın İktisap Edilmesi 452 4. Kara Paranın Bulundurulması 453 5. Kara Paranın Kullanılması 453 6. Kara Paranın Kaynağının, Niteliğinin, Zilyedinin veya Malikinin Değiştirilmesi veya Gizlenmesi 454 7. Kara Paranın Sınır Ötesi Harekete Tabi Tutulması veya Sınır Ötesi Hareketin Gizlenmesi 457 8. Öncül Suçların Hukuki Sonuçlarından Failin Kaçmasına Yardımcı Olmak Amacıyla Kara Paranın Kaynağının veya Yerinin Değiştirilmesi 457 9. Öncül Suçların Hukuki Sonuçlarından Failin Kaçmasına Yardımcı Olmak Amacıyla Kara Paranın Transfer Yoluyla Aklanması 458 10. Öncül Suçların Hukuki Sonuçlarından Failin Kaçmasına Yardımcı Olmak Amacıyla Kara Paranın Tespitini Engellemeye Yönelik Fiiller 458 B. 5237 SAYILI KANUNA GÖRE 459 1. Genel Olarak 459 2. Yurt Dışına Çıkarma 460 3. Çeşitli İşlemlere Tabi Tutma 463 VIII. MANEVİ UNSUR 464 A. 4208 SAYILI KANUNA GÖRE 464 B. 5237 SAYILI KANUNA GÖRE 467 IX. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 473 A. TEŞEBBÜS 473 B. İÇTİMA 474 C. İŞTİRAK 476 X. SUÇU ETKİLEYEN HALLER 476 A. GENEL OLARAK 476 B. AĞIRLATICI SEBEPLER 477 1. Suçun Kamu Görevlisi veya Meslek Sahibi Tarafından İşlenmesi 477 XXVII 2. Örgüt Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmiş Olması 478 C. CEZASIZLIK HALİ 478 XI. MÜEYYİDE 479 XII. KOVUŞTURMA 482 XIII. MÜSADERE 485 A. GENEL OLARAK 485 B. 765 SAYILI KANUNUNDA DÜZENLENEN MÜSADERE HÜKÜMLERİ 487 C. 4208 SAYILI KANUNDA DÜZENLENEN MÜSADERE HÜKÜMLERİ 490 D. 5237 SAYILI KANUNDA DÜZENLENEN MÜSADERE HÜKÜMLERİ 492 1. Eşya Müsaderesi 493 2. Kazanç Müsaderesi 497 3. Eşya Müsaderesi ve Kazanç Müsaderesi İle İlgili Hükümlerin Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması Suçu Açısından Değerlendirilmesi 499 4. Müsadere Usulü 500 SONUÇ 503 KAYNAKÇA 513