Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ocak (136)      Aralık (153)      Kasım (137)      Ekim (55)

Spor Hukuku ( Spor Hukuku Temel Metinleri )

Spor Hukuku ( Spor Hukuku Temel Metinleri )Sayfa Sayısı
:  
371
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2007
ISBN NO
:  
978-9944-135-09-2

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER V I. SPOR-HUKUK İLİŞKİSİ VE SPORUN HUKUKU 1 A. SOSYAL DÜZEN VE TOPLUMSAL DAVRANIŞ KURALLARI 1 B. HUKUK KAVRAMI 2 1. Günlük Dilde Hukuk Kavramı 2 2. Bilimsel Açıdan Hukuk Kavramı 2 3. Hukukun Amaçları 5 C. MÜEYYİDE KAVRAMI 5 1. Müeyyide Türleri 7 a. Özel Hukuk Müeyyideleri 7 aa.Cebri İcra 7 bb. Tazminat 7 cc. Hükümsüzlük 8 dd. Yokluk 8 ee. Butlan 8 ff. Tek Taraflı Bağlamazlık 9 b. Kamu Hukuku Müeyyideleri 9 aa. Ceza Hukuku Müeyyideleri 9 bb. Anayasa Hukuku Müeyyideleri 10 cc. Uluslararası Hukuk Müeyyideleri 10 dd. İdare Hukuku Müeyyideleri 11 D. BİR İNSAN EYLEMİ OLARAK SPOR 12 E. SPOR HUKUKU 15 l.Spor-Hukuk İlişkisi 15 2. Spor Hukuku ve Niteliği 17 a. Spor Hukukunun Tanımı 17 b. Spor Hukukunun Niteliği 18 F. BİR HAK OLARAK SPOR 20 1. Hak Kavaramı 20 a. Kamusal Haklar 21 b. Özel (medeni) Haklar 22 2. Sporun Kamusal Haklar İçindeki Yeri 23 aa. Spor Hakkı 23 bb. Spor Hakkının Sınırlandırılması 25 3. Sporun Medeni Haklar İçindeki Yeri 26 a. Bir Kişilik Hakkı Olarak Spor 26 b. Spor Hakkının Hukuksal Koruması 27 aa. Hakkın Sınırlandırılmasına Karşı Koruma 27 bb. Kişilik Değerlerinin İhlâline Karşı Koruma 32 4. Kişiliğin Korunması İçin Açılabilecek Davalar 33 a. Savunma Davaları 34 b. Tazminat Davaları 35 aa. Hukuka Aykırı Bir Saldırının Olması 35 bb. Zarar Verenin Kusurlu Olması 38 cc. Zararın Gerçekleşmiş Olması 39 dd. Nedensellik Bağı 39 5. Çalışma Hakkı Olarak Spor 39 a. Sözleşme Hürriyeti ve Spor 39 b. Spor Sözleşmesi (Hizmet Sözleşmesi) 41 aa. Hizmet Sözleşmesi Olarak Spor 41 bb. Hizmet Sözleşmesinin Hukuki Niteliği Özellikleri 43 cc. Hizmet Sözleşmesinde İşçinin Borçlan 44 dd. Hizmet Sözleşmesinde İş Sahibinin Borçları 45 ee. Hzimet Sözleşmesinin Sona Ermesi 47 6. Sporda Sendikal Haklar 48 a. Sendika Hakkı 48 b. Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt Hakkı 50 aa. Toplu İş Sözleşmesi 50 bb. Grev ve Lokavt 50 7. Sporda Amatörlük ve Profesyonellik 51 a. Profesyonel Spor Dalı 51 b. Profesyonel Sporcu 52 II. SPORUN ÖZNELERİ (KİŞİLERİ) 55 A. HUKUKTA KİŞİ KAVRAMI 55 1.Gerçek Kişiler 55 2.Tüzel Kişiler 56 a. Özel Hukuk Tüzel Kişileri 57 b. Kamu Hukuku Tüzel Kişileri 58 B. SPORUN GERÇEK KİŞİ ÖZNELERİ 58 1. Sporcular 58 2. Teknik Direktörler 59 3. Antrenörler 60 4. Hakemler 60 5. Yöneticiler 61 6. Gözlemciler 61 7. Menajerler 61 8. Taraftarlar 62 C. SPORUN TÜZEL KİŞİ ÖZNELERİ 63 1. Kulüpler 63 a.Dernek 64 aa. Kuruluş ve Üyelik 65 bb. Derneğin Organları 67 cc. Derneğin Sona Ermesi 68 b.Spor Kulübü Olarak Dernek 69 aa. Kuruluşu 70 bb. Spor Kulübünün Organları 75 c. Spor Kulübü Olarak Şirket 79 2. Federasyonlar 80 a. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Bünyesindeki Federasyonlar 82 aa. Federasyonların Kuruluşu 82 bb.Federasyonun Organları 85 cc. Özerk Federasyonlar 93 b. Türkiye Futbol Federasyonu 95 aa. Federasyonun Görevleri 96 bb. Futbol Federasyonunun Teşkilatı 97 1) Genel Kurul 97 2) Başkan 99 3)Yönetim Kurulu 100 4) Denetleme Kurulu 102 5)Tahkim Kurulu 102 6) Merkez Hakem Kurulu 103 7) Yan Kurullar 103 8) İdari Birimler 104 9) Yurtiçi ve Yurtdışı Teşkilat 104 cc. Federasyonun Bütçesi, Gelirleri ve Giderleri 104 c.Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 106 aa. Genel Müdürlüğün Görevleri ve Gelirleri 106 bb. Genel Müdürlüğün Teşkilatı 108 III. SPORDA DİSİPLİN 109 A. AMATÖR SPORDLARDA DİSİPLİN 110 1. Ceza Kurulları 110 a. Merkez Ceza Kurulu 110 b. Genel Müdürlük Ceza Kurulu 111 c. İl ve İlçe Ceza Kurulları 111 2. Cezalar ve Suçlar 112 a. Cezalar 112 aa. İhtar Cezası 112 bb. Yarışmadan Men Cezası 113 cc.Hak Mahrumiyeti Cezası 113 dd. Saha Olaylarına İlişkin Cezalar 114 ee. Puan İndirme Cezası 114 ff. Küme Düşürme Cezası 114 b.Suçlar 114 aa. Teşkilata Karşı İşlenen Suçlar 114 bb. Teşekküllere Karşı İşlenen Suçlar 118 cc. Yöneticilere Karşı İşlenen Suçlar 119 dd. Yarışmada Görevlendirilen Hakem, Gözlemci, Temsilci, Saha Komiseri ve Sair Teşkilat Mensuplarına Karşı İşlenilen Suçlar 119 ee. Sporculara Karşı İşlenen Suçlar 120 ff. Yarışmalarda Görevlendirilen Hakem, Gözlemci, Temsilci ve Saha Komiserlerinin Suçlan 121 3. İdarî Tedbirler 122 4. Cezayı Etkileyen Durumlar 123 5. Soruşturma 123 6. Karar ve İtiraz 125 B. FUTBOLDA DİSİPLİN 126 1. Disiplin Kurulları 126 a. Kuruluşu 126 b. Görevleri 127 c.Çalışma Usulü 127 d. İl Disiplin Kurulları 128 2.Disiplin Cezalan 129 3. Disiplin Suçları 130 4. Cezaya Etki Eden Durumlar 134 5. Soruşturma ve Karar 134 6. Kararın Niteliği ve İtiraz 136 IV. SPORDA DOPİNG 138 A. DOPİNG TANIMI 140 B. MADDELERİN TASNİFİ 142 l.Kullanımı Yasak Maddeler 142 a .Uyarıcılar 142 b. Narkotik Ağrı Kesiciler 142 c. Ambolik Ajanlar 142 d. İdrar Söktürücüler 143 e. Pebdit Hormanlar ve Benzerleri 143 f. Anti-Östrejenik Aktivite Gösteren maddeler 144 g. Maskeleyici Ajanlar 144 2. Kullanımı Yasak Yöntemler 144 a. Oksijen Transferi 144 b. Farmakolojik, kimyasal ve fiziksel uygulamalar 144 c.Gen dopingi 144 3. Kullanımına Sınırlı İzin verilenler 144 a. Alkol 144 b. Kannabinoidler 145 c. Lokal Anesteziler 145 d. Glukokortikosteroidler 145 e. Beta-Blokerler 145 C. DOPİNG KONTROLÜ 150 1. Doping Kontrol Çeşitlen 150 a. İlan Edilmiş Doping Kontrolü 150 b. İlan Edilmemiş Doping Kontrolü 150 2. Doping Kontrol Yöntemi 150 D. DOPİNGİN HUKUKİ SONUÇLARI 153 1. Amatör Sporlarda 153 2. Futbolda 154 V. SPORCULARIN TESCİL VE TRA1 ..sFERLERİ 156 A. TESCİL VE LİSANS 156 1. Amatör Sporcularda Tescil ve Lisans 156 a. Tanımlar 157 b. Tescil ve Lisansa İlişkin Kurallar 157 c. Tescil Başvuru Şartlan ve Tescil 158 2. Futbolda Tescil 159 a. Tescil 160 b. Profesyonellik 161 B. TRANSFER 163 1. Amatör Sporcuların Transferi 164 a. Kurallar 164 b.Transfer Çeşitleri 164 c.Transferde Özel Durumlar 167 2. Futbolda Transfer 168 a. Transfer Türleri 169 b. Kulüplerarası Transfer 170 aa. Sözleşme Bitiminde Transfer 170 1) Transfer Dönemi 171 2) Transfer Ücreti 171 3)Bonservis Bedeli 172 4)Yetiştirme Tazminatı 172 bb. Sözleşme Devam Ederken Transfer 173 VI. SPORDA HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU 176 1. Spor Kuralları İçindeki Eylemler 177 2. Hukukî Sorumluluk 178 3.Cezaî Sorumluluk 180 VI. SPORDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ 183 A. SPOR MEVZUATINDAKİ DÜZENLEMELER 183 1. Düzenlemelerin İçeriği 183 2. Değerlendirme 185 B. 5149 SAYILI KANUNUN 186 1. Amaç ve Kapsam 186 2. Güvenliği Sağlamaya Yönelik Tedbirler 187 a. Spor Alanlarının Düzenlenmesi 187 b. Saha Güvenliği 188 c. Müsabaka Güvenliği 188 3. Sorumluluklar 189 a. Ev Sahibi Spor Kulüplerinin Sorumlulukları 189 b. Federasyonların Görev ve Sorumlulukları 189 c. Taraftar Dernekleri 189 d. Taraftar Temsilcileri 190 4. Fiiller 190 a. Satılması, Kullanılması ve Taşınması Yasak Olan Madde ve Cisimler 190 b. Çirkin ve Kötü Tezahürat 190 c. Seyir Güvenliğini İhlâl 191 d. Usulsüz Bilet Satışı 191 e. Yasak Beyan ve Demeçler 191 f.Yayın Yasağı 191 g. Yasak Fiiller 191 5. Cezalar 192 a. Kullanılması ve Taşınması Yasak Olan Maddeleri Kullanma ve Taşıma 192 b.Tedbirler 192 c. Usulsüz Bilet Satma 193 d. Yasak Beyan ve Demeç Verme 193 e. Yayın Yasağı 193 f. Yasaklara Uymama 193 g. Spor Alanlarının Zarara Uğraması 194 h. Şiddet Olaylarının Vuku Bulması 194 EKLER: SPOR HUKUKU TEMEL METİNLERİ 195 1. 3289 SAYILI GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 195 2. 3813 SAYILI TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 214 3. 5149 SAYILI SPOR MÜSABAKALARINDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN 227 4. GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR FEDERASYONLARININ TEŞKİLATI ÇALIŞMA, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ 237 5. SPORCU LİSANS, TESCİL, VİZE VE TRANSFER YÖNETMELİĞİ 246 6. TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONUMUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR ANA STATÜ 256 7. AMATÖR SPOR DALLARI CEZA YÖNETMELİĞİ 279 8. FUTBOL DİSİPLİN TALİMATI 301 9. PROFESYONEL FUTBOL VE TRANSFER TALİMATI 320 10. FUTBOL KULÜPLERİ TESCİL TALİMATI 340 11. GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR KULÜPLERİ YÖNETMELİĞİ 344 12. FUTBOLDA DOPİNGLE MÜCADELE TALİMATI 360 YARARLANILAN KAYNAKLAR 371