Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (59)      Nisan (92)      Mart (138)      Şubat (201)

Sorumluluk Sigortacısının Doğrudan Davada Dayanabileceği Savunmalar

Sorumluluk Sigortacısının Doğrudan Davada Dayanabileceği Savunmalar

- Vedat Kitapçılık

Sayfa Sayısı
:  
118
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2012
ISBN NO
:  
978-605-4446-51-3

65,00 TL

6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanununa GöreSORUMLULUK SİGORTACISININ DOĞRUDAN DAVADA DAYANABİLECEĞİ SAVUNMALARYrd. Doç. Dr. Serdar ACAR- Yorum İlkeleri

- Sigortalının Savunmaları

- Sigorta Sözleşmesinden Doğan Savunmalar

- Birden Fazla Sigortacıya Dava AçılmasıİÇİNDEKİLER

§ L Giriş 3

§ 2. Yorum tikeleri 6

I. Yabancı Hukuka Tabi Sorumluluk Sigortalan 6

Uygulanacak Hükümler ve Bunların Kuvveti

1- TTK, m.l478’in Emredici Hüküm Olup Olmadığı 9

2- Sorumluluk Sigortasının Kime Teminat Sağladığı 15

1- TTK, m. 1473 Açısından 16

2- TTK, m. 1481 Açısından

3- TTK, m. 1454 Açısından 19

3- Dava Hakkı ve Davaya Konu Hak Ayrımı 29

a) Genel Olarak 29

b) Dava Hakkı ve Muacceliyet 31

c) Davaya Konu Hak ve Riziko Tanımı 36

4- İşveren Sorumluluk Sigortalan 40

5- Zorunlu Sorumluluk Sigortalan 41

6- Reasürans 44

§ 3. Sigortalının Savunmalan 49

1- Genel Olarak 49

2- Sorumluluk İlişkisinden Doğan Savunmalar ..51

3- Kişisel Savunmalar 54

4- Sorumluluğu Değiştiren Sözleşmeler 55

§ 4. Sigorta Sözleşmesinden Doğan Savunmalar 57

I. TTK, m.l473-1485’te Sayılan Savunmalar 57

A) Sigorta Bedeli 57

1) Garame 57

2) Kısmi Ödemeler 58

3) Muafiyetler 60

4) Mahkeme Masraflan 61

B) Zamanaşımı 62

C) Sözleşmede Öngörülen Olay 66

D) Sigorta Süresi İçinde Gerçekleşen Olay 66

E) Sigortalının Kastı ve Geçerli Olmayan Sigorta 75

1- Takas 77

2- Bildirim Görevi 78

3- Zarar Görenin Bilgi Verme Görevi 80

4- Halefiyet Hakkına Zarar Verme 81

1- Diğer Görev İhlâlleri 82

a) Genel Olarak 82

b) Sözleşme Yapıldığı Sıradaki Beyan Görevi 84

c) Sözleşme Süresince Beyan Görevi 91

d) Koruyucu Önlemler Alma Görevi 92

e) Zararın Gerçekleştiği Yerde Değişiklik Yapmama Görevi 93

f) Sözleşme ile Öngörülen Diğer Görevler 94

2- Prim Ödememe 94

§ 5. Birden Fazla Sigortacıya Dava Açılması 99

1- Genel Olarak 99

2- Bu İhtimale Özgü Savunmalar 100

§ 6. Üçüncü Kişinin Bilgi Alma Hakkı 110

§ 7. Sonuç 113

KAYNAKÇA 116