Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Sorularla Sigorta Tahkim

Sorularla Sigorta TahkimSayfa Sayısı
:  
256
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2017
ISBN NO
:  
978-605-152-537-2

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...Bu kitapta, Sigorta Tahkim Komisyonu nezdindeki yargılamada uyulması beklenen usul kuralları ve Trafik Sigortası kapsamında meydana gelen uyuşmazlıklardaki uygulama sorunları değerlendirilmeye çalışılmıştır. Asıl amacımız, Komisyon'a yapılan başvurularda uyuşmazlık tarafı olan başvuru sahipleri, vekilleri, sigorta kuruluşları ve vekillerine yardımcı olmaktır. Bu düşünce ile özellikle uygulamadan örneklere yer verilmiş, baskı tarihine kadar meydana gelen gelişmeler ulaşılabildiği kadarıyla değerlendirilmiş ve esere işlenmiştir. Eserin alanında yegane başvuru kaynaklarından biri olmasının yüklediği sorumluluk gereği titiz bir çalışma yürütülmeye çalışılmıştır. Özellikle yapılan mevzuat ve Genel Şartlar değişiklikleri ile ilgili açıklamalar her kesimin anlayabileceği şekilde basit bir dil ile yapılmıştır.(ARKA KAPAKTAN)


 


İÇİNDEKİLER


 


GİRİŞ


Birinci Bölüm 


I. SİGORTA KAVRAMI


1. Sigorta Hukuku 


2. Sigorta Sözleşmesi, Niteliği ve Uygulanacak Hukuk


 


İkinci Bölüm 


I. SİGORTA TAHKİM USULÜNE İLİŞKİN SORULAR


1. Sigorta Tahkim Komisyonu nedir?


2. Sigorta Tahkim Sistemi ile Adli Yargı Sisteminin farkları nelerdir? 


3. Sigorta Tahkim Sisteminde esas alınan yasal düzenlemeler nelerdir?


4. Sigorta Tahkim yolunun hukuki niteliği nedir?


5. Sigorta tahkim komisyonu'na üye olan kuruluşlar hangileridir?


6. Sigorta Tahkim Komisyonu'na başvuru için uyuşmazlık tarafları arasında "Tahkim Anlaşması" yapılması gerekli midir?


7. Sigorta Tahkim Komisyonu'na kimler başvurabilir?


8. Sigorta Tahkim Komisyonu'nun merkezi nerededir? Komisyon'a başvuru için merkeze gelmek şart mıdır?


9. Sigorta Tahkim Komisyonu'na başvuru ücretleri ne kadardır?


10. Adli mahkemelere veya Tüketici Hakem Heyetlerine başvurudan sonra Sigorta Tahkim Komisyonu'na başvurulabilir mi?


11. Sigorta Tahkim Komisyonu'nun yapısı nasıldır?


12. Raportörlerin görev ve sorumlulukları nelerdir?


13. Raportörün dosyayı inceleme süresi ne kadardır?


14. Dosyanın raportör incelemesi aşamasında sonuçlanmasının etkileri nelerdir?


15. Raportörün dosyayı kapatma yetkisi bulunmakta mıdır?


16. Sigorta Hakemi kimdir? Sigorta Hakemi olmak için aranan şartlar nelerdir?


17. Sigorta Hakem görevlendirmesi (ataması) nasıl yapılmaktadır?


18. Uyuşmazlıklara görevlendirilecek sigorta hakem sayısı neye göre belirlenir?


19. Uyuşmazlığa bakan sigorta hakemi sayısı sonradan artabilir mi?


20. Sigorta Hakeminin reddi/çekilmesi mümkün müdür?


21. Sigorta Hakeminin reddedilme usulü nasıldır?


22. Sigorta Hakeminin görevden yasaklanması mümkün müdür?


23. Uyuşmazlık dosyalarının sigorta hakem/hakem heyetine iletilmesi nasıl olmaktadır?


24. Sigorta Tahkim Sisteminde bir sigorta uyuşmazlığının yargılama süresi ne kadardır? Bu süre uzatılabilir mi?


25. Sigorta Tahkim Sisteminde yargılama usul ve esasları nasıldır?


26. Sigorta Tahkim Sisteminde "Taleple Bağlılık İlkesi" nedir?


27. Sigorta Tahkim Komisyonu'na başvurmadan sigorta kuruluşuna başvurulması gerekir mi? Bunun bir süresi var mıdır?


28. Yargılama süresince sigorta hakem/hakem heyeti tarafından verilen sürelerin hukuki niteliği nedir?


29. Sigorta Hakem/Hakem heyetinin yargılamaya ilişkin belgeleri tebliğ usulü nasıldır?


30. Yargılama sırasında görevlendirilen bilirkişi ücretinin ödenmediği takdirde uyuşmazlık dosyası nasıl ilerlemektedir?


31. Sigorta Tahkim nezdinde alınan bilirkişi raporlarının delil olarak niteliği nedir?


32. Değer kaybı ve hasar uyuşmazlıklarında sigorta eksperleri muhakkak sigorta kuruluşu tarafından seçilmek zorunda mıdır? Sigorta kuruluşu tarafından seçilen eksperin yaptığı incelemenin tarafsızlığı nasıl olmaktadır?


33. Sigorta Tahkim Sisteminde bilirkişi raporu alma usulü nasıldır? 


34. Sigorta Tahkim Sisteminde alınan bilirkişi raporlarına itiraz edilebilir mi?


35. Sigorta Tahkim yargılamasında ıslah usulü nasıldır?


36. Sigorta Hakem/Hakem Heyeti ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz kararı verebilir mi?


37. Sigorta Tahkim yargılaması üçüncü kişilere ihbar edilebilir mi? Sigorta Tahkim yargılamasına müdahil olmak mümkün müdür?


38. Sigorta Hakemlerinin müzekkere yazma yetkisi var mı?


39. Sigorta Hakemleri duruşma yapabilir mi?


40. Sigorta Tahkim Sisteminde sigorta hakemleri keşif yoluna başvurulabilir mi?


41. Sigorta Tahkim Sisteminde, başvurudan feragat edilmesi mümkün müdür?


42. Yargılama sırasında tarafların sulh olması mümkün müdür? Sulh olmaları halinde yargılama giderleri nasıl hesaplanmalıdır?


43. Sigorta Tahkiminde "Kabul" mümkün müdür? Mümkünse yargılama giderleri kim tarafından ödenir?


44. Sigorta Tahkiminde vekalet ücreti talep edilmediği hallerde, lehe vekalet ücretine hükmedilebilir mi? 


45. Sigorta Tahkiminde vekalet ücreti nasıl hesaplanmaktadır?


46. Sigorta Tahkimde yargılama giderleri nasıl hesaplanmaktadır?


47. Sigorta Tahkim Komisyonu'na başvuru tarihinden sonra sigorta kuruluşunun, başvuru sahibine kısmi ödeme yapması halinde vekalet ücreti ve yargılama gideri nasıl hesaplanmalıdır?


48. Uyuşmazlık Hakem/Hakem Heyeti kararlarına karşı "kanun yolları" nelerdir?


49. Sigorta Tahkim Komisyonu nezdinde kesin kararlar nelerdir?


50. İtiraza tabi kararlar hangileridir? İtiraz usulü nasıldır?


51. İtiraz hakem heyeti kararları ne kadar sürede ve ne şekilde karara bağlamaktadır?


52. Sigorta Tahkim Hakemi kararlarına karşı istinaf yoluna başvurulabilir mi?


53. Sigorta Hakem kararlarına karşı iptal davası açılabilir mi?


54. Sigorta Tahkim kararlarının infazı nasıl olmaktadır?


55. Sigorta Hakem kararlarının tavzihi ve tashihi talep edilebilir mi?


56. Sigorta Hakemlerinin tamamlayıcı karar verme yetkisi var mıdır?


57. Sigorta uyuşmazlıklarında "Arabuluculuğun" zorunlu hale gelmesi halinde yine de Sigorta Tahkim Komisyonu'na başvuru mümkün olabilecek mi?


58. Güvence Hesabı nedir? 


59. Hangi hallerde Güvence Hesabı'na başvuru yapılabilir?


 


II. TRAFİK SİGORTASI KAYNAKLI UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN SORULAR 


60. Karayolları Trafik Kanunu kapsamında "İşleten" kimdir?


61. Karayolları Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası nedir? 


62. Trafik Sigortası Poliçesi kapsamında hangi hususlar teminat altına alınmaktadır?


63. Trafik Sigortası kapsamında teminat dışı bırakılmış olan zararlar nelerdir?


64. Trafik Sigortası poliçesinden "kazanç kaybı" talep edilebilir mi?


65. Trafik Sigortası poliçesinden kimler yararlanabilir?


66. Trafik Sigortası sigortasının yer bakımından uygulama alanı neresidir?


67. Üçüncü kişi doğrudan doğruya Trafik Sigortası Sigortacısına başvurabilir mi?


68. Trafik Sigortası poliçesinden kaynaklanan zararı talep edebilmek için kaza ile zarar arasındaki illiyet bağı nasıl belirlenmektedir?


 


III.DEĞER KAYBI VE HASAR TAZMİNAT TALEPLERİNE İLİŞKİN SORULAR


69. Değer Kaybı talepleri hangi sigorta poliçesinden talep edilmelidir?


70. Değer Kaybı zararının hesaplanması için hangi esaslar dikkate alınmaktadır?


71. 01.06.2015 yürürlük tarihli Trafik Sigortası Genel Şartları uyarınca hangi hususlar değer kaybı zarar kalemi içerisinden çıkarılmıştır? 


72. 01.06.2015 yürürlük tarihli Trafik Sigortası Genel Şartları ile gelen değişiklikler nelerdir? Uygulamada yeni genel şartların gelmesi ile neler olmuştur?


73. Sigortacının rücu hakkı nedir? 


74. Trafik Sigortasının sigortacısının, sigorta ettirene karşı rücu hakkı var mıdır? Varsa bu hangi hallerde gerçekleşmektedir?


75. Sigorta ettiren/sigortalının başvuru öncesi aracında meydana gelen hasar veya değer kaybını tespit ettirmek için eksper görevlendirmiş ise bu eksper ücreti kim tarafından ödenmelidir?


76. Eksper ücret aralığı nasıldır? 


77. Trafik Sigortası Poliçesinden kaynaklanan tazminatların hesabında kanunen üçüncü kişi sayılanların kusur oranı ne kadar önemlidir?


78. Maddi Hasarlı Trafik Kaza Tespit Tutanağının hukuki niteliği nedir? Bağlayıcılığı nasıldır?


79. Maddi Hasarlı Kaza Tespit Tutanağı Nasıl Tutulmalıdır?


80. Trafik Kaza Tespit Tutanağına İtiraz edilebilir mi?


81. Meydana gelen trafik kazasında kusur oranları nasıl belirlenir? Kusur oranlarına elektronik ortamda ulaşım mümkün müdür?


82. Kiralık araçlarda değer kaybı değerlendirmesi Sigorta Tahkim nezdinde nasıl sonuçlanmaktadır? 


83. Değer Kaybı ve Hasar Tazminatı talepleri için ilgili sigorta kuruluşu ve Sigorta Tahkim Komisyonu başvuruları için sunulması gereken belgeler nelerdir?


84. Trafik Sigortası poliçesinden kaynaklanan tazminat talepleri için zamanaşımı ne zaman başlamaktadır?


85. Uzamış zamanaşımı nedir? Hangi durumlarda uygulanır?


86. STK'ya başvuru yapılması zamanaşımı süresini keser mi?


87. Trafik Sigortası poliçesinden kaynaklanan tazminat taleplerinde sigorta kuruluşu ne zaman temerrüde düşmektedir?


88. Trafik Sigortası gereği maddi tazminat taleplerinde sigortacıyı temerrüde düşürmek için istenen belgeler nelerdir?


89. Sigorta kuruluşunu temerrütten kurtaran anlaşmalar yapmak mümkün müdür?


90. Sigorta kuruluşunun temerrüdü halinde uygulanacak faiz türü nedir?


91. Sigorta kuruluşu, Trafik Sigortası poliçesinden kaynaklı tazminat taleplerinde hangi hallerde avans faizinden sorumlu olur?


92. Başvuru sahibinin STK nezdinde görülen uyuşmazlığında faiz talep etmemesi halinde, hakemin kendiliğinden faize hükmetmesi mümkün müdür?


93. Trafik Sigortası sigortacısına başvurmadan, sigortacıya karşı açılan davalarda temerrüt tarihi ne zaman olacaktır?


94. Başvuru sahibine kısmi ödeme yapılması halinde sigorta kuruluşu ne zaman temerrüde düşmektedir?


95. Sigortacıya başvuruda eksik belge sunulması halinde sigortacının temerrüt tarihi ne zaman olacaktır?


96. Sigortacının ödemesi gereken tazminat miktarının sınırı nedir?


 


IV. BEDENSEL ZARARLARDA TRAFİK SİGORTASI SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN SORULAR


97. Trafik Sigortası kapsamında teminat altına alınan bedensel zararlar nelerdir?


98. Bedensel Zararlar için sigortacı olan sigorta kuruluşuna ve ardından STK'ya başvuruda hangi belgeler sunulmalıdır?


99. Sürekli İş Göremezlik (Sakatlık) Tazminatı nedir, hangi hallerde alınır?


100.Sürekli Sakatlık tazminatının hesaplanmasında neler dikkate alınmaktadır?


101.Tazminat hesaplamasında zarar görenin geliri belirlenemiyorsa tazminat hesabı nasıl yapılmaktadır?


102.Sürekli sakatlık tazminatı için gereken sağlık raporu hangi esaslara tabidir?


103.Sigorta Tahkim yargılaması sırasında sürekli sakatlık tazminatı talebine ilişkin uyuşmazlıklarda "sürekli" özürlü sağlık kurulu raporunun başvuru sahibi tarafından dosyaya getirilmemesi halinde ne olur?


104.Geçici İş Göremezlik Tazminatı nedir? Trafik Sigortası poliçesi teminatları dahilinde midir?


105.Tedavi giderleri Trafik Sigortasının Sigortacısından talep edilebilir mi?


106.Bakıcı Giderleri Trafik Sigortasından talep edilebilir mi?


107.Destekten yoksun kalma tazminatı nedir? Trafik Sigortası teminatı kapsamında mıdır?


108.Kimler destekten yoksun kalma tazminatını talep edebilir?


109.Destekten Yoksun Kalma Tazminat talebi için hangi belgeler sunulmalıdır?


110.Destekten Yoksun Kalma Tazminatı neye göre hesaplanmaktadır?


111.Birden fazla kişi destekten yoksun kalmışsa, Destekten Yoksun Kalma Tazminatı için Sigortacıya ve ardından STK'ya birlikte başvurmaları zorunlu mudur?


112.Araç işleteninin/Sürücünün kusuru ile trafik kazasına neden olması ve ölmesi halinde, yakınları destekten yoksun kalma tazminatını talep edebilirler mi?


113.Cenaze ve Defin Gideri Trafik Sigortası sigortacısında talep edilebilir mi? 


114.Bedensel Zarar ve Ölüm Hallerinde Tazminat hesaplamalarında hangi yaşam tablosu kullanılmalıdır?


115.Tazminat hesaplamalarında "Garameten Paylaşım İlkesi" nedir? Sigorta Tahkim Uyuşmazlıklarında görünümü nasıldır?


116.Hatır Taşıması nedir? Trafik Sigortası kapsamında mıdır? Sigorta Tahkiminde hatır taşımasına ilişkin kararlar ne yöndedir?


117.Hatır taşıması halinde mutlaka tazminattan indirim yapılmakta mıdır?


118.Müterafik (Birlikte) Kusur nedir? Müterafik kusur indirimi hangi hallerde yapılır? Sigorta Tahkim Kararlarında müterafik kusur indirimi nasıldır?


119.01.06.2015 tarihli GŞ değişikliği ile 26.04.2016 tarihli KTK değişikliği arasındaki döneme ilişkin uygulama sorunları nelerdir?


120.Ruhsatları iptal edilen veya iflas eden sigorta kuruluşlarından nasıl tazminat talep edilmektedir?


 


EKLER 


EK-1 Danıştay Kararları


EK-2 Süre Uzatım Muvafakati


EK-3 Örnek Ara Karar ve Görev Başlangıç Belgesi 


EK-4 Sigorta Tahkim Komisyonu Başvuru Formu


EK-5 Sigorta Tahkim Komisyonu İtiraz Başvuru Formu


EK-6 Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası Genel Şartları


KAYNAKÇA