x
Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Haziran (39)      Mayıs (108)      Nisan (73)      Mart (140)

Sorularla Pratik Ticaret Hukuku ( Başlangıç Hükümleri, Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri )

Sorularla Pratik Ticaret Hukuku ( Başlangıç Hükümleri, Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri )Sayfa Sayısı
:  
325
Kitap Ölçüleri
:  
16X24
Basım Yılı
:  
2015
ISBN NO
:  
9786054847839

555,00 TL

 
Soner ALTAŞ  

İÇİNDEKİLER

  ÖNSÖZ.. V Kısaltmalar VII İÇİNDEKİLER.. IX

Birinci Bölüm

TİCARİ İŞLETME, TACİR, TİCARİ DAVA 1. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kaç kitaptan oluşur?. 1 2. Ticari işletme nedir?. 1 3. Gerçek kişi tacir kime denir?. 2 4. Kimler tacir gibi sorumlu olur?. 2 5. Küçük ve kısıtlılar tacir sayılır mı?. 2 6. Ticaret yapmaları yasaklanan kişiler tacir sayılır mı?. 2 7. Hangi kişiler tüzel kişi tacir sayılır?. 2 8. Tüzel kişilikleri olduğu halde hangi kişiler tacir sayılmaz?. 3 9. Tacir olmanın hükümleri (sonuçları) nelerdir?. 3 10. Ticari iş karinesi nedir?. 3 11. Hangi davalar ticari dava sayılır?. 4 12. Ticari davalara hangi mahkemeler bakar?. 4 13. Teselsül karinesi nedir?. 5 14. Ticari işlerde faiz oranı nasıl belirlenir?. 5 15. Ticaret sicili hangi merci tarafından tutulur?. 5 16. Ticaret sicili teşkilatı kimlerden oluşur ve kim tarafından yönetilir?. 5 17. Ticaret sicilinin tutulmasından doğan zararlardan kim sorumludur?. 6 18. Ticaret sicili personelinin cezaî sorumluluklarına gidilebilir mi?. 6 19. Ticaret sicili teşkilatını hangi kurum denetler?. 6 20. Ticaret siciline tescil nasıl yapılır?. 6 21. Ticaret siciline kimler tescil başvurusunda bulunabilir?. 6 22. Tescil edilen olgulardaki değişiklikler de tescil ettirilir mi?. 8 23.Tescil edilen hususlar üçüncü kişiler hakkında ne zaman hukuki sonuç doğurur?  9 24. Tescili talep süresi kaç gündür?. 9 25. TTK’ya göre hangi hususların tescil ettirilmesi zorunludur?. 9 26. Ticari işletmenin ve şubelerinin tescil ettirilmesi zorunlu mudur?. 13 27. Ticaret unvanı nasıl oluşturulmalıdır?. 13 28. Ticari işletmeye ilişkin işlemlerde unvanın kullanılması zorunlu mudur?. 16 29. Ticaret unvanının işletmede gösterilmesi zorunlu mudur?. 16 30. Ticai mektuplarda ve belgelerde hangi bilgilerin gösterilmesi zorunludur?. 16  

İkinci Bölüm

TİCARET ŞİRKETLERİ, ŞİRKETLER TOPLULUĞU 31. Ticaret şirketlerini sayınız. Bunlardan hangileri şahıs, hangileri        sermaye şirketidir?. 19 32. Ticaret şirketlerine hangi unsurlar sermaye olarak konulabilir?. 19   KOLLEKTİF ŞİRKET.. 20 33. Kollektif şirketi tanımlayınız. 20 34. Kollektif şirket kim tarafından yönetilir?. 20 35. Kollektif şirket yönetimi nasıl görevden alınır?. 20 36. Kollektif şirket nasıl temsil edilir?.. 21 37. Kollektif şirkette temsil yetkisi nasıl kaldırılır?. 21 38. Kollektif şirketin borçlarından dolayı ortakların sorumluluğuna        gidilebilir mi?. 21 39. Kollektif şirket hangi hallerde sona erer?. 21   KOMANDİT ŞİRKET.. 22 40. Komandit şirketi tanımlayınız. 22 41. Komandite ve komanditer ortak kavramlarını tanımlayınız. 22 42. Komandit şirket kim tarafından yönetilir?. 23 43. Komandit şirket kim tarafından temsil edilir?. 23 44. Komandit şirket ortaklarının sorumluluk sınırlarını açıklayınız. 23 45. Komandit şirket hangi hallerde sona erer?. 23   SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKET.. 24 46. Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketi tanımlayınız. 24 47. Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler, hangi konularda komandit ve anonim şirket hükümlerine tabidirler?  24 48. Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket en az kaç ortakla       kurulur?. 24   ANONİM ŞİRKET.. 24 49. Anonim şirket en az kaç ortakla kurulur?. 24 50. Anonim şirket kuruluşu için gerekli en az sermaye tutarı ne        olmalıdır?. 24 51. Anonim şirketin kuruluşunda nakdî sermaye taahhütlerinin nasıl ve        ne kadar süre içerisinde ödenmesi gerekir?. 25 52. Hangi anonim şirketlerin kuruluşu Bakanlık iznine tabidir?. 25 53. Anonim şirketin kuruluşunun kanuna aykırı olması halinde kimler        fesih davası açabilir?. 25 54. Anonim şirketin esas sözleşmesinde hangi hususlara yer verilmesi zorunludur?  26 55. Halka açık olmayan anonim şirketler hangi Kurumdan izin alarak        kayıtlı sermaye sistemine geçebilirler?. 27 56. Anonim şirketin kuruluş esas sözleşmesi hangi süre içerisinde tescil ve ilan ettirilmelidir?  27 57. Anonim şirkette genel kurul toplantı türlerini ve zamanlarını   açıklayınız. 27 58. Anonim şirket genel kurulunun devredilemez görev ve yetkileri  nelerdir?. 27 59. Tek ortaklı anonim şirkette genel kurul olur mu?. 28 60. Anonim şirket genel kurulunu kimler toplantıya çağırabilir ?. 28 61. Anonim şirkette kimlere “azlık” veya “azınlık” denilmektedir?. 28 62. Anonim şirkette azlık genel kurulu nasıl toplantıya çağırabilir?. 28 63. Anonim şirkette pay sahipleri genel kurul toplantısına hangi usulle  davet edilir?  29 64. Genel kurul toplantı ilanlarında ve çağrı yazılarında hangi hususlara       yer verilmesi gerekir?. 29 65. Anonim şirketin olağan genel kurul toplantısının gündeminde hangi hususlara yer verilir?  30 66. Anonim şirketin genel kurul toplantı mahallinde hangi belgelerin bulundurulması gerekir?  31 67. Anonim şirkette genel kurul toplantısı çağrısız olarak yapılabilir mi?. 31 68. Anonim şirketin genel kurul toplantısında Bakanlık Temsilcisi bulundurulması zorunlu mudur?  32 69. Anonim şirket genel kurulunun  toplantı ve karar yetersayısı nedir?. 32 70. Anonim şirket pay sahipleri hangi hallerde genel kurul  toplantısında       oy kullanamaz?. 35 71. Anonim şirket genel kurul kararının iptali davasını kimler, ne kadar        süre içerisinde açmalıdır?. 35 72. Pay sahipleri hangi hallerde genel kurul kararının iptali davasını açabilirler?. 35 73. Hangi genel kurul kararları batıldır?. 36 74. Anonim şirket yönetim kurulu en az kaç kişiden oluşur?. 36 75. Anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin şirkette pay sahibi olmaları zorunlu mudur?  36 76. Anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin Türkiye’de yerleşik ve Türk vatandaşı olmaları zorunlu mudur?  36 77. Tüzel kişiler anonim şirket yönetim kurulu üyesi olabilirler mi?. 37 78. Anonim şirkette yönetim kurulu üyesi olabilmek için belirli bir eğitim düzeyi şartı var mıdır?  37 79. Anonim şirket yönetim kurulu üyeleri en fazla kaç yıl görev   yapabilirler?. 37 80. Anonim şirket yönetim kurulunun devredilemez görev ve yetkileri nelerdir?. 38 81. Anonim şirket yönetim kurulu üyeleri nasıl görevden alınır?. 38 82. Anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin görevleri hangi hallerde sona erer?. 38 83. Anonim şirket yönetim kurulu üyeliklerinde yaşanan boşluklar nasıl giderilir?. 39 84. Anonim şirket yönetim kurulunda görev paylaşımı nasıl yapılır?. 39 85. Anonim şirket kim tarafından ve kaç imza ile temsil edilir?. 39 86. Anonim şirketlerde işlemler elektronik imza ile yapılabilir mi?. 39 87. Anonim şirket yönetim kurulunun toplantı ve karar yetersayısı nedir?. 40 88. Anonim şirket yönetim kurulu toplantılarında oylar eşit çıkarsa ne yapılır?. 40 89. Anonim şirket yönetim kurulu toplantı yapmadan karar alabilir mi?. 40 90. Anonim şirketlerde yönetim kurulu toplantıları elektronik ortamda yapılabilir mi?  40 91. Anonim şirketlerde yönetim kurulu kararları hangi hallerde batıl olur?. 41 92. Anonim şirket paylarının nominal değeri en az kaç lira olmalıdır?. 41 93. Anonim şirkette hangi hallerde imtiyazlı pay sahipleri özel kurul toplantısı yapılır?  41 94. Anonim şirkette imtiyazlı pay sahipleri özel kurul toplantısına        çağrı nasıl ve kim tarafından  yapılır?. 41 95. Anonim şirketlerde pay senedi çıkarılması zorunlu mudur?. 41 96. Anonim şirket esas sermayesinin nakden artırılmasında ödemeler nasıl yapılmalıdır?  42 97. Anonim şirket hangi hallerde sona erer?. 42 98. Ek tasfiye nedir? Kimler talep edebilir?. 42 99. Tasfiyeden dönme nedir? Hangi hallerde talep edebilir?. 42 100. Anonim şirketlerde kanuni yedek akçe nasıl ayrılır?. 43   LİMİTED ŞİRKET.. 43 101. Limited şirket en az kaç ortakla kurulur?. 43 102. Limited şirket kuruluşu için gerekli en az sermaye tutarı ne         olmalıdır?. 43 103. Limited şirket esas sermaye paylarının nominal değeri en az kaç lira          olmalıdır?. 43 104. Limited şirketin kuruluşunda nakdî sermaye taahhütlerinin ne kadar          süre içerisinde ödenmesi gerekir?. 44 105. Limited şirketlerin kuruluşu Bakanlık iznine tabi midir?. 44 106. Limited şirketin kuruluşunun kanuna aykırı olması halinde kimler          fesih davası açabilir?. 44 107. Limited şirketin sözleşmesinde hangi hususlara yer verilmesi          zorunludur?. 44 108. Limited şirkette genel kurul toplantı türlerini ve zamanlarını açıklayınız. 46 109. Limited şirket genel kurulunun kanunen devredilemez görev ve yetkileri nelerdir?  46 110. Limited şirket genel kurulunun şirket sözleşmesi gereği devredilemez görev ve yetkileri nelerdir?  46 111. Tek ortaklı limited şirkette genel kurul olur mu?. 47 112. Limited şirket genel kurulunu kimler toplantıya çağırabilir ?. 47 113. Limited şirkette ortaklar genel kurul toplantısına hangi usulle davet         edilir?. 47 114. Genel kurul toplantı ilanlarında ve çağrı yazılarında hangi hususlara          yer verilmesi gerekir?. 48 115. Limited şirketin olağan genel kurul toplantısının gündeminde hangi hususlara yer verilir?  48 116. Limited şirketin genel kurul toplantısının yapılacağı yerde  hangi belgelerin bulundurulması gerekir?  49 117. Limited şirkette genel kurul toplantısı çağrısız olarak yapılabilir mi?. 50 118. Limited şirketin genel kurul toplantısında Bakanlık Temsilcisi bulundurulması zorunlu mudur?  50 119. Limited şirket genel kurulu toplantı yapmadan karar alabilir mi?. 50 120. Limited şirket genel kurul toplantıları elektronik ortamda          yapılabilir  mi?. 50 121. Limited şirket genel kurulunun  toplantı ve karar yetersayısı nedir?. 51 122. Limited şirket genel kurul kararının iptali davasını kimler, ne kadar          süre içerisinde açmalıdır?. 52 123. Ortaklar hangi hallerde genel kurul kararının iptali davasını           açabilirler?. 53 124. Limited şirketlerde hangi genel kurul kararları batıldır?. 53 125. Limited şirkette en az kaç müdür bulunmalıdır?. 53 126. Tüzel kişiler limited şirket müdürü olabilirler mi?. 54 127. Limited şirket müdürleri en fazla kaç yıl görev yapabilirler?. 54 128. Limited şirket müdürlerinin devredilemez görev ve yetkileri nelerdir?. 54 129.Limited şirkette müdürler kurulu toplantısı elektronik ortamda yapılabilir mi?  55 130. Limited şirket müdürleri nasıl görevden alınır?. 55 131. Hangi hallerde limited şirket ortaklarının ek ödemede bulunmaları           talep edilebilir?. 55 132. Limited şirkette ortaklıktan çıkma ve çıkmaya katılma hakları nasıl kullanılır?.. 55 133. Limited şirketlerde kanuni yedek akçe nasıl ayrılır?. 56 134. Limited şirket hangi hallerde sona erer?. 56   ŞİRKETLER TOPLULUĞU.. 57 135. Hakim şirket ve bağlı şirket kavramlarını tanımlayınız. 57 136. Hakimiyet karinesi nedir?. 57 137. Dolaylı Hakimiyet nedir?. 57 138. Karşılıklı iştirak nedir?. 57 139. Güvenden doğan sorumluluk nedir?. 57

 

Üçüncü Bölüm

TİCARİ DEFTERLER, DENETİM 140. Tacirler tarafından tutulması zorunlu olan defterler nelerdir?. 59 141. Ticari defter ve belgeler kaç yıl süreyle saklanmalıdır?. 60 142. Hangi defterler açılış onayına tabidir?. 60 143. Açılış onayının ne zaman yaptırılması gerekir?. 60 144. Açılış onayı hangi mercii tarafından yapılır?. 61 145. Açılış onayının her yıl yaptırılması zorunlu mudur?. 61 146. Hangi defterler kapanış onayına tabidir?. 61 147. Kapanış onayının ne zaman yaptırılması gerekir?. 61 148. Kapanış onayı hangi mercii tarafından yapılır?. 61 149. Onay yenileme hangi defterler için sözkonusudur?. 62 150. Bağımsız denetim nedir?. 62 151. Bağımsız denetimin konusu nedir?. 62 152. Hangi şirketler bağımsız denetime tabidir?. 62 153. Bağımsız denetim yaptırmamak nasıl bir hukuki sonuç doğurur?. 62 154. Kaç tür bağımsız denetçi vardır?. 66 155. Bağımsız denetçi kim tarafından seçilir?. 67 156. Bağımsız denetçi, hangi hallerde şirketin denetimini yapamaz?. 67 157. Bağımsız denetçi, denetlediği şirkete, denetim dışında hizmet         verebilir mi?. 68 158. Bağımsız denetçinin kaç yılda bir değiştirilmesi gerekir?. 68 159. Bağımsız denetçi tarafından düzenlenecek rapor türlerini         açıklayınız. 68 160. Bağımsız denetçi tarafından verilecek görüş yazısı türlerini          açıklayınız. 69 161. Bağımsız denetçi tarafından olumsuz görüş yazısı verilmesi yahut         görüş vermekten kaçınılması durumunda ne yapılır?. 69 162. Hangi şirketler internet sitesi açmak zorundadır?. 70 163. Ticaret şirketlerinin TTK kapsamındaki işlemleri hangi Bakanlık tarafından denetlenir?  70 164. Ticaret şirketlerinin Bakanlık denetimine konu işlemleri nelerdir?. 70 165. Bakanlık denetimi sonucunda hangi raporlar düzenlenir?. 71  

Dördüncü Bölüm

BİRLEŞME, BÖLÜNME, TÜR DEĞİŞTİRME 166. Birleşme türlerini açıklayınız. 73 167. Ticaret şirketleri hangi şirketlerle birleşebilirler?. 73 168. Tasfiye halindeki şirket hangi koşullarda birleşmeye katılabilir?. 75 169. Mali durumu bozuk olan başka bir şirket ile şirket birleşebilir mi?. 75 170. Birleşmede, hangi hallerde ara bilanço çıkarılması gerekir?. 75 171. Hangi şirketler kolaylaştırılmış birleşme usulünden faydalanabilir?. 75 172. Birleşmeden önceki borçları için birleşen şirketlerin ortaklarının sorumluluklarına gidilebilir mi?  76 173. Kaç tür bölünme vardır? Açıklayınız. 76 174. Hangi ticaret şirketleri bölünebilir?. 76 175. Bölünmede, hangi hallerde ara bilanço çıkarılması gerekir?. 77 176. Bölünmeden önceki borçları için birleşen şirketlerin ortaklarının sorumluluklarına gidilebilir mi?  77 177. Ticaret şirketleri hangi türe dönüştürülebilirler?. 78 178. Tür değiştirmede, hangi hallerde ara bilanço çıkarılması gerekir?. 79 179. Bölünmeden önceki borçları için birleşen şirketlerin ortaklarının sorumluluklarına gidilebilir mi?  79 180. Birleşme, bölünme ve tür değiştirme kararlarının iptali          istenebilir mi?. 79  

TEST SORULARI

  TİCARET HUKUKU TEST SORULARI -1  81 TİCARET HUKUKU TEST SORULARI -2  97 TİCARET HUKUKU TEST SORULARI -3  115 TİCARET HUKUKU TEST SORULARI -4  131 TİCARET HUKUKU TEST SORULARI -5  147 TİCARET HUKUKU TEST SORULARI -6  165 TİCARET HUKUKU TEST SORULARI -7  183 TİCARET HUKUKU TEST SORULARI -8  201 TİCARET HUKUKU TEST SORULARI -9  219 TİCARET HUKUKU TEST SORULARI -10  235 TİCARET HUKUKU TEST SORULARI -11  251 TİCARET HUKUKU TEST SORULARI -12  267 TİCARET HUKUKU TEST SORULARI -13  283 TİCARET HUKUKU TEST SORULARI -14  301 TİCARET HUKUKU TEST SORULARI CEVAP ANAHTARI  319 KAYNAKÇA.. 327