Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Sorularla Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Sorularla Avrupa İnsan Hakları SözleşmesiSayfa Sayısı
:  
733
Kitap Ölçüleri
:  
18x16 cm
Basım Yılı
:  
2006

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ XIII GİRİŞ Barış Coşkusu 3 Barış İçin Birleşmiş Milletler Örgütlenmesi 6 Avrupa Konseyi′nin Kuruluşu 8 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Ek Protokoller 12 Türkiye′nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi′ni ve Ek Protokolleri Onaylaması 15 SORULAR 1. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi′nden Kimler Yararlanır? 19 2. Sözleşme, Avrupa Konseyi Üyesi Ülkelerin Smıraşırı Etkinliklerinde de Uygulanır mı? 22 3. AİHS′nin Uluslararası Hukuka Getirdiği En Önemli Yenilik Nedir? 29 4. Bireysel Başvurular Hangi Organlara Karşı ve Kimler tarafından Yapılır? 31 5. Öncelikle İç Hukuk Yollarının Tüketilmesi Neden Gereklidir? 33 6. İç Hukuk Yolları Nasıl Tüketilir? 37 7. İç Hukuk Yolları Tüketilmeden de Bireysel Başvuru Yapılabilir mi? 41 8. Devlet Başvurusu Ne Demektir? 43 9. Hangi Konularda Bireysel Başvuru Yapılabilir? 45 10. AİHM Bireysel Başvuruların İçerik Denetimini Nasıl Yapıyor? 47 11. Yaşama Hakkının Kapsamı Nedir? 49 12. AİHM, Devletlerin Öldürmeme Yükümlülüklerini Hangi Ölçütlere Göre Değerlendiriyor? 52 13. Kamu Görevlilerinin Eylemleri Nedeniyle Devletler Hangi Koşullarda Olumsuz (Öldürmeme) Yükümlülüklerini Yerine Getirmemiş Sayılıyorlar? 55 14. Devletler Yaşama Hakkını Korumak Amacıyla Önlem Almadıkları İçin Sorumlu Tutulabilirler mi? 58 15. Yaşama Hakkının Çiğnendiği Olaylardaki Soruşturmalar Nasıl Yürütülmelidir? 64 16. Yargısız İnfazlar ve Kaçırma Olayları Karşısında Devletlerin Sorumluluk Durumu Nedir? 68 17. AİHS′nin İşkence Yasağı, Hangi Davranışları Kapsıyor? 72 18. AİHM İşkence Konusundaki Başvurulan Nasıl Değerlendiriyor? 81 19. Mahkeme′nin Tedavi Kurumlarındaki, Gözaltına Alma, Tutuklama, Cezaevi Aşamalarındaki Kötü Davranışlarla İlgili Değerlendirmeleri Nelerdir? 92 20. Kamu Görevlilerince Alınıp Götürülen Yakınlarından Bilgi Alamayanların Durumu, Olayların Geneliyle Bağlantılı Olarak 3. Madde İçinde Değerlendirilebilir mi?... 100 21. İşkence Uygulanan Kişilerin Anlatımları, Sanık Olarak Yargılandıkları Dava Açısından Kanıt Oluşturur mu? 106 22. Kaçakların, Sığınmacıların, Sınırdışı Edilmeleri, Suçluların Geri Verilmeleri, 3. Madde Kapsamında Değerlendirilebilir mi? 108 23. Sözleşme′nin 4. Maddesindeki Kölelik ve Zorla Çalıştırma Yasağı ne Anlama Geliyor? 115 24. Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Nasıl Tanımlanıyor? 118 25. Kişi Özgürlüğü Hangi Neden ve Yöntemlerle Kısıtlanabiliyor? 123 26. Güvenlik Görevlilerince Gözaltına Alman Kişi, Kaç Gün İçinde ve Hangi Koşullarda Yargıç Önüne Çıkarılmalıdır? 130 27. Sözleşme, Ceza Mahkemeleri′nde Yargılanan Sanıkların Tutukluluk Sürelerini Sınırlandırıyor mu? 138 28. Haksız Tutuklama Tazminatı Hangi Koşullarda Gündeme Gelmektedir? 148 29. AİHS′nin Gözaltına Alma ve Tutuklama Konularındaki Düzenlemeleri Askeri Mahkemeler ve Asker Kişiler Hakkında da Uygulanabilir mi? 152 30. Adil Yargılanma Hakkı ne Anlama Geliyor ve Hangi Konuları Kapsıyor? 156 31. Sağlıklı Bir Çevrede Yaşama Hakkı AİHS′yle Korunuyor mu? 165 32. Sözleşme, Adil Yargılamayı Gerçekleştirecek Yargı Yerlerinde Hangi Nitelikleri Arıyor? 177 33. Yargı Yerine Erişim Hakkı Ne Anlama Geliyor? 199 34. Adil Yargılanma Hakkı İçin Çok Yönlü Güvenceler Saptanan Sözleşme′de, Neden Etkili Başvuru Hakkı Adında Farklı Bir Tanıma Gerek Görülmüştür? 217 35. Devletlerin Bireysel Başvuru Süreci Karşısındaki Tutumları Sözleşme Denetimi Altında mıdır? 229 36. AİHS′ye Göre Makul (Uygun) Sürede Yargılanma Hakkı Ne Anlama Geliyor? 233 37. AİHM′nin Özellikle Çabuk Sonlandırılmasını Öngördüğü Davalar Oluyor mu? 245 38. "Silahların Eşitliği" Deyiminin Yargılama Sürecindeki Anlamı Nedir? 251 39. Hukuk Davalarında da Silahların Eşitliği Gözetiliyor mu? 266 40. Aleni Yargılanma Hangi Koşullardan Oluşuyor? 271 41. AİHM Kararlarında Suçsuzluk Güvencesi (Karinesi) Nasıl Değerlendiriliyor? 281 VII 42. Adil Yargılanmanın Gereği Olarak Sözleşme, Sanıklar Açısından Ne Tür Güvenceleri Öngörüyor? 291 43. Sözleşme′ye Göre, Sanığın Kendisini Doğrudan Savunması Seçimlik Bir Hak mıdır? 300 44. Sanığın Avukat Eliyle Savunulması Nasıl Sağlanmaktadır? 306 45. Avukat Görevini Yapmazsa, Bundan Sanık Bir Zarar Görürmü? 319 46. Sözleşme, Savunmanın Yetki ve Güvencelerini de Koruyor mu? 331 47. Avukatla Tutuklu Sanığın Yazışmaları, Görevlilerce Açılıp Okunabilir mi? 334 48. Avukatla Cezaevindeki Sanığın Yüzyüze Görüşmeleri Görevlilerce Dinlenebilir mi? 344 49. Avukat Büroları Mahkeme Kararı ile Aranabilir mi? 356 50. Yargıçlar, Duruşma Sırasında Tartıştıkları Avukatı Yargılayıp Hapis Cezasına Mahkum Edebilirler mi? 361 51. Tanıklar, Yanlarca Hangi Koşullarda Dinlenip Sorgulanıyorlar? 364 52. Duruşmada Kullanılan Dili Bilmeyen Sanıklar, Sorunlarını Nasıl Anlatacaklar? 371 53. Sözleşme, Suçların ve Cezaların Yasallığı İlkesini Koruyor mu? 375 54. Sözleşme′nin "Özel Hayatın ve Aile Hayatının Korunması" Başlıklı 8. Maddesi, Hangi Güvenceleri İçeriyor ve Nasıl Bir Koruma Yöntemi Öngörüyor? 381 55. Bir Kadının Kendi İsteği Olmaksızın Polislerin Zoru ile Jinekolojik Muayeneden Geçirilmesi, Özel Yaşam Güvenliği İle Bağdaşır mı? 393 56. Basın, Ünlü Kişilerin Özel Yaşamlarını Özgürce Sergileyebilir mi? 396 57. AİHM′ye Göre Aile Nedir ve Nasıl Korunur? 400 58. Konutuna Saygı Gösterilmesini İsteme Hakkı′nm Boyutları Nelerdir? 409 VIII 59. Devletlerin Haber Alma Görevlileri, Telefonları Dinlemekte, Mektupları ve Benzeri İletileri Açıp Okumakta Özgür müdürler? 418 60. Telekulak Özgürce Fişlemeye de Başlarsa, Kişilerin Özel ve Kamusal Yaşamlarının Güvenliği Korunabilir mi? 431 61. AİHS′nin Din, Vicdan ve İnanç Özgürlüklerine Bir Sınırlama Getirmediği Söylemleri Doğru mudur? 435 62. AİHM′nin, Din ve İnanç Özgürlüğünü Sınırlandıran Kararları Hangi Gerekçelere Dayanıyor? 441 63. Mahkeme, Devletlerin Dinsel Örgütleri Yönetme Girişimlerini Nasıl Değerlendiriyor? 447 64. AİHM, 9. Madde Bağlamında Türkiye′den Gönderilen Başvurularda Olayları Nasıl Değerlendirdi? 452 65. AİHM′nin Kararlarında, Katolik, Ortodoks İnançlarına ve İslamlığa Yönelik Değerlendirmelerinde Ayrımcılık Yapıldığı Söylenebilir mi? 467 66. Sözleşme′nin 10. Maddesindeki Düşünceyi Açıklama Özgürlüğü, Basına ne Tür Güvenceler Sağlıyor? 473 67. Basın,Yayınladığı Haber ve Yorumları Kanıtlamak, Kaynak Göstermek Zorunda mıdır? 479 68. Basının, Politikacılara, Kamu Yöneticilerine, Güvenlik Görevlilerine Yönelik Eleştirileri Sözleşme Karşısında Nasıl Değerlendiriliyor? 481 69. AİHM, Basına Yönelik Gizlilik ve Yasaklan Nasıl Değerlendiriyor? 494 70. AİHM Ticari ve Ekonomik Konulardaki Yayınlar Karşısında da Aynı Özgürlükçü Yaklaşımı Sürdürüyor mu? 497 71. Ahlaki ve Onursal Değerlerin Korunması, İletişim Özgürlüğünün Kısıtlanmasını Gerektirir mi? 502 72. Başkalarının Kişilikleri ve Onurlan Basın Özgürlüğünün Kısıtlanmasını Gerektirir mi? 507 73. Basın, Mahkemeleri ve Yargıçları Eleştirebilir mi? 511 IX 74. AİHM,Türkiye′den Gelen İlk Başvurularda, TCK′nın 312. Maddesine Dayandırılan Mahkumiyet Kararlarını Hangi Ölçütlere Göre Değerlendirmiştir? 515 75. Etnik Ayrımcılığın Tartışıldığı Davaları AİHM Nasıl Değerlendiriyor? 522 76. Laikliğin Korunması Amacıyla Anlatım Özgürlüğü Hangi Ölçülerde Sınırlandırılabilir? 532 77. AİHM ile Türk Mahkemeleri′nin Düşünceyi Açıklama Özgürlüğü Konusundaki Yorum Farklılıkları Hangi Nedenlerden Kaynaklanıyor? 538 78. AİHS′nin "Dernek Kurma ve Toplantı Özgürlüğü" Başlıklı 11. Maddesi Hangi Haklan Kapsamaktadır? 544 79. Sözleşme, Sendikaların Toplu İş Sözleşmesi ve Grev Yapma Yetkilerini Korumakta mıdır? 548 80. Dernek Kurmanın ve Dernek Üyeliğinin Diğer Tüzelkişiliklerden Farklı Yanları Var mıdır? 554 81. AİHM, Türkiye′nin Dernekler Yasası′nı Nasıl Değerlendirdi? 558 82. Sözleşme, Ulusal ve Etnik Farklılıklar Temelindeki Derneklerin Kuruluşuna Olanak Tanıyor mu? 564 83. Sözleşme′nin 11. Maddesi′ndeki Dernek Kurma Hakkı, Siyasal Partileri de Kapsıyor mu? 573 84. AİHM, TBKP′nin Kapatılmasıyla İlgili Olarak Ne Tür Değerlendirmeler Yaptı? 577 85. AİHM, Refah Partisi′nin Kapatılmasını Hangi Nedenlerle Sözleşme′yle Uyumlu Buldu? 584 86. AİHM, Siyasal Etkinlikleri Nedeniyle Kapatılan Partileri, 11. Madde Karşısında Nasıl Değerlendirdi? 589 87. Sözleşme′nin Evlenme Hakkını Tanıması Kimleri Koruyor? 593 88. Ayrımcılık Yasağı Ne Anlama Geliyor, Nasıl Uygulanıyor? 596 89. Devletler Sözleşme′nin Uygulanmasını Askıya Alabilirler mi? 605 90. Sözleşme, Özgürlükleri Yok Etme Özgürlüğünü de İçeriyor mu? 608 91. AİHS Mülkiyet Hakkını Koruyor mu? 611 92.1 Numaralı Protokol′ün 1. Maddesi Mülkiyet Hakkını Nasıl Koruyor? 618 93. Sovyetler Birliği′nin Dağılmasından Sonra Avrupa′da Ülkelerinin Sınırlarındaki Değişimler, Mülkiyet Hakkı Uygulamalarım Etkiledi mi? 628 94. Türkiye′den Mülkiyet Hakkı ile Bağlantılı Olarak AİHM′ye Gönderilen Başvurularda Hangi Konular Yer Almaktadır? 634 95. Eğitim Hakkı Neleri İçermekte ve Nasıl Korunmaktadır? 640 96. AİHS′ye Göre Serbest Seçim Güvencesi Hangi Koşullardan Oluşuyor? 645 97. Borcunu Ödeyemeyenlere Hapis Cezası Verilebilir mi? 656 98. AİHM Kararları Nasıl Kesinleşiyor? 658 99. AİHM′nin Kesinleşmiş Kararları Karşısında Devletlerin Ne Tür Yükümlülükleri Bulunmaktadır? 662 100. AİHM Kararlarının Yargılamanın Yenilenmesi Nedeni Olarak Benimsenmesi Uygun Bir Çözüm müdür? 667 101. Sözleşme Ulusal Bir Yasa Olduğuna Göre, Mahkemelerce Doğrudan Uygulanabilir mi? 671 102. AİHM Kararlarının Ulusal Yasa ve Uygulamaları Değerlendirirken Üzerinde Durduğu Ölçütler Zaman İçersinde Nasıl Bir Gelişim İzledi? 678 103. AİHM′ye Bireysel Başvuru Dilekçeleri Hangi Dilde ve Nasıl Yazılır, Nereye Gönderilir, Avukatla Temsil İçin Gereken Belgeler Nelerdir, Dilekçelere Hangi Kanıtlar Eklenmelidir, Bu Konularda Mahkemece Öngörülen Örnekler Var mıdır? 685 XI EKLER 1. AİHM′ye Başvurmak İsteyenler İçin Açıklama 689 2. Sözleşme′nin 34. Maddesine Göre Başvuru Formunu Dolduracak Kişiler İçin Açıklama 696 3. Türkçe Açıklamalı Bireysel Başvuru (Formu) Dilekçesi 703 4. Türkçe Açıklamalı Yetki Belgesi Örneği 714 Yararlanılan Kaynaklar JY! Kavramlara Göre Dizin 723