x
Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Haziran (39)      Mayıs (108)      Nisan (73)      Mart (140)

Şirketler Hukuku Ders Notları

Şirketler Hukuku Ders NotlarıSayfa Sayısı
:  
288
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
9786053154242

340,00 TLŞirketler Hukuku” adlı bu çalışma özellikle İİBF ve MYO öğrencileri ile KPSS adaylarının kaynak kitap ihtiyacını karşılamak üzere hazırlanmıştır. Çalışmada, okuyucuları konunun özünden uzaklaştıracak bilimsel tartışmalardan özellikle kaçınılmış ve bilimsel çalışma ve yargı kararlarına atıf yapılmamış olup, böylece gereksiz ayrıntıda boğulmanın önüne geçilmiştir. Anlatım, tablo ve şemalar ile desteklenerek konunun daha iyi anlaşılması sağlanmıştır. Kitap, ek kaynağa ihtiyaç duyan hukuk fakültesi öğrencileri ile hâkimlik ve savcılık sınavına hazırlanan adaylar için faydalı olacaktır.


İÇİNDEKİLER


GİRİŞ 1


ŞİRKET KAVRAMI, UNSURLARI VE TÜRLERİ 1


I. ŞİRKET KAVRAMI 1


II. TANIMI VE UNSURLARI 2


A) TANIMI 2


B) UNSURLARI 2


III. ŞİRKET TÜRLERİ VE TASNİFİ 6


BİRİNCİ BÖLÜM


ADİ ORTAKLIK (ŞİRKET)


I. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 13


A) TANIMI 13


B) UNSURLARI 14


C) KURULUŞU 15


D) GÖRÜNÜM ŞEKİLLERİ 16


II. ADİ ŞİRKETİN İŞLEYİŞİ 18


A) ORTAKLAR ARASI İLİŞKİLER (İÇ İLİŞKİ) 18


B) ORTAKLIĞIN DIŞ İLİŞKİSİ (ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE 


 İLİŞKİLER) 25


III. ORTAKLIĞIN SONA ERMESİ 26


A) SONA ERME NEDENLERİ 26


B) TASFİYE 28


C) SONA ERMENİN SONUÇLARI VE ZAMANAŞIMI 29


İKİNCİ BÖLÜM


TİCARET ŞİRKETLERİNE İLİŞKİN GENEL KURALLAR


I. TİCARET ŞİRKETİ KAVRAMI VE TASNİFİ 31


II. ORTAK ÖZELLİKLER 32


A) TÜZEL KİŞİLİK 32


B) SERMAYE 34


III. BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME 35


A) BİRLEŞME 35


B) BÖLÜNME 40


C) TÜR DEĞİŞTİRME 44


IV. ŞİRKETLER TOPLULUĞU 47


A) ORTAYA ÇIKIŞ ŞEKİLLERİ 48


B) SORUMLULUK 49


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


KOLLEKTİF ŞİRKET


I. KOLLEKTİF ŞİRKET KAVRAMI 51


A) UNSURLARI 51


B) KURULUŞ AŞAMALARI 52


II. ŞİRKETİN İŞLEYİŞİ 54


A) ORTAKLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER (İÇ İLİŞKİ) 54


B) ŞİRKET VE ORTAKLARIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE İLİŞKİLERİ 


(DIŞ İLİŞKİ) 65


III. ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ 70


A) SONA ERME HALLERİ 70


B) ŞİRKETİN TASFİYESİ 72


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


KOMANDİT (ADİ) ŞİRKET


I. TANIM VE UNSURLARI 77


A) TANIM 77


B) UNSURLARI 77


II. ORTAKLAR ARASI İLİŞKİLER (İÇ İLİŞKİ) 79


III. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE OLAN İLİŞKİLER (DIŞ İLİŞKİLER) 81


IV. ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ 83


BEŞİNCİ BÖLÜM


ANONİM ŞİRKET


I. TANIM VE UNSURLARI 85


A) TANIM VE TÜRLERİ 85


B) UNSURLARI 86


II. KURULUŞU 91


A) KURULUŞ YÖNTEMLERİ 91


B) KURULUŞ İŞLEMLERİNDEKİ EKSİKLİKLER VE


SONUÇLARI 98


C) KANUNA KARŞI HİLE 100


III. ANONİM ŞİRKETİN ORGANLARI 101


A)  YÖNETİM KURULU 102


B) GENEL KURUL 123


IV. ANONİM ŞİRKETİN DENETİMİ 148


A) BAĞIMSIZ DENETİM 149


B) BAKANLIK GÖZETİMDEKİ DENETİM 167


C) ÖZEL DENETİM 167


V. ANONİM ŞİRKETTE PAY VE PAY SAHİPLİĞİ 176


A) PAY KAVRAMI VE TÜRLERİ 176


B) PAY SAHİPLERİNİN HAK VE BORÇLARI 179


C) ANONİM ŞİRKETLERDE AZINLIK (AZLIK) HAKLARI 191


VI. ANONİM ŞİRKETLERDE MENKUL KIYMETLER 194


A) PAY (HİSSE) SENETLERİ 195


B) İNTİFA SENETLERİ 197


C) DİĞER MENKUL KIYMETLER 199


VII. ŞİRKETİN KENDİ PAYINI İKTİSAP VEYA REHİN OLARAK 


KABUL ETMESİ 200


A) İVAZLI İKTİSAP 200


B) İVAZSIZ İKTİSAP 202


C) İKTİSABIN SONUÇLARI 203


D) KENDİ PAYLARINI TAAHHÜT YASAĞI 203


VIII. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 204


IX. ANONİM ŞİRKETLERDE YEDEK AKÇE 206


X. ANONİM ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ 208


A) SONA ERMESİ 208


B) TASFİYE 213


C) EK TASFİYE VE TASFİYEDEN DÖNME 218


XI. HUKUKÎ SORUMLULUK 220


A) SORUMLULUK HALLERİ 220


B) SORUMLULUĞUN NİTELİĞİ 221


C) SORUMLULUKTAN KURTULMA 222


ALTINCI BÖLÜM


SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKET


I. TANIM VE UNSURLARI 225


A) TANIM 225


B) UNSURLARI 225


II. KURULUŞU VE İŞLEYİŞİ 227


A) KURULUŞU 227


B) ŞİRKETİN İŞLEYİŞİ VE SONA ERMESİ 227


YEDİNCİ BÖLÜM


LİMİTED ŞİRKET


I. TANIM VE UNSURLARI 231


A) TANIM 231


B) UNSURLARI 231


C) ÖZELLİKLERİ VE DİĞER ŞİRKETLERLE 


KARŞILAŞTIRILMASI 235


II. KURULUŞU VE KURULUŞTAKİ EKSİKLİK 237


A) KURULUŞU 237


B) KURULUŞ İŞLEMLERİNDEKİ EKSİKLİKLER VE 


  SONUÇLARI 240


III. ŞİRKETİN ORGANLARI 242


A) MÜDÜRLER 242


B) GENEL KURUL 254


IV. LİMİTED ŞİRKETLERİN DENETİMİ 262


V. LİMİTED ŞİRKETLERDE ESAS SERMAYE PAYI 263


A) PAY DEFTERİ 263


B) ESAS SERMAYE PAYI VE SENETE BAĞLANMASI 264


C) ORTAKLARIN HAK VE BORÇLARI 266


D) ESAS SERMAYE PAYINI KONU ALAN İŞLEMLER 273


VI. LİMİTED ŞİRKETTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA 279


A) ŞİRKETTEN ÇIKMA 279


B) ŞİRKETTEN ÇIKARILMA 281


C) SONUÇLARI 283


VII. LİMİTED ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ 283


A) SONA ERME NEDENLERİ 283


B) SONA ERMENİN SONUÇLARI VE TASFİYE 285


KAYNAKÇA 287