Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (13)      Şubat (202)      Ocak (191)      Aralık (151)

Seyahat Düzenleme Sözleşmesi

Seyahat Düzenleme SözleşmesiSayfa Sayısı
:  
148
Kitap Ölçüleri
:  
21x18 cm
Basım Yılı
:  
2000
ISBN NO
:  
978-975-464-162-2

45,00 TLÖNSÖZ Bülent YURT, ne yazık ki, üzerinde uzun süre çalıştığı "Seyahat Düzenleme Sözleşmesi" adlı bu kitabın yayınlanmasını göremedi; çalışmasını tam sona erdireceği sırada, yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek, 20.12.1995 tarihinde, genç yaşında aramızdan ayrıldı. 1963 yılında Kayseri, Felahiye′de doğan Bülent YURT, 1981-1985 yılları arasında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde yüksek öğrenimini gördükten sonra 28.3.1986 tarihinde Medeni Hukuk Anabilim Dalına araştırma görevlisi olarak atandı. Bülent YURT, 1985-1987 yıllan arasında A. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans çalışmalarını yaptı ve bu arada da "Çevre Kanununa Göre Çevreyi Kirletenin Hukuki Sorumluluğu" adlı yüksek lisans tezini yazdı. Bülent YURT, "Seyahat Düzenleme Sözleşmesi"ni doktora tezi olarak almıştı. Türk Borçlar Kanunu veya özel bir kanunda düzenlenmediği için yeni sözleşme türleri arasında yer alan seyahat düzenleme sözleşmesi adlı bu eser, hukuk literatürümüze bilimsel bir katkı getirdiği gibi, bir turizm cenneti olan ülkemiz uygulaması açısından da büyük bir önem taşımaktadır. Çalışkan, dürüst, tevazu dolu bir kişiliğe sahip olan Bülent YURT, toplam iki yıl Almanya′da kalmış, bu suretle hem Almancasmı ilerletmiş, hem de seyahat düzenleme sözleşmesi üzerinde materyal toplamıştı. "Seyahat Düzenleme Sözleşmesi" adlı bu eserin, Bülent Yurt′un Türk hukuk dünyasında anılmasına vesile olmasını ümit eder, Allah′ın rahmet ve mağfiretinin daima üzerine olmasını dilerim. Evli, iki çocuk babası. Prof. Dr. Fikret EREN Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Başkanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 11 BİBLİYOGRAFYA 15 GİRİŞ KONUNUN TAKDİMİ VE SEYAHAT SÖZLEŞMESİYLE İLGİLİ KİŞİLER § 1. KONUNUN TAKDİMİ 29 § 2. SEYAHAT SÖZLEŞMESİYLE İLGİLİ KİŞİLER 35 I- Seyahat Girişimcisi (Seyahat Bürolan) 35 A) Seyahat Düzenleyen (Reiseveranstalter) 37 B) Seyahat Aracısı (Reisevermittler) 38 II- Seyahat Eden 39 III- Bireysel Edim Yükümlüleri (Bireysel Edim Hamilleri=Leistungstrâger) 39 BİRİNCİ BÖLÜM SEYAHAT SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, TÜRLERİ VE HUKUKİ NİTELİĞİ § 3. SEYAHAT SÖZLEŞMESİNİN TANIMI VE TÜRLERİ 41 I- TANIMI 41 II- TÜRLERİ 42 A) Seyahat Düzenleme Sözleşmesi 42 B) Seyahat Aracılığı Sözleşmesi 44 § 4. SEYAHAT DÜZENLEME SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI VE UNSURLARI 44 I- Seyahat Düzenleme Sözleşmesinin Unsurları 44 A) Edimlerin Bütünlüğü Unsuru (Gesamtheit der Leistungen) 44 B) Asli Edimlerin Birbiriyle Bileşimi (Bileşik edim unsuru=Verschmelzung der Leistungen= combinaison de prestations) 50 C) Ücret Unsuru 52 D) Anlaşma Unsuru 54 II- Seyahat Düzenleme Sözleşmesinin Kurulması 54 A) Genel Olarak , 54 1) İrade Beyanlarının Birbirine Uygunluğu 54 2) îcap ve Kabul ....55 a) Hazırlar arasında 57 b) Hazır olmayanlar arasında 57 3) Şekil 59 4) Ehliyet 59 B) Birlikte Seyahat Edenlerin Hukuki Durumu 59 1) Birlikte Seyahat Eden Aile Fertlerinin Hukuki Durumu 60 2) Bir Grup Olarak Seyahat Edilmesi Halinde Hukuki Durum 62 C) Genel İşlem Şartlarının Sözleşmenin Muhtevasına Dahil Olması 63 1) Genel Olarak 63 2) Sözleşmenin Muhtevasına Dahil Etme Anlaşması 67 a) Genel Olarak 67 b) Şartlan 69 aa) Seyahat edenin genel seyahat şartlarının varlık ve muhtevasından haberdar edilmesi 69 bb) Genel seyahat şartlarının muhtevasını öğrenme imkânının sağlanması 72 D) Sözleşmenin Kurulmasından Sonra Meydana Gelen Değişiklikler ...77 1) Seyahat Eden Kişinin Değişmesi 77 2) Program Değişiklikleri 81 3) Ücret Değişiklikleri 86 İKİNCİ BÖLÜM SEYAHAT SÖZLEŞMESİNİN ÖZELLİKLERİ VE HUKUKİ NİTELİĞİ § 5. SEYAHAT DÜZENLEME SÖZLEŞMESİNİN ÖZELLİKLERİ 91 § 6. SEYAHAT DÜZENLEME SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ 93 I- İstisna Sözleşmesi Görüşü 94 A) Genel Olarak İstisna Sözleşmesi 94 B) İstisna Sözleşmesi Olarak Seyahat Düzenleme Sözleşmesi 95 II - Vekâlet Sözleşmesi Görüşü 103 A) Genel Olarak Vekâlet Sözleşmesi 103 B) Vekâlet Sözleşmesi Olarak Seyahat Düzenleme Sözleşmesi 104 III- İsimsiz Sözleşme (Innominatvertrag) Görüşü 107 A) Genel Olarak İsimsiz Sözleşme 107 B) İsimsiz Sözleşme Olarak Seyahat Düzenleme Sözleşmesi 109 1) Genel Olarak 109 2) Karma Sözleşme Olarak Seyahat Düzenleme Sözleşmesi 111 3) Kendine Özgü (sui generis) Sözleşme Olarak Seyahat Düzenleme Sözleşmesi 114 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TARAFLARIN SÖZLEŞMEDEN DOĞAN BORÇLARI § 7. SEYAHAT DÜZENLEYENİN SÖZLEŞMEDEN DOĞAN BORÇLARI 119 I- Genel Olarak 119 A) Seyahat Broşürlerinin Sözleşmenin Muhtevasına Dahil Olması 119 B) Seyahat Broşürlerinin Yorumu 120 C) Seyahat Broşür, Katalog ve İlanlarının Gerçeği Yansıtması 121 D) Reklâm Niteliği Taşıyan İfadeler 122 E) Seyahat Düzenleyenin Borçlannm Belirlenmesinde Seyahatin Niteliğinin Önemi .....123 F) Yan Noktalarda Yapılan Sözlü Anlaşmalar (Mündliche Nebenabreden) 124 G) Mahallî Gelenek Kaydı (Landesüblichkeitsklausel) 126 II- Seyahat Düzenleyenin Bireysel Borçlan 127 A) Seyahatin Özenli Bir Şekilde Hazırlanması (Sorgfâltige Reisevorbereitung) ve Borcun İfası 127 B) Organizasyon Borcu 128 C) Bilgi Verme Borcu (Informationspflicht) 129 D) Bireysel Edim YükümlüsüÇHamili) Kişilerin Seçimi ve Kontrolü 132 E) Diğer Borçlar 132 III. Seyahat Düzenleyen Tarafından Sözleşmenin İfa Edilmemesi veya Kötü İfası 132 A) Sözleşmenin İfa Edilmemesi 132 B) Kötü İfa 132 § 8. SEYAHAT EDENİN BORÇLARI 133 I- Ücret Ödeme Borcu 133 II- Dürüstlük Kuralına Uygun Davranma Borcu 137 § 9. SEYAHAT SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 137 SONUÇ 139 ZUSAMMENFASSUNG 147