Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (13)      Şubat (202)      Ocak (191)      Aralık (151)

Seyahat Acentaları ve Tur Operatörlerinde Muhasebe Organizasyonu

Seyahat Acentaları ve Tur Operatörlerinde Muhasebe OrganizasyonuSayfa Sayısı
:  
192
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
1998
ISBN NO
:  
975-316-124-7

52,50 TLÖNSÖZ Ülke ekonomisinde gayri safi milli hasılaya, istihdama, fiyat endeksine, dışsal ekonomiye ve gelir dağılımına etki eden turizm; en kısa tanımıyla geçici yer değişimi ve buna bağlı aktiviteleri içeren bir kavramdır. Turizm nedeniyle gerçekleşen etkilerin bir bölümü, ekonomik bünye içerisinde yer alan seyahat acentaları ve tur operatörleri tarafından sağlanmaktadır. Seyahat acentaları ve tur operatörlerinin kurumlaşarak sundukları "ürün" olan aracılık hizmetini daha kaliteli hale getirmeleri hem kendileri hem de ülke ekonomisi açısından büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada, bu öneme sahip ve turizm sektörünün önemli kurumlarından olan tur operatörlerinin ve seyahat acentalarının ağırlıklı olarak mali yapıları örnekler verilmek suretiyle incelenmiştir. Çalışmanın bu konuda öğrenim gören öğrenciler ile uygulamacılara yararlı olması dileğiyle, kitabın hazırlanma aşamasında yardımlarını esirgemeyen ve yetişmemde katkıları olan Sayın Hocalarım Prof. Dr. Ümit Atamana ve Prof. Dr. Halul Sümer′e, kitabın yayınlanmasını sağlayan Sayın M. Faruk Bayra/c′a ve dizgisini yapan Ebru Özel ve Nuri Kaymakçıya, teşekkür ederim. Yrd. Doç. Dr. Doğan ARGUN İstanbul, 1998. İÇİNDEKİLER 0. GİRİŞ X 1. KONU İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 1 10.SEYAHAT ACENTASI-TUR OPERATÖRÜ KAVRAMLARI VE TÜRKİYE′DEKİ DÜZENLEME 1 100.Seyahat Acentası - Tur Operatörü Kavranılan ve Farkları 1 lOOO.Seyahat Acentası 1 1001.Tur Operatörü 2 1002 .Seyahat Acentası - Tur Operatörü Farklan 3 101 .Seyahat Acentası ve Tur Operatörü Faaliyetleri 3 lOlO.Seyahat Acentası Faaliyetleri 3 lOlOO.Tur Satışlan 3 lOlOl.Tur Karşılama (lncoming) 3 10102.Otel Rezervasyonu 3 10103.Bilet Satışlan 4 10104.Araba Kiralama 4 10105/IYansfer 4 10106.1 isan Okulları Temsilciliği 4 10107.Diğer Hizmetler 4 1011.Tur Operatörünün Faaliyetleri 4 10110. Yurt İçine Yönelik Faaliyetleri (lncoming) 5 10111. Yurtdışına Yönelik Faaliyetleri (Outgoing) 5 102.Türkiye′deki Düzenleme 5 ll.MUHASEBE 9 110.Muhasebenin Tanımı 9 111.Muhasebe İlkeleri 10 112.Gelir Tablosu İlkeleri 13 113.Bilanço İlkeleri 14 113O.Varhklara ilişkin İlkeler 14 1131.Yabancı Kaynaklara İlişkin ilkeler 15 1132.Özkaynaklara İlişkin İlkeler 16 114. Muhasebede işlem Akışı 17 114O.Dönem İçinde Yapılan İşlemler 17 1141 .Dönemsonunda Yapılan İşlemler 17 1142.Bir Sonraki Dönem Yapılan işlemler 18 VII 2. SEYAHAT ACENTALARI VE TUR OPERATÖRLERİNDE MUHASEBE ORGANİZASYONU 19 20.MUHASEBE ORGANİZASYONU 19 200.Muhasebe Departmanı Organizasyonu 19 201.Belgeler 19 2010.Belge Tanımı 19 2011. Belgeleme İlkeleri 19 2O12.Belgelerin Yasalardaki Yeri 20 2O13.Belge Çeşitleri ′. 22 20130.Mal ve Hizmet Alış - Satışlarına Ait Belgeler 24 20131.Makbuzlar, Bordrolar ve Dekontlar 36 2O132.Genel Nitelikli Belgeler 38 20133.Sektöre Özel Belgeler 42 20134.Ödeme Belgeleri 45 2O2.Defterler 51 2O2O.Defter Sistemleri 51 20200.Defterlerin El İle Yazılması 52 20201.Defterlerin Bilgisayar İle Yazılması 53 2021.Defter Tutma Bakımından Tüccarlar ve Tutacakları Defterler 53 20210.Bilanço Esasına Göre Defter Tutma 54 20211.İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutma 57 2O212.Yabancı Nakliyat Kurumlannın Hasılat Defteri ....58 2O22.Defterlerin Kayıt Düzeni 59 2O23.Defterlerin Tasdiki 60. 2024.Defter ve Belgelerin Saklanması 61 21.SEYAHAT ACENTASI VE TUR OPERATÖRLERİNDE TUR MALİYETİNİN OLUŞUMU VE FİYATLANDIRMA 61 210.Seyahat Acentalarında Maliyetlerin Oluşumu ve Fiyatlandırma .63 2100. Seyahat Acentalarında Maliyetlerin Oluşumu 63 2101.Seyahat Acentalarında Fiyatlandırma 63 211.Tur Operatörlerinde Maliyetlerin Oluşumu ve Fiyatlandırma ....63 2110.Tur Operatörlerinde Maliyetlerin Oluşumu 63 2111 .Tur Operatörlerinde Fiyatlandırma 64 VIII 3.SEYAHAT ACENTALARI VE TUR OPERATÖRLERİNE AİT HESAP PLANI VE MUHASEBE İŞLEMLERİ 69 30.HESAP ÇERÇEVESİ, GENEL HESAP PLANI VE HESAP PLANI AÇIKLAMALARI 69 3OO.Hesap Çerçevesi 69 301.Genel Hesap Planı 70 3O2.Hesap Planı 70 31. SEYAHAT ACENTASI VE TUR OPERATÖRLERİNDE UYGULANABİLİR HESAP PLANI 71 32. HESAP PLANINDA ÖZELLİK GÖSTEREN HESAPLARIN AÇIKLAMASI VE MUHASEBE İŞLEMLERİ 108 32O.Kasa, Çek ve Bankalar İle İlgili Hesaplar 109 32OO.Kasa Hesabı 109 3201 .Alınan Çekler Hesabı 114 32O2.Bankalar Hesabı 116 321.Alacaklar İle İlgili Hesaplar 120 321O.Ahcılar Hesabı 120 321OO.Yurt İçi Alıcılar Hesabı 120 32101.Yurt Dışı Alıcılar Hesabı 130 3111.Alacak Senetleri 135 322.Borçlarla İlgili Hesaplar 137 321O.Döviz Kredisi Hesabı 137 3211.Satıcılar Hesabı 138 3211O.Yurt İçi Satıcılar Hesabı 138 32111.Yurt Dışı Satıcılar Hesabı 140 3212.Ahnan Yurt Dışı Sipariş Avansları Hesabı 143 323.Katma Değer Vergisi İle İlgili Hesaplar 145 3230.İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı 148 3231.Hesaplanan KDV Hesabı 149 3232.Ödenecek Katma Değer Vergisi Hesabı 152 324.Gelir Hesapları 152 3240 .Yurt İçi Satışlar Hesabı 152 0. Tur Satışları 152 1. Yolcu Bileti Satış Komisyonlan 152 3241.Yurt Dışı Satışlar Hesabı 157 3242.Diğer Gelirler Hesabı 157 3243.Komisyonlar Gelirleri Hesabı 157 3144.Kambiyo Karları Hesabı 158 325.Gider Hesaplan 159 IX 325O.Hizmet Üretim Maliyeti Hesabı 159 3251.Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabı 160 32510.Broşür ve Katalog Giderleri Hesabı 160 32511.Yurt Dışı Seyahat Giderleri Hesabı 160 3252.Genel Yönetim Giderleri Hesabı 162 3253 Finansman Giderleri Hesabı 163 3253.Satış İadeleri Hesabı 163 3254.Satış Iskontoları Hesabı 163 3154. Kambiyo Zararlan Hesabı 163 326.Nazım Hesaplar 163 4. VERGİ KANUNLARINDA SEYAHAT ACENTALARINA (TUR OPERATÖRLERİ) İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER 165 40.KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA SEYAHAT ACENTALARI (TUR OPERATÖRLERİ) İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 165 400.Seyahat Acentalarında (Tur Operatörleri) Turizm Hasılatı İstisnası , 165 401.Seyahat Acentalarında (Tur Operatörleri) Asgari Kurumlar Vergisi 170 41. GELİR VERGİSİ KANUNUNDA SEYAHAT ACENTALARI (TUR OPERATÖRLERİ) iLE İLGİLİ HÜKÜMLER 172 410.Turizm Hasılatı İstisnası İle İlgili Hükümler 172 411. Profesyonel Turist Rehberlerine Yapılan Ödemeler İle İlgili Hükümler 172 412. Araç Kiralama Faaliyetleri İle İlgili Hükümler 174 42. KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA SEYAHAT ACENTALARI (TUR OPERATÖRLERİ) İLE İLGİLİ HÜKÜMLER ..175 420.Katma Değer Vergisi Kanununda Outgoing Faaliyetlerle İlgili Hükümler 175 421. Katma Değer Vergisi Kanununda Incoming Faaliyetlerle İlgili Hükümler 176 422.Hizmet İhracında KDV İndirimi ve İadesi İle İlgili Hükümler ....178 423.Seyahat Acentalan (Tur Operatörü) Tarafından Yurt Dışından Sağlananan Hizmetlerde KDV Sorumluluğu 180 5. UYGULAMA 181 50.INCOMING FAALİYETLERİNE İLİŞKİN UYGULAMA 181 51. OUTGOİNG FAALİYETLERİNE İLİŞKİN UYGULAMA 185 6. KISALTMALAR 187 7. YARARLANILAN KAYNAKLAR 188 8. SONUÇ 191