Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (55)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Sermaye Piyasası Menkul Kıymetler ve Portföy Analizi

Sermaye Piyasası Menkul Kıymetler ve Portföy AnaliziSayfa Sayısı
:  
294
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2001
ISBN NO
:  
975-486-325-3

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

4. BASIYA ÖNSÖZ
ikinci baskısı a şa masrnda önemli ölçüde elden geçirilmiş olmakla- birlikte kitabın üçüncü baskısı tıpkı bası şeklinde gerçekleştirilmiş olduğundan, ikinci baskıdan sonra geçen yaklaşık yedi sene içinde sermaye piyasamız yine önemli değişimlere sahne olmuştur. Bu süre zarfında, Takasbank, Altın Borsası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu gibi yeni kurumlar ihdas edilmiş, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası\′ndaki pazarların ve bu pazarlarda işlem gören menkul kıymetlerin sayıları ve işlem hacimleri artmış, SPK tebliğlerinde değişiklikler yapılmış, yeni tebliğler yayınlanmış, günün değişen koşullarına uygun düzenlemeler getirilmiştir.

Para ve sermaye piyasaları hakkındaki bilgileri güncel olarak bir kitapta toparlamaya çalışmak son derece zor bir uğraş alanıdır. Nitekim, kitabın bu baskısının matbaada dizilmesi ve düzeltmelerinin yapılması aşamalarında dahi Türkiye\′de kısa aralıklarla iki finansal kriz yaşanmış, ödeme güçlüğü içindeki bazı bankalar sigorta fonuna devredilmiş, borsa bir kaç kez yön değiştirmiş, bir özel lînans kurumu iflas etmiş, uygulanan ekonomik program sekteye uğramış, Türk lirası yabancı paralar karşısında % 30 - 40 oranında değer kaybına uğramıştır. Kitabın baskısının tamamlanıp piyasaya çıkmasına kadar bir dizi değişikliğin daha yaşanması da sürpriz olmayacaktır.

Kitap yeni baskıya hazırlanırken, yine en büyük değişiklikler, ikinci baskı sırasında olduğu gibi, Sermaye Piyasası, Finansal Kurumlar ve Borsa konularının ele alındığı ilk bölümlerde gerçekleşmiştir. Bu arada, sayısal bilgilerin de elden geldiği ölçüde güncelleşürilmesine çaba harcanmıştır. Kitabın ikinci ana bölümünde menkul kıymetlerin tanıtımı ve değerlendirilmesi üzerinde durulmakta olup, bu bölümde önemli bir değişiklik ihtiyacı ortaya çıkmamıştır. Kitabın üçüncü ana bölümü olarak düşünülebilecek olan portföy analizi bölümü ise tamamen teorik nitelikte olduğundan hemen hemen hiç bir değişikliğe gidilmemiştir. Bununla birlikte, kitabın bir çok yerinde çeşitli düzeltmeler ve küçük ilaveler yapılarak daha iyiye ulaşma çabası gösterilmiştir.

Kitabın ilk üç baskısının gördüğü ilginin, dördüncü baskıda da devam edeceğini umar, olası hata ve eksiklikler için her zamanki gibi okuyucuların hoşgörüsüne sığınırken, kapakta kullanılan diayı temin eden, TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.\′den sayın Banu ÖNÜR ile, dördüncü baskının dizgi ve baskısını büyük özenle gerçekleştiren, başta sayın Berrin DOĞRUL olmak üzere, tüm Beta Matbaası çalışanlarına teşekkür ederim.


28 Şubat 2001, İstanbul

Prof. Dr. Mehmet BOLAK

İÇİNDEKİLER
BÖLÜM 1. TASARRUF-YATIRIM İLİŞKİLERİ VE MALİ PİYASALARLA
İLGİLİ GENEL KAVRAMLAR 1
1.1. Tüketim Davranışı-Faiz Oranı 1
1.2. Belirlilik Altında Yatırım Fırsatları 4
1.3. Tasarruf-Yatıran İlişkileri 7
1.4. Mali Piyasalar (Finans Kesimi) 8

1.4.1. Para Piyasası 8
1.4.2. Sermaye Piyasası 8
1.4.3. Mali Piyasaların Ekonomiye Etkileri 9
BÖLÜM 2: TÜRKİYE\′DE MALİ PİYASALARIN GELİŞİMİ VE SERMAYE
PİYASASININ OLUŞUMU 13
BÖLÜM 3. TÜRKİYE\′DE FİNANSAL ÖRGÜTLENMENİN GENEL YAPISI ....23
3.1. Para Yaratan Finansal Kurumlar 25
3.1.1. T. C. Merkez Bankası 25
3.1.2. Özel Yasalarla Kurulmuş Bankalar (Kamu Bankaları) .28
3.1.3. Ticaret Bankaları 29
3.1.4. Özel Finans Kurumları 35
3.2. Para Yaratmayan Finansal Kurumlar 38
3.2.1. Kalkınma ve Yatırım Bankaları 38
3.2.1.1. İller Bankası 39
3.2.1.2. Türkiye İhracat Kredi Bankası (Eximbank) ..40
3.2.1.3. Türkiye Kalkınma Bankası 40
3.2.1.4. Türkiye Sinai Kalkınma Bankası 41
3.2.1.5. Sınai Yatırım Bankası 41
3.2.2. Kredi ve Kefalet Kooperatifleri 42
3.2.4. Sigorta Şirketleri *&■

3.3. Yarı Finansal Kurumlar 45
3.3.1. Sosyal Güvenlik Örgütleri 45
3.3.2. Zorunlu Sigortalar 48
3.4. Hizmet Gören Kurumlar 48
3.4.1. İstanbul Altın Borsası 49
3.4.2. İ.M.K.B. Takas ve Saklama Bankası
(Takasbank) 49

BÖLÜM 4: BORSALAR

.51

4.1. Borsaların Ekonomik İşlevleri 52
4.2. Borsaların Gelişimi ve Dünyadaki Bazı Önemli Borsalar 54
4.3. Borsa Üyelerinin Sınıflandırıması 58
4.4. Borsalarda Fiyat Oluşturma Sistemleri 60

4.4.1. Toplu Açılış Fiyatı 60
4.4.2. Sürekli Müzayede 62
4.5. Borsa Emirleri 63
4.6. Açıklan Satış veya Kısa Satış (Short Sale)
ile Kredili Alım İşlemleri 65
4.7. Opsiyonlar 67
4.7.1. Satın Alma Hakkı Tanıyan Opsiyonlar (Cali Options) ..68
4.7.2. Satma Hakkı Tanıyan Opsiyonlar (Put Options) 69
4.7.3. Diğer Opsiyon Türleri 70
4.8. Borsa İndeksleri 73
4.8.1. Ortalama Fiyat Düzeyi Göstergeleri
(Basit Aritmetik Ortalamlar) 74
4.8.2. Toplam Piyasa Değeri İndeksi
(Ağırlıklı Aritmetik Ortalama) 76
4.8.3. Geometrik Ortalama İndeks 80

BOLÜM 5: TÜRKİYE\′DE BORSA VE SERMAYE PİYASASI
KURUMLARI

.81

5.1. İ.M.K.B.\′nin Organizasyonu 82
5.1.1. Borsa Genel Kurulu 82
5.1.2. Yönetim Kurulu 84
5.1.3. Denetleme Kurulu 85
5.1.4. Komiteler 86
5.1.5. Başkanlık Teşkilatı 86

XI5.2. İhraçcılar ve Halka Açık Anonim Ortaklıklar 87
5.3. Sermaye Piyasası Araçlarının Kurul Kaydına Alınması,
İhracı, Halka Arzı ve Satışı 92
5.4. Borsa Kotuna Alınma ve Çıkarılma 94
5.5. Borsada Pazarlar ve İşlem Hacimleri 99
5.6. Sermaye Piyasası Faaliyetleri 105
5.7. Sermaye Piyasası Kurumları 107

5.7.1. Aracı Kurumlar 107
5.7.2. Yatırım Ortaklıkları 109
5.7.3. Yatırım Fonları 116
5.7.4. Sermaye Piyasasında Faaliyet Göstermesine
İzin Verilen Diğer Kurumlar 121
BÖLÜM 6: SERMAYE PİYASASININ ARAÇLARI: MENKUL KIYMETLER
VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 123
6.1. Hisse Senetleri 126
6.1.1. Hisse Senetlerinin Tanımı 126
6.1.2. Hisse Senedi Çıkarabilecek Kuruluşlar 127
6.1.3. Hisse Senetlerinde Şekil Şartları 129
6.1.4. Hisse Senetlerinin Türleri 129
6.1.5. Hisse Senetlerinde Değer Kavramı 132

6.1.5.1. Nominal (İtibari. Kayıtlı, Saymaca) Değer ....132
6.1.5.2. Defter Değeri 132
6.1.5.3. Tasfiye Değeri (Likidasyon Değeri) 133
6.1.5.4. Piyasa (Pazar, Borsa) Değeri 133
6.1.5.5. İşleyen Teşebbüs Değeri 133
6.1.5.6. Gerçek Değer 134
6.1.6. İ. M. K. B.\′de Hisse Senedi İşlemleri ve Getirileri 134
6.2. Tahviller 137
6.2.1. Tanım, İhraca İlişkin Esaslar ve Tahvil
Sahiplerinin Haklan 137
6.2.2. Tahvillerde Şekil Şartlan 140
6.2.3. Tahvil İhraç Sınırlan 141
6.2.4. Tahvil Türleri 142

6.2.4.1. Garantili Tahviller 142
6.2.4.2. Değişken Faizli Tahviller 142
6.2.4.3. İndeksli Tahviller 143
6.2.4.4. Kara İştirakli Tahviller 144
6.2.4.5. Hisse Senetleriyle Değiştirilebilir Tahviller ..145

XII
6.2.5. Tahvillerin Değerleri 146
6.2.6. Tahvil İhraçları 147

6.3. Katılma İntifa Senetleri (K. İ. S.) 148
6.4. Oydan Yoksun Hisse Senetleri (O. Y. H. S.) 150
6.5. Kar-Zarar Ortaklığı Belgeleri (K. O. B.) 151
6.6. Banka Bonoları ve Banka Garantili Bonolar 153
6.7. Finansman Bonoları 155
6.8. Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler (V. D. M. K.) 158
6.9. Gelir Ortaklığı Senetleri (G. O. S.) 161
6.10. Hazine Bonoları ve Devlet Tahvilleri 162
BÖLÜM 7: MENKUL KIYMETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE
TEMEL KAVRAMLAR 167
7.1. Paranın Zaman Değeri 167
7.2. Menkul Kıymet Yatırımlarında Risk ve Kaynakları 171

7.2.1. Sistematik Risk 171
7.2.2. Sistematik Olmayan Risk 172
7.3. Temel Değerlendirme Modeli 173
BÖLOM 8 : SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLERİN
DEĞERLENDİRİLMESİ 175
8.1. Tahviller 175
8.1.1. Faiz Dönemleri Başında Değerlendirme 175
8.1.2. Yılda birden Fazla Ödeme Olması Halinde
Değerlendirme 177
8.1.3. Faiz Dönemleri Arasında Değerlendirme 178

8.1.3.1. Düz Faiz Esasına Göre Değerlendirme 178
8.1.3.2. Bileşik Faiz Esasına Göre Değerlendirme ....180
8.1.4. Vadeye Kadar Getirt 181
8.2. Devlet Tahvilleri 181
8.3. Hazine Bonoları 182
8.4. Finansman Bonoları 184
8.5. Gelir Ortaklığı Senetleri 186
BÖLÜM 9: HİSSE SENETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 187
9.1. Temel Analiz Yöntemi 188
9.1.1. Ekonomi Analizi 189
9.1.2. Endüstri Analizi 190

XIII

9.1.3. Ortaklık (Firma) Analizi 193
9.1.4. Değerleme Yöntemleri 195

9.1.4.1. Temettü (Kar Payı, DMdant) Modeli 195
9.1.4.2. Fiyat/Kazanç Oranı Yaklaşımı 198
9.1.4.3. Piyasa Değeri/Defter Değeri Oranı
Yaklaşımı 202
9.1.4.4. Regresyon Modeli 203
9.2. Teknik Analiz Yöntemi 204
9.2.1. Pazarın Genel Eğilimini Tahmin Etmeye
Yönelik Yöntemler 206
9.2.1.1. Dow Teorisi 206
9.2.1.2. Fiyatı Artanlar ve Azalanlar 210
9.2.1.3. Borsada İşlem Hacmi 211
9.2.1.4. Küçük Siparişler İndeksi 211
9.2.1.5. Açıktan Satışlar ya da Kısa Satışlar
(ShortSales) 212
9.2.1.6. Güven İndeksi (Confıdence Index) 212
9.2.2. Tek Tek Hisse Senetlerinin Hareketlerini
Tahmin Etmeye Yönelik Yöntemler 213
9.2.2.1. Çubuk Grafikleri (Bar Charts) 213
9.2.2.2. Nokta ve Şekil Grafikleri
(Point and Figüre Charts) 219
9.2.2.3. Hareketli Ortalamalar 220
9.2.2.4. Momentum 222
9.2.2.5. Stokastik 223
9.2.2.6. Göreli Güç (Relative Strength) 224
9.3. Rassal Yürüyüş (Random-Walk) Yöntemi ve
Etkin Piyasalar Varsayımı 225
9.3.1. Zayıf Formda Piyasa Etkinliği
(Weakly Efficient markets) 226
9.3.2. Yan Kuvvetli Formda Piyasa Etkinliği
(Semi Strong Efficient Markets) 226
9.3.3. Kuvvetli Formda Piyasa Etkinliği 227
BÖLÜM 10: PORTFÖY ANALİZİ 229
10.1. Finansal Varlık Yatırımlarında Beklenen Getirt ve Risk ..231
10.2. Portföy Analizinde Geleneksel Yaklaşım
(Basit Çeşitlendirme) 239XIV
10.3. Portföy Analizinde Modern Yaklaşım
(Markovvitz Çeşitlendirmesi) 241
10.4. Portföy Yönetimi 247
10.5. Risksiz Faiz Oranının Analize Dahil Edilmesi ve
Sermaye Pazarı Doğrusu 252
10.6. Finansal Varlık Pazar Doğrusu (FVPD) 255
10.7. Beta Katsayıları 261
10.8. Karakteristik Doğru 262
10.9. Çok İndeksli Modeller 269

10.10. Porföy Yönetimine Sharpe Yaklaşımı 272
10.11. Sharpe Yaklaşımının Az Sayıda Hisse Senedi İçin
Grafik Çözümlemesi 275
10.12. Portföy Yönetiminde Pratik Yaklaşımlar 280
10.12.1. Maliyeti Ortalama Stratejisi 281
10.12.2. Sabit Değer Planı 282
10.12.3. Sabit Oran Planı 283
10.12.4. Değişken Oran Planı 283
10.13. Portföy Performansının Ölçülmesi 285
10.13.1. Sharpe\′ın Performans Kriteri 286
10.13.2.Treynor\′un Performans Kriteri 287
10.13.3. Jensen\′in Performans Kriteri 288
10.13.4. İMKB\′ndaki Hisse Senetlerinin
Performansları 289
KAYNAKÇA 291