Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (43)      Nisan (92)      Mart (138)      Şubat (201)

Sermaye Piyasası Kurulu'nun İdari Yaptırım Yetkisinin İdarenin Takdir Yetkisi Kapsamında Değerlendirilmesi ve Yargısal Denetimi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun İdari Yaptırım Yetkisinin İdarenin Takdir Yetkisi Kapsamında Değerlendirilmesi ve Yargısal DenetimiSayfa Sayısı
:  
191
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-605-7820-67-9

30,00 TL


Globalleşen dünyamızda bağımsız idari otoritelerin sayısı gün geçtikçe artış göstermektedir. Türkiye gibi gelişmekte olan dünya ülkesinde bağımsız idari otoritelerin nitelik ve nicelik bakımından önemi yadsınamaz bir gerçektir. Bu hali ile özellikle sermaye piyasaları alanında görev alan Sermaye Piyasası Kurulu'nun incelenmesi zorunluluğu hasıl olmuştur. Yeni Sermaye Piyasası Kanunu'nun yürürlüğe girmesi ile birlikte, birçok kavram ve müessese sisteme entegre olmuştur. Bu açıdan yeni Sermaye Piyasası Kanunu Türk Hukuku açısından önemli bir düzenleme niteliği taşımaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun aldığı kararların ne tür bir yargısal denetime tabi olduğu ise önem arz ettiğinden bu konu özellikle Danıştay kararları ışığında ve son yasal değişiklikler doğrultusunda incelemeye tabi tutulmuştur.(ARKA KAPAKTAN)


İÇİNDEKİLER


GİRİŞ


BİRİNCİ BÖLÜM


BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTE OLARAK SERMAYE PİYASASI KURULU


I. BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELER


A. Kavram ve Tanım


B. Bağımsız İdari Otoritelerin Ortaya Çıkış Nedenleri ve Tarihsel Gelişimleri


C. Bağımsız İdari Otoritelerin Türk İdari Teşkilatı İçindeki Yeri


D. Bağımsız İdari Otoritelerin Özellikleri


E. Bağımsız İdari Otoritelerin Görev ve Yetkileri


II. SERMAYE PİYASASI VE SERMAYE PİYASASI KURULU


A. Sermaye Piyasası Kavramı


B. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Teşkilat Yapısı ve Görev-Yetkileri


İKİNCİ BÖLÜM


İDARENİN TAKDİR YETKİSİ VE SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN DENETİM YETKİSİNİN SINIRLARI


I. İdarenin Takdir Yetkisi Kavramı


II. SPK'nın Denetim Yetkisi ve Bu Kapsamdaki Tedbirler


A. Kanuna Aykırı İhraçlarda Uygulanacak Tedbirler


B. İhraççıların Hukuka Aykırı İşlemleri İle Sermayeyi veya Mal Varlığını Azaltıcı İşlemlerinde Uygulanacak Tedbirler


C. Kayıtlı Sermaye Sisteminde Uygulanacak Tedbirler


D. Örtülü Kazanç Aktarımında Uygulanacak Tedbirler


E. Genel Kurul Toplantılarına Gözlemci Gönderilmesi


F. Sermaye Piyasası Kurumlarının Hukuka Aykırı Faaliyet veya İşlemlerinde Uygulanacak Tedbirler


G. Mali Durumun Bozulması Halinde Uygulanacak Tedbirler


H. Tedrici Tasfiye ve İflas Durumlarında Uygulanacak Tedbirler


I. İzinsiz Sermaye Piyasası Faaliyetlerinde Uygulanacak Tedbirler


J. Kanuna Aykırı İlan, Reklam ve Açıklamalarda Uygulanacak Tedbirler


K. Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler


III. İdari Para Cezası Gerektiren Fiiller


A. Genel Esaslar


B. İdari Para Cezası Miktarının Özel Olarak Düzenlendiği Durumlar


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN UYGULADIĞI İDARİ YAPTIRIMLARIN YARGISAL DENETİMİ


I. Hukuk Devletinde Yargısal Denetimin Gerekliliği


II. Bağımsız İdari Otoritelerin Yargısal Denetimi


III. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Uyguladığı İdari Yaptırımların İdari Yargı Denetimine Tabi Olması


A. Sermaye Piyasası Kurulu'nun İdari Yaptırımlarına Karşı Açılacak İptal Davaları


B. Sermaye Piyasası Kurulu'nun İdari Yaptırımlarından Doğan Tam Yargı Davaları


C. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Boyutuyla Değerlendirme


SONUÇ