Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (50)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Sermaye Piyasası Kanununda Manipülasyon Suçu

Sermaye Piyasası Kanununda Manipülasyon SuçuSayfa Sayısı
:  
188
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2017
ISBN NO
:  
978-605-300-172-0

58,32 TL

 

İÇİNDEKİLER-VII

KISALTMALAR-XI


 

GİRİŞ-1


 

BİRİNCİ BÖLÜM

SERMAYE PİYASASI HUKUKU

I. SERMAYE PİYASASI KAVRAMI-3

II. SERMAYE PİYASASININ UNSURLARI-5

A. Fon Arz Edenler (Yatırımcılar) 5

B. Fon Talep Edenler (İhraççılar) 5

C. Fon Arz ve Talep Araçları (Sermaye Piyasası Araçları) 6

D. Fon Arz ve Talebinin Karşılaşmasına Yardım Eden Kuruluşlar (Sermaye Piyasası Kurumları) 6

E. Fon Arz ve Talebinin Karşılaştığı Piyasalar (Sermaye Piyasaları) 7

1. Menkul Değerlerin Sermaye Piyasasında İşlem Görme Şekli Bakımından-7

a) Birincil Piyasalar-7

b) İkincil Piyasalar-8

c) Üçüncül Piyasalar-9

d) Dördüncül Piyasalar-10

2. Kurumsal Piyasa Yerinin Olup Olmaması Bakımından-10

a) Örgütlenmiş (Organize) Sermaye Piyasaları-10

b) Örgütlenmiş (Serbest) Sermaye Piyasaları-10

III. SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ-11

A. İhraç Faaliyetleri-12

B. Yatırım Faaliyetleri-13

C. Aracılık Faaliyetleri-14

D. Danışmanlık Faaliyetleri-14

E. Yönetim ve İşletme Faaliyetleri-15

IV. SERMAYE PİYASASI MEVZUATI-16

V. SERMAYE PİYASASINA YÖN VEREN KURUMLAR-18

A. Sermaye Piyasası Kurulu-18

B. Borsalar-21

C. Takasbank-23

D. Merkezi Kayıt Kuruluşu-24

E. Yatırımcıları Koruma Fonu-25

F. Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği-26

G. Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği-28


 

İKİNCİ BÖLÜM

SERMAYE PİYASASI KANUNUNDA DÜZENLENEN PİYASA

DOLANDIRICILIĞI SUÇU (Ser. P. K. m. 107)

I. SER. PK M. 107/1: İŞLEME DAYALI PİYASA DOLANDIRICILIĞI SUÇU-33

A. Genel Olarak-33

B. Suçla Korunan Hukuki Değer-37

C. Suçun Kanuni Unsuru-38

D. Suçun Faili-39

E. Suçun Maddi Unsuru-42

1. Hareket-42

a) Alım ve Satım Yapmak, Emir Vermek, Emir İptal Etmek, Emir Değiştirmek, Hesap Hareketleri Gerçekleştirmek-42

b) Hareketin Aldatıcı Nitelikte Olabilmesi İçin Gereken Şartlar-44

2. Netice-48

3. Nedensellik Bağı-49

F. Hukuka Aykırılık Unsuru-50

G. Suçun Manevi Unsuru-51

H. Suçun Özel Görülüş Şekilleri-53

1. Teşebbüs-53

2. İştirak-54

3. İçtima-56

İ. Uygulanacak Usul Hükümleri ve Yaptırımlar-57

1. Madde Bakımından Yetki-57

2. Usul Hükümleri-59

3. Yaptırım-62

II. SPK M. 107/2: BİLGİYE DAYALI PİYASA DOLANDIRICILIĞI SUÇU-63

A. Genel Olarak-63

B. Suçla Korunan Hukuki Değer-64

C. Suçun Kanuni Unsuru-65

D. Suçun Faili-67

E. Suçun Maddi Unsuru-69

1. Hareket-69

a) Bilgi Vermek-70

b) Haber Vermek-73

c) Yorum Yapmak-74

d) Söylenti Çıkarmak ve Yaymak-75

e) Rapor Hazırlamak-75

2. Netice-76

3. Suçun Özel Görünüş Biçimi-76

F. Suçun Manevi Unsuru-77

G. Hukuka Uygunluk Sebepleri-79

H. Suçun Özel Görülüş Şekilleri-80

1. Teşebbüs-80

2. İçtima-80

3. İştirak-81

İ. Uygulanacak Usul Hükümleri ve Yaptırımlar-82

J. Yaptırım-83

SONUÇ-85

SERMAYE PİYASASI KANUNU-87

KAYNAKÇA-185