Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Şubat (202)      Ocak (191)      Aralık (151)      Kasım (137)

Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku

Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku

- Vedat Kitapçılık

Sayfa Sayısı
:  
786
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2015
ISBN NO
:  
978-605-4823-69-7

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

 

Dördüncü Basıya Önsöz

 
Hukuk bilimi alanında çalışanlar için bir kitabın yeni basısı yazarına, düşüncelerini daha da derinleştirebilmesi fakat onları daha basit ve net ifade etmesi; yorumlarında hükümlerin gerçeğine daha nesnel yaklaşması, daha ikna edici ve hakkaniyete uygun gerekçeler bulması, yeni öğretiler ile açılımları açıklaması, nihayet hatalarını dürüstçe düzeltmesi için tanınmış bir fırsattır. Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku’nu dördüncü basıya hazırlarken bu fırsatın bilincindeydim. Deneyimlerim bana bilimde fırsatların nerede olduğunu, hukuk kurallarının gerçeğini belirleyebilmek için ciddi inceleme ile derin tefekkürün şart fakat sonuçları net ve nesnel bir şekilde yansıtmanın gerekli olduğunu öğretmişti.
Üçüncü bası 2013’ün Haziranında yapılmıştı, dördüncü bası için çalışmaya başlarken önümde, uygulayıcılardan, mahkemelerden, genç akademisyenlerden, eski ve yeni öğrencilerden bana yöneltilmiş 6102 sayılı TK ile ilgili yüzlerce soru vardı. Ben de hem kendi saptamalarımı hem eksikliklerimi hem de hatalarımı not etmiştim. Bunlara hukuk bilimindeki baş döndürücü gelişmeyi de eklemek gerekiyordu. Kitap geleneksel kişiliğine ve yöntemine sadık kalınarak böyle hazırlandı.
Metin tümüyle yeniden gözden geçirilmiş, değerlendirilmiş, gereğinde sistematiği yeniden kurgulanmıştır. Çözüme konu olan sorunlar tahminlerimin üstünde çoğalmıştı. Bu sorunlar yabancı kitaplardan gelmiyor, hepsi yerli. Çünkü, üzerinde çalışılan, düşünülen, açıklanan ve yorumlanan Türk Ticaret Kanunu’dur. Karşılaştırmalı hukuka bu Kanunun öğretilerinin, yaklaşımlarının ve sırlarının aydınlatılmasında katkıda bulunduğu ölçüde başvurulmuştur.
Yıllardır birlikte çalıştığım asistanım Serpilhan Türkan Burgucu’ya bana gösterdiği tahammül dolayısıyla, zevkli dizgiyi ve mizanpajı yapan Berrin Doğrul’a bitmez tükenmez ‑karışık‑ eklerimi her defasında hoşgörü ile karşılaması nedeniyle ve dostum Vedat Carbaş’a da yardımları ve sınırsız anlayışı için çok teşekkür ederim. Kapağın sahibi sanatçı Murat Ece’dir. Ona minnettarım. Bu defa içindekiler tablosu ile maddeler ve kavramlar dizinini ben düzenledim, düzeltmeleri ben yaptım. Hem içerik hem de dizin hataları bana aittir.  

Ünal TEKİNALP
Ocak 2015, Fenerbahçe

İçindekiler
1. Kısım
Sermaye Ortaklıklarının
Kurumsal Düzeni ve Tek Kişilik Ortaklık

§ 1.     Sermaye Ortaklıkları Hukukunda Yeni Açılımlar ve
    Tek Kişilik Ortaklık    1
Literatür    1
    A.    Sermaye Ortaklıkları Hukukunun Yeni Düzeni    2
        I.    Sermaye Ortaklıkları Hukukunda Açılımlar    2
        II.    Yüzyıllık İki Kavram : Tek Kişilik AO ve LO    2
        III.    Kitabın Adına İlişkin Açıklamalar    3
    B.    Özel Konumlu Tek Kişilik Sermaye Ortaklıkları    4
        I.    Tek Ortaklı Bağlı AO ve LO    4
        II.    Yapı Değişikliğiyle Oluşan Tek Kişilik AO ve LO    5
        III.    Tek Paysahipli Banka    5
        IV.    Tek Ortağı Dernek veya Vakıf Olan Sermaye Ortaklığı    5
        V.    Tek Ortağı Bir Kamu Tüzel Kişisi Olan Sermaye Ortaklığı    6
        VI.    Tek Ortağı Gerçek Kişi veya Özel Hukuk Tüzel Kişisi
            Olan Sermaye Ortaklıkları    6
    C.    Bir Başkan İki Üye ile Teşekkül Edecek Ticaret Mahkemelerinde
         Görülecek Çoğu Sermaye Ortaklıkları ile Alakalı Davalar    6
    D. Tek Kişi Ortaklığına İlişkin Türkiye’deki Özel Seçilmiş Literatür    7
§ 2. Tek Kişilik Ortaklık Teriminin ve Kavramının Sorgulanması    9
Literatür    9
    A.    Sorun    9
    B.    Gelişmenin Dinamiğinin Öne Çıkardığı Kavramlar    10
        I.    Sermaye Ortaklığının Tanımında Ekonomik
            Organizasyon Kavramı    10
        II.    Yeni Anlayışta Tüzel Kişiliğin Rolü    11
    C.    AO’da “Anonim”liğin Anlam ve Sonuçları    12
        I.    Payların Bağımsızlığı    12
        II.    Payların Devredilebilirliği    12
§ 3.    Gelişim Sürecinde Tek Kişilik Sermaye Ortaklıklarının Çeşitli Görünüm
    Biçimleri Sorunun Kişi Ortaklıkları İçin Tartışılması    13
Literatür    13
    A.    Genel Olarak        13
    B.    Gelişme Sürecinde Tek Kişilik Sermaye Ortaklığı    14
        I.    Görünüm Biçimleri    14
        II.    Ortak Sayısının Bire Düşmesi ile Oluşan Fiilî
            Tek Kişilik Sermaye Ortaklığı    14
        III.    İğreti Kuruluş Yoluyla Meydana Gelen
            Tek Kişilik Sermaye Ortaklığı    15
            1.    Kavram    15
            2.    Geçerlilik Sorunu    16
        IV.    Tek Kişiyle Kurulan AO/LO    17
    C.    Kişi Ortaklıklarında Tek Kişi Ortaklığı Sorunsalı    17
        I.    Bazı Yabancı Hukuklarda    17
        II.    Türk Hukukunda    19
            1.    Genel Olarak    19
            2.    Ortak Sayısının Bire Düşmesi    19
                a)    Kollektif Ortaklıkta    19
                b)    Adi Komandit Ortaklıkta    22
            3.    İğreti Kuruluş    22
            4.    Tek Ortakla Kuruluş    22
    D.    Tek Kişilik Adi Ortaklık Sorunu    23
        I.    Yabancı Hukuklarda    23
            1.    Alman Hukukunda    23
            2.    İsviçre Hukukunda    23
        II.    Türk Hukukunda    24
§ 4.     Tek Kişilik Sermaye Ortaklığının Geçerlilik Kazanmasına
    İlişkin Süreç    25
Literatür    25
    A.    Tek Kişilik AO ile LO’nun Kabulündeki Etkenler    25
        I.    Tek Kişilik AO ile LO Sınırlı Sorumluluk İlkesi ile
            Tüzel Kişiliğin Ürünüdür    26
        II.    Ortaklığın Tanımında Kişi Birliği Unsurunun Önemini Yitirmesi    27
        III.    Hâkimiyet ile Sorumluluk El Ele Yürür Öğretisi ve
            Bu Öğretinin Terk Edilmesi    28
            1.    Genel Olarak    28
            2.    Gelişme ve Sonuç    28
            3.    Perdenin Kaldırılması    29
    B.    Fiilî Tek Kişilik AO ile LO’ya İlişkin Gelişmelerde Tarihî Süreç    29
        I.    Türkiye        29
            1.    1926 Tarihli ETK    29
                a)    Fiilî Tek Kişilik AO    29
                b)    Fiilî Tek Kişilik LO    30
            2.    1956 Tarihli ETK    31
                a)    Genel Olarak    31
                b)    Yargıtay’ın Fiilî Tek Kişilik AO ve LO’ya Karşı Tutumu    32
                c)    Türk Öğretisinin Fiilî Tek Kişilik AO ve LO’ya
                    Karşı Tutumu    32
        II.    İsviçre        33
            1.    Federal Mahkemenin 1919 Tarihli Kararı    33
            2.    İsviçre Öğretisinin Fiilî Tek Paysahipli AO’ya Yaklaşımı    33
            3.    İsviçre Federal Mahkemesi’nin Fiilî Tek Kişilik AO’ya
                İlişkin İlkesel Kararları    34
                a)    Genel Olarak    34
                b)    Tek Kişilik AO’da, Şeklen Kazanılan Tüzel Kişiliğin
                    Dürüstlük Kuralına Aykırı Olduğu Kuralı    34
                c)    Tek Paysahipli AO’nun Paysahibiyle Arasında Menfaat
                     Uyuşmazlığı Bulunmasının Tüzel Kişiliği Geçersiz
                    Kılmadığı Kararı    35
            4.    1936-2007 Arasında Geçerli Olan Sistem    35
        III.    Almanya        35
            1.    1920’li ve 1930’lu Yıllar    35
                a)    Genel Olarak    35
                b)    Wieland’ın Görüşü    36
            2.    1937-1965 Yılları    37
                a)    Fiilî Tek Ortaklı AO ve LO ile İlgili Seçilmiş
                    İlkesel Kararlar    37
                b)    Değerlendirme    38
            3.    1965 Tarihli POK Dönemi    38
                a)    Genel Olarak    38
                b)    Tek Kişilik AO’nun Yeni Görünüm Biçimleri    39
                    b1)    Bütünleşme    39
                    b2)    Kapalı Holding Ortaklığı    40
        IV.    Fransa        40
    C.    İğreti Yolla Kurulan AO ile LO’nun Gelişmesine İlişkin
        Tarihî Süreç        40
        I.    İnançlı İşlem    40
        II.    “Salomon vs. Salomon & Co.” Kararı    41
        III.    Hesabına Taahhüt    41
    D.    AO ve LO’nun Tek Kişiyle Kurulmasına Olanak Sağlayan Süreç    42
        I.    Almanya’da 1980 Tarihli GmbH – Novelle’nin
            Yürürlüğe Girmesi    42
            a)    Genel Olarak    42
            b)    Tek Ortaklı LO ve Ortağı Tek Ortaklı LO’nun Ortağı Olan
                Komandit Ortaklığı (GmbH&Co. KG)    43
        II.    89/667/AET (2009/102/AT) Sayılı 12. Şirketler Yönergesi    43
§ 5.     Tek Kişilik Sermaye Ortaklığı İle İlgili İlkeler ve Bu Ortaklığın
    Kötüye Kullanılmasına Karşı Önlemler    45
Literatür    45
    A.    Genel Olarak        45
    B.    İlkeler ve Önlemler    46
        I.    Ortaklık Yönünden    46
            1.    Malvarlıklarının Ayrılığı İlkesi    46
            2.    Açıklık İlkesi    47
            3.    Perdenin Kaldırılması Önlemi    47
            4.    Ortağın AO/LO’ya Borçlanması Yasağı veya Borçlanmanın
                Şartlara Bağlanması Önlemi    48
        II.    Paysahibi/Ortak Yönünden    48
            1.    Paysahibinin/Ortağın AO/LO ile Birlikte Sorumlu
                Tutulamayacağı İlkesi    48
            2.    Paysahibinin AO’ya/LO’ya Karşı Bağlılık
                Yükümlülüğü Sorunu    49
                a)    AO Bakımından    49
                b)    LO Bakımından    49
            3.    Tek Kişilik Ortaklığın Çatı Ortaklık Konumunda Bulunduğu
                Ortaklıklar Topluluklarında Bağlılık Yükümlülüğü    51
§ 6.     Tek Kişilik Sermaye Ortaklığının Cevap Verdiği İhtiyaçlar    53
    A.    Genel Olarak        53
    B.    Tek Kişilik Sermaye Ortaklığına İhtiyaç Duyulan Bazı Durumlar    54
        I.    Bilimsel Araştırma Enstitülerinin, Uygulama Merkezlerinin,
            Üniversitelerin, Kamu Kurumları ve Vakıfların Tek Kişilik
            AO/LO Kurma İhtiyaçları    54
        II.    Sermaye Ortaklıklarının Bazı Bölümlerinin Bağımsız Hale
            Getirilmesinde Tek Kişilik AO/LO’ya Duyulan İhtiyaç    55
        III.    Yabancı Sermayenin Yatırım Aracı Olarak Tek Kişi Ortaklığı    56
        IV.    Devir Kolaylığı Bakımından Tek Kişilik AO/LO    56
        V.    Halka Kolayca Açılmak Bakımından Tek Kişilik AO    56
        VI.    Bazı Miras Sorunlarının Çözümü Bakımından
            Tek Kişilik Ortaklık    56
        VII.    Ortaklık Politikalarının Uygulanması Bakımından
            Tek Kişilik Ortaklık    57
        VIII.Döner Sermaye İçin Yeni Bir Çözümün Yolunu Açması
             Bakımından Tek Kişilik Ortaklık    57

2. Kısım
Türk Ticaret Kanununda Tek Kişilik Sermaye Ortaklığı

§ 7.     Türk Ticaret Kanununa Göre Tek Kişilik Sermaye Ortaklığının
    Meydana Gelmesi    59
Literatür    59
    A.    Kavram    59
        I.    Payların Bir Kısmının AO’nun Elinde Bulunması Sorunu    60
        II.    Payların Üçüncü Kişinin Elinde Bulunması Sorunu    61
    B.    Tek Kişilik Sermaye Ortaklığının Meydana Gelmesi Hâlleri    61
        I.    Tek Kişiyle Kurulma Yoluyla Tek Kişilik Sermaye
            Ortaklığının Meydana Gelmesi    61
        II.    Halka Açılmak Üzere TK’nın 346. Maddesi Uyarınca
            AO’nun Tek Paysahibi ile Kurulması    62
        III.    Hukuki İşlemle Kurulma    62
            1.    Aynı Anda Yapılan Tek İşlem veya Birden Çok İşlemle    62
            2.    Zamana Yayılan Bir Süreçte Payların Tek Kişide
                Toplanmasıyla    62
            3.    Satın Alma (Put Option) ve Satmaya Zorlama (Call Option)
                Haklarının Kullanılmasıyla    63
        IV.    Payların Mirasla İktisap Edilmesiyle    63
        V.    AO ve LO’da Ortağın Ortaklıktan Çıkarılmasıyla    63
        VI.    Birleşme Yoluyla    64
        VII.    Bölünme Yoluyla    64
        VIII.Tek Kişi İşletmesinin Ortaklığa Dönüşmesiyle    64
§ 8.     Türk Ticaret Kanunu Sisteminde Tek Kişilik Sermaye
    Ortaklığının Özellikleri    65
    A.    Farklı Özelliklere Sahip Tek Kişilik AO ve LO’lar    65
    B.    TK Sisteminin Özelliklerinin Teker Teker Ele Alınması    66
        I.    Tek Kişilik AO ve LO Ayrı Türde Bir Ortaklık Değildir    66
        II.    TK’daki Tek Kişilik Sermaye Ortaklığının Özellikleri    66
            1.    Tek Kişilik Sermaye Ortaklığı Ortağın
                Özel Malvarlığı Değildir    66
            2.    Tek Paysahipli AO Kapalı Bir AO’dur.    67
            3.    Tek Ortaklı LO’nun Küçük Ölçekli Olması Şart Değildir.    67
            4.    Tek Kişilik AO ve LO Geçici Bir Konum Değildir.    67
            5.    Tek Kişilik Ortaklığın Unvanı    68
            6.    Tek Kişilik AO ve LO Tür Değiştirebilir,
                Birleşebilir ve Bölünebilir.    68
            7.    Bir Gerçek veya Tüzel Kişinin Birden Çok Tek
                Kişilik Ortaklığı Olabilir.    68
            8.    Tüzel Kişilerin Tek Kişi Ortaklıkların Ortağı Olması
                Yasaklanmamış ve Şarta Bağlanmamıştır.    69
            9.    TK’nın Hem Tek Paysahipli AO’yu Hem de
                Tek Ortaklı LO’yu Kabul Etmesinin Sebebi    69

3. Kısım
Anonim Ortaklık

§ 9.     Temeller: Sermaye, Paylar, Esas Sözleşme Değişiklikleri ve Bağlam    71
Literatür    71
    A.    Anonim Ortaklık. Tek Paysahipli Anonim Ortaklık ve
        Halka Açık Anonim Ortaklık    73
        I.    AO Kavramı    73
            1.    Kanunî Türün Tanıtımı    73
            2.    Sermaye Ortaklığı Olarak Tek Paysahipli AO    75
            3.    Sermaye Ortaklığı Olarak HAAO    75
                a)    Genel Olarak    75
                b)    Bir HAAO’nun SerPK’nın Kapsamından Çıkarılması    76
        II.    Zorunlu Tür Olarak AO    77
    B.    AO’da Sermaye    77
        I.    Sermayenin Türleri    77
            1.    Türler        77
            2.    Esas ve Kayıtlı Sermaye İçin Ortak Kurallar    79
        II.    Sermayenin Korunması İlkesi    80
Literatür    80
        III.    Sermaye ve AO Malvarlığı    80
            1.    Kavramlar    80
            2.    AO’nun Brüt ve Net Aktifi (Malvarlığı)    80
    C.    Paylar    81
        I.    Kavram    81
        II.    İtibarî Değerli, İmtiyazlı, Nama ve Hamiline Paylar    82
            1.    İtibari Değerli/İtibari Değersiz Paylar    82
            2.    İmtiyazlı Paylar    83
                a)    İmtiyazlara İlişkin Genel Hüküm: TK 478    83
                b)    Oyda İmtiyazlı Paylar    85
                c)    SerPK’nın İmtiyazlı Paylarla İlgili Hükümleri    88
            3.    Hamiline Yazılı Paylar, Nama Yazılı Paylar ve Pay Senetleri    89
                a)    Genel Olarak    89
                b)    Hamiline Pay ve Hamiline Yazılı Pay Senedi    90
                c)    Nama Pay ve Nama Yazılı Pay Senedi    92
        III.    Diğer Pay Çeşitleri    93
            1.    Oy Hakkını Haiz Olan ve Olmayan Paylar.    93
            2.    Nakit Karşılığı Paylar/Ayın Karşılığı Paylar    93
            3.    Kayden İzlenen Paylar    93
            4.    Bedelsiz Paylar    94
            5.    Primli Paylar    94
        IV.    Paylara İlişkin Hükümlere Aykırılığın Sonuçları    94
        V.    Payların Senede Bağlanması ve Merkezi Kayıt Sistemi     95
Literatür    95
            1.    Temeller    95                
            2.    Paylarla İlgili Çeşitli Sorunlar    96
            3.    Pay Senedinin Şekli    96
            4.    Merkezi Kayıt Kuruluşu    97
        VI.    İlmühaberler    98
        VII.    Payların ve Pay Senetlerinin Haczi    98
    D.    AO’nun Kendi Paylarını İktisap ve Rehin Olarak Kabul Etmesi    99
        I.    Kaynaklar, İktisap Serbestisinin Yararları ve Sakıncaları    99
        II.    TK’nın Yenilikleri    101
        III.    İktisap Kurallarının Tek Paysahipli AO Tarafından
            Değerlendirilmesi    103
        IV.    Sermayenin En Çok Yüzde Onunu Teşkil Eden Payların
            Yasağın Dışına Çıkarılması İşlemi    103
            1.    Genel Şartlar    103
            2.    AO’nun Finansal Durumu İle İlgili Şart.    105
            3.    Ana (Hakim) AO’nun Paylarının Yavru (Bağlı) Ortaklık
                Tarafından İktisap Edilmesi    106
            4.    Satın Alma Bedelinin Kaynağı ve Kredi Kullanma Sorunu    106
            5.    Özel Kanunî Yedek Akçe    107
        V.    Kanuna Karşı Hile ve Yasaklar    107
            1.    Kanuna Karşı Hile    107
            2.    AO’nun, Paylarının İktisap Edilebilmesi İçin Avans,
                Ödünç veya Teminat Vermesi Yasağı, Yasağın İstisnaları ve
                Yasağa Aykırılığın Sonuçları    108
                a)    Kural    108
                b)    Finansal Yardım Yasağının Sebepleri    108
                c)    Kanunu Dolanma Sayılabilecek Diğer Bazı Haller    109
                d)    Birleşmeli Kaldıraçlı İşlem (Leveraged Buy-out)    110
            3.    Kanunu Dolanma Sayılmayacak Haller    110
            4.    Kanuna karşı Hile Yasağının İhlalininin Hukukî Sonuçları    111
        VI.    Yakın ve Ciddi Bir Kayıptan Kaçınma    112
            1.    Kural ve Amaç    112
            2.    Yakın ve Ciddi Kayıp Kavramı    112
                a)    AO’nun Kontrolünün, Yöneten Payların İradeleri
                    Hilafına (Hostile Take-over) El Değiştirmesi    112
                b)    Pay Fiyatlarında Oynayarak AO’ya Kayıp Verdirme    114
                c)    Bir Paysahibinin Payını AO’ya Zarar Verebilecek
                    Kişilere Satması Olasılığı    114
                d)    Bir Alacağın Tahsili Edilememesi Tehlikesini
                    Bertaraf Etmek    114
            3.    İktisap Usulü    114
        VII.    İktisap Yasağının İstisnaları (TK m. 382)    115
        VIII.Payların Elden Çıkarılması    116
            1.    Genel Olarak    116
            2.    Sermayenin Azaltılması (TK m. 386)    116
        IX.    Yavru Ortaklığın Ana Ortaklığın Paylarını İktisabı ve Donma    116
            1.    İktisap ve Donma    116
            2.    İktisabı Kısıtlanmış Paylardan Kaynaklanan
                Hakların Donması (TK m. 389)    117
    E.    Esas Sözleşme ve Değişiklikleri    117
        I.    Esas Sözleşme    117
        II.    Esas Sözleşmenin Tüm Hükümlerinin
            Değiştirilebilirliği    118
        III.    Değişiklik Türleri    119
        IV.    Genel Esas Sözleşme Değişiklikleri ve İmtiyazlı Paysahipleri
            Özel Kurulu (İPSÖK)    119
            1.    Kavram ve Kaynaklar    119
            2.    Usul    120
            3.    İmtiyazlı Paysahipleri Özel Kurulu    120
                a)    Temeller    120
                b)    İPSÖK’ün Niteliği    122
                c)    İPSÖK’ün Onayına Gerek Olan Haller    122
                d)    İPSÖK’ün Toplantıya Çağrılması    123
                e)    İPSÖK’ün Toplanması ve Kararı    123
                f)    YK’nın İPSÖK’ün Kararına Olumsuz Oy Verenlere
                    Karşı Dava Açması    124
    F.    Özel Değişiklik: Sermayenin Artırılması    124
        I.    Kavram, Denetlenmesi, Gerekçe Sorunu, Önşartlar ve Bu
            Bağlamda İç Kaynakların Sermayeye Dönüştürülmesi Gereği    124
            1.    Kavram ve Sebepler    124
            2.    Sermaye Artırımının Denetlenmesi    125
            3.    Sermaye Artırımı ve Gerekçe    125
            4.    Sermaye Artırımının Ön Şartları    126
                a)    Payların Nakdi Bedellerinin Ödenmiş Olması    126
                b)    Sermayenin Karşılıksız Kalmamış Olması    127
            5.    Serbest Yedeklerin ve Fonların Sermayeye
                Dönüştürülmesi Şartı    127
                a)    Genel Olarak    127
                b)    Dönüştürülme ile Aynı Zamanda ve Aynı Tutarda Yeni
                    Sermaye Taahhüt Edilerek Sermayenin Artırılması Kuralı    128
            6.    Sermayeyi Artırmaya Yetkili Organ    130
            7.    Sermayenin Artırılmasının Niteliği    130
        II.    Yeni Sermaye Taahhüdü Yoluyla Sermaye Artırımı    130
            1.    Esas Sermaye Sisteminde    130
                a)    Esas Sözleşmenin İlgili Maddelerinin Değişik Şeklinin
                    YK Tarafından Onaylanması    130
                b)    Gerekliyse GTB’den İzin Alınıp GK’nın Toplantıya
                    Çağrılması ve YK’nın Beyanı    131
                c)    GK Kararı    131
                d)    Gerekliyse İPSÖK’ün Toplantıya Çağrılması    132
                e)    YK’nın Rüçhan Hakkının Kullanılmasına
                    İlişkin Kararının İlanı    132
                f)    Yeni Pay Taahhüdünün Esas Sözleşmede Öngörülmesi veya
                    Taahhüdün İştirak Taahhütnamesi ile Yapılması    133
                g)    Uygulanacak Hükümler    134
                h)    Tescil    134
            2.    Kayıtlı Sermaye Sisteminde    135
                a)    YK’nın Sermayenin Artırılmasına İlişkin Kararı    135
                b)    Gerekliyse GTB’nin İzninin Alınması    135
                c)    YK’nın Sermayenin Artırılması Kararının İlanı ve
                    Gerekiyorsa İnternete Konulması    135
                d)    Rüçhan Haklarının Kullanılmasına İlişkin YK
                    Kararının İlanı    135
                e)    Yeni Pay Taahhüdünün İştirak Taahhütnamesiyle
                    Yapılması    136
                f)    Tescil    136
                g)    Artırımın Kanuna Aykırılığının Sonuçları,
                    Cayma, İptal İle Butlanın Sonuçları    136
        III.    İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı    136
            1.    Niteliği        136
            2.    Sermayeye Dönüştürülebilecek Fonlar    136
            3.    İç Kaynaklardan Sermaye Artırımının Yeni Sermaye Taahhüt
                Edilerek Sermayenin Artırılması Suretiyle Birlikte Yapılması    137
            4.    Usul    137
                a)    Esas Sermaye Sisteminde    137
                b)    Kayıtlı Sermaye Sisteminde    137
        IV.    Şarta Bağlı Sermaye Artırımı    138
            1.    Kavram    138
                a)    Değiştirme Hakları    138
                b)    Alma/Alım Hakları    138
            2.    Artırımın Dayanağı: Esas Sözleşme Hükmü    139
            3.    Artırımın Sınırı    139
            4.    Paysahibi Sıfatının Kazanıldığı, Payın Verdiği Hakların
                Sahibi Olunduğu An    140
            5.    Paysahiplerinin Korunması    140
            6.    Değiştirme ve Alım Hakkını Haiz Olanların Korunması    140
            7.    Sermayenin Artırıldığı Miktarın AO’ca Saptanması    141
            8.    Dayanak Hükmünün Esas Sözleşmeden Çıkarılması    141
    G.    Özel Değişiklik: Sermayenin Azaltılması    141
Literatür    141
        I.    Kavram ve Sebepler    142
        II.    Yetkili Organ    142                
            1.    Esaslar            142
            2.    GK Kararı    143            
        III.    Türleri: İncelemeli ve Basit Azaltım    143
            1.    Sermayenin Bir Kısmının Paysahiplerine İade Edilmesi
                Amacıyla Yapılan Sermaye Azaltılması    144
                a)    Özelliği    144
                b)    Usul    144
                c)    Alacaklılara Çağrı    145
            2.    Bir Bilanço Açığının Kapatılması Amacıyla
                Sermayenin Azaltılması    145
                a)    Kavram    145
                b)    Basit Usulün Uygulanabilmesinin Şartları    146
                c)    Usul    147
            3.    Sermayenin Azaltılması ile Artırılmasının
                Aynı Anda (Birlikte) Yapılması    147
        IV.    Azaltma Kararının Uygulanması    148
    H.    Pay Devrinin Sınırlandırılması     149
        I.    AO Payının Devredilebilirliği İlkesi    149
        II.    Nama Yazılı Payların/Pay Senetlerinin Devrinde Serbestlik
            İlkesi ve Bağlı Nama Yazılı Paylar (Bağlam)    150
    I.    Kanuni Bağlam (Sınırlama) Halleri    150
        I.    Nama Yazılı Payların Bedellerinin Tamamının
            Ödenmemesi Halinde Kanuni Bağlam    150
            1.    Kural        150
            2.    Özel İktisap Halleri İstisnası ve AO’nun Elindeki Olanak:
                Payı Gerçek Değeriyle Almak Önerisi    151
        II.    Devralanın Ödeme Yeterliliği Şüpheli Olduğu Hallerde
            AO’nun İstediği Teminatın Verilmemesi    151
    İ.    Esas Sözleşmesel Bağlam (Sınırlama)    151
        I.    İlkeler        151
        II.    Borsaya Kote Edilmemiş NYP’lere İlişkin Bağlam Sistemi    152
            1.    Genel Olarak    152
            2.    YK’nın Devre Onay Vermeyi Reddedebileceği
                Esas Sözleşmeye Yazılabilecek Önemli Sebepler    153
            3.    Bazı Hallerin “Önemli Sebep” Olmak Yönünden
                Değerlendirilmesi    153
            4.    Payların Devredilmeleri Halinde Payların Mülkiyetiyle
                Hakların Geçişine İlişkin Sistem    155
        III.    Borsaya Kote NYP’lere İlişkin Esas Sözleşmesel
            Bağlam Sistemi    155
            1.    Kavramlar    155
                a)    Borsa    155
                b)    Borsaya Kote Paylar    156
                c)    Borsadan İktisap    156
                d)    Borsa Dışı İktisap    156
            2.    Borsaya Kote NYP’leri İktisap Eden Kişiyi Ret Sebepleri    156
            3.    Esas Sözleşmede Öngörülen İktisap Üst Sınırı Yüzdesinin
                Aşılması Sebebiyle Ret    157
            4.    İktisap Eden Kişinin Payları Kendi Ad ve Hesabına
                Aldığını Açıkça Beyan Etmemesi Sebebiyle Ret    158
            5.    Devrolunan Kişinin Borsaya Kote NYP’lerin ve
                Hakların Devralana Geçmesi Sistemi    158
        IV.    Bağlamla İlgili Bazı Sorunlar    159
            1.    Devrin Yasaklanması    159
            2.    NYP’leri Devretmek İsteyen Kişinin Önce Diğer
                Paysahiplerine Öneride Bulunması    160
            3.    AO Hukukunda Tek Borç İlkesi ve Bağlam Hükümleri
                Bakımından “Option”lar    160
                a)    Call-Option (“Paylarını Alıyorum, Seni Paylarını
                    Bana Devretmeye Çağırıyorum”)    160
                b)    Put-Option (“Paylarımı Önüne Koyuyorum,
                    Onları Devral”)    161
                c)    Tag-Along Option (“Paylarını Satarken Benim
                    Paylarımı da Birlikte Satmak Zorundasın”)    161
                d)    Drag-Along Option (“Paylarımı Satarken, İstemesen de
                    Senin Paylarını da Satarım”)    161
                e)    Tek Borç İlkesi Yönünden Değerlendirme Sorunu    161
            4.    Bir AO’nun Kontrolünü Elde Edecek Şekilde Payların
                Devralınması (Take-over) Karşısında Bağlam    163
    J.    Pay Defteri    164
        I.    İçerik ve Nitelik    164
        II.    Kayıtlara İlişkin Hükümler    164
        III.    İncelenmesi    164
    K.    İntifa Senetleri    164
    L.    Borçlanma Senetleri ile Alma ve Değiştirme Hakkını
        İçeren Menkul Kıymetler    165
§ 10.    Anonim Ortaklıkta Kuruluş, Kuruluşa Bağlı Hükümler ve
    Sona Erme ile Tasfiye    167
Literatür    167
    A.    Kuruluş ve Kuruluşa Bağlı Hükümler    167
        I.    Genel Olarak    167
            1.    Kuruluş Açısından AO ile Tek Paysahipli
                AO’nun ve HAAO’nun Karşılaştırması    167
            2.    Kuruluş Türleri    168
            3.    Kurucular    169
            4.    İstisnalı Kuralsal (Düzenleyici) Kuruluş    170