Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Temmuz (14)      Haziran (105)      Mayıs (68)      Nisan (89)

Serbest Bölge İşlemleri

Serbest Bölge İşlemleriSayfa Sayısı
:  
183
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2013
ISBN NO
:  
978-605-4655-29-8

17,50 TLÖNSÖZ Serbest bölgeler, ülke ticaretinin, dış ticaretinin ve üretiminin artırılması amacıyla kurulan özel mevzuatlarla yönetilen yerler olarak tanımlanabilir. Türkiye′de de 80′li yıllarda dışa açılma politikaları ve dış ticarete dayalı kalkınma hamlesiyle birlikte serbest bölge uygulamaları gündeme geldi. Serbest bölgelerde, uzun yıllar hem üretim hem de ticarete yönelik faaliyette bulunan firmalar kendilerine sağlanan desteklerden yararlandı. Ancak 2004 yılı şubatıyla birlikte Türkiye′de serbest bölgelere yönelik önem¬li değişiklikler ve yeni düzenlemeler yapıldı. Yapılan bu düzenlemeler ile bir¬likte serbest bölgeler artık devlet ve bürokrasi tarafından, bir ′serbest ticaret havzası′ olmaktan daha çok bir ′serbest üretim bölgesi′ olarak görülmektedir. Bu algı ve bakışaçısı değişikliği, serbest bölgeleri özellikle vergi uygulamaları ve genelde serbest bölgelerin avantajları ve işleyişi açısından incelemeyi gerektiriyor. Biz de bu çalışmada, serbest bölgelerin özellikleri, türleri, avantajları gibi genel bilgilerin ardından özellikle Türkiye′deki mevzuatlar çerçevesinde serbest bölge işlemlerini pratik bilgiler halinde okurlara aktarmaya çalışıyoruz. Çalışmayı, Meslek Yüksekokulları′nın İKMEP Müfredatına da uyumlu hazırlamaya gayret ettik. Böylece çalışmanın, derslerde çekilen kaynak sıkıntısına bir nebze de olsa katkısı olsun istedik. Ancak İKMEP müfredatında yer almayan bazı bölümleri de kitaba eklemeyi faydalı bulduk. Bu sayede hem öğrencilerin konu hakkında daha geniş ölçekte bilgilenmeleri, hem de çalışmadan konuyu merak eden genel okurların ve işin içinde olan serbest bölge çalışanlarının da istifade edebilmelerini arzuladık. Ali Dölek alidolektr@yahoo.com İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ. BİRİNCİ BOLUM SERBEST BÖLGELERİN TANIMI HAZIRLIK SORULARI 9 GİRİŞ: SERBEST BÖLGELERE GENEL BAKIŞ 9 1.1. SERBEST BÖLGELERİN TARİHÇESİ 11 1.1.1.Tarih Boyunca Serbest Bölge Uygulamaları 12 1.1.2.Türkiye′de Serbest Bölgelerin Tarihi Gelişimi 14 1.2. SERBEST BÖLGELERİN ÖZELLİKLERİ 16 1.3. SERBEST BÖLGELERİN ÜLKE EKONOMİSİNE FAYDALARI VE SAKINCALARI 18 1.4. SERBEST BÖLGELERİN GİRİŞİMCİLERE FAYDALARI 19 1.5. SERBEST BÖLGE İŞLETMECİLİĞİ 21 1.5.1. Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi 22 1.5.2. Serbest Bölge Müdürlükleri 24 1.5.3. Kullanıcı Firmalar 27 1.5.4. Serbest Bölge Gümrük Müdürlükleri 30 DENEME TESTİ 32 İKİNCİ BÖLÜM SERBEST BÖLGELERİN ÇEŞİTLERİ HAZIRLIK SORULARI 37 GİRİŞ 37 2.1. SERBEST TİCARET BÖLGELERİ 38 2.2. SERBEST ÜRETİM BÖLGELERİ 38 2.3. SERBEST İHRACAT BÖLGELERİ 39 2.4. SERBEST BANKACILIK BÖLGELERİ 39 2.5. ANTREPOLAR 40 2.6. SERBEST ŞEHİRLER 41 2.7. GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARI 41 2.8. SERBEST LİMANLAR 42 2.9. İKİZ FABRİKALAR 42 2.10. YATIRIM BÖLGELERİ 42 2.11. DİĞER SERBEST BÖLGE ÇEŞİTLERİ 43 DENEME TESTİ „ 44 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM SERBEST BÖLGELERDE DIŞ TİCARET UYGULAMALARİ HAZIRLIK SORULARI 47 GİRİŞ 47 3.1. SERBEST BÖLGELERDE FAALİYET ESASLARI 48 3.1.1. Genel Faaliyetler: Altyapı ve Üstyapı Tesislerinin İnşası ve Denetimi ..48 3.1.2. Faaliyet Ruhsatı İşlemleri ve Faaliyet Konuları 51 3.2. SERBEST BÖLGEDE KULLANILAN BELGELER, TUTULAN KAYITLAR VE ENVANTER TAKİBİ 57 3.2.1. Giriş İzin Belgeleri 57 3.2.2. Mal Giriş Çıkış Belgeleri 60 3.2.3. Ticari Kayıtlar ve Envanter Defteri 63 3.3. SERBEST BÖLGELERE MAL GİRİŞ-ÇIKIŞ İŞLEMLERİ 64 3.3.1. Malların Bölgeye Giriş-Çıkışı 65 3.3.2. Bölge İçi Satışlar ve Transit Ticaret İşlemleri 70 3.3.3. Özellikli Mallar ve Durumlar Açısından Serbest Bölgeler 72 DENEME TESTİ 77 DÖRDÜNCÜ BOLUM ÖZEL HESAP VE SERBEST BÖLGE GELİRLERİ HAZIRLIK SORULARI 83 GİRİŞ 83 4.1. ÖZEL HESABA İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER 84 4.2. BÖLGEDEKİ MAL HAREKETLERİNE YÖNELİK ÖZEL HESAP ÜCRETLERİNİN UYGULANMA ESASLARI 85 4.3. SERBEST BÖLGE İŞLETİCİLERİ İLE YAPILAN SÖZLEŞMELERE YÖNELİK ÖZEL HESAP ÜCRETLERİNİN UYGULANMA ESASLARI 88 4.4. HİZMET VE BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖZEL HESAP ÜCRETLERİNİN UYGULANMA ESASLARI 89 DENEME TESTİ 90 BEŞİNCİ BÖLÜM GÜMRÜK MEVZUATI AÇISINDAN SERBEST BÖLGELER HAZIRLIK SORULARI 93 GİRİŞ 93 5.1. SERBEST BÖLGELERDE GÜMRÜK GÖZETİMİ VE KONTROLÜ....94 5.2. SERBEST BÖLGELERE EŞYA GİRİŞ-ÇIKIŞ İŞLEMLERİ 95 DENEME TESTİ 101 ALTINCI BÖLÜM VERGİ HUKUKU AÇISINDAN SERBEST BÖLGELER HAZIRLIK SORULARI 103 GİRİŞ 103 6.1. HUKUKİ ARKAPLAN 104 6.2. KURUMLAR VERGİSİ VE GELİR VERGİSİ ACISINDAN İNCELEME 107 DENEME TESTİ 112 Serbest Bölge İşlemleri YEDİNCİ BÖLÜM SERBEST BÖLGELERDE ÇALİŞMA ESASLARI VE PERSONEL YÖNETİMİ HAZIRLIK SORULARI 115 GİRİŞ 115 7.1. ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN GENEL DÜZENLEMELER 116 7.2. YABANCI UYRUKLU PERSONEL ÇALIŞMA ESASLARI 118 DENEME TESTİ 121 EKLER 123 KAYNAKÇA 181