Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Sağlık ve Tıp Hukuku Mevzuatı Uluslararası Kaynaklar

Sağlık ve Tıp Hukuku Mevzuatı Uluslararası KaynaklarSayfa Sayısı
:  
1430
Kitap Ölçüleri
:  
21x18 cm
Basım Yılı
:  
2006
ISBN NO
:  
975-6194-58-8

0,00 TLöNSöZ Sağlık ve tıp, bilindiği gibi, bireysel ve toplumsal yaşamımızda anlam ve önemini sürekli koruyan bir alandır. Bu alanda yaşanan hukuksal ilişki ve olaylar, sağlık ve tıp hizmetlerinin her geçen gün güncelleşmesine ve çok daha değişik boyutlar kazanmasına neden olmaktadır. Sağlık ve tıp hizmetlerinin sunumunda yaşanan hukuksal sorunların çözümlenmesi sürecinde, ulusal ve uluslararası düzeylerde pek çok hukuk kaynağına başvurulmaktadır. Aynı zamanda önemli birer pozitif kaynak niteliğini taşıyan bu hukuksal düzenlemeler, sağlığı etkileyen temel bileşenlerden olan çevresel etkenler, yaşam biçimi, genetik yapı ve sağlık hizmetleri sistemi göz önünde tutulmak suretiyle gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda, sağlık hukukuna özgü ilişkilerin düzenlenme konusu, amacı, içeriği ve kapsamları bakımından kendine özgü alt dalların (Tıbbî Sorumluluk Hukuku, Hasta Hakları ve Hastane Hukuku, Çevre Sağlığı Hukuku, İlaç Hukuku, Gen Hukuku, Sağlık Sigortası Hukuku, Tıbbî Etik gibi) bir araya getirilmesi suretiyle, disiplinlerarası, karma ve dinamik bir hukuk sistematiği görünümüne sahip ′Sağlık ve Tıp Hukuku′ alanı oluşturulmuştur. Başta hekimler ve tüm sağlık çalışanları olmak üzere, ilgili hukukçular için, pozitif hukuk kaynaklarını içeren ve aynı zamanda bir uygulama kılavuzu ya da temel başvuru metni niteliğini taşıyan bu kitap, sağlık ve tıp hukukuna ilişkin ulusal mevzuat ve uluslararası kaynakların önemli bir bölümünü içerecek biçimde derlenmesi amacına yönelik bir çalışmanın ürünüdür. Esasen bir ′Mevzuat Derlemesi′ niteliğindeki kitabımız iki ana bölüme ayrılmaktadır: Kitabın ′Ulusal Mevzuat′ başlıklı birinci bölümünde, sırasıyla; önce, anayasa ve bazı temel yasalardaki ilgili hükümler ile bazı özel yasalara, daha sonrasın da, düzenleyici idarî işlemler arasından seçilmiş önemli tüzükler, yönetmelikler ve yönergelere yer verilmiştir. Uluslararası kaynaklara ayrılan ikinci bölüm ise, başta Dünya Sağlık Örgütü Anayasası ile Dünya Hekimler Birliği Bildirgeleri olmak üzere, sağlık ve tıp hukukuna ilişkin diğer bazı önemli uluslararası hukuk metinlerini içermektedir. Bu çerçevede, toplumda sağlıklı bireylerin çoğalması idealine yönelik çabalara bir nebze de olsa katkı sağlaması umuduyla hazırlamış olduğumuz bu kitabın, sağlık ve tıp hukuku kaynaklarına gereksinim duyan tüm ilgililerine yararlı olmasını diler; bu süreçte, sayfa düzeni ve dizgi işlerini yapan Burak Soysal′a ve Sibel Işık′a, basım-yayım işlerini üstlenip gerçekleştiren Turhan Kitabevi sahibi Turhan Polat′a ve onun değerli çalışanlarına içten teşekkürler ederim. Ankara- Mart 2006 Doç. Dr. Mehmet DEMİR İÇİNDEKİLER I- ULUSAL MEVZUAT A) ANAYASA T.C. ANAYASASI (İlgili Hükümler) 3 B)YASALAR 1 TÜRK MEDENÎ KANUNU (İlgili Hükümler) 5 2 TÜRK CEZA KANUNU (İlgili Hükümler) 8 3 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (İlgili Hükümler) 19 4 SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU 23 5 UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU 33 6 TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ HIFZISSIHHA MÜESSESESİ TEŞKİLİNE DAİR KANUN 76 7 TABABET VE ŞUABATI SAN′ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN 79 8 SITMA VE FRENGİ İLAÇLARI İÇİN KANUN 94 9 SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARI İLE ESENLENDİRME (REHABİLİTASYON) TESİSLERİNE VERİLECEK DÖNER SERMAYE HAKKINDA 209 Sayılı KANUN 95 10 SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARI İLE ESENLENDİRME (REHABİLİTASYON) TESİSLERİNE VERİLECEK DÖNER SERMAYE HAKKINDA KANUN İLE 2006 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 5471 SAYILI VE 7.3.2006 TARİHLİ KANUN 102 11 GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU 105 12 SAĞLIK PERSONELİNİN TAZMİNAT VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR KANUN 108 13 TABABET VE ŞUABATI SANATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 110 14 VEREM SAVAŞI HAKKINDA KANUN 113 15 İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU 115 16 HUSUSİ HASTANELER KANUNU 121 17 ŞERİRİ (...) TAHARRİYAT VE TAHLİLAT YAPILAN VE MASLİ TEAMÜLLER ARANILAN UMUMA MAHSUS BAKTERİYOLOJİ VE KİMYA LABORATUVARLARI KANUNU 128 18 ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN 130 19 AİLE HEKİMLİĞİ PİLOT UYGULAMASI HAKKINDA KANUN .... 138 20 NÜFUS PLANLAMASI HAKKINDA KANUN 142 21 ADLİ TIP KURUMU KANUNU 145 22 HEMŞİRELİK KANUNU 159 23 KALITSAL HASTALIKLARLA MÜCADELE KANUNU 162 24 SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYALLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 163 25 KAN VE KAN ÜRÜNLERİ KANUNU 171 26 KOZMETİK KANUNU 174 27 RADYOLOJİ, RADİYOM VE ELEKTRİKLE TEDAVİ VE DİĞER FİZYOTERAPİ MÜESSELERİ HAKKINDA KANUN 177 28 BİYOLOJİ ve TIBBIN UYGULANMASI BAKIMINDAN İNSAN HAKLARI ve İNSAN HAYSİYETİNİN KORUNMASI SÖZLEŞMESİ İNSAN HAKLARI VE BİYOTIP SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN... 180 29 TÜRK KODEKSİ HAKKINDA KANUN 193 30 OPTİSYENLİK HAKKINDA KANUN 195 31 GIDALARIN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ ve DENETLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN 200 32 SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU, SAĞLIK PERSONELİNİN TAZMİNAT VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR KANUN, DEVLET MEMURLARI KANUNU ve TABABET ve ŞUABATI SANATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN İLE SAĞLIK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT ve GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 217 33 SAĞLIK PERSONELİNİN TAZMİNAT ve ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR KANUN 221 34 TABABETİ ADLİYE KANUNU 223 35 TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ KANUNU 224 36 TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ KANUNU 243 37 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU 260 38 TÜRKİYE′DE İRTİBAT OFİSİNİN KURULMASINA İLİŞKİN DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ, AVRUPA BÖLGE OFİSİ VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA YAPILAN ANLAŞMANIN ONAY KARARI 274 39 ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN YERLERDE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUN ve KANUN HÜKMÜNDEKİ KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 279 40 ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN YERLERDE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN, SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU ve SAĞLIK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREyLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 288 41 SITMANIN İMHASI HAKKINDA KANUN 291 42 SAĞLIK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT ve GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 295 43 ORGAN VE DOKU ALINMASI, SAKLANMASI ve NAKLİ HAKKINDA KANUN 310 C) TÜZÜKLER 1 ULUSLARARASI SAĞLIK TÜZÜĞÜ 313 2 GENEL KADINLAR VE GENELEVLERİN TABİ OLACAKLARI HÜKÜMLER VE FUHUŞ YÜZÜNDEN BULAŞAN ZÜHREVİ HASTALIKLARLA MÜCADELE TÜZÜĞÜ 342 3 TIBBÎ DEONTOLOJİ NİZAMNAMESİ 362 4 İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR NİZAMNAMESİ 369 5 FİZYOTERAPİ VE BUNLARA BENZER MÜESSESELER HAKKINDA NİZAMNAME 373 6 EVLENME MUAYENESİ HAKKINDA NİZAMNAME 375 7 YAPI İŞLERİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ 377 8 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK 392 9 RADYASYON GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ 396 10 RAHİM TAHLİYESİ VE STERİLİZASYON HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ VE DENETLENMESİNE İLİŞKİN TÜZÜK 404 11 TIPTA UZMANLIK TÜZÜĞÜ 414 12 HEKİMLİK MESLEK ETİĞİ KURALLARI 433 D) YÖNETMELİKLER 1 HASTA HAKLARI YÖNETMELİĞİ 441 2 SAĞLIK BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ 454 3 YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ 456 4 ORGAN VE DOKU NAKLİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 526 5 BEŞERİ İSPENÇİYARİ TEBBİ MÜSTAHZARLARIN TIBBİ TANITIM YÖNETMELİĞİ 536 6 ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ (ÜYTE) MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ 541 7 NÜFÛS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ 553 8 ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 560 9 AİLE HEKİMLİĞİ PİLOT UYGULAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 566 10 KALITSAL KAN HASTALIKLARINDAN HEMOGLOBİNOPATİ KONTROL PROGRAMI İLE TANI VE TEDAVİ MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ 579 11 TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ 590 12 RADYASYON GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ 631 13 GAYRISIHHİ MÜESSESELER YÖNETMELİĞİ 661 14 AKUPUNKTUR TEDAVİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 684 15 ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ 685 16 HALK SAĞLIĞI ALANINDA HAŞERELERE KARŞI İLAÇLAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 767 17 İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK. 779 18 BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERİN SINIFLANDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK 825 19 EVDE BAKIM HİZMETLERİ SUNUMU HAKKINDA YÖNETMELİK 829 20 GÜZELLİK VE ESTETİK AMAÇLI SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 850 21 GÜZELLİK VE ESTETİK AMAÇLI SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 864 22 KORDON KANI BANKACILIĞI YÖNETMELİĞİ 865 23 DİŞ PROTEZ LABORATUVARLARI YÖNETMELİĞİ 878 24 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 25 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 923 26 TABABET UZMANLIK YÖNETMELİĞİ 928 27 CEZA MUHAKEMESİNDE BEDEN MUAYENESİ, GENETİK İNCELEMELER VE FİZİK KİMLİĞİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK 950 28 SAĞLIK BAKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ 957 29 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ SORUŞTURMA VE YARGILAMA YÖNETMELİĞİ 959 30 SAHİL SAĞLIK DENETLEME MERKEZLERİNDE UYGULANACAK SAĞLIK İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 970 31 İLAÇ ARAŞTIRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK 985 32 İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ 994 33 KANSER ERKEN TEŞHİS VE TARAMA MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ 1005 34 KAN yE KAN ÜRÜNLERİ YÖNETMELİĞİ 1010 35 KAN ÜRÜNLERİNİN RUHSATLANDDRILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1023 36 HALKIN SAĞLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ 1042 37 İŞYERİ HEKİMLERİNİN ÇALIŞMA ŞARTLARI İLE GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 1050 38 SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİ 1056 39 MEMURLARIN HASTALIK RAPORLARINI VERECEK HEKİM VE SAĞLIK KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 1064 40 SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİ 1068 41 ECZA DEPOLARI VE ECZA DEPOLARINDA BULUNDURULAN ÜRÜNLER HAKKINDA YÖNETMELİK 1085 42 GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ 1094 43 KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK İŞLETMELERİNİN YÖNETİMİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 1104 44 SAĞLIK BAKANLIĞFNA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARI İLE ESENLENDİRME (REHABİLİTASYON) TESİSLERİNE VERİLECEK DÖNER SERMAYE HAKKINDAKİ 209 SAYILI KANUN GEREĞİNCE İŞLETME, İDARE VE MUHASEBE İŞLERİNE DAİR YÖNETMELİK 1114 E) YÖNERGELER SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE 1129 HASTA HAKLARI UYGULAMA YÖNERGESİ 1301 AİLE HEKİMLİĞİNİN PİLOT UYGULANDIĞI İLLERDE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİ KURULMASI VE ÇALIŞTIRILMASINA DAİR YÖNERGE 1320 KEMİK İLİĞİ NAKLİ MERKEZLERİ VE KEMİK İLİĞİ NAKLİ DOKU BİLGİ İŞLEM MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNERGE 1335 YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI KURUMSAL KALİTEYİ GELİŞTİRME VE PERFORMANS DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN YÖNERGE 1340 II - ULUSLARARASI KAYNAKLAR DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ ANA YAS AS I/ANATÜZÜĞÜ 1347 DÜNYA TABİPLER BİRLİĞİ BİLDİRGELERİ 1359 HASTA HAKLARINA İLİŞKİN AVRUPA ANA SÖZLEŞMESİ 1380 HERKES İÇİN SAĞLIK AVRUPA BÖLGESEL HEDEFLERİNİN DESTEKLENMESİNDE HEMŞİRELİK HAKKINDA BİLDİRGE ... 1390 GEN HAKLARINA İLİŞKİN BİLDİRGE 1392 AVRUPA DA HASTA HAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ BİLDİRGESİ 1393 AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARI VE BİYOTDP SÖZLEŞMESİ 1397 SAĞLIKLI TOPLUM ve ALKOL ÜZERİNE AVRUPA KONFERANSI: ALKOLE İLİŞKİN AVRUPA ŞARTI 1399 ORTA VE DOĞU AVRUPA ÜLKELERİNDE KADIN SAĞLIĞI KONFERANSI: KADINA YATIRIM YAPILMASI HAKKINDA VİYANA BİLDİRİSİ 1401 GENÇLER VE ALKOL HAKKINDA BİLDİRGE 1406 AVRUPA SOSYAL ŞARTI: AVRUPA SOSYAL HAKLAR SÖZLEŞMESİ 1410 İNSAN EMBRİYOSUNDAN KÖK HÜCRELERİN ALINMASI ve KULLANILMASI BAĞLAMINDA EMBRİYONLARIN KORUNMASINI GÜVENCE ALTINA ALAN ALMAN YASASI ... 1426