Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (50)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Sağlık Hukuku

Sağlık HukukuSayfa Sayısı
:  
683
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-605-796-3802

80,00 TL


Sağlık Hukuku


Ünal Er


Hacettepe ve Lefke Avrupa Üniversiteleri


Eski Öğretim Görevlisi


İçindekiler


I. Bölüm


Genel Bilgiler


II. Bölüm


Tedavi Sözleşmesi (Hasta Ve Hekim Arasındaki Hukuki İlişkiler)


III. Bölüm


Tedavi Sözleşmesinden Doğan Borçlar


IV. Bölüm


Tıbbi Müdahale Çeşitleri


V. Bölüm


Sağlıkla İlgili Bazı Temel Yasalar


VI. Bölüm


Sağlık Teşkilatı (Sağlık Sistemiyle İlgili Kurum Ve Kuruluşlar)


VII. Bölüm


Türkiye’de Sağlık Hakları


VIII. Bölüm


İş Sağlığı Ve Güvenliği


IX. Bölüm


Tıp Etiği


X. Bölüm


Hasta akları


XI. Bölüm


Bilirkişilik Ve Adli Tıp


XII. Bölüm


Sağlık Personelinin Sorumluluğu


Ekler


Aydınlatılmış Onam Formu


Kavram Dizini


Sözlük


Kaynakça


İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ


     Yıllarca önce tükenen kitabın ikinci bakısı, çeşitli yollarla gelen ısrarlı öneriler üzerine güncellenerek hem öğrencilerin, hem de bu konuyla ilgili kişilerin kullanımına sunulmasının uygun olacağı düşüncesiyle hazırlanmıştır.


     Birinci baskının yayımlandığı dönemden bugüne Türkiye’de genel sağlık sigortası ve sosyal güvenlik sisteminde, devletin hukuksal yapısında ve örgütlenme biçiminde, sağlık ocağı - aile hekimliği düzeninde, iş sağlığı ve güvenliğinde, bilirkişilik kurumunda, bütün bu konulara ilişkin yaklaşım ve uygulamalarda, kısacası pek çok alanda önemli ve köklü değişimler yaşandı.


     Kitabın ikinci baskısında; öncelikle sözü konusu yeni hukuksal ve kurumsal yapılanma ortaya konulmaya çalışılmış, 2018 yılı Haziran ayı sonuna kadar yapılan bütün mevzuat değişiklikleri göz önüne alınarak bazı bölümlerin tamamı, bazılarının da önemli bir kısmı yeniden yazılmak suretiyle kitap bütünüyle yenilenmiş ve güncellenmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine uyum kapsamında Temmuz ve Ağustos aylarında yürürlüğe konulan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve Kanun Hükmünde Kararnamelere ek olarak, Aralık ayında yürürlüğe giren 7151 Sayılı Yasa ile sağlık mevzuatımızda gerçekleştirilen değişiklikler de dikkate alınmış ve gerekli düzenlemeler yapılmıştır.


     Kitabın hacmini daraltmak amacıyla birinci baskıdaki “mevzuat” bölümüne bu defa yer verilmemiş, okuyanlara kolaylık sağlamak açısından ise “kavram dizini” eklenmiştir.


     Kitabın ilk baskısında da belirtildiği gibi bu çalışmada en büyük pay, yararlanılan kaynakların yazarları ve yargı kararlarını oluşturan yargı mensupları ile yenileme süresince bu konuda görüş ve düşüncelerini benimle paylaşan dostlarıma ve özellikle sevgili İlham Küsmenoğlu, Gülay Dallı ile Muammer Tuna’ya aittir; hepsine en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Kitabın ortaya çıkmasındaki katkıları dolayısıyla Savaş Kitap ve Yayınevi yönetimine ve çalışanlarına da yürekten teşekkür ediyorum.


Ocak, 2019


Çayyolu, Ankara.