Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (74)      Nisan (73)      Mart (140)      Şubat (116)

Sağlık Çalışanlarının Şua (Sağlık) İzin Alacağı

Sağlık Çalışanlarının Şua (Sağlık) İzin AlacağıSayfa Sayısı
:  
254
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
9786057820273

270,00 TL

Bu eser özellikle radyasyona maruz kalan sağlık çalışanları bakımından gündeme gelen şua izinleri hakkında açıklamaları ve konuyla ilgili Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemelerinin güncel kararlarını içermektedir. Konuya ilişkin olarak yargı kararları yanında izlenmesi gereken usule ilişkin dilekçe örnekleri ve ilgili mevzuata yer verilerek eser zenginleştirilmiştir.(ARKA KAPAKTAN)


İÇİNDEKİLER
I. Şua İzin Alacağının Tanımı ve Hukuki Dayanakları
a. Tanım
b. Hukuki Dayanakları
II. Şua İzin Hakkı ve Alacağının Şartları
a. Hastanelerde çalışma söz konusu olmalıdır.
b. Hastanelerde röntgen ve radyom ile çalışma söz konusu olmalıdır.
c. Aktif olarak şuaya maruz kalma söz konusu olmalıdır.
d. Çalışma en az bir yıl sürmelidir.
e. Şua izni, kısım kısım değil devamlı bir şekilde kullandırılmalıdır.
III. Şua İzin Alacağının Doğması
IV. Şua İzinlerinin Kullandırılmaması İşçi Açısından Haklı Fesih Sebebidir
V. Şua İzin Alacağında İspat
a. Genel Olarak
b. Sağlık Çalışanının Nizamname Kapsamında Olup Olmadığının Belirlenmesi
c. Çalışılan Cihazın Radyasyon Yayıp Yaymadığının Araştırılması Gerekir
d. Keşif İncelemesi Yaptırılmalıdır
e. İspata Elverişli Diğer Deliller Toplanmalıdır
f. Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan Dozimetre Kayıtları İstenilmelidir
g. Kanaatimizce
VI. Yargılamada Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
VII. Şua İzin Alacağında Zamanaşımı ve Faiz
VIII. Şua İzin Alacağı-Belirsiz Alacak Davası
IX. Şua İzin Alacağı ile Fazla Çalışma Ücret Alacağının Karşılaştırılması
X. Sonuç
EKLER
KAYNAKÇA
KAVRAM İNDEKSİ