Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Temmuz (14)      Haziran (105)      Mayıs (68)      Nisan (89)

Roma Hukuku'nda Kira Sözleşmesi ( Locatio Conductıo Reı )

Roma Hukuku'nda Kira Sözleşmesi ( Locatio Conductıo Reı )Sayfa Sayısı
:  
163
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-605-05-0450-7

50,00 TL


 


İÇİNDEKİLER9


KISALTMALAR13


GİRİŞ15


§ 1.LOCATIO CONDUCTIO’NUN ROMA SÖZLEŞMELER


SİSTEMİ İÇİNDEKİ YERİ24


§ 2. LOCATIO CONDUCTIO REI (KİRA SÖZLEŞMESİ)’NİN TARİHSEL KÖKENİ İLE SOSYAL HAYAT İÇİNDEKİ


ÖNEMİ33


I.Tarihsel Kökeni33


II.Sosyal Hayat İçindeki Önemi36


A. Roma’da Yaşam Koşulları36


B. Roma’da Kiracıların Sıkça Karşılaştıkları Sorunlar38


C. Romalı Hukukçuların Kira Hukuku'na Bakışı41


§ 3.LOCATIO CONDUCTIO REI KAVRAMI VE UNSURLARI43


I. Kavram43


II. Unsurları47


A.Kira Konusu Mal (Res)47


B. Kira Bedeli (Merces Locationis)52


1. Kira Bedelinin Taraflarca Serbestçe Belirlenebilmesi62


2.Kira Bedelinin Belirlenmesinin Üçüncü Kişiye Bırakılması63


C. İradelerin Uyuşması (Consensus)67


D. Locatio Conductio Rei’de Süre68


1. Belirli Süreli Kira Sözleşmeleri69


2. Belirsiz Süreli Kira Szleşmeleri72


3. Uzun Süreli Kira Sözleşmeleri


(Locatio Conductio Longum Tempus)73


4. Taşınmaz Kiralarında Sözleşmenin Zımni Yenilenmesi (Relocatio Tacita)78


§ 4. LOCATIO CONDUCTIO REI’NİN TARAFLARI İLE TARAFLARIN BORÇLARI83


I. Locatio Conductio Rei’nin Tarafları83


II. Tarafların Borçları83


A. Kiralayanın Borçları83


1. Kira Konusu Malı Teslim Etme ve Sözleşme Süresince


Kira Konusunu Kullanıma Elverişli Halde Bulundurma Borcu85


2. Ayıba Karşı Tekeffül Borcu89


a. Kira sözleşmesinin konusunu oluşturan kölelerin


ayıplı olması89


b. Kira konusu sızdıran fıçıların ve üzerinde zehirli otlar bulunan arazilerin durumu93


3. Zapta Karşı Tekeffül (Evictio) Borcu97


4. Kira Konusunun Kamulaştırılması (Publicatio) Halinde Kiralayanın Sorumluluğu101


B. Kiracının Borçları103


1. Kira Bedelini Ödeme Borcu103


2. Kira Konusunu Özenle Kullanma Borcu110


3. Kira Konusu Malı Sözleşmeye Uygun Olarak Kullanıp Kiralayana Geri Verme Borcu115


§ 5. LOCATIO CONDUCTIO REI’DE TARAFLARIN SORUMLULUKLARI119


§ 6. LOCATIO CONDUCTIO REI’DE HASAR (PERICULUM) MESELES VE KİRA BEDELİNDEN İNDİRİM (REMISSIO MERCEDIS)122


I.  Roma’da Kira Sözleşmesinde Hasar Kiralayana Aittir


 (Periculum Locatoris)122


II. Kira Bedelinden İndirim (Remissio Mercedis)125


§ 7. LOCATIO CONDUCTIO REI’DEN DOĞAN DAVALAR130


I.Genel Olarak Tarafların Açabilecekleri Davalar130


II.Actio Conducti132


III.Actio Locati134


§ 8. LOCATIO CONDUCTIO REI’NİN SONA ERMESİ135


I.  Tarafların Anlaşarak Sözleşmeyi Sona Erdirmesi


 (Contrarius Consensus)135


II. Tarafların Sözleşmeden Doğan Edimlerini Yerine Getirmemesi


 Halinde Sözleşmenin Sona Ermesi135


A. Kiralayanın Sözleşmeden Doğan Edimlerini Yerine


Getirmemesi135


B. Kiracının Sözleşmeden Doğan Edimlerini Yerine


Getirmemesi 137


III. Belirli Süreli Kira Sözleşmelerinin Sona Ermesi138


IV.Belirsiz Süreli Kira Sözleşmlerinin Sona Ermesi138


V. Kira Konusunun Tarafların Kusuru Olmadan Telef Olması


 Halinde Sözleşmenin Sona Ermesi139


VI.Kiralayan ve Kiracı Sıfatlarının Birleşmesi (Confusio) Halinde


 Sözleşmenin Sona Ermesi139


VII.Tarafların Sözleşmeye Eklemiş Oldukları Bir Hüküm Nedeniyle


 Sözleşmenin Sona Ermesi140


SONUÇ141


KAYNAKÇA147


YARDIMCI KAYNAKLAR157


ÖZET158


SUMMARY161