Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (55)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Riske Maruz Değer Hesaplama Yöntemleri

Riske Maruz Değer Hesaplama YöntemleriSayfa Sayısı
:  
206
Kitap Ölçüleri
:  
21x18 cm
Basım Yılı
:  
2004
ISBN NO
:  
975-6194-07-3

10,00 TL

İÇİNDEKİLER


GÎRİŞ 13
1.1 RİSK TÜRLERİ 14
1.1.1 Risk 14
1.1.2 Risk Çeşitleri 16
Riske Maruz Değer 19
2.1 ETKİLİ FAKTÖRLER 22
2.2 RMD YÖNTEMLERİ 24
2.3 FİNANSAL VARLIKLAR 25
2.4 FİYAT GETÎRİ MODELLEMESİ 29

2.4.1 Rassal Yürüyüş (random walk) modeli: 33
2.4.2 Sabit getirili varlıklar için rassal yürüyüş (ran
dom \valk) modeli: 34
2.4.3 Rassal Yürüyüş (Random Walk) modelinin özel
likleri 35
2.4.4 Brownian Hareket 36
2.4.5 Finansal Varlıkların Ampirik Özellikleri 38
BONO FÎYATLAMASI 41
3.1 PARANIN ZAMAN DEĞERİ 42
3.2 BONO FÎYATLAMASI 43

3.2.1 Sıfır kuponlu (iskontolu) bonoların fiyatlanması 45
3.2.2 Getirinin ölçülmesi 45
3.3 DURASYON 47
3.3.1 Portföy Durasyonu 48
3.3.2 Konveksite (Dış bükeylik) 49
3.3.3 Durasyon ve Risk 50
3.4 BOOTSTRAP 50
3.4.1 Spot Getiri Eğrisinin Elde Edilmesi 51
3.4.2 Par Getiri Eğrisi (Par Yield Curve) 523.4.3 Gelecek Getiri Eğrisi (Forward Yield Curve) . . 53
3.5 FAİZ MODELLEMESİ 56
3.5.1 Vasicek 56
3.5.2 Merton 57
3.5.3 CIRSR 57
3.5.4 Dothan 57
3.5.5 Geometrik Browrüan Hareket 58
3.5.6 Brennan-Schwartz 58
3.5.7 CIRVR 58
3.5.8 CEV 58
3.5.9 Nelson-Siegel Modeli 58
3.5.10 Kübik Spline (Suits. Mason.Chan.1978) 64
3.5.11 Fiyat Volatilitesi 66
VARYANS KOVARYANS METODU 67
4.1 TAHMİNLER 67
TARÎHt SİMÜLASYON 73
5.1 FİLTRELENMİŞ TARİHÎ SÎMÜLASYON 75
MONTE CARLO SİMÜLASYON 77
6.1 MONTE CARLO (HİSSE) 78
6.1.1 Getiriler için stokastik sürecin seçimi 78
6.1.2 Monte Carlo Hisse senedi ve Opsiyondan oluşan
portföy için 81
VOLATİLÎTE 83
7.1 STANDART SAPMA 83
7.2 HAREKETLİ ORTALAMA 84
7.3 PERCENTÎLE YÖNTEMİ 84
7.4 ÜSTEL AĞIRLIKLI 85
7.5 ARCH-GARCH MODELLERİ 86

7.5.1 IGARCH 87
7.5.2 FIGARCH 88
7.5.3 Parçalı (Component) GARCH 88
7.5.4 Ortalama denkleminde GARCH (GARCH-M) . 89
7.5.5 Üstel (Exponential) ĞARCH 89
7.5.6 GJR-GARCH 90

7.5.7 Düzgün Geçişli GARCH 90
7.5.8 ÇOKLU GARCH 91
7.5.9 Şartlı dinamik varyans kovaryans tahmini ... 91
7.5.10 Principal Component GARCH 93

8 UÇ DEĞERLER YÖNTEMİ 99
9 YÖNTEMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 103
9.1 GERİYE DÖNÜK TEST 103
9.1.1 BDDK geriye Dönük test uygulaması 104
9.1.2 Kupiec Testi 106
9.1.3 Durasyona Bağlı Test 107
9.1.4 Şartlı Durasyon Testi (Conditional Duration test) 108
9.1.5 Geriye Dönük Test Uygulaması 109
9.2 STRESS TESTLERİ 113
10 EK I MATRİSLER 115
10.1 DENKLEM SİSTEMLERİ 117
10.1.1 Pozitif Negatif Belirlilik 119
10.1.2 Kuadratik Form 119
10.1.3 İşaret Belirlemesi: Determinant Yöntemi .... 120
10.2 KARAKTERİSTİK KÖKLER 121
10.2.1 Bir Matrisin Karekteristik Kökler ve Vektörlerinin
Bulunması 121
10.2.2 Rassal Sayı Üretiminde Karekteristik Köklerin
Kullanımı 125
10.2.3 Matrisin Diagonal Hale Getirilmesi 127
10.3 MATRİS AYRIŞTIRMASI 129
10.3.1 Cholesky Ayrıştırması Decomposition 129
10.3.2 LU ayrıştırması 130
10.3.3 Spectral(eigenvalue) Ayrıştırması 131
10.3.4 Singular Değer Ayrıştırması 131
10.3.5 Matrisin kuvveti 132
11 EK II KOVARYANS VE KORELASYON 133
11.1 KOVARYANS 133
11.2 MODEL SEÇİM KRİTERLERİ 134
11.3 OTOKORELASYON 134

11.4 KISMI OTOKORELASYON 135
11.5 TEMEL DAĞILIMLAR 137
11.6 DEĞİŞKENLERİ DÖNÜŞÜMÜ 139

11.6.1 Neden dönüşüm 139
11.6.2 Dönüştürme Yöntemleri 141
11.6.3 Outliers ve Etkili (Influence) Gözlemler 145
11.6.4 Üstel Düzeltme 147
11.6.5 Mevsimsel Etki 147
11.6.6 Hodrick-Prescot filtrelemesi ; . . 151
11.6.7 Kalman Filter 153
12 EK III MATEMATİKSEL BEKLENTİLER 157
12.1 BEKLENTİLER 157
12.2 MOMENTLER 158
12.3 MOMENT YARATAN FONKSİYONLAR 159
12.4 RASSAL DEĞİŞKENLER 160

12.4.1 Dağılım Fonksiyon Tekniği 160
12.4.2 Değişkenlerin Değişim Tekniği 161
12.5 TAHMİN EDİCİLER 162
12.5.1 Tahmin edicilerin Küçük Örneklem Özellikleri . 164
12.5.2 Tahmin edicilerin Büyük Örneklem Özellikleri . 165
12.6 TAHMİN YÖNTEMLERİ 166
12.6.1 En küçük Kareler 167
12.6.2 En Küçük Kareler (EKK) Tahmin Edicileri ... 169
12.6.3 EKK′nin matematiksel özelllikleri 170
- 12.6.4 EKK′nin istatistiksel özellikleri 170
12.6.5 En küçük kareler EKK tahmin edicilerinin nor-
mallik varsayımı altında özellikleri 171
12.6.6 Maksimum Olabilirlik Tahmin Yöntemi 172
12.6.7 EKK and MLE tahmin edicilerin asimtotik (büyük
örneklem) özellikleri 175
12.6.8 Momentler Yöntemi 177
12.6.9 Genelleştirilmiş Momentler Yöntemi 178
13 EK IV MATLAB 179
13.1 MATRİS İŞLEMLERİ 184
13.1.1 Toplama 184


13.1.2 Çıkarma 185
13.1.3 Çarpma 185
13.1.4 Matris Tersi 185
13.1.5 Matrisin Transpozu 186
13.1.6 Matrisin Karekteristik Kök ve Vektörleri .... 186

13.2 ŞEKİL ÇİZİMİ 189
13.3 FONKSİYON YAZIMI 192
13.3.1 MATLAB ile En Küçük Kareler tahmini örneği 196