Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (13)      Şubat (202)      Ocak (191)      Aralık (151)

Prof.Dr.Fırat ÖZTAN a Armağan ( 2.Cilt Takım )

Prof.Dr.Fırat ÖZTAN a Armağan ( 2.Cilt Takım )Sayfa Sayısı
:  
2930
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2010
ISBN NO
:  
978-605-5593-14-8

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...Prof. Dr. Fırat ÖZTAN ın Özgeçmişi Prof. Dr. Fırat ÖZTAN, 28.01.1937 yılında Karacabey de doğmuş; 1959 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ni - pekiyi- derece ile bitirmiş; 31.01.1960 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Kürsüsü asistanı olarak atanmıştır. Fırat ÖZTAN, 18.11.1965 tarihinde - Sigorta Akdinin İnikadında İhbar Mükellefiyeti - konulu doktora tezi ile hukuk doktoru, 1970 yılında - Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine Göre Sigortalı Malın Sahibinin Değişmesi - konulu çalışması ile - Üniversite Doçenti - unvanını almış; - Garantili Çek - konulu profesörlük takdim tezi ile 1982 yılında profesörlüğe yükseltilmiş ve aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesine Dekan olarak atanmıştır. Prof. Dr. Fırat ÖZTAN 1985-1988 yılları arasında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı görevini yürütmüştür. Kendi arzusu ile 24.09.2001 tarihinde emekli oluncaya kadar bu Fakülte - de Anabilim Dalı ve Bölüm Dalı Başkanlığı yapmıştır. Bu tarihten sonra Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi - nde Ticaret Hukuku Anabilim Dalı başkanı olarak çalışmalarına devam etmiştir. İÇİNDEKİLER I. CİLT ► Takdim ve Takriz xi ► Prof. Dr. Fırat ÖZTAN ın Özgeçmişi xxv ► Prof. Dr. Fırat ÖZTAN ın Yayınları, Bilimsel Faaliyetleri ile Diğer Etkinliklerinin Listesi xxvii ► Prof. Dr. Ali Bozer in Anı Yazısı xxxiii ÖZEL HUKUK 1- Yrd. Doç. Dr. Burak ADIGÜZEL Karayolu İç Taşıma Sigortaları İle CMR Sigortasının Karşılaştırılması 3 2- Doç. Dr. Recep AKÇAN Çağımızdaki ve Gelecekteki Vasıtalarla Tebligat Yapılması (Tebligat Kanunu Madde 7 Üzerine İnceleme) 41 3- Ar. Gör. E. Sami AKSOY Türk Deniz Hukukunda Yeni Bir Düzenleme: Bağlama Kütüğü 63 4- Doç. Dr. Mustafa AKSU Bilgisayar Programlarının Patent Hukuku Kapsamında Korunmadığı Yönündeki Görüşün Değerlendirilmesi 141 5- Ar. Gör. Şengül AL TTK Tasarısına Göre Limited Şirketlerde Genel Kurul 153 6- Prof. Dr. Hüseyin ALT AŞ Tüketici Haklarının Korunması Açısından Telekomünikasyon Sektöründe Tarife Rejimi 211 7- Ar. Gör. Dr. Sıtkı Anlam ALT AY Acentenin Müvekkilini Davada Temsil Etmesi 223 8- Prof. Dr. Sabih ARKAN Grup Markalan 275 9- Prof. Dr. Oğuz AT ALAY İflâsın Ertelenmesi Kararının Bozulması Üzerine Usuli Kazanılmış Hak Doğar Mı? 281 10- Eda AT AMER Tasarım Hakkının Gasp Edilmesi Halinde Gerçek Hak Sahibinin İleri Sürebileceği Talep ve Davalar 289 11- Yrd. Doç. Dr. Oğuz Sadık AYDOS Ayıplı Mal Nedeniyle Ortaya Çıkan Malvarlığı Zararları 317 12- Gamze TURAN BASARA / İzzet BASARA Borçlar Kanunu Tasarısında İrade Sakatlıkları 335 13- Yrd. Doç. Dr. Ahmet BAŞÖZEN Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin Bir Kararı Çerçevesinde İflâsın Ertelenmesi Taleplerinde Usulden/Esastan Bozma Kavramı ve Bozma Kararının Erteleme Tedbirlerine Etkisi 353 14- Doç. Dr. Veysel BAŞPINAR Yargıtay Uygulamaları Açısından Hekimin Özen Borcunun Tıbbî Standartlarla İlişkisi 365 15- Mis von BERGNER Ein Jahr Danach: Das MoMiG im Lichte Aktüeller Rechtsprechung und Literatür - Ein Überblick 395 16- Bernhard Pfister Einige Grundprobleme des (deutschen) Sportrechts 413 17- Mahmut BİLGEN Islahla İlgili Uygulamalar 433 18- Doç. Dr. Savaş BOZBEL / Doç. Dr. Murat ATALI Çekte İbraz Tarihinin Yer Almamasının Müracaat Hakkının Kullanılması Bakımından Sonuçlan- Yargıtay HGK. Kararları Işığında Eleştirel Bir Değerlendirme - 445 19- Yrd. Doç. Hayri BOZGEYİK Tescilli Markanın Kullanılması ve Kullanmamaya Bağlı Sonuçlar 457 20- Av. Tamer BOZKURT Türk Hukuku\′nda Sigorta Acenteliği 481 21- Peter Breitschmid / Annasofia Kamp Persönlichkeitsschutz Verstorbener - Urheberpersönlichkeitsschutz im besonderen 515 22- Doç. Dr. Yusuf BÜYÜKAY / Doç. Dr. Murat DOĞAN Akaryakıt Bayilik Sözleşmelerindeki İntifa Hakkı Kurulması Şartının Rekabet Hukuku Açısından Değerlendirilmesi 533 23- Ar. Gör. Mehmet Çelebi CAN CİF Satış Sözleşmesinde Alıcının Semeni Ödeme Borcu 567 24- Doç. Dr. Mertol CAN Abonman Sigorta Sözleşmesine Binaen Akdedilen Alt (Bağlı / Tabi) Sigorta Sözleşmelerini Kuran İhbar Bakımından Sigorta Ettirene Muafiyet Getiren Sözleşme Şartlarının Geçerli Olup Olmadığı Meselesi 591 25- Yrd. Doç. Dr. Ferhat CANBOLAT Ticari Hava Taşımacılığında İşletmelerin Sağladığı Teminatın Hukuki Niteliği ve Ödenmesi 609 26- Yrd. Doç. Dr. Hayrettin ÇAĞLAR Avrupa Birliği Hukukuna Göre Şirketlerin Yerleşme Serbestisi ve Avrupa Toplulukları Adalet Divanı\′nın \"Cartesio\" Kararı 623 27- Doç. Dr. Mustafa ÇEKER Sigorta Ettirenin Sözleşme Öncesi Beyan Yükümü 639 28- Av. Prof. Dr. Kemal DAYINLARLI Hardship Kavramının Eser Sözleşmeleri Bakımından Değerlendirilmesi Üzerine Hukukî Mütalâa 653 29- Doç. Dr. Mehmet DEMİR Finansal Hizmet Edimlerinin Mesafeli Sürümüne İlişkin Avrupa Birliği Yönergesi ve Ülkemizdeki Yasal Durum 689 30- Av. Oğuzhan DEMİRDÖVEN Özel Hukukta Hâkimin Takdir Yetkisi ve Yargıtay Tarafından Denetimi 719 31- Doç. Dr. Adnan DEYNEKLİ Sosyal Güvenlik Kurumu\′nun Alacaklarının Tahsilinde 6183 Sayılı Kanun\′un Uygulanması 741 32- Yrd. Doç. Dr. Beşir Fatih DOĞAN Vasıf Bildiren Yabancı Kelimelerin Türk Hukukuna Göre Marka Olarak Korunması 761 33- Hamit DÜNDAR İtirazın İptali Davalarında İcra İnkâr Tazminatının Islah Yolu İle Talep Edilip Edilemeyeceği Üzerine Bir İnceleme 773 34- Doç. Dr. İbrahim ERCAN Bir Yargıtay Kararı Işığında Mahkeme Dışı İkrarın Nitelendirilmesi 831 35- Prof. Dr. H. Ercüment ERDEM Resolving International Trade Disputes Through Arbitration.... 839 36- Ar. Gör. Murat ERDEM Hükümlerin Tavzihinin İsim ve Sıfat İle Esas Hükümdeki Hesap Hatalarının Düzeltilmesiyle (Hükmün Tashihi) Karşılaştırılması 911 37- Yrd. Doç. Dr. Rifat ERTEN 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununa Göre Türk Vatandaşlığının Kazanılması 917 38- Ass.-Prof. Dr. Roland Fankhauser Die neue Form der Nacherbschaft nach Art. 492a CH-ZGB 961 39- Rechtsanvvalt Dr. Peter Finger Auslândische Adoptionen (Insbesondere: Türkei) und Ihre Anerkennung in Deutschland; Ordre Public, § 108 FAMFG 979 40- Ömer Uğur GENÇCAN Boşanma Davalarında Delillerin Değerlendirilmesi Sorunu 1017 41- Prof. Dr. Dr. h.c. Peter GOTTWALD (Çev. Doç. Dr. Murat AT ALI) Almanya\′da Kollektif Hukuki Himayenin Genişletilmesi 1041 42- Av. Şule GÜLTEK Patent Hukukunda İstemler 1061 43- Professor. Dr. Heinz HAUSHEER Miszellen zum schweizerischen Recht - Art. 8 ZGB und das materielle Beweisrecht des schweiz. ZGB: eine eindrückliche Entvvicklung 1087 44- - Vorstellungen und Desiderata zur juristischen Einbettung der eheâhnlichen Lebensgemeinschaft 1099 45- - Der neue Erwachsenenschutz des schweizerischen Zivilgesetzbuches 1111 46- Prof. Dr. Ayşe HAVUTCU Toplu Yapıların Yönetiminde İşletme Kooperatiflerinin Rolü... 1117 47- Serdar HIZIR Türk Hukuku Açısından Dışsatımda Bir Finansman Yöntemi Olarak Forfaiting İşlemi 1131 48- Gerhard HOHLOCH ,,Urteilsverjâhrung\" in deutsch-türkischen Rechtsfâllen 1167 49- Prof. Dr. Wolfgang Hromadka Das deutsche Arbeitsrecht zu Beginn des 21. Jahrhunderts 1183 50- Prof. Dr. Sami KARAHAN Garanti Markası 1201 51- Doç. Dr. Hakan KARAN Liability Issues Under The Latest Two Imo Instruments: The Sua (Terrorism) Protocols 2005 and the WRC 2007 1227 52- Yrd. Doç. Dr. Rauf KARASU Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Anonim Şirketlerde Genel Kurul Kararlarının Butlanı 1239 53- Ar. Gör. Harun KESKİN Sermaye Piyasası Kurulu\′nun 22.04.2009 Tarihli \"Halka Açık Anonim Ortaklıkların Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltım İşlemlerinde Uyacakları İlke ve Esaslar\"ı Üzerine Düşünceler 1263 54- Prof. Dr. Ahmet M. KILIÇOĞLU Katılma Alacağında Zamanaşımı 1289 55- Prof. Dr. İsmail KIRCA Alacaklının Teminat Olarak Aldığı Emre Yazılı Kambiyo ve Nama Yazılı Pay Senetlerini Borcu Ödeyen Kefile Devir ve Teslim Borcunu İfa Şekli 1299 56- Ar. Gör. S.Serhat KIRTILOĞLU İhtiyati Tedbirde Görevli ve Yetkili Mahkeme 1305 57- Prof. Dr. Cengiz KOÇHİSARLIOĞLU Aile Hukukuna İlişkin \"Tezlerimiz\" 1329 58- Yrd. Doç. Dr. Nesibe KURT KONCA Sigorta Uyuşmazlıklarının Tahkim Yoluyla Çözümü 1343 59- Yrd. Doç. Dr. Ömer KORKUT Anonim Şirketlerde Fiili Yönetim Kurulu Üyeliği 1367 60- Ar. Gör. Dr. Aytaç KOKSAL Türk Ticaret Kanunu Tasarısı\′nın 397 İlâ 406 Maddeleri Arasında Düzenlenen Denetçinin Anonim Ortaklığın Bir Organı Olup Olmadığı Sorunu 1387 61 - Prof. Dr. Huriye KUBİLAY Karar Yetersayısının Hesaplanmasında Salt (Mutlak) Çoğunluğun Belirlenmesi Gereken An 1411 62- Prof. Dr. Erkan KÜÇÜKGÜNGÖR Sporda Adil Rekabetin Sağlanması Bakımından Dopingle Mücadelenin Hukuki Temelleri 1433 II. CİLT 63- Doç. Dr. Çağlar MANAVGAT Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Çağrı Yükümlülüğünün Doğması Bakımından Yönetim Kontrolü Ölçütleri 1449 64- Zeynep MİNELİLER Ticari Vekil 1467 65- Hanswerner ODENDAHL (Çev.: Av. Haydar SIĞINAK/Tijen KORT AK) Aile Hukukunda Yeni MÖHUK\′un Etkileri 1489 66- Çev : Hansvverner ODENDAHL / Burcu USLU Alman Boşanma ve Nafaka Hukuku Mevzuatı 1499 67- Prof. Dr. Marcus Oehlrich Das GmbH-Recht nach dem MoMİG 1515 68- Prof. Dr. Marcus Oehlrich (Çev.: Doç. Dr. Oruç Hami ŞENER/ Doç. Dr. Sevilay UZUNAELI) MoMİG\′den Sonra Limited Ortaklıklar Hukuku 1527 69- Salih ÖNDER 1974 Tarihli Atina Konvansiyonu Bağlamında Denizde Yolcu Taşıma Sözleşmesi 1537 70- Yrd. Doç. Dr. İbrahim ÖZBAY Rekabet Hukukunda Grup Davaları 1559 71- Ar. Gör. Burcu Gülseren ÖZCAN Patent Hakkı Kapsamında İlaç Tüketicisinin Belirlenmesinde Bilgilenmiş Kullanıcının Rolü Üzerine Bir Değerlendirme 1577 72- Doç. Dr. Demet ÖZDAMAR 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu\′nun, Türk Medenî Kanunu\′ndaki İlkeler Işığında Değerlendirilmesi 1599 73- Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZDAMAR Sigortacının Sözleşmenin Kurulmasından Sonraki Aydınlatma Yükümlülüğü 1677 74- Doç. Dr. Çağlar ÖZEL Schutz von Marken gegen Dritte 1709 75- Doç. Dr. Korkut ÖZKORKUT Anonim Şirketler Hukukunda İlmühaberlerin Kıymetli Evrak Sayılmaları Doğrudan Menkul Kıymet Olarak Kabul Edilmelerine Yol Açar Mı? 1729 76- Bilge ÖZTAN / Michael R. WILL Türkiye\′de Müstakbel Spor Hukuku 1753 77- Bilge ÖZTAN / Michael R. WILL Werdendes Sportrecht in der Türkei 1797 78- Yrd. Doç. Dr. Hamdi PINAR ATAD Kararları Işığında Avrupa Birliği Üyesi Ülkeler İle Türkiye Arasında Yerleşim Serbestisi ve Hizmetin Serbest Dolaşımı 1817 79- Av. Unsal PİROĞLU Eserden Doğan Hakların Devri ve FSEK 48-52 Çelişkisi 1841 80- Prof. Dr. Hasan PULAŞLI Yönetim Kurulu Üyesinin Bilgi Alma Hakkı ve Mahkemeden Özel Denetim İstemesine İlişkin Koşullar İsviçre Federal Mahkemesinin (BGE 133 III 133) 20 Aralık 2006 Tarih ve 4c278/2006 Sayılı Kararı 1857 81- Dr. Mustafa SALDIRIM İhtiyati Hacze İtirazın Kapsamına İlişkin Sorunlar 1885 82- Yrd. Doç. Dr. Vural SEVEN Kambiyo Senetlerine (Poliçe, Bono ve Çek) Dayanan İhtiyatî Haciz Taleplerinde İhbar Mecburiyeti (TTK. m. 635) 1899 83- Professor Dr. Dr. h.c. Fritz STURM Die Höhe von Zins und Verzugszins im deutschen Rechtskreis 1909 84- Ayşe ŞAHİN Kambiyo Senetlerinde \′Gecikmiş Ciro\′ya Bağlı Hukukî Sonuçlar 1925 85- Doç. Dr. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK Buluş Sahibinin Açıklamaları Patent Almasını Ne Zaman Engellemez? -Riskler ve Olasılıklar Üzerine Düşünceler- 1967 86- Doç. Dr. Kemal ŞENOCAK Kimin Olacaksa Onun Hesabına Sigorta 2001 87- Prof. Dr. Süha TANRIVER Türk Hukuku Bağlamında Çekişmesiz Yargı ve Noterlik 2013 88- Prof. Dr. Süha TANRIVER Arabuluculuk ve Uzlaştırma Kavramları, Aralarındaki Temel Farklılıklar ve Arabuluculuk Kurumuna Duyulan Tepkiler ya da Oluşturulan Dirençlerin Sosyolojik Açıdan İrdelenmesi ve Değerlendirilmesi 2025 89- Silvia TELLENBACH Ehen wider Willen Anmerkungen zur Zvvangsverheiratung in Deutschland 2037 90- Doç. Dr. Erhan TEMEL Alman Hukukunda İlaç Üreticisinin Özel Hukuk Sorumluluğu 2053 91- Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU Sermaye Şirketlerinde Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması ve Bu Konuda Türk Ticaret Kanunu Tasarısında Getirilen Hükümler 2083 92- Yrd. Doç. Dr. Gökçen TOPUZ Limited Şirketin Sermaye Alacağının Haczi 2105 93- Prof. Dr. Asuman TURANBOY Bankacılık Kanunu\′nda Düzenlenen Hâkim Ortak Kavramı 2115 94- Doç. Dr. K. Nuri TURANBOY Anne ve Babanın Çocuk Mallarını Kullanma ve Sarf Etmek Hakkı 2123 95- Doç. Dr. K. Nuri TURANBOY Ödünç Sözleşmesi ve Ödünç Olarak Belirtilen Sözleşmeler 2141 96- Mehmet Akif TUTUMLU Hukuk Davasında Hukuka Aykırı Yollardan Elde Edilen Delillerin İspat Değeri 2155 97- Doç. Dr. Ahmet TÜRK Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Geneli, Ticaret Şirketlerine İlişkin Genel Hükümler ve Anonim Ortaklığa İlişkin Hükümlerinden Bazıları Hakkında Düşünceler 2163 98- Işıl ULAŞ Zorunlu Karayolu Taşımacılık Malî Sorumluluk Sigortası 2193 99- Doç. Dr. Erol ULUSOY Keşide Çeki 2213 100- Av. Talih UYAR Tasarrufun İptali Davasının Tarafları (İİK. mad. 277, 282) 2243 101- Dr. Ali YARAYAN Zulassungs- und Eichpflicht eines Vollautomatisierten Reifenprofilmessgerates im flieBenden StraBenverkehr 2275 102- Nihat YAVUZ Edime Uygun İfa İlkesi ve Aliud Kavramı 2287 103- Prof. Dr. Mustafa Fadıl YILDIRIM Uygulama Program Hizmeti Sağlama (Application Service Provider, Asp) Sözleşmelerinin Hukukî Niteliği 2301 104- Yrd. Doç. Dr. Burçak YILDIZ Türk Coğrafî İşaretlerinin Avrupa Birliği\′nde Korunması Kapsamında, Ülkemiz Açısından Önem Taşıyan Bazı Coğrafi İşaretlerin Avrupa Birliği Coğrafî İşaret Sicili\′ne Diğer Devletlerdeki Gruplar Tarafından Tescillerinin Hukukî Sonuçlarının Değerlendirilmesi 2311 105- Dr. Süleyman YILMAZ Satım Sözleşmesinin Elektronik Posta (e-mail) Aracılığı İle Kurulması 2333 106- Doç. Dr. Aynur YONGALIK Konut Edindirme ve Finansmanı Sistemi Kapsamında Bilgilendirme Yükümlülüğü Açısından Kredi Hayat Sigortası.. 2347 107- Ar. Gör. Dr. Fülürya YUSUFOĞLU Genlerin Korunması İle İlgili Olarak AB. Yönergesinin Diğer Hukuk Sistemlerine Yansıması ve Türkiye\′deki Hukukî Düzenleme Çalışmalarının Değerlendirilmesi 2361 KAMU HUKUKU 108- Dr. Müslüm AKINCI İsveç\′te Ayrımcılık, Taciz ve Misilleme Yasağı 2407 109- Doç. Dr. Çetin ARSLAN / Murat KAYANÇİÇEK Cezadan Mahsup 2431 110- M. Yasin ASLAN The \"Global War on Terrorism\" Judged From the Perspective of International Humanitarian Law and the Geneva Conventions..... 2479 111- Dr. M. Yasin ASLAN Uluslararası Ceza Divanı ve Kişisel Ceza Sorumluluğu 2493 112- Prof. Dr. Zehreddin ASLAN Ticaret Odaları İle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Arasındaki Hukukî İlişki Üzerine Bir Not 2509 113- Yrd. Doç. Dr. İbrahim AŞIK 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5358 Sayılı Kanun Işığında İcra ve İflâs Kanunu\′nda Yer Alan Cezaî Hükümler (m.331-354) 5213 114- Prof. Dr. Enver BOZKURT Uluslararası Güvenlik Yönetimlerindeki Değişim: ABD Örneği 2553 115- Prof. Dr. Nur CENTEL 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu\′nda Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması Suçu 2575 116- Doç. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN İdarî Yaptırımlarda Görevli Mahkeme Sorunu Üzerine 2599 117- Cahid DOĞAN Yargı Organları İşlemlerinin Hukuka Uygunluğu 2611 118- Ar. Gör. Uğur ERSOY Birden Çok Evlilik, Hileli Evlenme, Dini Nikah Kıyma ve Kıydırma Suçları 2629 119- Av. Dr. K. Haluk ERUYGUR İngiliz Uluslar Topluluğu (Commonwealth) Hukuk Alanı ve Yargılama Komitesi 2645 120- Çmar Can EVREN İdarî Yargıda Karşılık Dava 2667 121- Prof. Dr. Zafer GÖREN Kempin\′den Bugüne Eşit Haklara Sahip Olma Yolunda 2679 122- Prof. Dr. Zeki HAFIZOĞULLARI / Doç. Dr. Muharrem ÖZEN Hürriyete Karşı Suçlar 2711 123- Prof. Dr. Zeki HAFIZOĞULLARI Güveni Kötüye Kullanma Suçlan 2761 124- Ar. Gör. Selim KANAT Yeni Terörizm - ABD - Orta Asya 2785 125- Prof. Dr. Yusuf KARAKOÇ Kamu İcra Hukukunda Gayrimenkul Malların İhalesinin Feshi 2811 126- Yrd. Doç. Dr. Elvan KECELİOGLU Aussetzung der Strafe zur Bewâhrung im neuen türkischen Strafrecht unter besonderer Berücksichtigung des deutschen Rechts 2833 127- Dr. Birol KIRMAZ Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarafından da Kabul Edilen Kyoto Protokolü\′nün İçeriği ve Bu Protokolün Ülkemize Yüklediği Sorumluluklar Nelerdir? 2843 128- Doç. Dr. Muhammet ÖZEKES Özel Hukuk - Kamu Hukuku ve Yargılama Hukuku Bakımından Kanunların Zaman İtibariyle Uygulanması 2859 129- Prof. Dr. Doğan SOY ASLAN İdarî Denetim ve Aramalar 2877 130- Prof. Dr. Hasan TUNÇ Türk Hukukunda Siyasi Parti Teşkilâtlarında İşten El Çektirme ve Fesih 2889 131- Zekeriya YILMAZ Yasaklanmış Hakların Geri Verilmesinin Seçim Hukuku Yönünden Değerlendirilmesi 2901