Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (50)      Mart (140)      Şubat (116)      Ocak (138)

Prof. Dr. Sabih Arkan'a Armağan

Prof. Dr. Sabih Arkan'a ArmağanSayfa Sayısı
:  
1474
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
9786057909176

2.000,00 TL

  Bu kitap, Prof. Dr. Sabih Arkan'a armağan olarak hazırlanmış yazı ve makalelerden oluşmaktadır.


İÇİNDEKİLER


HOCAMIZ PROF. DR. SABİH ARKAN 
ÖZGEÇMİŞİ
YAYIN LİSTESİ


SEVGİLİ SABİH'E 
Prof. Dr. Ali BOZER


SABİH ARKAN: YARIM ASRI AŞAN BİR DOSTLUK 
Prof. Dr. Erdal ONAR


HOCAM PROF. DR. SABİH ARKAN 
Prof. Dr. İsmail KIRCA


HOCAM PROF. DR. SABİH ARKAN "YILDIZLARI PARLATAN İNSAN" 
Dr. Öğretim Üyesi Başak ŞİT İMAMOĞLU


TÜRK MEDENİ KANUNUNDAKİ EVLATLIK İLİŞKİSİNİ KALDIRMA HAKKININ SINIRLANDIRILMASI 
Dr. Öğretim Üyesi Aslı AÇIKGÖZ


ANONİM ŞİRKETLERDE ÖZEL DENETİME İLİŞKİN TTK MD. 438 VE 439'A İLİŞKİN GENEL DEĞERLENDİRMELER 
Prof. Dr. Necla AKDAĞ GÜNEY


TAŞINMAZLARIN SERMAYE OLARAK GETİRİLMESİNİN ADİ ŞİRKET SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİNE ETKİSİ 
Ar. Gör. Elif AKINCI


KONUT FİNANSMAN SİSTEMLERİ VE İPOTEK FİNANSMAN KURULUŞLARININ DÜNYADA VE TÜRKİYE'DEKİ UYGULAMALARI 
Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL 
Levent ÖCAL


GEMİ ADAMININ MANEVİ TAZMİNAT ALACAĞI GEMİ ALACAKLISI HAKKI BAHŞEDER Mİ? 
Dr. Öğretim Üyesi Sami AKSOY


LİMİTED ŞİRKETİN SERMAYE ALACAĞININ ŞİRKET ALACAKLISI TARAFINDAN HACZETTİRİLMESİ 
Prof. Dr. Murat ALIŞKAN 
Ar. Gör. Rifat CANKAT


KORUMA SORUMLULUĞU 
Prof. Dr. Füsun ARSAVA


ADİ KONKORDATODA BORÇLUNUN ALACAKLI LEHİNE REHİN TESİS EDİLMİŞ BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI 
Prof. Dr. Ramazan ARSLAN


GEÇMİŞE ETKİLİ SİGORTA 
Prof. Dr. Kerim ATAMER


İBRANIN REDDİ - İBRA VE SORUMLULUK DAVASI - YARGITAY'IN GÖRÜŞÜ 
Prof. Dr. Zühtü AYTAÇ


MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ VE MARKALAR ARASI BENZERLİK İLE İLGİLİ YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARININ İNCELENMESİ (YHGK 14.06.2017, E. 2017/11-1729, K. 2017/1186) 
Dr. Öğretim Üyesi Safiye Nur BAĞRIAÇIK


6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU'NA GÖRE PATENT HUKUKUNDA ZORUNLU LİSANS -Değişiklikler ve Eksiklikler- 
Ar. Gör. İbrahim BEKTAŞ


MUHATAP BANKADAN BAŞKA BİR BANKAYA ÖDEME İÇİN ÇEKİN İBRAZI 
Prof. Dr. Ali BOZER


ANONİM ORTAKLIK GENEL KURULUNUN DEVREDİLEMEZ YETKİLERİ KAPSAMINDA ÖNEMLİ MİKTARDA ŞİRKET VARLIĞININ TOPTAN SATIŞI 
Prof. Dr. Ersin ÇAMOĞLU


TÜRK HUKUKUNDA DENİZ EMNİYETİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELERE GENEL BAKIŞ 
Doç. Dr. İsmail DEMİR


TEK SATICININ DENKLEŞTİRME TALEBİ 
Dr. Öğretim Üyesi Koray DEMİR


VERİ SORUMLUSUNUN SİBER TEHDİTLERİ VE İNTERNET DOLANDIRICILIĞINI ÖNLEMEK AMACIYLA "BAŞKALARININ" KİŞİSEL VERİLERİNİ İŞLEMESİNİN "MEŞRU MENFAAT" KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 
MESELESİ 
Av. Ela ERTURAN


KARŞILIKSIZ ÇEK NEDENİYLE CEZA YAPTIRIMLARININ UYGULANACAĞI KİŞİLER 
Prof. Dr. Celal GÖLE


HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU VE MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU TARAFINDAN İPTAL DAVASININ KABULÜNE BAĞLANAN FARKLI SONUÇLAR 
Av. Dr. Sülün GÜÇER


LİMİTED ŞİRKETLERDE ORTAĞIN EK ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
Doç. Dr. Aslı E. GÜRBÜZ USLUEL


SEÇİMİ SAKAT OLAN ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN VE LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRLERİNİN GENEL KURULU TOPLANTIYA ÇAĞRI YETKİSİ VAR MIDIR? 
Dr. Öğretim Üyesi Murat GÜREL


KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA ŞİRKET MENFAATİ KAVRAMI 
Prof. Dr. Mehmet HELVACI 
Arş. Gör. Rifat CANKAT


HALKA AÇIK ORTAKLIK STATÜSÜNÜN RESEN SONA ERDİĞİ HÂLLERDE SPK'NIN PAY ALIM TEKLİFİ ZORUNLULUĞU ÖNGÖRME YETKİSİ VE BU YETKİNİN SINIRLARI 
Öğretim Görevlisi Serdar HIZIR


5846 SAYILI FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI'NIN PAY ALMA HAKKINDA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER 
Doç. Dr. Ferna İPEKEL KAYALI


DONATANIN GEMİ ADAMLARININ KUSURUNDAN SORUMLULUĞUNUN HUKUKİ MAHİYETİ VE ŞARTLARI 
Prof. Dr. Hakan KARAN 
Ar. Gör. Kübra VAR TÜRK


ANONİM ŞİRKET PAYININ HİSSE DEĞİŞİM SÜRECİNDE EDİNİLMESİ, BİLANÇO DÜZENİNDE KAYDA ALINMASI VE KAYITTAN ÇIKARILMASI ESASLARI İLE BU BAĞLAMDA TEMEL SORUN OLARAK KVK'NIN 5/1-e 
HÜKMÜ UYARINCA "KURUM AKTİFİNDE BULUNMA" ŞARTININ KOŞULLARI - VAKIA ÜZERİNDEN BİR İNCELEME - 
Prof. Dr. Arslan KAYA


GENEL KURULA İLİŞKİN UYGULAMADA KARŞILAŞILAN İKİ GÜNCEL SORUN 
Prof. Dr. Abuzer KENDİGELEN 
Dr. Öğretim Üyesi M. Halil ÇONKAR


BORSA KOTUNDAN ÇIKMADA GENEL KURULUN YETKİSİ: BİLİNÇLİ BİR TERCİH Mİ? 
Ar. Gör. Harun KESKİN


ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA İLİŞKİN HUKUKSAL İŞLEMLER 
Prof. Dr. Ahmet M. KILIÇOĞLU


AİLE ŞİRKETLERİ VE AİLE ANAYASASI 
Prof. Dr. İsmail KIRCA


YARGITAY'IN YAP-İŞLET-DEVRET (YİD) SÖZLEŞMESİNİ ELE ALIŞ BİÇİMİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ 
Prof. Dr. Erden KUNTALP


HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIK TANIMI BAKIMINDAN KİTLE FONLAMASI 
Prof. Dr. Çağlar MANAVGAT


AZLIĞIN FİNANSAL TABLOLARIN MÜZAKERESİNİ ERTELEME HAKKI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER 
Prof. Dr. Tekin MEMİŞ 
Ar. Gör. Bahar ŞİMŞEK


TİCARİ İŞ NİTELİĞİNİN BELİRLENMESİ VE TİCARİ İŞ - TÜKETİCİ İŞLEMİ AYRIMI 
Prof. Dr. Şafak NARBAY 
Ar. Gör. Muhammed AKKUŞ


SERMAYE PİYASALARINDA YÜKSEK FREKANSLI İŞLEMLER 
Mehmet ONUR 
Av. Onur KALKAN


REKABET HUKUKUNDA FİYAT TARİFELERİ 
Dr. Ahmet Fatih ÖZKAN


"6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNUN (TTK) 376 NCI MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ" HAKKINDA DÜŞÜNCELER 
Prof. Dr. Korkut ÖZKORKUT


TÜRK HUKUKUNDA ŞİRKETLERİN İHYASI - YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA TTK GEÇİCİ 7. MADDE ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER- 
Öğretim Görevlisi Damla SONGUR


HUKUK DEVLETİ VE GÜVENLİK 
Prof. Dr. Doğan SOYASLAN