x
Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Haziran (39)      Mayıs (108)      Nisan (73)      Mart (140)

Prof. Dr. Ersin Çamoğlu'na Saygı Günü Şirketler Hukukunun Güncel Sorunları Sempozyumu

Prof. Dr. Ersin Çamoğlu'na Saygı Günü Şirketler Hukukunun Güncel Sorunları SempozyumuSayfa Sayısı
:  
232
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
9789750254758

260,00 TL

KİTAP HAKKINDA ;
Kitapta; Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi işbirliği ile düzenlenen "Prof. Dr. Ersin Çamoğlu'na Saygı Günü" – "Şirketler Hukukunun Güncel Sorunları Sempozyumu"nda sunulan, "Yönetim Kurulunun İşadamı Kararının Yargı Denetimine Tâbi Tutulmaması Gerektiğine İlişkin Paradigma: ‘Geriye Bakış Hatası' ", "Anonim Şirketlerde Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Özellikle Kararların Hükümsüzlüğüne Etkileri", "Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu Davalarında Genel Kurul Kararı", "Anonim Şirket Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü Davalarında Islah", "Yargıtay Kararları Çerçevesinde Limited Şirket Müdürlerinin Hukuki Sorumluluğu", "Banka Şirketler Topluluğunda Güvenden Doğan Sorumluluk", "Yargıtay Kararları Işığında Limited Şirketlerde Esas Sermaye Payının Devri ve Pay Defterinin Hukuki Niteliği", "Limited Şirketlerde Denetim" isimli tebliğler yer almaktadır. 30 Ekim 2017 tarihli Sempozyumda yapılan sunumlarla, Türk ticaret hukukuna yaptığı büyük katkılar dolayısıyla, Prof. Dr. Ersin Çamoğlu'na karşı duyulan saygı ifade edilmiştir.
Sempozyumda ve dolayısıyla kitapta; Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan ve uygulamada en çok karşılaşılan sorunları konu alan maddeler üzerinde değerlendirmeler yapılmıştır. Uygulamadaki belirsizliklerin ve sorunların nasıl aşılabileceği konusunda çözüm yolları üretilmeye çalışılmış; Yargıtay'ın bu sorunlara yönelik yaklaşımları eleştirel bir bakış açısıyla ortaya konulmuş ve bugüne dek inceleme konusu yapılmamış bazı hukuki kurumların ayrıntılı açıklamalarına yer verilmiştir. Özellikle, anonim ve limited şirketler hukukunda sorumluluk hükümleri ele alınmış; iş adamı kararı ile ilgili yeni gelişmeler değerlendirilmiştir. Genel kurul toplantılarının önemli bir parçası olan toplantı tutanakları, ilk kez böyle kapsamlı bir çalışmanın konusu olmuştur. Türk Ticaret Kanunu ile hukukumuza giren güvenden doğan sorumluluk kurumu, banka şirketler topluluğu açısından incelenmiştir. Ayrıca Türk Ticaret Kanunu'nun limited şirketler hukuku alanında temel değişiklikler yaptığı esas sermaye paylarının devriyle ilgili son tarihli Yargıtay kararları ile limited şirketin denetimine ilişkin son değişiklikler kaleme alınmıştır.
Bu kitapla okuyucular, seçili konularda son değişiklik, görüş ve yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olma imkânına kavuşacaklardır.
Konu Başlıkları
    Yönetim Kurulunun İşadamı Kararının Yargı Denetimine Tâbi Tutulmaması Gerektiğine İlişkin Paradigma: "Geriye Bakış Hatası" , Prof. Dr. Hasan Pulaşlı
    Anonim Şirketlerde Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Özellikle Kararların Hükümsüzlüğüne Etkileri, Prof. Dr. Mehmet Bahtiyar
    Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu Davalarında Genel Kurul Kararı?) Prof. Dr. İsmail Kayar
    Anonim Şirket Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü Davalarında Islah , Prof. Dr. Mustafa Topaloğlu
    Yargıtay Kararları Çerçevesinde Limited Şirket Müdürlerinin Hukuki Sorumluluğu, Dr. Öğr. Üy. Emin Cem Kahyaoğlu
    Banka Şirketler Topluluğunda Güvenden Doğan Sorumluluk, Dr. Öğr. Üy. Bünyamin Gürpınar
    Yargıtay Kararları Işığında Limited Şirketlerde Esas Sermaye Payının Devri ve Pay Defterinin Hukuki Niteliği, Dr. Öğr. Üy. Işık Özer
    Limited Şirketlerin Denetim Sistemindeki Sorunlar, Dr. Öğr. Üy. Sami Kocabıyık
İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Fotoğraflarla Saygı Günü’müz  9
Prof. Dr. Ersin Çamoğlu’nun Özgeçmişi  13
Prof. Dr. Ersin Çamoğlu’nun Yayın Listesi  15
BİRİNCİ OTURUM
  YÖNETİM KURULUNUN İŞADAMI KARARININ YARGI DENETİMİNE TÂBİ TUTULMAMASI GEREKTİĞİNE İLİŞKİN PARADİGMA: “GERİYE BAKIŞ HATASI” (Rückschaufehler – Hindsight Bias) (A Paradigm Against Judicial Control on the Business Judgement Rule of Board of Directors: “Hindsight Bias”)
Prof. Dr. Hasan PULAŞLI  25
  ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI VE ÖZELLİKLE KARARLARIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜNE ETKİLERİ (Meeting Proceedings of the Shareholders’ Meeting in Joint Stock Corporations and Particularly Its Effects on the Invalidation of the Resolutions)
Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR  35
  ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU DAVALARINDA GENEL KURUL KARARI? (The Resolution of the Shareholders’ Meeting in Cases of Lawsuits Concerning the Liabilities of the Members of the Board of Directors in Joint Stock Corporations?)
Prof. Dr. İsmail KAYAR  67
  ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ DAVALARINDA ISLAH (The Problem of Correction in the Lawsuits of Invalidation of the Resolutions of the Shareholders’ Meeting)
Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU  87
İKİNCİ OTURUM
  YARGITAY KARARLARI ÇERÇEVESİNDE LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRLERİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞU (Judicial Responsibility of Limited Company Managers Within the Scope of Supreme Court Decisions)
Dr. Öğr. Üy. Emin Cem KAHYAOĞLU  123
  BANKA ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDA GÜVENDEN DOĞAN SORUMLULUK (The Fiduciary Liability within the Scope of Bank Group Companies)
Dr. Öğr. Üy. Bünyamin GÜRPINAR  137
  YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA LİMİTED ŞİRKETLERDE ESAS SERMAYE PAYININ DEVRİ VE PAY DEFTERİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ (In the Light of the Decisions of the Court of Appeal Share Assignment and Legal Character of Share Ledger in Limited Liability Companies)
Dr. Öğr. Üy. Işık ÖZER  175
  LİMİTED ŞİRKETLERİN DENETİM SİSTEMİNDEKİ SORUNLAR (Problems in the Auditing System of Limited Liability Companies)
Dr. Öğr. Üy. Sami KOCABIYIK  213