Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Temmuz (63)      Haziran (105)      Mayıs (68)      Nisan (89)

Paylı Mülkiyette Paylaştırma Hakkı ve Bu Hakkın Sınırları

Paylı Mülkiyette Paylaştırma Hakkı ve Bu Hakkın SınırlarıSayfa Sayısı
:  
178
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2020
ISBN NO
:  
9789750259135

53,00 TL


Paylı mülkiyette paylaştırma hakkı, paylı mülkiyetin sona ermesini sağlayan özel bir haktır. Zira bu hak, herhangi bir paydaş tarafından gerekçe gösterilmeksizin kural olarak her zaman kullanılabilmektedir. Paylı mülkiyetin bu kolaylıkla sona erdirilebilir niteliğinin yanında paylaştırma hakkının, diğer paydaşların veya paylı mülkiyet konusu eşyanın o anki vaziyeti bakımından zararına sebebiyet verecek şekilde kullanımının önüne geçme imkanı sağlamak önemlidir. Zira kimi durumlarda ferdi mülkiyeti korumak pahasına birlikte mülkiyetin feda edilmesi mevzuata veya hakkaniyete uygun olmayabilir.


 


Kanun koyucu bu durumu göz önüne alarak genel hükümlerin yanında, paylaştırma hakkını düzenlediği maddenin devamında özel sınırlar öngörmüştür. Öte yandan çeşitli mevzuat hükümlerinde de paylaştırma hakkının sınırları düzenlenmiştir.


 


Çalışmada öncelikle paylı mülkiyette paylaştırma hakkı tanımlandıktan sonra tüm bu sınırlar Kanun düzenlemesi ve paylaştırma türlerine göre sınıflandırılarak çeşitli mevzuat hükümleri ve Yargıtay Kararları ışığında detaylıca derlenmiştir.


 


Konu Başlıkları


Paylı Mülkiyetin Sona Ermesi


Paylı Mülkiyette Paylaştırma Hakkı


Paylı Mülkiyette Paylaştırma Hakkının Sınırları


Hukuki İşlemle Sınırlama (İdame–i Şüyu Sözleşmesi)


Sürekli Bir Amaca Özgüleme


Uygun Olmayan Zaman


Aynen Paylaştırma Usulünün Sınırları


Satış Usulü İle Paylaştırmanın Sınırları


Kat Mülkiyetine Çevirme Usulünün Sınırları


Özel Mevzuat Hükümlerine Göre Sınırlar