Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

PATENT HUKUKUNDA FARMASÖTİK BULUŞLARIN KORUNMASI ( TRIPS, APS ve Türk Hukuku Üzerine Mukayeseli Çalışma )

PATENT HUKUKUNDA FARMASÖTİK BULUŞLARIN KORUNMASI ( TRIPS, APS ve Türk Hukuku Üzerine Mukayeseli Çalışma )

- Vedat Kitapçılık

Sayfa Sayısı
:  
134
Kitap Ölçüleri
:  
16X24
Basım Yılı
:  
2015
ISBN NO
:  
978-605-4823-71-0

65,00 TL

                                           Önsöz
Patent Hukuku, yalnızca yasal kurallardan oluşan bir bütün değildir; makro düzeyde çok önemli sosyo-ekonomik değerlendirmeler içerir. Bu nedenle sofistike ve disiplinler arası bir çalışma alanıdır. Patent Hukukunun bu özelliğini dikkate alınarak, ilgili çalışmada inceleme sadece mevzuat kapsamıyla sınırlı tutulmamıştır: Yasal düzenlemelerin oluşturulmasında ülkelerce makro düzeyde dikkate alınan değerlendirmeler ve kamu mülahazaları da irdelenmiştir. Buradan hareketle, patent hukukunun özü olan buluşların korunması, kamuyu yakından ilgilendiren ilaç sektörü perspektifinden ele alınmaktadır. Türk mevzuatının diğer iki temel uluslararası mevzuat ile karşılaştırması yapılarak, Türk yasakoyucusu tarafından arka planda yapılan çok boyutlu değerlendirmeler analiz edilmektedir.  


Bu çalışma, büyük ölçüde 2012-2013 döneminde London School of Economics and Political Science’ta yüksek lisansımı yaparken yazdığım teze dayanmaktadır. Orijinali  İngilizce olarak hazırlanmış olup, sonrasında güncellenmiş ve Türkçe’ye çevrilmiştir.
Çalışmamın geliştirilerek kitap haline getirilmesini teşvik eden ve benden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen değerli yöneticim Av. Gökhan Gökçe’ye, tecrübesiyle ve bilgisiyle çalışmamın güncellenmesinde tavsiyelerde bulunan değerli kıdemli çalışma arkadaşım Av. Emre Durgun ile yüksek lisans kararımı destekleyen avukatlık büroma; ayrıca tezimin şekillenmesini sağlayan hocam Ass. Prof. Sivaramjani Thambisetty’e, eğitimime birlikte finansal katkı sağlayan T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, JM Burs Komitesi ile Avrupa Komisyonu’na, ve tezimin basılmasını sağlayan Vedat Kitapçılığa teşekkürlerimi borç bilirim.


Ayrıca, hayatım boyunca her durumda koşulsuz şartsız yanımda olan pek sevgili ailem annem Eser, babam Ziya, ağabeyim Berkit ile ülkemden uzaktayken ikinci ailem olan, fiziksel mesafelerin ve farklılıkların önemsiz olduğunu kanıtlayan kıymetli arkadaşlarıma şükranlarımı sunarım.


Av. Ece Sarıca
İstanbul, Kasım 2014
 
                                 

                                

                     Foreword

 

Patent Law is not only a body of legal rules; it includes significant socio-economic considerations on a macro level. Therefore, it is a sophisticated and interdisciplinary working field. By taking into consideration these characteristics, this study is not limited to the legislative scope: The macro level considerations of countries in formation of legal regulations and public policy considerations are evaluated. From this point of view, protection of inventions as the essence of patent law are evaluated from the perspective of the pharmaceutical sector which highly concerns the general public. The Turkish legislation is compared with the other two basic international legislations TRIPS and European rules, and the underlying multilayer evaluations are analysed.


 
This study is based on my master thesis prepared during my studies at the London School of Economics and Political Science between years 2012-2013. It was initially prepared in English, later on updated and translated into Turkish.
Hereby I would like to thank to my dear partner Att. Gökhan Gökçe, who encouraged me to update my study and always generously supports me, my dear senior colleague Att. Emre Durgun for his advices on updating my study based on his deep knowledge and experience in this area, my law firm for supporting my decision to do an LL.M.; additionally my supervisor Ass. Prof. Sivaramjani Thambisetty in helping shaping my original thesis, T.R. European Union Ministry, the European Commission and JM Scholarship Committee for jointly financing my masters study and Vedat Kitapçılık for publishing my work.


Besides, I present my gratitude to my precious family, especially my mother Eser, father Ziya, elder brother Berkit for always being with me under any condition and my valuable friends who became my second family abroad and proved that the physical distance and differences in life are unimportant.


Att. Ece Sarıca LL.M. (LSE)
Istanbul, November 2014
 

 İçindekiler

 

Önsöz        III

I.    Giriş    1
II.    Farmasötik İnovasyonun Korunmasına Dair
    Yasama Politikası Değerlendirmeleri    5
    A.    Politik Tartışmalara Genel Bakış    5
    B.    Uluslararası Sistemin Temelleri    6
    C.    Hararetli Tartışmaların Odağı: İnovasyon    9
    D.    Gelişmekte Olan Ülkelerin Kapasite Sınırlamaları ve
        Bunlara Politik Mülahazalarla Getirilebilecek Çözümler    12
    E.    Yasal Mevzuat: Ülkelerin Yapısal Sınırlamalarının ve
        Politik Tercihlerinin Aynası    16
III.    Türkiye’nin Özgün Yapısı    17
    A.    Türk Patent Hukukuna Giriş    17
    B.    Temel Uluslararası Yükümlülükler    18
        1)    TRIPS Anlaşması    18
        2)    Avrupa Perspektifi    21
            i.    AB Müktesebatı    21
            ii.    APS    22
IV.    Patentte İnovasyonun İki Görünümü    23
    A.    Patent Öncesi Aşama: Buluş Basamağı    24
        1)    Genel Bakış    24
        2)    TRIPS Anlaşması    25
        3)    Avrupa Perspektifi    26
        4)    Türk Hukuku    28
            i.    Patent KHK    28
            ii.    Taslak Kanun    29
        5)    Değerlendirme    29
            i.    Türk Mevzuatının Uyumluluk Düzeyi    30
            ii.    Olası Uyumsuzluklar    30
                a)    Terminolojik Farklılık    30
                b)    Buluş Eşiği    30
                c)    Buluş Basamağını Değerlendirme Yöntemi    31
            iii.    Uzlaşım    34
    B.    Patent Sonrası Aşama: Zorunlu Lisans    36
        1)    Genel        36
        2)    TRIPS Anlaşması    37
        3)    Avrupa Perspektifi    39
        4)    Türk Mevzuatı    39
            i.    Patent KHK    39
            ii.    Taslak Kanun    41
        5)    Değerlendirme    41
            i.    Türk Mevzuatının Uyumluluk Düzeyi    41
            ii.    Olası Uyumsuzluklar    42
                a)    İhraç Sınırlaması    43
                b)    Doha Deklarasyonu Altında Düzenlenen
                    İthal Opsiyonu    43
                c)    Şeffaflık Sorunsalı    43
            iii.Uzlaşım    44
V.    Sonuç    46
Bibliografya    51        Table of Contents

Foreword    V

I.    Introduction    63
II.    Legislative Policy Considerations on Protection
    of Pharmaceutical Innovation    67
    A.    Brief Overview of the Policy Debates    67
    B.    Basics of the International System    68
    C.    Hot topic: Innovation    71
    D.    Developing Countries’ Limitations and Possible
        Solutions by Policy Considerations    74
    E.    Legislation: Reflection of Limitations and
        Policy Considerations    78
III.    Unique Position of Turkey    79
    A.    Brief Introduction to Turkish Patent Law System    79
    B.    Main International Obligations    80
        1)    The TRIPS Agreement    80
        2)    The European Perspective    83
            i.    The EU Acquis Communautairé    83
            ii.    The EPC    84
IV.    Two Facets of Innovation in Patenting    85
    A.    Pre-Grant Phase: Inventive Step    86
        1)    General    86
        2)    The TRIPS Agreement    88
        3)    The European Perspective    88
        4)    Turkish Regulations    90
            i.    Patent KHK    90
            ii.    Draft Legislation    91
        5)    Evaluation    91
            i.    Compliance Level of the Turkish Legislation:    92
            ii.    Possible Tensions    92
                a)    Terminolojic Difference    92
                b)    Level of Inventiveness    93
                c)    Assessment of inventive step    94
            iii.    Reconciliation    96
    B.    Post-Grant Phase: Compulsory Licensing    98
        1)    General    98
        2)    The TRIPS Agreement    99
        3)    The European Perspective    101
        4)    Turkish Regulations    101
            i.    Patent KHK    101
            ii.    Draft Law    102
        5)    Evaluation    103
            i.    Compliance Level of Turkish Legislation    103
            ii.    Possible Tensions    104
                a)    Export Limitation    104
                b)    Import option under the Doha Declaration    105
                c)    Lack of transparency    105
            iii.    Reconciliation    106
V.    Conclusion        108
Bibliography    113