Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Haziran (110)      Mayıs (92)      Nisan (92)      Mart (138)

Özelleştirme

ÖzelleştirmeSayfa Sayısı
:  
157
Kitap Ölçüleri
:  
13x19 cm
Basım Yılı
:  
2005
ISBN NO
:  
975-295-443-x

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...SÜLEYMAN YAşAR Süleyman Yaşar, 1980 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden yüksek lisans diploması aldıktan sonra 1980-87 yılları arasında Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürlüğü ve Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliği′nde ve Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarhğı′nda Hazine Uzmanı olarak çalıştı. 1987-90 yılları arasında Başbakanlık Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığında Özelleştirme daire başkanlığı ve 1990-92 yılları arasında Başbakanlık Kamu Ortaklığı İdaresi′nde özelleştirmeden sorumlu başkan yardımcılığı ve Kamu Ortaklığı İdaresinin başkan vekilliğini yürüttü. ABD′de A.I.D. ve Londra Barclays Bank′ta özelleştirme metotları üzerine çalıştı. Tüpraş ve Teletaş şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği yaptı. Yeditepe ve Bah-çeşehir üniversitelerinde ders vermektedir. İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM I KAMU SEKTÖRÜ 1.1 Kamusal mallar 11 1.2 Değerlendirilmiş mallar 13 1.3 Karma ekonominin iktisatı 14 1.4 Subvanse edilen mal ve hizmetler 17 1.5 Kamu iktisadi teşebbüsleri 19 A. Dışsahklar 19 B. Gelirin yeniden dağılımı 19 C. Doğal tekeller 19 D. Doğal tekelde kar maksimizasyonu 22 E. Doğal tekelde kara başlama noktası 23 E Doğal tekelde fiyatın marjinal maliyete eşit olması 24 1.6 Kamu sektörünün pratiği 28 A. Phantom talep eğrisi 29 B. Mali kalabalıklaşma 30 C. Kamu iktisadi teşebbüsleri 30 BÖLÜM II ÖZELLEŞTİRMENİN TEORİSİ ILI. Kamu malları ve dışsallık sorunu 39 VI II.2. Doğal tekellerin özelleştirilmesi 40 A. İmtiyaz sisteminin değerlendirilmesi 41 II.3 Yarışmalı piyasalar 47 11.4. Özelleştirmenin teorik faydaları 49 11.5. Özelleştirme kriterleri 51 11.6. Özelleştirmenin teorik eleştirisi 52 BÖLÜM III ÖZELLEŞTİRMENİN PRATİĞİ 111.1. Pratikten elde edilen bulgular 66 A. Eski Demokratik Alman Cumhuriyeti′nin milli servetinin özelleştirilmesi 76 B. Rusya′da hızlı özelleştirme 78 C. Macaristan′da yabancı sermaye aracılığıyla özelleştirme 81 D. Polonya′da bedelsiz özelleştirme 81 E. Türkiye′de yapılamayan özelleştirme 83 111.2. Regulasyon idareleri 87 111.3. Altın hisse 95 111.4. Performans ölçümü 98 A. Finansal performans incelemesi 98 B. Kaynak tahsisinde etkinlik 100 C. Verimlilik performansı 104 D. Ülkeler arasında verimlilik mukayesesi 107 111.5. Özelleştirmeden elde edilen gelirlerin kullanımı 108 111.6. Özelleştirme uygulamalarında çalışanlara sağlanan teşvikler 112 111.7. 1990′h yıllarda özelleştirme 113 111.8. 2000′li yıllarda özelleştirme 113 BÖLÜM IV ÖZELLEŞTİRMENİN MEKANİĞİ IV. 1. Yatırım bankasının görevleri 126 A. Hisse senedi değerleme yöntemleri 127 a. Net aktif değer 127 b. Yeniden kurulma değeri 127 c. Iskonto edilmiş nakit akımları analizi 128 d. Fiyat/kazanç oranı 129 e. Defter değeri 129 f. Piyasa/Defter değeri oranı 130 g. Fiyat/Nakit akımı oranı 130 h. Temettü verimi 131 B. Blok satış 132 IV.2. Mali denetim firmasının görevleri 133 IV.3. Teknik denetim firmasının görevleri 135 IV.4. Hukuk danışmanının görevleri 135 IV.5. Basın ve halkla ilişkiler, reklam firmalarının görevleri 135 IV.6. Due dilligence 139 BÖLÜM V ÖZELLEŞTİRMENİN MİKRO VE MAKRO EKONOMİK ETKİLERİ V.l. Özelleştirmenin mikro ekonomik açıdan değerlendirilmesi 143 A. Etkinlik içerisinde tüketici refahının sağlanması 143 B. İstihdam yaratma 143 C. Yatırımların değerlendirilmesi ve etkinlik 144 D. Doğal tekeller ve etkinlik 144 E. Sendikalar ve üretimde etkinlik 144 VIII F. Rekabet politikası 145 G. Hisse senedi mülkiyetinin yaygınlaştırılması 145 H. Yönetici ve çalışanların şirketlere ortak olması 146 V.2. Özelleştirmenin makro ekonomik boyutu 146 A. Maliye politikası açısından 146 B. Mali kalabalıklaşma 146 C. Ödemeler bilançosuna etkisi 147 D. Para arzının kontrolüne etkisi 147 E. Devlet borçlarının azaltılmasında bir araç kullanılması 147 SONUÇ 149 BİBLİYOGRAFYA 153