Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (4)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (66)

Özel Hukuk İlişkisine Dayalı Olarak Çalışanların Buluşları

Özel Hukuk İlişkisine Dayalı Olarak Çalışanların BuluşlarıSayfa Sayısı
:  
308
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2020
ISBN NO
:  
978-625-7953-02-3

80,00 TL

  Günümüz teknolojilerinin ekseriyetinin Ar-Ge çalışmaları sonucunda ortaya çıkıyor olması sebebiyle halihazırda büyük bir öneme sahip olan "Çalışanların Buluşları", 10.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun, patent hukuku bağlamında en çok tartışılan konularından birisi olmuştur. Kanunu takiben çıkarılan ve müstakil olarak konuya ilişkin olan yönetmeliğin uygulamaya yönelik ve yenilikçi karakteri bu tartışmaları daha da önemli bir hale getirmiştir. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı çerçevesinde hazırlanan eser, "Çalışanların Buluşları" hususundaki tartışmalara bir katkı sağlamak ve konuya yönelik monografi düzeyinde bir kaynak teşkil etmek amacıyla, üç bölüm altında kaleme alınmıştır: İlk bölümde çalışanların buluşlarının karşılaştırmalı hukukta ve Türk hukukunda düzenlenişi ele alınmış; ikinci bölümde "çalışan buluşu" kavramı unsurları ortaya konularak irdelenmiş; üçüncü ve son bölümde ise çalışanların buluşlarında tarafların hak ve yükümlülükleri detaylı olarak incelenmiş, olan ve olması gereken hukuk bakımından değerlendirmelere yer verilmiştir.(ARKA KAPAKTAN)


İÇİNDEKİLER


Giriş
Birinci Bölüm
Çalışanların Buluşlarının Karşılaştırmalı Hukukta ve Türk Hukukunda Düzenlenişi
I. Alman Hukukunda Çalışanların Buluşları
II. İngiliz Hukukunda Çalışanların Buluşları
III. Avrupa Patent Sözleşmesi Açısından Çalışanların Buluşları
IV. Türk Hukukunda Çalışanların Buluşları
A. 818 Sayılı Borçlar Kanunu m. 336 Dönemi
B. 551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Dönemi
C. 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Dönemi


İkinci Bölüm
Çalışan Buluşu
I. Genel Açıklamalar
II. Tanımı
III. Unsurları
A. Patent veya Faydalı Modelle Korunabilir Bir Buluş
B. Çalışan
C. Buluşun İş İlişkisi Sırasında Gerçekleşmesi
IV. Sınıflandırılması
A. Hizmet Buluşları
B. Serbest Buluşlar


Üçüncü Bölüm
Çalışanların Buluşlarında Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
I. Genel Esaslar
A. Hak ve Yükümlülüklerin Kaynağı
B. Sözleşme Yapma Serbestisi ve Hakkaniyete Uygunluk Şartı
C. Uyuşmazlıklarda Zorunlu Tahkim Yolu
II. Hizmet Buluşlarında Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
A. Genel Açıklamalar
B. Çalışanın Bildirim Yükümlülüğü
C. İşverenin Hak Talebi
D. Tarafların Patent Başvurusuyla İlgili Hak ve Yükümlülükleri
E. İşverenin Bedel Ödeme Yükümlülüğü
F. Tarafların Buluşu/Buluşa İlişkin Bilgileri Gizli Tutma Yükümlülüğü
G. Çalışanın Önalım Hakkı
III. Serbest Doğan Buluşlarda Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
A. Genel Açıklamalar
B. Çalışanın Bildirim Yükümlülüğü
C. İşverenin İtiraz Hakkı
D. Çalışanın Teklifte Bulunma Yükümlülüğü ve İşverenin Öncelik Hakkı
E. İşverenin Buluşa İlişkin Bilgileri Gizli Tutma Yükümlülüğü
Sonuç


Kaynakça