Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (13)      Şubat (202)      Ocak (191)      Aralık (151)

OSMANLICA - TÜRKÇE Ansiklopedik Lugat

OSMANLICA - TÜRKÇE Ansiklopedik LugatSayfa Sayısı
:  
1712
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2012
ISBN NO
:  
975-7519-02-2

160,00 TL

  âbide... kelimelerini bulmak mümkün değildir. Bahâ lügatinde : fasih, emvâç... kelimeleri­ne yer verilmemiştir. Salâhî'nin Kamûs-i Osmânî'sinde : "parmak üzümü" (kara) demek olan esâbi'-ül-ızârî terkibi yanlıştır, esâbi'-ül-azârî veya esâbi'-ül-azârâ olması lâzımdır. Ali Seydî'nin Kamûs-i Osmânî'sinde : "keskin, kesici" mânâsına gelen bürrân kelimesi arapça; Kamûs-i Türkî'de aynı kelime berrân şeklinde farsça olarak geçmektedir. Kelime Naci'de olduğu gibi bürrân şeklinde farsçadır. Mustafa Nihad'ın i955'te, genişletilmiş 2'nci basım olarak yayınladığı Osmanlıca - Türkçe Sözlük'ünde hurûf-i kameriyye'den olan c harfi her tarafta hurûf-i şemsiyye olarak gösterilmiştir. Meselâ: cem'-üc--cem, mukaddimet-üc-ceyş, dâr-üc-cihâd, serî-üc-cereyân, tâbiyet-üc-ceys... gibi. Buna mukabil hurûf-i şemsiyye'den olan kerîh-ün-nefes terkibi kerîh-ül-nefes şeklinde yer almıştır. Yine aynı eserde "oturanlar, yerli­ler" mânâsına gelen ve katın'm cem'i olan kuttan kelimesi kutan şeklinde; "ululuk, büyüklük, gösterişlilik" mânâsına gelen übbehet kelimesi übehhet şeklinde okunmuş; hunfesâ kelimesi hunefsâ ve zünbûr kelimesi zenbûr; usfûr kelimesi asfûr şeklinde yanlış okunmuştur. Bu kabil örneklerden daha yüzlercesini, binlercesini sıralamak mümkündür. Basılmakta olan bu söz­lüğe gelince : Eser aynı zamanda ansiklopedik mâhiyet arzetmekte, kelime ve tâbirler geniş manâlarıyle îzah olunmaktadır. Meselâ birer müzik terimi olarak kullanılan, hicaz, nihâvend, rast, uşşak, ferahfeza, tâhir pûselik ve şâire gibi kelime, tâbir ve terkipler, eski Osmanlıca lügatlerimizde sâdece: "makamât-ı mûsikiyye'dendir" cümlesi ile karşılanmıştır; bu lügatte ise bütün müzik terimleriyle, tıbbî, hukukî, edebî, târihî v.b. lügat ve tâbirlerin ilmî izahları yapılmış, bunlara lüzumlu misaller verilmiştir. Divan Edebiyâtı'nm meşhur şâir ve edipleriyle İslâmiyetin ünlü şahsiyetlerinden bâzılarının kısa hal tercümeleri de burada yer almıştır.

Uzun yıllardan beri devam edegelen yorucu ve yıpratıcı çalışmalarla meydana gelen bu eser, her gün biraz daha yükselmekte olan kültür ve eğitim âbidemize en küçük bir yapı taşı olabilirse ne mutlu bana. FERİT DEVELLİOĞLU

 

 

 

İÇİNDEKİLER

İlk Baskı (i962)'nın Önsözü : BAŞLARKEN............................................................................ IX

Lûgat'in Genişletilmiş Yeni Baskısı (1993) Üzerine BİRKAÇ SÖZ....................................... XI

26. BASKI (2010) AÇIKLAMASI......................................................................................... XIII AÇIKLAMALAR...................................................................................................................... XV

BİBLİYOGRAFYA................................................................................................................. XVII

KISALTMALAR........................................................................................................................... XX

LÜGAT....................................................................................................................................... XXI

VII