Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (13)      Şubat (202)      Ocak (191)      Aralık (151)

Ortaklıklar Ve Kooperatif Hukuku

Ortaklıklar Ve Kooperatif Hukuku

- Vedat Kitapçılık

Sayfa Sayısı
:  
965
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2010
ISBN NO
:  
978-605-4002-93-1

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...Poroy - Tekinalp - Çamoğlu Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku Bu kitap yaklaşık kırk yıllık deneyim ve birikimle, ortaklıklar ve kooperatif hukuku gibi kapsamlı bir konuyu, incelikleri, karmaşık noktaları ve uygulamadan kaynaklanan binlerce sorunlarıyla ele alıyor, tüm malzemeyi yorumluyor. Yazarların on yıllardır değişmeyen amaçları, eserin değerbilir okuyucusuna ortaklıklar hukukunun tam bir resmini net olarak vermektir. Okuyucu aradığını kolayca bulmalı, bilgiye güvenmeli, tatmin olmalıdır. Onun için kitapta temel ilkeler, açıklamalar ve yorumlar mantıkî ve görsel bir sistematikle verilmiştir; açık ve kesin bir dil tercih edilmiştir. Paragraf başlıkları, bir taraftan sistematiğe yardımcı olmakta, diğer taraftan tam aranan sorunu bulmak düşüncesine hizmet etmektedir. Bu basıda Sermaye Piyasası Kurulunun 2009 ve 2010 yıllarında yayımladığı tebliğlerle gerçekleştirdiği sermaye piyasası küçük reformu \\\"sermaye piyasası hukuku\\\" başlığı altında incelenmiştir. 473 no.lu paragraftan başlayan bu bölüm kendi içinde bütünlük arz etmektedir. Okuyucu sermaye piyasası ile ilgili açıklama, değerlendirme ve yorumları kavram dizininde \\\"sermaye piyasası\\\" ve \\\"Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri\\\" maddelerinden kolayca bulabilir. Ayrıca kitabın başında SPK\\\′nın tebliğlerinin tam listesi vardır. Derinlemesine tahlilleri içeren tartışmalar ve içtihatları değerlendiren bölümler sık satır düzeniyle yazılarak, okuyucuya daha fazla bilgi verilmesi, normal yazılı kısımların ise ders kitabı olarak kullanılması amaçlanmıştır. Okuyucu bu kitaba kırk yıldan beri teveccüh göstermiştir. Çünkü, verilen bilgiye güvenmekte, en küçük pasajdan, kavramlar dizinine kadar kitabın özgün olduğunu ve bilim etiğine uyduğunu bilmektedir. -Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku- ilk basısından beri bilimin güncel durumunu ortaya koymuştur; yeni öğretiler ve kavramlar ile modern açılımları yansıtmıştır; günceli işlemiştir; uygulanabilen, bilimsel çözümler üretmiştir; zengin literatür kullanmıştır. Onikinci bası da aynı iddiaları devam ettirmektedir. Reha Poroy, İstanbul Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Kürsüsü\\\′nde ve daha sonra da anabilim dalında yıllarca başkanlık yapmıştır, diğer iki yazarın sevgili hocalarıdır; ikisinin anlatımı ile, bir üniversite insanıdır. Ünal Tekinalp, Poroy\\\′un anabilim dalı başkanlığında bir halefi ve Türk Ticaret Kanunu Tasarısını hazırlayan Komisyonun başkanıdır. Ersin Çamoğlu, aynı anabilim dalında yıllarca profesör olarak hizmet vermiş bir bilim adamıdır. Ve halen çalışmalarını, uygulamacı ve danışman olarak sürdürmektedir. Onikinci Basıya Önsöz Ortaklıklar ve Kooperatif Hukukunun onikinci basısı, oldukça geniş bir yer tutan bu alan ile alakalı mevzuattaki değişiklikleri ayrıntılı şekilde yansıtıyor. Değişikliklerden birincisi yeni Kurul tebliğleriyle sermaye piyasasını, diğeri ise bir kanun değişikliğiyle kooperatif hukukunu ilgilendirmektedir. 1. SPKnın 1/40 sayılı tebliğiyle, Kurul kaydına alma hükümleri yenilenmiştir. Söz konusu Tebliğ halka açılma, arz ve satış ile sermaye artınmı hukukunu tamamen ve kapsamlı olarak etkileyecek niteliktedir. Bu köklü gelişmeye 2010 da yürürlüğe giren 11/24 sayılı tebliğ ile değişen 11-22 sayılı Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydı na Alınması ve Satışına ilişkin Esaslar Tebliği; VI/25, 26, 27 sayılı tebliğlerle yapı sal farklılıklar kazanan VI/24 sayılı altyapı gayri menkul ortaklıkları tebliği; açılım lar içeren VIII/54 sayılı özel durumların kamuya açıklanması esasları tebliği ve 2009da çıkarılan tebliğler de eklenince sermaye piyasası hukukunda küçük bir re form gerçekleşmiştir. Bu sebeple kitabın 473 no.lu paragrafından itibaren kendi için de bütünlük arz eden bir -sermaye piyasası hukuku- bölümü oluşturulmuş, arama ko laylığı sağlanması amacıyla kavramlar dizinine -sermaye piyasasI- ve -Sermaye Pi yasası Kurulu tebliğleri- maddeleri konulmuştur. Okuyucu hem kavramlardan hem de tebliğ seri ve numaralarından hareketle aradığı bilgiye kolayca ulaşabilecektir. Söz konusu yeniliklerin okuyucularımızın takdirlerini kazanacağını ümit ediyoruz. 2. Kooperatifler Kanununda 2010 yılının Haziran ayında yapılan çapı küçük so nuçlan önemli değişiklik kitabımızda yorumlanmıştır. 5983 sayılı Kanunla koopera tifler üç bakanlığın ilgi ve gözetimine bağlanmıştır. Tanmsal amaçlı kooperatifler ba kımından Tanm ve Köy işleri Bakanlığı; yapı kooperatifleri yönünden Bayındırlık ve iskân Bakanlığı, diğer kooperatifler için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ilgili Bakanlık kabul edilmiştir. Yapı kooperatiflerinde şikâyet konusu olan ve birçok uyuşmazlığa yol açan üyeyi kooperatiften çıkanp konutunu elinden almak yolu kapanmıştır. Şöyle ki, amacına ulaşılarak dağılma sürecine girmiş bulunan kooperatiflerden çıkan veya çıka- nlan ortağın konutu veya işyeri çıkma veya çıkanlma sebebiyle elinden alırfamaz. 3. Anonim ortaklıklarda yönetim kurulu özellikle sorumluluk konusu çağdaş öğ reti ve anlayış yaklaşımlanna uygun değerlendirmeler ve yorumlarla yeni bir kişili ğe kavuşmuştur. Kitapta gene araştırmaya dayalı güvenilir ve özgün bilgi vermek, aktarma yapmamak, modern ortaklıklar ve kooperatif hukukunun tam resmini sunmak ilkesine bağlı kalınmış, üslupta ve kaynak kullanımında bilimsel etik kurallan özenle dikkate alınmıştır. Kitabın genişleyen hacmi ve zenginleşen masif-özlü bilgi içeriği, öğretideki tartışmaların, karar değerlendirmelerinin ve sorun çözümlerinin sık satır düzeninde yazılması gereğini ortaya çıkarmıştır. Batıda yaygın olan bu yöntemin eserin ders kitabı olarak kullanılmasına yardımcı olacağını da düşünüyoruz. Bu bası ile ilgili olarak bazı yakınlarımıza şükran borçluyuz. Bunların başında asistanım ve yakın çalışma arkadaşım, metinleri en az iki defa tape eden Serpilhan Türkan Burgucu geliyor. İki yardımcım Avukat Mehtap Mertol Digili ile Avukat Melike Demirci son düzeltmeleri okudular, çok dikkatliydiler, onlara teşekkür ediyoruz. Kitabımız büyük bir özenle dizildi ve basıldı. Bunu, Vedat Kitapçılık\\\′in başarılı sahibi ve yöneticisi dostum Vedat Carbaş ile Sami Abbas\\\′a ve diğer çalışanlara borçluyuz. Kendilerine minnettarız. Güzel kapak ise sanatçı Murat Ecenin ürünüdür. Ünal Tekinalp ve Ersin Çamoğlu istanbul, 2010-Eylül İÇİNDEKİLER Ana Başlıklarla Kon