Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Olumsuz ( Menfi ) Tespit ve Geri Alma ( İstirdat ) Davaları

Olumsuz ( Menfi ) Tespit ve Geri Alma ( İstirdat ) DavalarıSayfa Sayısı
:  
1072
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2015
ISBN NO
:  
978-605-168-026-2

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

  DÖRDÜNCÜ BASININ
ÖNSÖZ'Ü


İcra ve İflâs Kanununun 72. maddesinde düzenlenmiş bulunan «Olum¬suz (Menfi) Tespit ve Geri Alma (İstirdat) Davası» konusunu inceleyen bu eserimizin yeni (4.) basısını (hem 4949 sayılı, 17.07.2003 tarihli; 6352 sayı¬lı, 02.07.2012 tarihli; 6103 sayılı, 14.01.2011 tarihli Kanunların İcra ve İflâs Kanununda yaptığı değişiklikler ile 6102 sayılı 13.01.2011 tarihli TTK'da, 6098 sayılı" 11.01.20U tarihli TBK/nda ve 6100 sayılı, 12.01.2011 tarihli HMK'da yapılan yeni düzenlemeleri ve hem de aradan geçen süre içinde Yarg/taj muzca bu konuda verilmiş yeni içtihatlar ile doktrinde yazılmış olan tüm bilimsel eser ve nıakalelerdeki görüşleri değerlendirerek) hazır¬lamış bulunuyoruz.  
Bu eserimiz -okuyucularımızın beğenisini kazanmış olan- önceki basılar gibi «İKİ KI6IM»dan oluşmaktadır.
İki kışı m'dan oluşan bu kitabın «olumsuz (menfi) tespit davala¬rının incelendiği birinci kışı m'ın «birinci bölüm»ünde; 'olumsuz tespit davalarının niteliği', «ikinci bölüm»ünde; 'olumsuz tespit davalarının çeşitleri', «üçüncü bölüm»ünde; 'olumsuz (menfi) tespit davasının konusu', «dördüncü bölüm»ünde 'olumsuz (menfi) tespit davasının sonuçlan', «be¬şinci bölüm»ünde; 'olumsuz tespit davalarında yargılama' (a. Görev, b. Yetki, c. Davanın açılma süresi, ç. Davanın tarafları, d. İspat yükü, e. Ka¬nıtlar, f. Yargılama usulü) konuları, «geri alma (istirdat) davalan»nın ince¬lendiği ikinci kışı m'ının «birinci bölüm»ünde; 'geri alma davalarının niteliği ve amacı', «ikinci bölüm»ünde; 'geri alma davalarının koşullan', «üçüncü bölüm»ünde; 'geri alma davalarında yargılama' (a. Görev, b. Yetki, c. Davanın tarafları, ç. Davanın konusu, d. İspat Yükü, e. Kanıtlar, f. Yargı¬lama usulü) konulan, bu husustaki bilimsel eser ve makalelerdeki «teorik görüşler» ve pekçoğu hiçbir yerde yayımlanmamış olan yargıtay içtihatla-rındaki «pratik çözümler»e yollama yapılarak ayrıntılı biçimde incelenmiştir.  
Bu eserde, önceki basblardan farklı olarak, atıf yapılıp özetleri su¬nulmuş olan içtihatların tam metinlerine -eserin sayfa sayısını arttırıp, mali¬yetini ve satış fiyatını yükseltmemek için- yer verilmemiştir. Bu içtihatların tam metinlerine ulaşmak isteyen okuyucularımız www.e-uyaf.com adresinde yer alan internet sitemize üye olabilirler. Bu suretle, hem eserde yer alan içtihatlara ve hem de eser basıldıktan sonra verilmiş olan yeni içti¬hatlara, sürekli yenilenen internet sitemiz vasıtasıyla ulaşabilirler...
 

 
Eserde yer verilen karar özetlerinde atıf yapılan HUMK., BK., TK.'nun (eski) hükümlerinin yanında, HMK., TBK. ve TTK.'nun (yeni) hükümleri belir¬tilerek, kararların güncel hale gelmesine gayret edilmiştir...
Eserin sonunda eserden daha kısa sürede, daha çok yararlanmayı sağlayabilmek için "konulara" "kanun maddelerine" ve "kavramlara" göre ayrıntılı olarak hazırlanmış 'Arama Cetvelleri'ne yer verilmiştir.
Ayrıca eserin görüldüğü şekilde basımında emeği geçen başta Men¬deres Yavuz olmak üzere Bilge Yayınevi'nin tüm çalışanlarına teşekkür ederiz.
En iyi dileklerimizle... Ocak/2015 - İzmir
Avukat    Avukat    Avukat
Talih Uyar         Alper Uyar       Cüneyt Uyar
 

İÇİNDEKİLER


 
§ GİRİŞ
 
Sayfa
.:        1
 
BİRİNCİ KISIM OLUMSUZ (MENFİ) TESPİT DAVALARI
Birinci Bölüm
OLUMSUZ (MENFİ) TESPİT DAVALARININ NİTELİĞİ..:       4
İkinci Bölüm
OLUMSUZ (MENFİ) TESPİT DAVASININ ÇEŞİTLERİ    :     12
Üçüncü Bölüm
OLUMSUZ (MENFİ) TESPİT DAVASININ KONUSU    :   126
Dördüncü Bölüm
OLUMSUZ (MENFİ) TESPİT DAVASININ SONUÇLARI...:   397
Beşinci Bölüm
 
OLUMSUZ (MENFİ) TESPİT DAVALARININ NİTELİĞİ
§a. GÖREV    
§b. YETKİ    
§ c.  SÜRE    
§ ç.  DAVANIN TARAFLARI    
§d. İSPAT YÜKÜ    
§e.  KANITLAR    
§ f.   YARGILAMA USULÜ    
 
474 505 522 531 552 641 756
 
 
İKİNCİ KISIM GERİ ALMA (İSTİRDAT) DAVALARI
Birinci Bölüm
 
Sayfa
 

 
GERİ ALMA (İSTİRDAT) DAVALARININ NİTELİĞİ ve
AMACI    
 
936
 
İkinci Bölüm
 
 
GERİ ALMA (İSTİRDAT) DAVALARININ KOŞULLARI.
Üçüncü Bölüm YARGILAMA
§ a.  Görev    
§ b. Yetki    
§ c.   Davanın tarafları    
§ ç.   Davanın konusu    
§ d.  İspat yükü    
§ e.   Kanıtlar    
§ f.   Yargılama usulü    
 
937
960 961 962 964 970 972 972
 
ARAMA CETVELLERİ
A)    Konulara Göre (Sistematik) Arama Cetveli    :   979
B)    Kanun Maddelerine Göre Arama Cetveli    :   989
C)    Kavramlara Göre Arama Cetveli    : 1005
KISALTMA CETVELİ    : 1016
BİBLİYOGRAFYA    : 1018
TALİH UYAR'IN MAKALE ve İNCELEME YAZILARI    : 1029