Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (43)      Mart (140)      Şubat (116)      Ocak (138)

Notlu Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat

Notlu Türk Ticaret Kanunu ve İlgili MevzuatSayfa Sayısı
:  
1173
Kitap Ölçüleri
:  
13x19
Basım Yılı
:  
2020
ISBN NO
:  
9786257899987

1.960,00 TL

  Ticaret hukuku mevzuatını topluca ilgililerine sunabilme amacıyla derlenen bu çalışmanın altıncı basısı tükenince, güncellenmiş yedinci basıyı hazırlamak zorunluluğu doğmuştur. Bu nedenle öncelikle Eylül 2018'den bu yana ilgili tüm kanunlarda ve diğer mevzuatta yapılan değişiklikler yerlerine işlenmiştir. Bu basıda esere bir yeni tebliğ eklenmiş, böylece esere işlenen toplam mevzuat sayısı otuz sekiz olmuştur. Öte yandan bağımsız denetime ilişkin [36 ve 38 numaralı] iki mevzuat tamamen değişmiş; bir önceki basıda mevcut olanlar ise kısmen güncellenmiştir.(ÖNSÖZDEN)


İçindekiler


[1] Türk Ticaret Kanunu


[2] Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun


[3] Kooperatifler Kanunu


[4] Sermaye Piyasası Kanunu


[5] Çek Kanunu


[6] Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun


[7] Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu


[8] Rekabetin Korunması Hakkında Kanun


[9] İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun


[10] Sınai Mülkiyet Kanunu


[11] Esnaf ve Sanatkar ile Tacir ve Sanayicinin Ayrımına İlişkin Karar


[12] Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar


[13] Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik


[14] Ticaret Sicili Yönetmeliği


[15] Ticaret Şirketlerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik


[16] Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik


[17] Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik


[18] Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik


[19] Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik


[20] Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ


[21] Elektronik Defter Genel Tebliği


[22] Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine ve Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ


[23] Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ


[24] Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ


[25] 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ


[26] Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Birikimli Oy Kullanımına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ


[27] Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ


[28] Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ


[29] Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ


[30] Münfesih Olmasına veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim ve Limited Şirketler ile Kooperatiflerin Tasfiyelerine ve Ticaret Sicili Kayıtlarının Silinmesine İlişkin Tebliğ


[31] Şirketlerde Yapı Değişikliği ve Ayni Sermaye Konulmasında Siciller Arası İşbirliğine İlişkin Tebliğ


[32] 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ


[33] Ticaret Şirketlerinin Tüzel Kişiliği Bulunmayan Bir Ortaklık Yapısı ile İşlettikleri Ticari İşletmelerin Ticaret Sicillerine Tescili Hakkında Tebliğ


[34] Ticaret Unvanları Hakkında Tebliğ


[35] Sermaye Şirketlerinin Tasfiyesinde Şirket Alacaklılarının Alacaklarının Yatırılacağı Bankanın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ


[36] Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına İlişkin Usul ve Esaslar


[37] Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporuna İlişkin Esaslar


[38] Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) Uygulama Kapsamına İlişkin Kurul Kararı


Sistematik Fihrist
Kavram İndeksi